Steen Thomsen's forside  >  Artikeloversigt
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dkSteen Thomsens artikler om slægtsforskning.


Siden 1987 har jeg skrevet en del artikler om min familiehistorie, og om at slægtsforske, og om heraldik, i håb om at jeg både kan gavne og fornøje mine læsere. De har været trykt i:
 
   Morgunblaðið     Íslands vigtigste avis.
   Slægt og Data DIS - Danmark, foreningen af IT-brugende slægtsforskere
   Slægt og Stavn Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn.
   Personalhistorisk Tidsskrift Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie.
   Heraldisk Tidsskrift Heraldisk Selskab
   Heraldisk Nyhedsbrev Heraldisk Selskab

Thomsens Magasin i Reykjavík 1837 - 1916
   Om familiefirmaet i 3 generationer.

En fornøjelig anejagt
   Om jagten på mine forfædre Lever og Kühn, som vi har ledt efter i 3 generationer.

Panden mod muren! eller En anejagt med forhindringer
   Der er langt mere end kirkebøgerne at kigge i!

IGI især på Ísland
   Mormonernes mikrokort og CD med International Genealogical Index rummer
   for mange dumme fejl.

Om at vælge program - Dansksproget slægtsprogram til DOS
   Vurdering af en del slægtsprogrammer, især Family Edge,
   Brothers Keeper, PAF, Cumberland Family Tree og DISGEN.
   De to sidste slås om førstepladsen.

Aner på Ísland - Kilder i København.    Sprog - Kort - Litteratur
   Hefte fra foredrag marts 96 med samme titel.
   Det er ikke svært at sidde i København og forske på Ísland!

Store databaser - her og 'hinsidan'
   Omtale af databaser, og problemerne med vedligeholdelse.

Navneregistre København
   Vejledning til at finde det rigtige navneregister over københavnere
   på det rigtige arkiv/bibliotek.

Bauers kalender på PC
   Anmeldelse af programmet Kosmosoft Kalender.

Anetavle - scoringstavle
   Om en oversigts-anetavle tegnet med et tegne/maleprogram.

Om at gå i vandet
   Om hvor let man kan tage fejl som slægtsforsker.

Nemmere at finde indvandrere og aner med søgemaskiner og e-post.
   Om international slægtsforskning via Internettet.

Gode danske oplevelser på Internettet
   Om udveksling via Internettet med danske slægtsforskere.

Præsentation på nettet
   Hvordan præsenterer man sine personer / forskningsresultater så andre kan bruge det ?

Hvordan præsenterer man sine personer på nettet?
   Samme emne på html-form med omtale af værktøjer og henvisning til
   eksempler på resultater

CD med Odense Kirkebøger 1814-91.
   Anmeldelse - ganske kritisk - af CD fra Statens Arkivers Filmningscenter.

Lidt mere om de Torup og Skanderborg Ladegårds bønder
  Tillæg til Kirstin Nørgaard Pedersens afhandling i Personalhistorisk Tidsskrift 2002:1
  om fæstebønderne på Torup Ladegård (idag Frisenvold ved Randers)
  og Skanderborg Ladegård.

Den store islandske database
  På Ísland har de lavet en database med alle kendte islændere til alle tider,
  der er ca 700.000 personer.

Aner og brødre og søstre - eller En anejagt med gode overraskelser
  Om en anejagt som til tider gjorde mig ganske euforisk,
  hvor et langt sejt træk alligevel endte med meget lidt,
  men som gav mig 10 nye forfædre tilbage til 1566,
  samt en tysk adelsslægt
  - altsammen fordi jeg kiggede lidt ved siden af,
  dvs der hvor brødrene og søstrene var.

Læse- og skrive-vejledning til Adelsårbogens stamtavler
  For den uforberedte læser idag kan DAAs stamtavler være noget frustrerende og irriterende - desværre.
  Der er uforståelige henvisninger, rettelser mangler,
  og der er klare fejl fordi forfatteren ikke har regnet på kronologien etc.
  Her vil jeg gerne:
  -afhjælpe nye læseres (naturlige) frustration
  -pege på hvordan man bør skrive i dag,
  -udpege de faldgruber man må gå udenom, og
  -udpege de urimeligheder der må og skal udbedres når de gamle tavler revideres.

Ang. Mogens Gøye i PHT 2011:2 - 17 rettelser
  Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 2011:2 blev udsendt til de ca 7.500 abonnenter på Slægt og Data - tak for det!
  Desværre er der i den første artikel om Mogens Gøye en del fejl.
  Jeg korrigerer her de 17 værste - ikke mindst af hensyn til den store nye læserkreds.

Thomsen-bilens langtur 1904
  Min farfar Ditlev Thomsen (1867-1935) importerede den første automobil til Ísland i sommeren 1904.
  Han skrev selv denne beretning om langturen med bilen (150 km) i breve til sin kone.

Er fam. Jensen af kongelig afstamning ?
  En familielegende fra Lolland til vurdering.
  Familien Jensen fra Lolland-Falster har en legende om at stamme fra en uægteskabelig søn
  af den danske prins Vilhelm (1845-1913) senere kong Georg af Grækenland.
  Her har jeg søgt at eftervise el modbevise historien.

Rækkefølgen på våben-anetavler med 'springvis opstilling' - eller Svigermor-algoritmen og Den Flettede Anetavle (artikel på vej).
  Våben-anetavler ses ofte på epitafier og gravsten (ligsten)
  og i trykte ligprædikener over adelsfolk i 1500- og 1600-tallene.
  De er svære at afkode, så her kommer forklaringer og værktøjer til hjælp.
  Herunder et (et regneark) der ordner afkodningen for dig.

Siebmachers Grosses Wappenbuch, codes in name index
  Or: Codes in General-Index 1964 zu Siebmachers Großes Wappenbuch.
  Siebmachers Neues Wappenbuch (New armorial) was issued with over 100 volumes during 1854-1967.
  They were sorted and repro-printet 1970-99 with the title Siebmachers Großes Wappenbuch, vol 1-35.
  An index of family names was issued just before the repro edition:
  Jäger-Sustenau: General-Index zu den Siebmacher'schen Wappenbüchern 1605-1961. 1964.
  It uses codes like PoAE 117. Here is a table to lead you from code to repro-printed volume and page.

Godslev Buddes 16 anevåben - efter ligstenen ca 1620 i Vadum Kirke
  Stenen har 16 anevåben for Godslev Budde og ligeså for hans to hustruer.
  Fruernes aner er nogenlunde velkendte fra Danmarks Adels Aarbog,
  så her behandles Godslevs, som er nordtyske.
  Der er også en metode-beskrivelse: Sådan kan det gøres.

Skjoldefrisen i Ringsted St Bendts Kirke - Dateringen
  I Ringsted på Midtsjælland ligger St Bendts Kirke,
  som har en malet skjoldefrise med ca. 100 våbenskjolde og navne.
  Den vil gerne se middelalderlig ud, men den er en konstruktion fra omkring 1580.

Sidst revideret: apr 2019.
Steen Thomsen's forside  >  Artikeloversigt  >  Top
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk