Steen Thomsen's forside  >  Artikel-oversigt  >  Navneregistre København.
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Trykt i Slægt og Stavn 1996.3
Trykt i Slægt og data 2005.2

Steen Thomsen:

Navneregistre København.


Når man forsker i Københavnske slægter, er man aldeles afhængig af at kunne finde sine personer i et navneregister - alt andet er bogstavelig talt som at lede efter en nål i en høstak. De registre der findes, er fordelt mellem Stadsarkiv, Landsarkiv, Rigsarkiv, Folkeregister, Københavns Bibliotek, andre biblioteker og Internettet.

Det følgende skema giver overblik over, hvilke registre der findes, hvor de findes, og hvilke perioder de spænder over. Skemaet omfatter ikke arkivalier, men kun navneregistre til dem, samt databaser. Jeg har opretholdt 'Landsarkivet' selvom det er slεet sammen med Rigsarkivet.


Koder for hvor registeret findes:


Koder for perioden:

    [–––    Begynder i dette tiår
    –––]    Ender i dette tiår
    <–––   Begynder tidligere
    –––>   Fortsætter lζngere
    –––)    Tilgængelighedsgrænse. Registeret fortsætter.


                    |      |16xx |--- 17xx --|--- 18xx --|--- 19xx --|
Hvad                | Hvor |56789|01234|56789|01234|56789|01234|56789|
–––––––––––––––––––––––––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Kirkebogsregistre        NL|<––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––] |     |
Julins kbg-registre       N|     |     |  <--|->   |     |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Kbh's Borgere 1659        B|*    |     |     |     |     |     |     |
Kbh's Diplomatarium    N BS|<––––+––]  |     |     |     |     |     |
Kbh's Indvånere 1728   N BS|     |  *  |     |     |     |     |     |
Ramsings kvarterbøger    BS|<––––+––]  |     |     |     |     |     |
Geddes kort 1757         BS|     |     |*    |     |     |     |     |
Historiske huse          BS|<––––+–––––+–––––+–––––+–––––++––––+––––]|
Hist. medd. om Kbh        S|<––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+––––>|
Richters dødsfald      B LR|     |     | [–––+–––––+––––]|     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Kraks vejviser      s BS LR|     |     |  [––+–––––+–––––+–––––+–]   |
KTAS telefonbog          BS|     |     |     |     |     |   [–+––––>|
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Skattemandtaller          S|    [+–––––+–––––+–]   |     |     |     |
Ekstraskat 1743           R|     |    *|     |     |     |     |     |
Kopskat 1762              R|     |     | *   |     |     |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Folketζllinger            N|     |     |   * |*  **|   * |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Politi-mandtaller:         |     |     |     |     |     |     |     |
 Hovedregistre 1869-81    S|     |     |     |     | [–] |     |     |
 Registerblade        NS Ls|     |     |     |     |    [–––]  |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Kopulationsprotokoller   SL|     |  *[–+–––––+–––––+–]   |     |     |
Lysningsprotokoller       S|     |     |     |     |     |  [–-+)    |
Borgerlig vielse          S|     |     |     |     |[––––+––––-+)    |
Separationer              S|     |     |     |[----+]    |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Begravelser Assist. kgd   S|     |     |     |[––––+–]   |     |     |
Begravelser Kbh           S|     |     |     |     | [–––+–––––+––)  |
Skøder Assist. kgd.       S|     |     |     |[––––+–––] |     |     |
Begrav. i Nicolaj k.      S|<––––+–––––+–––––+]    |     |     |     |
Begrav. udenf. Nic.       S|     |   [–+–]   |     |     |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Udvandrede             N sL|     |     |     |     | [–––+––––]|     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Borgerskaber              S|   [–+–––––+–––––+–––––+–––––+–––] |     |
Næringsbreve              S|     |     |     |     |     |   [–+––]  |
Laugsarkiverne          S+L|<––––+–––––+–––––+–––––+–]   |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Fattigvæsen almisser      S|     |     |    [+–––––+]    |     |     |
Alm. Hosp. patienter      S|     |     |    [+–––––+–––] |     |     |
Alm. Hosp. lemmer         S|     |     |  [––+–––––+–––] |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Skifter u magistraten    SL|-----|-----|--]  |     |     |     |     |
Skifter u retten          L|     | [–––+–––––+–––––+–––––+–)   |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Folkeregisteret           F|     |     |     |     |     |  [––+––––>|
–––––––––––––––––––––––––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+
Hvad                  Hvor |56789|01234|56789|01234|56789|01234|56789|
                           |16xx |--- 17xx --|--- 18xx --|--- 19xx --|Lidt om registrene.

Her kommer lidt uddybende om registrene. Yderlige oplysninger må søges på arkiverne, i guiderne etc.
En del af bψgerne kan lζses online pε Slζgtsforskernes Bibliotek.

