Steen Thomsens slægtsbase. Genealogical collection

Homepage  >   Hovedside slægtsforskning / Genealogical Mainpage
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk


Jeg har slægtsforsket siden 1985, og har ca 43.000 personer i min slægtsbase. Her ses de fleste (nulevende er ikke med), opdelt i:   a) danske (mm),   b) islandske og   c) adelige og kongelige før ca 1700. Der er efternavnelister, stednavnelister, anetavler og efterslægtstavler, og siderne er lavet med mit eget program. Hvis vi kan hjælpe hinanden så skriv! Og så iøvrigt: God jagt!
I have done genealogical research since 1985, and have about 43,000 persons in my database. Here are most of them (excluding those alive), grouped in a) Danes (etc), b) Icelanders, and c) nobility and royalty before ca 1700. Shown as surname lists, placename lists, ahnentafels and pedigrees. If we can help one another, write me! And then: Happy hunting!

Danmark etc

Anetavle (kassetræ) / Ancestors (graphic)
Her er min anetavle (og scoringstavle) i 8 generationer.
Here is my 8 generations ahnentafel (and score-board).

Anetavle (omfattende, DK) / Ancestors (comprehensive, Danmark)
Her er 25 generationer aner (19 danske), 789 stk, men ikke de islandske og ikke den gamle adel - dem er der links til.
Here are 25 generations of ancestors (19 Danish), 789 persons, but not the Icelanders nor the noblemen - there are links to them.

Anegalleri malerier
Malede portrætter af 11 forfædre.
Painted portraits of 11 ancestors.

Efternavne (danskere mm) / Surnames (Danes etc)
De 24.000 danske (mm) er præsenteret her med navn, årstal, stilling og by, se om vi har noget til fælles (de nulevende jeg har, er ikke udstillet).
24,000 Danes (etc) are here (name, years, occupation, town), see if we have anything in common. (Excluding people living today).

Stednavne (danskere mm) / Placenames (Danmark etc)
Ca 330 stednavne med over 10 personer i hvert.
Ca 330 placenames (mostly Danish) with more than 10 persons at each.

Oldefars foto-album / Gr.great grandfather's photo-album
Ca 100 portræt-fotos 1860-80 af venner-og-slægtninge fra Danmark, Ísland og Føroyar.
Ca 100 portrait-photos 1860-80 of friends and relatives in Danmark, Ísland and Føroyar.

Ísland / Iceland

Anetavle Ísland (kassetræ) / Ancestors Iceland (graphic)
8 generationer aneoversigt for min islandske oldefar: Hallgrímur Sveinsson (1841 - 1909) biskop i Reykjavík.
8 generations overview of ancestors to my Icelandic great grandfather: Hallgrímur Sveinsson (1841 - 1909) bishop in Reykjavík.

Anetavle Ísland / Ancestors Iceland
31 generationer aner (ca 600 stk) til min islandske oldefar: Hallgrímur Sveinsson (1841 - 1909) biskop i Reykjavík.
31 generations of ancestors (ca 500 persons) to my Icelandic great grandfather: Hallgrímur Sveinsson (1841 - 1909) bishop in Reykjavík.

Islændere / Icelanders
2.500 personer fra Reykjavík, nordlandet og nordvestlandet. Bólstaðarhlíð-slægten. Slægten Tulinius på Ísland. Lynge på Ísland. (De nulevende jeg har, er ikke udstillet).
Hedder det islænder eller islænding ?
Ca 2,500 Icelanders (Reykjavík, northern and northwestern districts) here. (People living today are not exhibited).

Adel før ca 1700 / Nobility before ca 1700

Jeg har arbejdet med adelsstamtavlerne siden årtusindskiftet, og er igennem ca 2/3 af adelen - født før 1600. Der er blevet mange bemærkninger og revisioner.
I have worked with the pedigrees of Danish nobility since the turn of the millenium, and I am through ca 2/3 of the nobility born before 1600. Many remarks and revisions.

Anetavle adel (Kassetræ) / Ahnentafel nobility (graphic)
Anetavle (oversigt) for min adelige tip-5-oldemor Ide Juel (1666-1727).
Graphic ahnentafel for my great-6-grandmother Ide Juel (1666-1727).

Anetavle adel (omfattende) / Ahnentafel nobility (comprehensive)
Anetavle for min adelige tip-oldemor Augusta von Obelitz (1820-1892). Ca 2500 adelige forfædre i 39 generationer tilbage til konger i middelalder og vikingetid. Links til de ikke-adelige aner.
Ahnentafel for my great-great-grandmother Augusta von Obelitz (1820-1892). Ca 2,500 noble ancestors in 39 generations back to medieval and viking age kings. Links to the commons.

Adel - navne / Nobility - names
15.400 personer fra adel i Danmark, Norge, Sverige, Holstein, Mecklenburg, Pommern, Baltikum samt fyrstehuse i hele Europa.
15,400 persons from the nobility in Danmark, Danmark, Norge, Sverige, Holstein, Mecklenburg, Pommern (Germany), Baltic countries plus royalty from all of Europe.

Adel - stamtavler / Nobility - pedigrees
Ca 300 stamtavler for danske slægter før 1600.
Ca 300 pedigrees for Danish noble families before 1600.

Gamle og store danske adelsslægter / Old and big Danish noble families
Liste over a) de ældste danske adelsslægter, b) nulevende danske adelsslægter fra Middelalderen, c) store danske adelsslægter før 1600, d) de mere indflydelsesrige slægter.
List of a) the oldest Danish noble families, b) the living Danish noble families from the Middle Ages, c) the big Danish noble families before year 1600, d) the more influential families.

Adelsvaaben / Coats of arms for noble families
1000 adelsvåben fra Middelalderen, jajada 1675. Danske, norske, svenske, nordtyske, baltiske, mm.
1,000 coats of arms (shields) (well 1,675) from the Middel Age for Danish nobility (and some from Norge, Sverige, northern Deutschland and the Baltic countries, etc).

Stamgodser / Entailed estates
Stamgodser for danske adelsslægter i middelalderen, hvor kom slægterne fra?
Map and list of entailed estates, where did the families originate?

Fælles indholdsfortegnelse til Ældste Danske Arkivregistraturer (ÆDA)
ÆDA er på 6 bind og rummer gamle registraturer fra offentlige arkiver. Her er en samlet indholdsfortegnelse.
ÆDA = Oldest Danish Archive Registers. Here is a total Table of contents for all 6 volumes.

Trap: Danmark. 5'udg. Bemærkninger til godshistorien
Trap giver mange korrektioner til Adelsaarbogens stamtavler, men hvem er perfekt? Her er ca 850 bemærkninger til godsernes ejerhistorier.
My ca 850 remarks to the estates' owner-history in the topographical work Trap: Danmark.

Kodetabel til Siebmacher - Code-table Siebmacher
Siebmachers Grosses Wappenbuch rummer ca 110.000 tyske våben. Der findes et register: Jäger-Sustenau: General-Index ... - men det er til den foregående udgave. Her er en kodetabel, så man kan bruge registeret til den nyeste 35-binds udgave.
Siebmacher's Great Armorial contains ca 110,000 German coats of arms. There is an index: Jäger-Sustenau: General-Index .... - but it covers the former edition. Here is a code-table so you can use the index for the newest 35-volume edition.

13 adelige ligsten, aftegnet for Terkel Klevenfeldt (1710-1777)
Flere af stenene er nu forsvundet, våben-anetavlerne er bevaret her.
13 tombstones for noblemen and -ladies with arms-ahnentafeln.

Danmarks Adels Aarbog (DAA) mm/ Yearbook of Denmark's Nobility etc

Danmarks Adels Aarbog er udkommet siden 1884, nu hvert tredje år. Jeg har brugt den siden 1995. Her er registeret, rettelser & tilføjelser, bemærkninger mm.
DAA or Yearbook of Denmark's Nobility has been issued since 1884, now every third year. Here is the index, corrections & additions, remarks etc.
DAA udgives af / is issued by Dansk Adelsforening.

Læse- og skrive-vejledning til Adelsårbogens stamtavler
For den uforberedte læser idag kan DAAs stamtavler være noget frustrerende og irriterende - desværre.
Her vil jeg gerne afhjælpe nye læseres (naturlige) frustration.
Der er også en liste over 400 vanskelige stednavne, både godser og herreder - incl Skåne.
DAA can be difficult and frustrating to read - even for Danes. So here is an introduction, including a list of names of estates and districts that can be confused.

Bemærkninger til stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog
Mine ca 13.500 bemærkninger til ca 530 stamtavler for middelalder-adelsslægter. Stor fil, men det hele samlet så du kan søge på tværs.
My ca 13,500 remarks to ca 530 pedigrees of medieval noble families in DAA. Large file.

DAA Register / DAA Index
Registeret til Danmarks Adels Aarbogs ca 750 stamtavler - og de ca 2000 sæt rettelser og tilføjelser.
DAA has issued more than 750 pedigrees for noble families of Danmark and Norge (Norway) and Schleswig-Holstein - plus ca 2,000 sets of corrections and additions. Here is the index to that.

DAA Rettelser & tilføjelser / DAA corrections and additions
De ca 2000 sæt rettelser og tilføjelser fra alle årgange er her scannet og sorteret på slægtsnavn.
The ca 2,000 sets of corrections and additions from alle volumes are here scanned and sorted by family.

Inholdsfortegnelse til Skjalm Hvides efterslægt
Michael Kræmmer har i DAA 2009-11 skrevet: Skjalm Hvides Efterslægt. Det er et stort værk på 121 s og et halvthundrede afsnit. Jeg savnede en indholdsfortegnelse, den er så her.
 
Oprettede og nedlagte slægter i Nyt Dansk Adelslexikon (NDA)
Et sekel er svundet - og mere til - siden Nyt Dansk Adelslexikon var nyt. Her er en liste over ca 120 slægter, som siden dengang er blevet oprettet eller nedlagt, eller har fået større navneforandring.

Navneregistre DAA

Store stamtavler efter indrykningssystemet er vanskelige at overskue: Det kan snildt tage et kvarter at finde en person. Derfor har jeg lavet nedenstående navneregistre. De er kortfattede: i reglen kun fornavne, ingen patronymer; og ingen indgiftede personer. Efter min erfaring er det nok til at forkorte søgetiden.
Registrene omfatter stamtavlerne, men ikke rettelserne.

Dyre - navneregister
Stamtavlen Dyre i DAA 1891 rummer ca 125 personer, de nye Lunge'r er ikke medtaget.

Skjalm Hvides efterslægt - navneregister
Stamtavlen Skjalm Hvides efterslægt i DAA 2009-11 rummer ca 450 personer.

Krag [af Jylland] - navneregister
Stamtavlen Krag [af Jylland] i DAA 1889 rummer 144 personer.

Kruse - navneregister
Stamtavlen Kruse i DAA 1900 rummer 136 personer.

Kaas [m sparre] - navneregister
Stamtavlen Kaas [m sparre] i DAA 1889 rummer 220 personer.

Lange (Munk) - navneregister
Stamtavlen Lange (Munk) i DAA 1901 rummer 269 personer - plus et par uplacerede.

Lykke - navneregister
Stamtavlen Lykke i DAA 1903 rummer 158 personer.

Munk [af Havbro] - navneregister
Stamtavlen Munk [af Havbro] i DAA 1905 s 303-17 rummer 142 personer.
Tidligere kaldet 'De Vinranke-Munk'ers yngre Linie'.

Qvitzow - navneregister
Stamtavlen Qvitzow i DAA 1910 rummer 100 personer.

Skram [m enhjørning] - navneregister
Stamtavlen Skram [m enhjørning] i DAA 1916 rummer 113 personer.

Urne - navneregister
Stamtavlen Urne i DAA 1904 rummer 281 personer + 3 uplacerede fordelt på 31½ side og 3 slægtslinier.
 

Efterlyses / Wanted

Efterlysninger DK (Skandinavien) / Wanted in DK (Scandinavia)

Efterlysninger Amerika og Nederland / Wanted in the Americas and Nederland.


Homepage   >   Genealogical Mainpage   >   Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Opdateret:   jan 2023.