Kirkebogsregistre:
38 bind. Lengnicks gamle kirkebogsregistre er pε Nettet.
De har kun de "spændende" navne, så Nielsen er ikke med. De er lidt tunge at danse med:
Hver kirke er ofte delt i 2-3 serier (suplement I og evt II).
Hvert afsnit (vielse, dψd, fψdsel) bestεr af: a) en kronologisk liste, b) efternavnsindeks mζnd, c) efternavnsindeks kvinder. Det svarer sig at have to-tre browser-vinduer εbne: et til navneindeks og et til den kronologiske liste, og evt et med bogens indholdsfortegnelse: Hovedlister, SupplementI-lister og SupplementII-lister.

De ψvrige registre er enkle og overskuelige.
Ellers er det spredt, hvad der er lavet af kirkebogsregistre, på landsarkiverne i Odense og Aabenraa er dækningen betydeligt højere. Ingen har større behov for kirkebogsregistre end os københavnere, med den myretue vi har.

Julins kbg-registre:
Arne Julin (-2011) indtastede kψbenhavnske kirkebogsregistre, der er 75.000 begivenheder. Det prζcise omfang er uklart, sε hvis du ikke finder hvad du sψger i registeret, kan det godt vζre i kirkebogen alligevel. Der er god dζkning 1780-1815, og sε tynder det ud i begge ender mod 1686-1885. Pε Nettet

Kbh's Borgere 1659:
Bog udgivet af E. Marquard. Mandtal over de mænd der 'kunne gå til volds med fuld gever' [bevæbning] og forsvare byen mod svenskerne. Kun husfædrenes navne.

Kbh's Diplomatarium:
Bogvζrk udgivet af O. Nielsen i ca 10 bind. Københavns arkiv før branden 1728. Blandt meget andet kopskattemandtal 1645 og grundtaxter 1661, 1668, 1689 med familiefædrenes navne. Bψgerne er scannet og kan ses på Nettet

Kbh's Indvånere 1728:
Bog: Kjøbenhavns Huse og Indvånere efter Branden 1728. Familiefædre, både de der endnu har deres hus og de udbrændte. Også gæster i byen. Bogen er scannet og kan ses på Nettet

Ramsings kvarterbøger:
Bøger af general H.U. Ramsing. En bog for hvert af byens kvarterer, hvor hvert matrikelnummer er opregnet med alle ejere.

Geddes kort 1757:
Kort af stadskonduktør Gedde, udgivet ca 1960 og ca 2010 som bog med navneregister på alle husejere pr 1757. Selve kortet er pε Nettet.

Historiske huse:
2 bøger fra Nationalmuseet: Historiske huse i det gamle København. 1972. (Bygherrer og -mestre). Historiske huse på Christianshavn, 1993. (Husejere 1635 - 1993).

Hist. medd. om Kbh:
Historiske meddelelser om Kbh er et årsskrift med register i hvert bind. Et seddelregister over alle bind (opdelt i 3-5 dele) findes på Stadsarkivet.

Richters dødsfald:
Bog i 2 bind med 2 registre over fremtrædende personers dødsannoncer 1761 - 1891. Hele landet. Hertil en bog af Arne Julin med register over de skjulte navne (enker mv).

Kraks Vejviser:
'Det kan du kigge i vejviseren efter' - dvs det er ikke alle der er med, det kostede jo penge i gamle dage. De ældste årgange ses lettest hos Stadsarkivet på mikrokort. Ellers er de pε lζsesalene pε arkiver og biblioteker.
De er ogsε pε Nettet, men temmelig ubrugelige.

KTAS telefonbog:
Udgivet fra midt i 30'erne til 2005-06. Indtil midt i 70'erne er den sorteret ligesom Krak: Efternavn, stilling, fornavn, adresse, så Jens Nielsen kan være svær at identificere.

Skattemandtaller 1694-1829:
til indkvarteringsskatten, halvårligt med navne på husejere og borgere (selvstændige næringsdrivende). Hertil hånd- eller maskinskrevne registre - men nogle år kun over "spændende" navne, så Nielsen er ikke altid med. Stadsarkivet.

Ekstraskat 1743 og Kopskat 1762:
Seddelregistre på RA, her er alle personer med.
Sedlerne er pε Arkivalier Online:
Den korte vej: Link til sedler 1743 og Link til sedler 1762
Den lange vej:
    Find: ArkivalierOnline
    Vζlg: Mest benyttede temaer:
    Vζlg: Registraturer og Vejledninger
    Gε til Registraturer og Vejledninger
    Vζlg: Registre, diverse
    Vζlg: Rigsarkivet, Arkivskabte Hjζlpemidler, Navnekartotek til Skattemandtal 1762, Kψbenhavn (1950 - 1950)
eller
    Vζlg: Rigsarkivet, Arkivskabte Hjζlpemidler, Navnekartotek til Skattemandtal 1743, Kψbenhavn (1950 - 1950).
 
Selvangivelserne er bevaret og ligger på RA. Bestilles i Daisy til lζsesal:
      Arkivskaber: Kψbenhavnske regnskaber
      Arkivserie: Skatteregnskaber
Selvangivelserne er sε helt nede i bunden, sorteret efter kvartererne.
(Tak til Kristian Skak-Nielsen).

Folketællinger:
Sψges pε: http://ddd.dda.dk/
Disse εrgange er fζrdig-indtastet: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1880. Flere er pε vej.
FT 1787 har seddelregister pε Stadsarkivet. FT 1801 har trykt navneregister pε Stadsarkivet. FT 1845 har seddelregister pε RA, men det er fjernet.

Politi-mandtaller:
Alle byens indbyggere 1869 - 1923.
Hovedregistrene 1869-81 er håndskrevne protokoller for hvert halvår.
Registerbladene er fotograferet og indekseret og ses pε Nettet hos Stadsarkivet.
Fysisk er de opdelt i Dødebladene og Levendebladene (som 1923 blev til Folkeregisteret).
Til dψdebladene er der et maskinskrevet register i 32 bind over alle der døde ca 1890-1923. Ægtefællen er også nævnt.
Registerbladene ('Levendeblade') er på mikrokort, opdelt efter politistation og sε alfabetisk. Trykt vejledning på Stadsarkivet.
Stadsarkivet har ogsε mikrokort med de halvεrlige selvangivelser til Politimandtallerne.

Kopulationsprotokoller:
1720 - 1725:
Mallings artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 8-I-1922 s.142-69.
Dζkker 1 jun 1720 til 1 mar 1725, omfatter alle der skulle betale copulationsafgift, ca 1768 vielser. En tredjedel af disse vielser stod i kirkebψger der ikke er bevaret.
1735 - 1868:
Kassebøger over ægteskabsskatten. Gommens navn og stilling, og kirken de skal vies i. Praktisk nεr man ikke kender sognet, uundvζrligt nεr kirkebogen er vζk. Guve' hvornεr de kommer pε Nettet.

Lysningsprotokoller og Borgerlig vielse:
Registre i protokollerne. 50 års tilgængelighedsfrist.

Separationer:
1806-57. Registre i protokollerne.

Begravelser Assistens kirkegård og Begravelser Københavns kommune:
Registre i store protokoller opdelt efter køn, og for en håndfuld år ad gangen. De nyere εrgange pε kartotekskort.
God vej til en begravelse, hvis man ikke kender sogn og dato. Pε Nettet hos Stadsarkivet.

Skøder Assistens kirkegård:
Seddelregister til skψder pε gravsteder. I protokollen står alle der ligger i gravstedet - familien er samlet.

Udvandrede:
Emigranter der sejlede (til USA fx) blev registreret hos Københavns Politi. Også tilgængelig på Internettet: http://www.emiarch.dk

Borgerskaber og Næringsbreve:
Selvstændige næringsdrivende. I reglen med fødested. Fra ca 1800 tillige med fødselsdato. Der kan være bevaret ansøgning med læge- og vandelsattester.

Laugsarkiverne:
Håndværkerlaugenes arkiver er tilfældigt fordelt mellem Lands- og Stadsarkivet, men der er en fælles registrant. Stadsarkivet har skrevet navneregistre til hvert af 'deres' laug, og samlet alle sedlerne i eet register.

Fattigvæsen almisser:
Samtidige registre over hvem der fik hvad 1799 - 1856.

Alm. Hosp. lemmer:
Almindeligt hospital var både sygehus og alderdoms-/plejehjem. Der er protokoller for patienter (syge) og for lemmer (gamle), og der er navneregister til lemmerne, men ikke til patienterne.

Skifter u magistraten:
På Stadsarkivet har seddeluddrag og -register fra skifter før 1771 under Magistraten. Selve skifterne er på Landsarkivet.

Skifter u retten:
Mange bind registre på Landsarkivet. Hertil nødvendig trykt vejledning.

Folkeregisteret:
Kommunens Folkeregister kan give oplysninger efter 1923, det koster ca 70 kr pr person. Hvis du kan identificere personen, opgiver de:
o       fulde navn, og nuvζrende adresse, eller
o       sidst kendte adresse og dψdsdag, eller
o       fraflyttet kommunen, dato og ny kommune.
Nogle kommuner (vist ikke Kbh og Frederiksberg) har afleveret til RA, men da registeret er kompliceret, skal du betale arkivet for at sψge for dig. Fε et overslag fψrst!


Flere registre, vejledninger.

Kun de vigtigste registre er medtaget her, flere kan man læse om i:

Steen Thomsen


Indlagt på WWW: jun 98.
Revideret mar 2015.
Smεrevisioner jan 2018.
Og sep 2022.

Steen Thomsen's forside  >  Artikel-oversigt  >  Navneregistre København.  >  Top
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk