Homepage  >   Genealogical Mainpage  >   Adelige aner til Steen Thomsen

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Adelige aner til Steen Thomsen f 1948 / Ahnentafel of noblemen.

Her er Steen Thomsens ca 2500 adelige forfædre i 39 adelige generationer, herunder:
  Gorm den Gamle,
  Borzivoj den Hellige af Bøhmen,
  Rurik af Rusland,
  Carolus Magnus (Charlemagne, Karl der grosse),
  Harald Hardråde,
  etc.
Der er ca 450 gengangere - adelsslægterne var grundigt indgiftet ligesom kongeslægterne.
Der er mange usikre forbindelser imellem - ifølge sagens natur - så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

Fødselsår med 'ca' foran er gæt !

My ca 2.500 noble ancestors in 39 generations. Over 450 ancestors apear twice (or more) - the noble families were well intermarried, and so were the royal families.

Years of birth with 'ca' are guesses !


Generation 0 (proband)

1 Steen Thomsen (1948 - )     (ikke adelig) Uadelige og islandske aner
      Datalog, slægtsforsker i København


Generation 1
(1 ancestors).

2 Hallgrímur August Thomsen (1899 - 1980)     (ikke adelig)
      Landsretssagfører i København


Generation 2
(1 ancestors).

5 Augusta Sveinsson (1877 - 1951)     (ikke adelig)


Generation 3
(1 ancestors).

11 Elina Marie Bolette Feveile (1847 - 1934)     (ikke adelig)


Generation 4
(1 ancestors).

23 Louise Elisabeth Augusta von Obelitz (1820 - 1892)


Generation 5
(2 ancestors).

46 Frederik von Obelitz (1774 - 1839)
      Arkivchef i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kbh, kammerjunker
47 Ellen Findt (1782 - 1869)     (ikke adelig) Uadelige aner


Generation 6
(2 ancestors).

92 Balthazar Gebhard III von Obelitz (1728 - 1806)
      Professor jur. i København, dr. phil, konferensråd, Godsejer til Skjoldemose
93 Christiane Birgitte Gaarder (1733 - 1814)     (ikke adelig)


Generation 7
(4 ancestors).

184 Balthazar Gebhard II von Obelitz (1705 - 1769)
      Løjtnant i København, senere major i Mariager
185 Anne Margrethe 'Grethe' Lintner (1710 - før 1752)     (ikke adelig)

186 Poul Gaarder (1692 - 1745)     (ikke adelig)
      Kaptajn og gårdejer på Sør-Nust i Odalen, 70 km NØ for Oslo
187 Karen Sophie Budde (1707 - 1779)


Generation 8
(6 ancestors).

368 Balthazar Gebhard I von Obelitz (1640 - 1707)
      Herremand til Rammegård ved Lemvig, senere Aabjerg ved Vedersø i V-Jylland
369 Ide Juel (ca 1666 - 1727)

370 Johan Georg Lintner (ca 1675 - 1719)     (ikke adelig) Uadelige aner
      Stadsmusikant i Næstved og Vordingborg
371 Johanne Jørgensdatter (1673 - 1730)     (ikke adelig)

374 Melchior Frederik Budde (1663 - 1725)
      Oberstløjtnant til Hoff i Aker i Norge
375 Anna Sophie Juel (1669 - 1740 -)


Generation 9
(10 ancestors).

736 Balthazar von Obelitz (ca 1590 - 1640)
      Herremand til Duvendick og Millienhagen i Pommern
737 Ursula Marie von Moltke (ca 1605 - 1646 -)

738 Henrik Juel (1629 - 1707)
      Herremand til Lindbjerggård i SV-Jylland. Ambassadeur
739 Sophie Høeg (ca 1640 - ca 1680)

742 Jørgen Jacobsen (Friis) (ca 1640 - 1686)     (ikke adelig) Uadelige aner
      Præst til Tystrup
743 Tabea von Steinberg (ca 1640 - 1697 -)

748 Friderich Otto Budde (? 1616 - 1679)
      Oberst, herremand til Torsø i Norge
749 Ide Sophie Bildt (1640 - 1667)
      Frue til Torsø i Norge


Generation 10
(14 ancestors).

1472 Reimar von Obelitz (ca 1540 - 1601 -)
      Herremand til Millienhagen i Pommern
1473 Margarethe Lepel (ca 1560 - )

1474 Gebhard Moltke (1576 - 1644)
      Herremand til Klein Belitz og Tarschow (Tarzow?) i Mecklenburg
1475 Ingeborg von Bibow (ca 1580 - )

1476 Jens Juel (1594 - 1636)
      Herremand til Lindbjerg i SV-Jylland, lensmand
1477 Ide Henriksdatter Gøye (1606 - 1654)
      Enkefrue til Lindbjerg i SV-Jylland og frue til Vrejlev Kloster i Vendsyssel

1478 Just Høeg (1584 - 1646)
      Ridder til Gjorslev p Sjæll. Rigsråd. Hofmester i Sorø. lensmd, rigskansler
1479 Anne Jørgensdatter Lunge (1610 - 1652)

1486 Peiter von Steinberg (1603 - 1668)
      Major til Skovsgård på Sjælland
1487 Dorotea Hendrichsdatter (1615 - 1668)     (ikke adelig) Uadelige aner

1496 Friderich Budde (ca 1587 - 1651)
      Herremand til Tõlluste, mm på Saaremaa (Øsel), landråd
1497 Karen Axelsdatter Urup (1590 - 1656)

1498 Vincentz Bildt (1606 - 1658)
      Lensmand, oberstløjtnant, generalkrigskommissær, herremand til Nes mm i Norge
1499 Else Andersdatter Friis (1611 - 1677)


Generation 11
(26 ancestors).

2944 Johann von Obelitz (ca 1505 - )
      Antageligt herremand i Pommern
2945 Dorothea von Datenberg (ca 1510 - )

2946 Claus II Lepel (ca 1500 - før 1580)
      Herremand til ½ Netzelkow, ½ Lütow, Seckeritz, Rubkow og ½ Bukow i Pommern
2947 Sophie von Hahn (1520 - 1588 -)

2948 Levin Moltke (ca 1545 - 1580 -)
      Ridder til Klein Belitz, Tüzen, Diedrichshagen og Kronskamp i Mecklenburg
2949 Catharina von Pressentin (ca 1550 - )

2950 Martin (jun) von Bibow (ca 1550 - 1603)
      Herremand til Reinshagen og Berendshagen i Mecklenburg
2951 Ursula von Oertzen (ca 1550 - 1605 -)

2952 Peder Juel (ca 1550 - 1604)
      Herremand til Alsted i M-Jylland, lensmand
2953 Margrethe Ulfstand (ca 1557 - 1612)
      Frue til Lindbjerg i SV-Jylland

2954 Henrik Eskelsen Gøye (1562 - 1611)
      Herremand til Skørringe på Falster, senere Turebyholm på Sjælland, lensmand
2955 Birgitte Axelsdatter Brahe (1576 - 1619)
      Enkefrue til Turebyholm på Sjælland

2956 Stygge Justsen Høeg (ca 1555 - ca 1630)
      Herremand til Vang, Kærgårdsholm, Ørredgård i Jylland og Steensgård på Fyn
2957 Anne Gregersdatter Ulfstand (1559 - 1627)
      Frue til Kærgårdsholm i N-Jylland

2958 Jørgen Ovesen Lunge (1577 - 1619)
      Ridder til Odden i Vendsyssel, Birkelse i N-Jylland mm, lensmand, rigsmarsk
2959 Sophie Brahe (1588 - 1659)
      Enkefrue til Odden i Vendsyssel, Boddum Bisgård i Thy, Holmgård i N-Jyll mm

2972 Burchard von Steinberg (ca 1570 - 1612)
      Gårdejer og slotsfoged i Schwabstedt i Süd-schleswig
2973 'Teppecke' Tabea Peters (ca 1580 - før 1672)     (ikke adelig)

2992 Mathias Budde (ca 1550 - 1591)
      Herremand til Tõlluste på Saaremaa (Øsel), lensmand/statholder dér
2993 Ursula von Behr (1569 - )

2994 Axel Urup (1564 - 1601)
      Herremand til Vapnö i Halland og Ormholt i Vendsyssel
2995 Hille Marsvin (1566 - 1637)
      Frue til Vapnö i Halland

2996 Otte Bildt (ca 1555 - 1616 -)
      Herremand til Nes i Norge samt Hæstrup og Overklit i Vendsyssel
2997 Inger Jespersdatter (Vognsen) (ca 1570 - 1606 -)
      Frue til Hæstrup i Vendsyssel

2998 Anders Jørgensen Friis (1589 - 1644)
      Herremand til Hungstrup, Estruplund i Jylland, mm, lensmand
2999 Ide Munk (1589 - 1651)
      Frue til Visselbjerg og Krogsgård i S-Jylland


Generation 12
(43 ancestors).

5888 Jürgen von Obelitz (ca 1470 - )
      Antageligt herremand i Pommern
5889 Margaretha von Krakewitz (ca 1470 - )

5892 Oldewin Lepel (ca 1480 - 1563 -)
      Herremand til ½ Netzelkow, ½ Lütow, Buggow og Bauer i Pommern
5893 Anna von Sanitz (Saentz) (ca 1480 - )

5894 Vicke von Hahn (caca 1480 - )
      Herremand til Damerow i Pommern
5895 Anna von Behr (ca 1480 - )

5896 Gebhard Moltke (ca 1495 - 1568)
      Landråd, herremand til Strietfeld og Drüsewitz i Mecklenburg mm
5897 Elisabeth von der Lühe (ca 1510 - )

5900 Martin (sen) von Bibow (ca 1520 - 1573 -)
      Herremand til Berendshagen i Mecklenburg

5902 Sivert IV von Oertzen (ca 1520 - 1589)
      Herremand til Roggow senere Clausdorf i Mecklenburg
5903 NN NN (ca 1520 - )

5904 Jens Juel (ca 1515 - 1563)
      Herremand til Alsted i M-Jylland, lensmand, skibschef
5905 Anna Skram (ca 1520 - 1581)
      Frue til Alsted i M-Jylland

5906 Gregers Holgersen Ulfstand (1521 - 1583)
      Ridder til Sdr Vosborg i NV-Jylland mm, lensmand på Skivehus
5907 Anna Lange (ca 1515 - 1559)
      Frue til Vellumgård og Kærgårdsholm i N-Jylland

5908 Eskel Henriksen Gøye (ca 1530 - 1573)
      Herremand til Skørringe på Falster, lensmand
5909 Sibylle Mogensdatter Gyldenstierne (1540 - 1611)

5910 Axel Brahe (1550 - 1616)
      Herremand til Elvedgård på Fyn og Fårevejle på Langeland mm, lensmd, rigsråd
5911 Mette Gøye (ca 1553 - 1584)

5912 Just Jacobsen Høeg (ca 1515 - 1557)
      Herremand til Vang i Vendsyssel og Lergrav i V-Jylland
5913 Citzel Bille (1528 - 1580)
      Frue til Kølskegård i Vendsyssel

5916 Ove Christophersen Lunge (1548 - 1601)
      Herremand til Odden i Vendsyssel (N-Jyll) mm, lensmand
5917 Anne Maltesdatter (Sehested) (1554 - 1621)
      Enkefrue til Eskær i Vendsyssel, Birkelse i N-Jylland og Boddum Bisgård i Thy

5918 Steen Brahe (1547 - 1620)
      Herremand til Knutstorp i Skåne, Bregentved på Sjælland mm, lensmand, rigsråd
5919 Birgitte (Ottesdatter) Rosenkrantz (1555 - 1588)
      Frue til Næsbyholm på Sjælland

5984 Henning Budde (ca 1505 - 1534 -)
      Herremand til Neetzow og Toitin
5985 Dorothea (Russ, Ruske) Rausche (ca 1520 - )

5986 Johan von Behr (1543 - 1613)
      Herremand til Êdole i Letland, Stellichte i Tyskland, statholder over Pilten
5987 Margaretha von Grotthuß (ca 1545 - 1609 -)

5988 Henrik Urup (ca 1535 - 1567)
      Herremand til Vapnö i Halland, Allerup, samt Skjærsnes og Ulen i Norge
5989 Karen Iversdatter (Baden) (1538 - 1587)

5990 Jørgen Marsvin (ca 1527 - 1581)
      Herremand til Hollufgd (Fyn), Aunsbj (Jyll) og Dybäck i Skåne, lensmd,rigsråd
5991 Karen Ottesdatter Gyldenstierne (ca 1545 - 1589)
      Frue til Vrågård i Jylland

5992 Daniel Bildt (ca 1530 - vist 1585)
      Ritmester og herremand til Nes i SØ-Norge og Abildgård i Vendsyssel, lensmand
5993 Blanceflor Vincentsdatter Lunge (ca 1535 - 1571)
      Frue til Morlanda i Bohuslän, Lungegård i Bergen og Lundestad i SØ-Norge

5994 Jesper Vognsen (ca 1540 - 1610 -)
      Herremand til Hæstrup i Vendsyssel
5995 Kirsten Lunov (ca 1540 - 1591 -)

5996 Jørgen Iversen Friis (ca 1545 - 1616)
      Herremand t Krastrup i Himmerld mm,lensmd, landsdomm, stathld Norge, rigsråd
5997 Else Bjørnsdatter (Bjørn) (1558 - 1594)

5998 Jørgen Munk (ca 1550 - Druknet 1589)
      Herremand til Volstrup og Kvistrup i N-Jylland
5999 Mette Iversdatter Skram [m stige] (ca 1555 - før 1606)


Generation 13
(71 ancestors).

11784 Martin II Lepel (caca 1450 - 1492 -)
      Herremand til Rubkow og Bauer i Pommern
11785 NN von Behr (caca 1450 - )

11786 Claus von Sanitz (Saentz) (caca 1440 - før 1514)
      Herremand til Murchin i Pommern

11788 mange mellemled!! Hahn

11790 Joachim Behr (ca 1450 - vist 1505)
      Herremand til Nustrow, Deyelsdorf og Löbnitz i Pommern
11791 Margarethe von Grabow (ca 1450 - )

11792 Claus Moltke (ca 1450 - 1503 -)
      Herremand til Strietfeld mm
11793 Agnes Gans zu Putlitz (ca 1450 - 1503 -)

11794 Christoph von der Lühe (ca 1480 - )
      Herremand til Fahrenhaupt eller Költzow i Mecklenburg
11795 Anna Hobe (ca 1480 - )

11800 NN von Bibow (ca 1490 - )
      Adelsmand i Mecklenburg

11804 Jaspar I von Oertzen (ca 1475 - før 1526)
      Herremand til Roggow i Mecklenburg, hertugelig råd
11805 Abele (Emerentia) von Buchwald (ca 1480 - 1529 -)

11808 Mogens Juel (ca 1480 - før 1551)
      Herremand til Udstrup i V-Jylland
11809 Dorthe Krabbe (ca 1480 - )

11810 Peder Skram (ca 1475 - 1512 -)
      Herremand til Stougård, Sønderris, Alsted i Jylland mm
11811 Kirsten Enevoldsdatter (Rafvad) (ca 1480 - vist 1543 -)
      Frue til Alsted i Ø-Jylland

11812 Holger Gregersen Ulfstand (ca 1490 - 1542)
      Ridder til Häckeberga og Skabersjö i Skåne, landsdommer, lensmand, rigsråd
11813 Anna Podebusk (ca 1500 - Helligkors 1521)
      Frue til Vosborg i NV-Jylland

11814 Erik Nielsen Lange (ca 1480 - faldet 1519)
      Herremand til Engelsholm i M-Jylland
11815 Bege (Birgitte) Rosenkrantz (ca 1480 - 1562)
      Frue til Engelsholm og Gammelstrup i M-Jylland

11816 Henrik Eskelsen Gøye (ca 1490 - 1533)
      Ridder til Gisselfeld på Sjælland, lensmand, rigsråd
11817 Eline Henningsdatter (Godov) (ca 1500 - 1551 -)
      Frue til Skørringe på Falster og Svenstrupgård på Sjælland

11818 Mogens Henriksen Gyldenstierne (ca 1495 - el 1569)
      Ridder til Stjärneholm i Skåne, Wedellsborg på Fyn, statholder, dansk rigsråd
11819 Anne Sparre (ca 1510 - 1564)

11820 Otte Brahe (1518 - 1571)
      Ridder til Knutstorp i Skåne og Elvedgård på Fyn, lensmand, rigsråd
11821 Beate Bille (1526 - 1605)
      Hofmesterinde i Danmark

11822 Falk Mogensen Gøye (ca 1520 - 1554)
      Herremand til Skærsø i Ø-Jylland
11823 Ide Truidsdatter Ulfstand (ca 1531 - senest 1604)
      Frue til Trudsholm på Sjælland

11824 Jacob Eskildsen (Høeg) (ca 1460 - 1528 -)
      Herremand til Lergrav i V-Jylland, Vang i Vendsyssel og Eskær på Salling
11825 Johanne Jørgensdatter Krumpen (ca 1480 - ca 1553)

11826 Claus Bille (1490 - 1558)
      Ridder t Allinde, Ljungsgård, Vanås i Skåne, lensmd, dansk og norsk rigsråd
11827 Elsebe Ulfstand (ca 1505 - 1540)

11832 Christopher Ovesen Lunge (ca 1520 - 1565)
      Herremand til Odden i Vendsyssel (N-Jyll)
11833 Karen Jørgensdatter (Juel) (ca 1520 - 1556)
      Frue til Stougård i M-Jylland

11834 Malte Jensen (Sehested) (1529 - 1592)
      Herremand til Vellingshøj, Nr Holmgård og Højris i N-Jylland, landsdommer
11835 Sophie Clausdatter Bille (1529 - 1587)

11838 Otte Ottesen Rosenkrantz (ca 1525 - 1557)
      Herremand til Næsbyholm på Sjælland
11839 Ide Mogensdatter Gøye (ca 1525 - 1563)
      Frue til Skærvad i Jylland

11968 Drewes (Andreas) Budde (ca 1470 - 1517 -)
      Herremand til Neetzow i Pommern
11969 Margrethe NN (ca 1480 - )

11972 Diederich von Behr (ca 1505 - før 1575)
      statholder på Saarema (Øsel), landdrost i Hoya
11973 Anna von Münchhausen (ca 1510 - før 1579)

11974 Thomas von Grotthuß (ca 1510 - før 1572)
      Herremand til Svitene (Schwitten) i Letland (Kurland)
11975 Tecula von Lambsdorff (ca 1510 - )

11976 Erik Urup (ca 1500 - 1571)
      Herremand af Ulen i Norge, Vapnö i Halland mm, lensmand, norsk rigsråd
11977 Anna Nielsdatter (Gyldenløve) (ca 1500 - 1557)

11978 Iver Jensen 'Jernskæg' (Baden) (ca 1500 - 1570)
      Herremand til Ottestrup på Sjælland og Fritsø i Norge, lensmand
11979 Karen Galde (ca 1515 - 1565)

11980 Peder Marsvin (ca 1490 - 1528)
      Herremand til Hollufgård og Lindved på Fyn
11981 Helle Tagesdatter (Hollunger) (ca 1490 - 1556)
      Frue til Dybäck i Skåne

11982 Otte Henriksen Gyldenstierne (ca 1490 - el 1551)
      Herremand til Iversnæs (nu: Wedellsborg) på V-Fyn, lensmand
11983 Helvig Gøye (ca 1515 - 1597)
      Frue til Ormholt i Vendsyssel og Aunsbjerg i Jylland

11984 Knud Bildt (ca 1490 - før 1560)
      Herremand til Donsted og Åby Hovgård og Hassing Hovgård i Vendsyssel
11985 Anne Madsdatter Bagge (ca 1500 - 1560 -)
      Frue til Abildgård i Vendsyssel

11986 Vincents Vincentsen Lunge (ca 1480 - Myrdet 1536)
      Høvedmand på Bergenhus, dansk og norsk rigsråd
11987 Margrete Nielsdatter (Gyldenløve) (ca 1495 - 1565 -)

11988 Vogn Pedersen (Vognsen) (ca 1510 - 1568 -)
      Herremand til Hæstrup i Vendsyssel
11989 Ingegerd Jespersdatter (Vognsen) (ca 1510 - 1568 -)

11990 Laurids Lunov (ca 1490 - 1561 -)
      Herremand til Rygård på N-Djursland
11991 Abel Ottesdatter (Munk) (ca 1500 - )

11992 Iver Friis (ca 1495 - 1557)
      Herremand til Haraldskær i Ø-Jylland
11993 Sophie Glob (ca 1515 - 1574 -)
      Frue til Krastrup, Kølbygård i N-Jylland og Rugballegård i Ø-Jylland

11994 Bjørn Andersen (Bjørn) (1532 - 1583)
      Herremand t Stenalt i Jylland, Vinstrup p Sjæll, landsdommer, lensmd, rigsråd
11995 Sidsel Truidsdatter Ulfstand (ca 1530 - 1561)

11996 Oluf Munk (ca 1500 - 1568)
      Herremand t Palsgård, Volstrup, Kvistrup (Jyll), 'biskop', lensmand, rigsråd
11997 Drude Kaisdatter Rantzau (ca 1520 - 1606)
      Frue til Quarnbeck i Holstein

11998 Iver Skram [m stige] (ca 1530 - 1580 -)
      Herremand til Voldbjerg og Strandbjerggård i NV-Jylland
11999 Ellen Jensdatter Spend (ca 1530 - 1584 -)
      Frue til Rammegård i NV-Jylland


Generation 14
(116 ancestors).

23568 Claus I Lepel (caca 1410 - 1478 -)
      Herremand til Seckeritz og Rubkow i Pommern

23572 NN von Saentz (caca 1410 - )
      Vel herremand til Murchin i Pommern

23576 Nicolaus I Hahn (ca 1240 - 1297)
      Ridder i Mecklenburg
23577 NN Musteke (ca 1240 - )

23580 Heine (II) Behr (ca 1420 - før 1486)
      Herremand til Deyelsdorf i Vorpommern
23581 Anna von Ploene (ca 1430 - 1482 -)

23584 Otto Moltke (ca 1415 - 1486 -)
      Herremand til Strietfeld i Mecklenburg mm
23585 Adelheid von Parkentin (ca 1420 - 1460 -)

23608 Sivert II von Oertzen (ca 1420 - før 1493)
      Herremand til Roggow og landråd i Mecklenburg
23609 Mette (Margarethe) von Flotow (ca 1435 - før 1513)

23610 Henneke von Buchwald (ca 1435 - 1480 -)
      Herremand til Wensin og Muggesfelde i Holstein
23611 Margrethe Pogwisch (ca 1440 - )

23616 Palle Juel (ca 1440 - før 1516)
      Herremand til Øgelstrup og Udstrup i NV-Jylland
23617 Ellen Jensdatter Spend (ca 1460 - )
      Frue til Udstrup i V-Jylland

23618 Mogens Mortensen Krabbe (ca 1445 - før 1484)
      Ridder til Bustrup i Jylland, rigsråd
23619 Elsebe Thygesdatter Lunge (ca 1450 - 1512 -)
      Enkefrue til Bustrup i Jylland

23620 Niels Skram (ca 1450 - 1494 -)
      Herremand til Stougård i M-Jylland
23621 Bege Andersdatter Skram (ca 1450 - 1525 -)
      Frue til Tovskov i Sønderjylland

23622 Enevold Jensen (Rafvad) (ca 1450 - 1511 -)
      Herremand til Alsted i M-Jylland
23623 Margrethe (Barfod) (ca 1455 - )

23624 Gregers Jepsen (Ulfstand) (ca 1450 - før 1506)
      Herremand til Toftholm på Sjælland, samt Torup og Skabersjö i Skåne, lensmand
23625 Else Bille (ca 1450 - 1492 -)
      Frue til Toftholm (Mørkegård) på Sjælland

23626 Predbjørn II Podebusk (ca 1460 - 1541)
      Ridder til Kørup på Fyn og Vosborg i V-Jylland mm, lensmand, rigsråd
23627 Vibeke Eriksdatter (Rosenkrantz) (ca 1465 - 1506)
      Frue til Bidstrup i Jylland

23628 Niels Mogensen (Lange) (ca 1450 - 1503 -)
      Herremand til Knudsbøl i S-Jylland og af Hennegård i SV-Jylland, lensmand
23629 Anna Knudsdatter Saxtrup (ca 1455 - )
      Adelsdame i S-Jylland, måske datter af Knud Saxtrup

23630 Erik Timmesen (Rosenkrantz) (ca 1435 - før 1523)
      Herremand til Engelsholm i Ø-Jylland
23631 Margrethe Bosdatter (Høg) (ca 1445 - 1523 -)
      Frue til Gammelstrup og Hasselholt i Jylland

23632 Eskel Gøye (ca 1435 - 1506)
      Ridder t Krenkerup (Loll), Gisselfeld (Sjæll), St Herrestad Skåne, rigsmarsk
23633 Mette Eriksdatter (Rosenkrantz) (ca 1450 - 1503)
      Frue til Skærsø på Mols (Ø-Jylland)

23634 Henning (Hennikke) Olufsen (Godov) (ca 1450 - 1503 -)
      Adelsmand af Skaftelevgård og Svendstrup på M-Sjælland, lensmand
23635 Anne Gøye (tidligst 1475 - )

23636 Henrik Knudsen (Gyldenstierne) (ca 1460 - 1517)
      Ridder til Ågård, St Restrup i Jylland, Wedellsborg på Fyn, lensmand, rigsråd
23637 Karen Bille (ca 1466 - 1540)
      Enkefrue til Iversnæs (Weddelsborg) på Fyn og St Restrup i Jylland, lensmand

23638 Mourids Jepsen Sparre (ca 1470 - 1534)
      Ridder til Svaneholm (Skurup) og Bjärsgård i Skåne, lensmand, rigsråd
23639 Karine Pedersdatter Høeg (ca 1470 - )

23640 Tyge Brahe (ca 1475 - el 1523)
      Ridder til Tosterup, Vittskövle, Knutstorp og ½ Karsholm i Skåne, rigsråd
23641 Sophie Rud (ca 1490 - 1555)
      Frue til Elvedgård på Fyn, slægtebogsejer

23644 Mogens Eskelsen Gøye (eft 1470 - 1544)
      Ridder t Krenkerup (Loll), Skærsø (Jyll), Torsjö (Skåne), lensmd,rigshofmestr
23645 Margrethe Clausdatter Sture (ca 1490 - 1528)

23646 Truid Ulfstand (1487 - 1545)
      Ridder til Torup i Skåne, rigsråd, lensmand på Varberg, udsending til Norge
23647 Ide Laugesdatter Brock (ca 1495 - før 1532)
      Frue til Barsebäck i Skåne

23648 Eskild Nielsen (Høeg) (ca 1410 - senest 1494)
      Ridder til Lyngholm og Fruegård i Thy, Vang i Vendsysel og Eskær på Salling
23649 Elline Nielsdatter (Banner) (ca 1420 - før 1500)

23650 Jørgen Krumpen (ca 1435 - før 1521)
      Herremand til Skøttrup, Trudsholm, og Støvringgård i Jylland
23651 Anne Styggesdatter (Rosenkrantz) (ca 1445 - 1517 -)

23652 Steen Basse Bille (ca 1446 - 1522)
      Ridder t Allinde(magle) p Sjæll, Ljungsgård i Skåne, lensmd,landsdom, rigsråd
23653 Margrethe Rønnow (ca 1455 - 1515)

23654 Jens Holgersen (Ulfstand) (ca 1455 - 1523)
      Ridder til Glimmingehus og Trolle-Ljungby i Skåne, rigsråd, lensmd, admiral
23655 Margareta Arvidsdatter (Trolle) (ca 1475 - 1522)

23664 Ove Vincentsen Lunge (ca 1475 - 1540)
      Ridder til Tirsbæk i Ø-Jylland og Kragerupgård på Sjælland, lensmand, rigsråd
23665 Anne Henriksdatter Friis (ca 1480 - 1542)
      Frue til Odden og Nr Elkær i Vendsyssel og Stolliggård i Sønderjylland

23666 Jørgen Hansen (Juel) (ca 1490 - før 1558)
      Bispe-lensmand på Brink i Sønderjylland
23667 Bege Pedersdatter Skram (ca 1500 - før 1562)
      Frue til Stougård i M-Jylland

23668 Jens Thomesen (Sehested) (ca 1490 - 1555)
      Herremand til Vellingshøj, Nr Holmgård, Højris, Surkær i N-Jyll, landsdommer
23669 Anne Juel (ca 1490 - 1549)
      Frue til Nr Holmgård i NV-Jylland

23676 Otte Holgersen Rosenkrantz (ca 1485 - pest 1525)
      Ridder til Boller i Ø-Jylland og Næsbyholm på Sjælland, lensmand, rigsråd
23677 Margrethe Jasperstochter Gans zu Putlitz (ca 1490 - pest 1525)

23944 Ulrich von Behr (ca 1465 - før 1526)
      Herremand til Brase og Stellichte i Tyskland, storfoged i Celle, drost i Hoya

23946 Johann von Münchhausen (ca 1480 - )
      Herremand til Haddenhausen i Tyskland
23947 Anna von Wettberg (ca 1480 - )

23948 Otto von Grotthuß (ca 1470 - 1527)
      Herremand til Svitene og Berstele, senere til Rundale i Letland
23949 Margaretha? von Holstfer (ca 1480 - )

23950 Heinrich von Lambsdorff (ca 1480 - )
      Herremand nær Jelgava, Letland
23951 Margaretha (Anna?) von Torck (ca 1480 - )

23952 Erik Jensen (Urup) (ca 1450 - 1505 -)
      Herremand til Ugerup i Skåne
23953 Margrethe Axelsdatter Brahe (ca 1465 - senest 1505)

23954 Niels Henriksen (Gyldenløve) (ca 1458 - før 1523)
      Ridder til Austråt i Norge, høvedsmand, norsk hofmester, norsk rigsråd
23955 Ingerd Ottesdatter (Rømer II) (ca 1473 - Druknede 1555)
      Frue til Austråt i Norge

23956 Jens Lauridsen (Baden) (ca 1460 - 1512 -)
      Herremand til Ottestrup på Sjælland, lensmand
23957 Karen Graa (ca 1470 - )

23958 Olav Galde (ca 1480 - senest 1531)
      Ridder til Tom i Norge og Åbygård i Bohuslän, lensmand, rigsråd, statholder
23959 Ulfhilde Friis (ca 1490 - )

23960 Jørgen Marsvin (caca 1460 - 1524)
      Herremand til Lindved og Hollufgård på Fyn, lensmand, rigsråd, rigskansler
23961 Anne Andersdatter (Passow) (ca 1450 - 1530)
      Enkefrue til Glorup på Fyn, frue t Tersløsegård og Fuglebjerggård på Sjælland

23962 Tage Henriksen (Hollunger) (ca 1440 - 1504 -)
      Herremand til Bromma, Jordberga og Dybäck i Skåne
23963 Karine Christiernsdatter (Tornekrands) (ca 1460 - 1514 -)

23968 Per Bildt (caca 1450 - 1503 -)
      Herremand til Hassing Hovgård i N-Jylland

23970 Mads Bagge (ca 1470 - 1519 -)
      Herremand til Abildgård i Vendsyssel (N-Jylland)

23972 Vincents Iversen (Dyre) (ca 1440 - før 1515)
      Ridder til Tirsbæk i Ø-Jylland, lensmand
23973 Kirsten Thygesdatter Lunge (ca 1450 - 1528 -)
      Frue til Asserstrup på Lolland

23976 Peder (Vognsen) (caca 1480 - )
      Adelsmand - ukendt

23978 Jesper Thordsen (Vognsen) (ca 1470 - 1538 -)
      Herremand til Hørbylund i Vendsyssel
23979 NN Nielsdatter (Rotfeld) (ca 1470 - )

23980 Jesper Lunov (ca 1440 - vist 1498)
      Adelsmand, bispelig lensmand på Ålegård i Han hrd
23981 Maren Jensdatter (Munk) (ca 1450 - 1522 -)
      Frue til Rygård på N-Djursland

23982 Otte Munk (ca 1470 - før 1543)
      Herremand til Gjessinggård i NØ-Jylland
23983 Kirsten Nielsdatter Juel (ca 1475 - 1558 -)
      Frue til Hastrup i NØ-Jylland

23984 Anders Nielsen Friis (ca 1440 - før 1512)
      Ridder til Haraldskær i M-Jylland, lensmand
23985 Bodil Steenfeld (ca 1470 - 1543 -)
      Enkefrue til Haraldskær i Ø-Jylland

23986 Albert Glob (ca 1470 - før 1529)
      Herremand til Vellumgård i N-Jylland, kgl sekretær
23987 Else Rosenkrantz (ca 1490 - før 1564)

23988 Anders Bjørnsen (Bjørn) (ca 1500 - før 1540)
      Herremand til Stenalt i Ø-Jylland og Vinstrup på Sjælland
23989 Anne Gjordsdatter (Drefeld) (ca 1510 - )
      Frue til Vinstrup på Sjælland

23992 Mogens Munk (ca 1470 - 1558)
      Herremand til Volstrup, landsdommer i Jylland, lensmand, rigsråd
23993 Karen Rosenkrantz (ca 1470 - 1535)
      Frue til Palsgård og Oksviggård i Ø-Jylland

23994 Cai Heinrichsen Rantzau (ca 1488 - 1560)
      Herremand t Kletkamp og Hannerau i Holstein, amtmd, hertugelig gottorpsk råd
23995 Ida Hansdatter Blome (ca 1490 - 1563 -)

23996 Peder Skram [m stige] (ca 1475 - året 1542)
      Herremand til Voldbjerg og Korsøgård i Jylland
23997 Sophie Christiernsdatter (Sandberg) (ca 1500 - )

23998 Jens Spend (ca 1510 - ca 1580)
      Herremand til Rammegård i NV-Jylland
23999 Ide Juel (caca 1510 - )


Generation 15
(172 ancestors).

47136 Martin I Lepel (caca 1370 - 1400 -)
      Herremand til Seckeritz i Pommern

47152 Eckhard von Hahn (caca 1200 - før 1278)
      Ridder i Mecklenburg
47153 Salburg Ketelhodt (caca 1200 - )

47160 Heine (I) Behr (ca 1380 - 1425 -)
      Herremand til Deyelsdorf i Vorpommern

47168 Heinrich Moltke (ca 1360 - 1433 -)
      samt pantherre til Tessin Slot, by og fogedi

47216 Sivert I von Oertzen (ca 1390 - 1449)
      Herremand til Roggow og landråd i Mecklenburg
47217 NN von Buchwald (caca 1400 - )

47219 NN von Pentz (ca 1400 - )

47220 Hinrik von Buchwald (ca 1390 - 1449)
      Herremand til Widole
47221 Heylewich NN (ca 1400 - enke 1453 -)

47222 Henning Pogwisch (ca 1418 - 1481)
      Herremand til Farve i Hostein, råd
47223 Margrethe NN (ca 1420 - 1467 -)

47232 Iver Juel (ca 1395 - 1468)
      Herremand til Øgelstrup i V-Jylland og Astrup på Salling, bispe-lensmand
47233 Mette Hvas (ca 1395 - caca 1450)

47234 Jens Spend (ca 1430 - 1496 -)
      Herremand til Udstrup i V-Jylland

47236 Morten Nielsen Krabbe (ca 1410 - før 1481)
      Ridder t Nissum, Bustrup, Vejerslevgd, Vesløsgd i N-Jylland, rigsråd, landsdm
47237 Karen Mogensdatter Glob (Skobe) (ca 1420 - 1483 -)
      Frue til part af Vesløsgård i Han hrd

47238 Thyge Lunge (ca 1400 - før 1460)
      Ridder til Basnæs på Sjælland og Tåstrup og Asserstrup på Lolland
47239 Anne Nielsdatter (Kabel) (ca 1410 - 1480 -)
      Frue til Kristianssæde (da: Tåstrup) og Ettehave på Lolland

47240 Peder Skram (ca 1395 - før 1473)
      Ridder til Urup, Voldbjerg, Mattrup og Risager i Jylland
47241 Anne Nielsdatter (Banner) (ca 1415 - 1500 -)

47242 Anders Jonsen (Skram) (ca 1420 - 1476 -)
      Herremand til Tovskov, senere i Arnum, begge i Sønderjylland
47243 Gisel Folmersdatter Knob (ca 1430 - )

47244 Jens (Rafvad) (caca 1420 - )
      Herremand rimeligvis til Alsted i Midtjylland - ukendt
47245 Kirsten Juel ? (caca 1420 - )
      Adelsdame - usikker!

47246 Marquard Barfod (ca 1430 - 1461 -)
      Adelsmand vel til Alsted i Ø-Jylland

47248 Jep Henriksen 'den store' (Ulfstand) (caca 1410 - før 1469)
      Herremand til Skabersjö og Torup i Skåne
47249 Kirstine Jensdatter (Due) (ca 1415 - 1471 -)
      Frue til Svenstorp i Skåne

47250 Torbern Bendtsen Bille (ca 1400 - 1465)
      Ridder til Allinde(magle), Søholm, Svanholm på Sjælland mm, lensmand, rigsråd
47251 Cecilie Lunge (ca 1410 - 1503)
      Frue t (Jomfruens) Egede og Søholm (Sjæll), lensmand, hofmesterinde

47252 Claus Podebusk (ca 1400 - før 1477)
      Herremand til Vosborg i V-Jylland, Egholm på Sjælland, Putbus på Rügen mm
47253 Jutta Cortsdatter Moltke (ca 1420 - før 1494)

47254 Erik Ottesen (Rosenkrantz) (ca 1427 - 1503)
      Ridder til Bjørnholm, Skjern, Boller (Horsens) i Jyll, lensmd, rigshofmester
47255 Sophie Henriksdatter (Gyldenstierne) (ca 1425 - 1477)
      Frue til Boller og Ussinggård i Jylland

47256 Mogens Nielsen (Lange) (caca 1410 - før 1486)
      Adelsmand på Hennegård i SV-Jylland
47257 Sidsel Jepsdatter Juel (ca 1420 - )

47258 Knud Saxtrup (ca 1430 - 1499)
      Herremand til Halmstad og Gedsholm i Skåne
47259 Berete Pedersdatter (Lykke) (ca 1420 - 1484 -)

47260 Timme Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1400 - senest 1457)
      Ridder til Engelsholm og Stensballegård i Ø-Jylland, høvedsmand, rigsråd
47261 Abel Madsdatter (Benderup) (ca 1410 - før 1449)
      Vel frue til Stensballegård i Ø-Jylland

47262 Bo Høg (ca 1400 - senest 1484)
      Herremand til Astrup på Salling og Tandrup i Thy, lensmand
47263 Bege Eriksdatter (Rosenkrantz) (ca 1420 - )

47264 Mogens Axelsen Gøye (ca 1385 - 1450 -)
      Ridder til Krenkerup på Lolland, og Tunbyholm og Herrestad i Skåne, høvedsmd
47265 Ide Eskelsdatter Falk (ca 1415 - 1440 -)
      Frue til Gisselfeldt på Sjælland

47268 Oluf Pedersen (Godov) (ca 1400 - ca 1472)
      Adelsmd til Svenstrupgård, Lystrup, Tybjerg (Sjælland) og Skørringe (Falster)
47269 Elsebe Henningsdatter Grubendal (ca 1420 - før 1513)
      Frue til Skørringe på Falster

47270 Anders Staverskov Gøye (ca 1430 - før 1498)
      Ridder til Kærstrup på Lolland
47271 Margrethe Corfitzdatter Rønnow (ca 1450 - 1507 -)

47272 Knud Henriksen (Gyldenstierne) (ca 1420 - før 1467)
      Ridder til St Restrup i Jylland og Wedellsborg på V-Fyn, lensmand, rigsråd
47273 Hilleborg Ottesdatter Skinkel (ca 1430 - 1494)
      Frue til Iversnæs (Wedellsborg), og Enggård (NU: Gyldensten) på Fyn

47274 Bent Bille (ca 1440 - før 1494)
      Ridder til Egede og Søholm på Sjælland, lensmand, rigsråd
47275 Ermegaard Eggertsdatter Frille (ca 1435 - før 1504)
      Frue til Sandholt på Fyn og Søholm på Stevns

47276 Jep Thulesen (Sparre) (caca 1430 - 1484 -)
      Herremand til Skurup (nu: Svaneholm) i Skåne
47277 Elsof Henningsdatter (Meinstorp) (ca 1430 - før 1505)
      Frue til Svaneholm (da: Skurup) i Skåne

47278 Peder Høeg (ca 1410 - før 1483)
      Ridder til Eskær på Salling, høvedsmand
47279 Kirsten Henriksdatter Reberg (ca 1430 - 1485 -)

47280 Axel Brahe (ca 1435 - 1487)
      Ridder til Krageholm og Tosterup i Skåne, rigsråd
47281 Maren Thygesdatter Lunge (caca 1440 - 1520 -)
      Frue til Christianssæde (Tåstrup) på Lolland

47282 Jørgen Rud (ca 1440 - 1504)
      Herremand til Ruds Vedby på Sjælland, lensmand, rigsråd
47283 Kirstine Eriksdatter (Rosenkrantz) (ca 1455 - 1509)
      Frue til Elvedgård på Fyn samt Møgelkær og Kællinghøl i Ø-Jylland

47290 Claus Sture (ca 1460 - før 1508)
      Herremand til Gammelgård på Als
47291 Sophie Holck (caca 1470 - 1547 -)

47294 Lauge Eskesen Brock (ca 1440 - før 1505)
      Ridder til Gl Estrup i Ø-Jyll, Vemmetofte på Sjæll, Hammar i Skåne, lensmand
47295 Kirstine Pedersdatter Høeg (ca 1465 - 1542)
      Enkefrue til Gl Estrup, Demstrup og Bregnholm i Jylland

47296 Niels Eriksen (Høeg) (caca 1370 - 1438 -)
      Herremand til Skarregård på Mors, husfoged
47297 Sophie Høg (caca 1390 - 1406 -)
      Frue til Tandrup og vel Lyngholm i Thy

47298 Niels Eriksen (Banner) (ca 1395 - 1444 -)
      Ridder til Asdal i Vendsyssel, Vinstrup på Sjælland, lensmand, rigsråd
47299 Johanne Andersdatter (Panter) (ca 1395 - 1477)
      Enkefrue til Asdal, Skjortholt i Vendsyssel mm, lensmand

47300 Peder Krumpen (caca 1380 - 1420 -)
      Adelsmand i Danmark måske til Serridslevgård i Ø-Jylland

47302 Anders Nielsen el Stygge Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1405 - 1478 -)
      Ridder til Hevringholm i Jylland
47303 Berete Eilersdatter Rønnow (ca 1415 - )

47306 Claus Rønnow (ca 1410 - 1486)
      Ridder til Hvidkilde på S-Fyn, lensmand, rigsråd, marsk
47307 Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) (ca 1430 - før 1474)

47308 Holger Henriksen (Ulfstand) (ca 1420 - 1485)
      Herremand til Glimminge i Skåne, høvedsmand på Varberg, rigsråd
47309 Birgitte Jensdatter (Rosensparre) (ca 1425 - 1486 -)

47310 Arvid Birgersson Trolle (vist 1440 - el 1505)
      Ridder til Bergkvara i Småland i Sverige og Lillö i Skåne, svensk rigsråd
47311 Beate Iversdatter (Thott) (ca 1440 - pest 1487)
      Frue til Lillö i Skåne og Knabstrup på Sjælland

47330 Henrik Friis (ca 1440 - før 1513)
      Herremand til Stolliggård i Sønderjyll og Odden i Vendsyssel, slotsfoged
47331 Anne Olufsdatter Lunge (ca 1445 - )
      Frue til Odden i Vendsyssel

47332 Hans Iversen (Juel) (ca 1460 - før 1515)
      Vist herremand til Nørregd (Udstolpe Loll), bispe-lensmd på Svenstrup Sjæll
47333 Anne Rosensparre (caca 1470 - )
      Frue til Nørregård (Udstolpe) på Lolland

47336 Thomes Thomesen (Sehested) (ca 1460 - 1482 -)
      Adelsmand i Vellingshøj i Vendsyssel
47337 Anne Jonsdatter (ca 1450 - 1493 -)

47338 Malte Juel (ca 1445 - før 1508)
      Herremand til Nørre Holmgård i NV-Jylland
47339 Marine Bomøve (ca 1450 - 1515 -)
      Enkefrue til Nørre Holmgård i NV-Jylland

47352 Holger Eriksen (Rosenkrantz) (ca 1460 - 1496)
      Herremand til Boller v Horsens, høvedsmand, rigsråd
47353 Margrethe Bosdatter Flemming (ca 1460 - ca 1490)
      Frue til Losna-ættens ejendomme og Nesøya i Oslofjorden, Norge

47354 Caspar (Jesper) Gans zu Putlitz (1460 - 1530)
      Hauptmand til Priegnitz, Brandenburgsk hofmarskal
47355 Anna von Maltzan (ca 1460 - 1514 -)

47888 Heinrich von Behr (ca 1430 - før 1492)
      Lensherre på Stellichte i Tyskland

47899 NN von Uexküll (caca 1450 - )

47904 Jens Pedersen Urup (ca 1400 - 1470 -)
      Herremand til Ugerup i Skåne
47905 Merete Haagensdatter Sandberg (caca 1410 - )

47908 Henrik Jensson (Gyldenløve) (ca 1415 - ca 1477)
      Ridder til Austråt i Norge, høvedsmand, norsk rigsråd
47909 Eline Nielsdatter Kane (ca 1430 - 1478 -)

47910 Otte Matssen (Rømer II) (ca 1437 - før 1512)
      Ridder til Austråt i Norge, lensmand, norsk rigsråd
47911 Ingeborg Lydersdatter (Struds) (ca 1450 - )

47912 Laurids Pedersen (Baden) (ca 1430 - )
      Måske herremand til Ottestrup på Sjælland - ukendt
47913 Maren Juel (ca 1440 - )
      'Af Gjorslev' på Stevns - helt tvivlsom

47914 Iver ? Graa (ca 1430 - )
      Adelsmand - vel på Lolland - ukendt
47915 NN Fikkesdatter (Fikkesen) (ca 1430 - )

47916 Svein Galde (ca 1430 - før 1499)
      Ridder til Åbygård i Bohuslän, høvedsmand, norsk Rigsråd
47917 Kirsten Gautesdatter Kane (ca 1450 - før 1520)

47918 Henrik Friis (ca 1465 - 1494 -)
      Herremand til Holma i Bohuslän, norsk rigsråd
47919 Karin Engelbrechtsdatter (Maanestierne af Norge) (ca 1455 - vist 1511 -)

47920 Peder Randelsen Marsvin (ca 1405 - før 1477)
      Borgmester i Odense, herremand til Lindved på Fyn, magister
47921 Margrethe Jørgensdatter Bryske (ca 1420 - )

47922 Anders Jensen (Passow) (ca 1405 - 1486 -)
      Ridder til Tersløsegd og Fuglebjerggd (Sjæll), lensmand, landsdommer, rigsråd
47923 Anne Nielsdatter Grubbe (ca 1420 - )
      Frue til Tersløsegård på Sjælland

47924 Henrik (Hollunger) (ca 1400 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt
47925 Bodil Mortensdatter (Skalder) (ca 1410 - )

47926 Christiern Mikkelsen (Tornekrands) (ca 1420 - 1468 -)
      Herremand til Kyø og Pandum i Himmerland i N-Jylland, foged på Ålborghus
47927 Thale Eriksdatter (Rotfeld) (ca 1441 - 1480 -)

47936 Thomas Bildt (caca 1410 - 1442 -)
      Adelsmand i Jylland

47940 Jep Bagge (ca 1445 - 1486 -)
      Adelsmand vel i N-Jylland

47944 Iver Jensen (Dyre) (ca 1400 - senest 1465)
      Ridder til Tirsbæk i Ø-Jylland, lensmand
47945 Christine Pedersdatter Oxe (caca 1410 - vist 1503 -)

47956 Thord Thomsen (Vognsen) (ca 1420 - 1486 -)
      Adelsmand i Dalsgård i Vendsyssel

47958 Niels Iversen (Rotfeld) (ca 1435 - før 1514)
      Herremand til Tveden i Vendsyssel
47959 Elline Jensdatter (ca 1440 - 1528 -)

47960 Erik Lunov (ca 1390 - 1459 -)
      Adelsmand i Ø-Jylland, ærkedekan, klosterforstander
47961 NN NN (ca 1420 - )

47962 Jens Madsen (Munk) (ca 1415 - før 1501)
      Ridder til Rygård, Skovgård, Visborggård, Havnø og Kollerup i N-Jylland
47963 Anne Jensdatter (Bagge) (ca 1430 - før 1501)

47964 Niels Munk (ca 1440 - før 1507)
      Adelsmand af Halkær i N-Jylland
47965 Birgitte Ottesdatter (Bøistrup) (ca 1440 - 1507 -)
      Frue vist til Hungstrup, frue til (part af) Gjessinggård i Jylland

47966 Niels Juel (ca 1440 - før 1506)
      Herremand til Åbjerg i V-Jylland
47967 Else Mogensdatter (Glob) (ca 1445 - 1511 -)

47968 Niels Friis (ca 1390 - 1448 -)
      Herremand til Stolliggård i Sønderjylland, Skibet og Haraldskær i M-Jyll
47969 Eline NN (ca 1400 - )

47970 Christen Steen (Steenfeld) (ca 1435 - 1501 -)
      Herremand til Vejlinggård og Viskum og af Bækmark i Jylland
47971 Johanne Juel (ca 1440 - senest 1502)

47972 Oluf Pedersen (Glob) (ca 1440 - før 1503)
      Herremand til Borlev, Vellumgård og Skodborggård i Jylland
47973 Anne Andersdatter (Skeel) (ca 1440 - vel 1500 -)
      Frue til Vellumgård i Jylland

47974 Holger Eriksen (Rosenkrantz) (ca 1460 - 1496)
      Herremand til Boller v Horsens, høvedsmand, rigsråd
      See ancestor no 47352
47975 Anne Henriksdatter (Meinstorp) (ca 1474 - Lynchet 1535)
      Hofmesterinde

47976 Bjørn Andersen (Bjørn) (caca 1470 - før 1509)
      Herremand til Stenalt i Ø-Jylland, lensmand
47977 Anne Henriksdatter Friis (ca 1480 - 1542)
      Frue til Odden og Nr Elkær i Vendsyssel og Stolliggård i Sønderjylland
      See ancestor no 23665

47978 Gjord Nielsen (Drefeld) (ca 1475 - 1520)
      Herremand til Gärsnäs og Ingelstad i Skåne, og Vinstrup på Sjælland. Lensmand
47979 Kirsten Eriksdatter (Banner) (ca 1475 - 1511 -)
      Frue til Ingelstad i Skåne og Vinstrup på Sjælland

47984 Oluf Maltesen Munk (ca 1420 - 1493 -)
      Herremand til Krogsgård i SV-Jylland og af Klejtrup i N-Jylland, lensmand
47985 Ide Juel (caca 1430 - Nævnt 1456 -)
      Frue til Daugbjerggård i Ø-Jylland

47986 Ludvig Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1415 - før 1492)
      Ridder til Palsgård i Ø-Jylland og Tangå på S-Fyn, lensmand, rigsråd
47987 Kirstine Andersdatter Hak (caca 1430 - 1492 -)

47988 Heinrich Rantzau (vist 1437 - 1497)
      Adelsmand i Holstein, Hamburgsk råd
47989 Hildegard von Buchwald (1458 - 1538)

47990 Hans Blome (ca 1460 - Faldt 1500)
      Herremand til Hornstorf og Seedorf i Holstein
47991 Abel Sested (ca 1460 - 1514 -)

47992 Erik Christiernsen (Skram m stige) (ca 1420 - før 1485)
      Herremand til Voldbjerg og Lindbjerg i V-Jylland
47993 Ellen Skram (ca 1425 - 1489 -)
      Frue til Voldbjerg i V-Jylland og Urup og Lønsgård i Ø-Jylland

47994 Christiern Andersen (Sandberg) (ca 1470 - før 1540)
      Herremand til Kvelstrup, Højrup og Løjstrup i Ø-Jylland, lensmd, landsdomm
47995 Anne Olufsdatter Sommer (ca 1475 - 1544 -)
      Frue til Løjstrup og Gjandrupgård (Fussingø) i NØ-Jylland

47996 Anders Spend (ca 1480 - 1516 -)
      Herremand til Rammegård i V-Jylland
47997 Mette Godskesdatter Friis (ca 1480 - før 1527)


Generation 16
(241 ancestors).

94272 Hermann Lepel (ca 1350 - 1382 -)
      Herremand til Karnin og ½ Gellenthin på Usedom i Pommern

94336 Vicke Moltke (ca 1330 - 1392 -)
      Ridder til Strietfeld i Mecklenburg, amtmand
94337 NN von Maltzan (ca 1330 - )

94432 Hermann III von Oertzen (ca 1340 - 1415 -)
      Herremand til Roggow i Mecklenburg

94440 Nicolaus von Buchwald (ca 1360 - 1440 -)
      Ridder vel til Häven (Widdole) i Holstein

94444 Benedikt (Bengt) Pogwisch (ca 1365 - 1432)
      Ridder i Holstein, Danmark og Sverige, lensmand, rigsråd
94445 Ida von Königsmarck (ca 1380 - 1450)
      Lensfrue på Kastelholm på Ålandsøerne

94464 Jens (Jes Jesse) Juel (caca 1360 - 1428 -)
      Herremand til Øgelstrup i NV-Jylland, vist befalingsmand på Skanderborg
94465 Karen (Skram m stige) (caca 1360 - )

94466 Laurids (Lasse) 'den yngre' Hvas (caca 1360 - før 1430)
      Ridder til Ormstrup i Jylland
94467 NN Elavsdatter (Bild) (caca 1370 - før 1412)
      Frue af Dynæs og Laven i M-Jylland

94472 Niels Mikkelsen Krabbe (ca 1370 - før 1454)
      Ridder til Nissum, Vejerslevgård og måske Hostrup i N-Jylland
94473 Bege Mortensdatter Munk (ca 1385 - 1457 -)
      Frue til Vejerslevgård på Mors

94474 Mogens Nielsen Glob (Skobe) (caca 1390 - 1447 -)
      Herremand til Vesløsgård i Han hrd
94475 Margrethe Sigvardsdatter (Neb) (caca 1400 - )

94476 Ove Jacobsen Lunge (ca 1380 - 1458 -)
      Ridder til Basnæs og Gunderslevholm (Sjæll) og Nielstrup (Loll), rigsråd
94477 Marine Tygesdatter Basse (ca 1380 - før 1458)
      Enkefrue til Basnæs og Gunderslevholm på Sjælland og frue t Nielstrup på Loll

94478 Niels Lauridsen (Kabel) (ca 1390 - senest 1446)
      Ridder til Tåstrup (nu: Kristianssæde) på Lolland
94479 Abel Henningsdatter (Kabel) (caca 1390 - 1462 -)
      Frue til Tåstrup på Lolland, høvedsmand

94480 Christiern Skram (caca 1360 - 1411 -)
      Ridder til Mattrup i Jylland
94481 Kirsten Jespersdatter Raasted (caca 1375 - 1453 -)
      (Enke)frue til Mattrup og måske til Nørholm i Jylland

94484 Jon Jonsen Litle (Skram) (ca 1370 - senest 1432)
      Ridder til Tovskov i Sønderjylland og af Orebirk på N-Fyn
94485 NN Bege? Albertsdatter (Stenbrikke) (caca 1370 - )
      Muligvis frue til en part af Tovskov i Sønderjylland

94486 Vollert van Knope (Knob) (ca 1390 - 1452)
      Ridder til Gyllebo i Skåne og måske Vadstad i Halland, lensmand, rigsråd
94487 Anne Pedersdatter Oxe (ca 1400 - )

94492 Albrecht Barfod (ca 1395 - før 1461)
      Herremand til Alsted i Ø-Jylland
94493 NN Marquardsdatter Skiernov (ca 1410 - før 1461)

94496 Henrik Gertsen (Ulfstand) (ca 1370 - 1439 -)
      Ridder til Glimminge i Skåne
94497 Helle Ovesdatter ? (caca 1380 - før 1410)

94498 Niels el Jens Truidsen (Due) (ca 1360 - 1417 -)
      Ridder til Svenstorp i Skåne
94499 Ingefred Pedersdatter (Urup) (ca 1370 - )
      Frue til Svenstorp i Skåne

94500 Bent Jonsen Bille (ca 1365 - ca 1441)
      Herremand til Allinde(magle), af Solbjerg på Sjælland, lensmand
94501 Inger Torbernsdatter (Litle) (ca 1375 - før 1456)

94504 Predbjørn (Pritbern) I Podebusk (ca 1360 - før 1430)
      Ridder til Egholm på Sjælland og Vosborg i V-Jylland, rigsråd
94505 Ingeborg Christiernsdatter (Vendelbo) (ca 1380 - 1459 -)
      Frue til (Nr) Vosborg i NV-Jylland

94506 Conrad Moltke (ca 1380 - 1448 -)
      Ridder til Redebas, mm i Pommern, hertugelig råd

94508 Otte Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1395 - 1477)
      Ridder til Bjørnholm (nu Høgholm) i Jyll, høvedsmand, hofmester, rigsråd
94509 Else Holgersdatter (Krognos) (? 1379 - ? 1470)
      Vist frue til Skærsø i Jylland

94510 Henrik Knudsen den gamle (Gyldenstierne) (ca 1380 - før 1456)
      Ridder til Demstrup og St Restrup i Jylland, høvedsmand, rigsråd
94511 Anne Mogensdatter Munk (ca 1390 - senest 1462)
      Frue til Boller ved Horsens, lensmand

94512 Niels Thomesen (Lange) (ca 1375 - 1416 -)
      Herremand til Lydum i S-Jylland
94513 Anne Henriksdatter (Reventlow) (ca 1385 - )

94514 Jep Juel (ca 1390 - )
      Adelsmand - ukendt

94516 Mathies Saxtrup (ca 1400 - 1459)
      Herremand til Halmstad og Bulstofta i Skåne, landsdommer i Skåne
94517 Mette Eriksdatter Ged (ca 1410 - før 1499)
      Frue til Gedsholm i Skåne

94518 Peder Lykke (ca 1382 - før 1451)
      Ridder t Stadsgård (Ø-Jyll) og Skovsbo (Fyn), høvedsmand, landsdom, rigsråd
94519 Johanne Nielsdatter (Bild) (ca 1395 - 1466 -)
      Frue til Skovsbo på NØ-Fyn

94520 Niels Jensen (Rosenkrantz) (ca 1360 - Nævnt 1424 -)
      Ridder til Hevringholm i NØ-Jylland og Tangå på SØ-Fyn
94521 Anne Ottesdatter (Skinkel) (ca 1365 - )
      Muligvis frue til Tangå på SØ-Fyn

94522 Mathias Jepsen? (Benderup) (ca 1380 - senest 1428)
      Herremand til Vindum (Overgård) i Jylland
94523 Johanne Hansdatter Podebusk (ca 1390 - senest 1444)
      Frue til Stensballegård i Ø-Jylland og Vindum (Overgård) i N-Jylland

94524 Christiern Høg (ca 1365 - ca 1424)
      Herremand til Tandrup i Thy og Astrup på Salling
94525 Kirsten Mogensdatter (Glob) (ca 1370 - 1432 -)

94526 Erik Pedersen (Rosenkrantz) (ca 1390 - 1434 -)
      Lensmand på Skodborghus i S-Jylland
94527 Ide Henningsdatter Rønnow (ca 1400 - )

94528 Axel (Absalon) Mogensen (Gøye) (ca 1340 - før 1411)
      Ridder til Krenkerup på Lolland
94529 Karen Madsdatter (Kabel) (ca 1340 - 1424 -)
      Enkefrue til Krenkerup på Lolland

94530 Eskil Eskilsen (sen) Falk (caca 1395 - 1421 -)
      Herremand til Gisselfeld på Sjælland
94531 Birgitte Bryske (ca 1390 - før 1470)
      Frue til (part af) Kragerupgård på V-Sjælland

94536 Peder Olufsen (Godov) (ca 1360 - 1403 -)
      Herremand til Lystrup og Tybjerg på S-Sjælland, og Hverringe på N-Fyn
94537 Sophie Tygesdatter Basse (ca 1380 - )
      Frue til Tybjerg på Sjælland og Hverringe på N-Fyn

94538 Henneke (Henning) Grubendal (ca 1390 - før 1447)
      Herremand til Skørringe på Falster
94539 Eline Folmersdatter Lunge (ca 1390 - enke 1447 -)

94540 Henrik Staverskov Gøye (ca 1390 - 1448 -)
      Herremand til Kærstrup på Lolland
94541 NN Serlin (caca 1390 - )

94542 Corfitz Rønnow (ca 1415 - 1494)
      Ridder til Fårevejle på Langeland, lensmand, rigsråd, hofmester
94543 Ellen Henriksdatter (Gyldenstierne) (caca 1420 - før 1472)
      Frue til Fårevejle på Langeland

94546 Otte Skinkel (ca 1385 - før 1449)
      Ridder til Iversnæs (Wedellsborg), Enggård (Gyldensten), mm på Fyn, lensmand
94547 Cecilie Barsebek (ca 1400 - 1450 -)

94550 Eggert Frille (ca 1400 - 1470)
      Ridder af Orebirk og Hindsgavl på Fyn, lensmand, rigsråd, kammermester
94551 Anna Iversdatter Jul (ca 1400 - 1465 -)
      Frue til (part af) Rundhof (Rundtoft) i Süd-Schleswig

94552 Thule Tygesen (Sparre) (ca 1390 - 1447 -)
      Herremand til Haglösa i Skåne
94553 Christence Henriksdatter (Ulfstand) (ca 1405 - )

94554 Henning Meinstorp (ca 1390 - 1446 -)
      Herremand til Svaneholm (Skurup) i Skåne
94555 Berete (Ulfeldt) (ca 1395 - )

94558 Henrik junior Reberg (ca 1400 - senest 1472)
      Herremand til Bregninge - måske Lillebrænde på Falster
94559 Karen (Helvig) Pedersdatter Grubbe (ca 1400 - )

94560 Peder Brahe (ca 1400 - før 1445)
      Herremand til Vittskövle i Skåne
94561 Birgitte Bondesdatter (Thott) (ca 1415 - 1474)
      Frue til Krageholm, Tosterup, Torsjö, Gyllebo, Brödåkra alle i Skåne etc

94564 Mikkel Rud (ca 1405 - før 1464)
      Ridder til Ruds Vedby på Sjælland
94565 Elsebe Ottesdatter (Markmand) (ca 1420 - 1449 -)

94580 Thomas Sture (caca 1420 - før 1487)
      Herremand til Gammelgård på Als

94582 Christiern (Karsten) Holck (ca 1440 - 1502 -)
      Herremand til Barritskov i Ø-Jylland
94583 Anne Manderup (ca 1450 - )
      Frue til Barritskov i Ø-Jylland

94588 Eske Jensen Brock (ca 1395 - Dræbt 1441)
      Ridder til Gl Estrup (Essendrup) i Ø-Jylland, lensmand, rigsråd
94589 Ellen Henriksdatter (Gyldenstierne) (caca 1420 - før 1472)
      Frue til Fårevejle på Langeland
      See ancestor no 94543

94592 Erik Brune (Høeg) (caca 1330 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt
94593 Susanne NN (ca 1340 - enke 1406 -)

94594 Peder Høg (ca 1360 - før 1442)
      Ridder til Tandrup i Thy
94595 Aase (Pedersdatter) (Bild) (caca 1370 - 1462 -)
      Frue til Tandrup i Thy

94596 Erik Thomsen (Banner) (ca 1350 - 1411 -)
      Ridder til Vinstrup på Sjælland
94597 Ingerd Pedersdatter (ca 1360 - 1410 -)

94598 Anders Nielsen (Panter) (caca 1360 - før 1406)
      Herremand til Asdal og Knivholt i Vendsyssel
94599 Ide Lydersdatter Holk (ca 1350 - før 1426)
      Enkefrue til Asdal i Vendsyssel

94600 Esbern Pedersen (Krumpen) (ca 1340 - 1407 -)
      Herremand til Ravnstrup på Sjælland
94601 Margrethe Jepsdatter (ca 1340 - )

94604 Niels Jensen (Rosenkrantz) (ca 1360 - Nævnt 1424 -)
      Ridder til Hevringholm i NØ-Jylland og Tangå på SØ-Fyn
      See ancestor no 94520
94605 Birgitte? NN (caca 1360 - )
      Adelsfrue - usikker

94606 Eiler Rønnow (ca 1375 - ca 1435)
      Ridder måske til Ejsbøl i Sønderjylland, rigsråd, landsdommer
94607 Birgitte? NN (ca 1375 - )

94612 Marquard Rønnow (ca 1375 - senest 1421)
      Adelsmand i Danmark el Holstein
94613 Mette Pogwisch (ca 1375 - måske 1430 -)

94614 Kristiern Nilsson (Vasa) (ca 1370 - 1442)
      Ridder til Björnö i Uppland i Sverige, høvedsmand, svensk rigsråd, drost
94615 Margrethe Eriksdatter Krummedige (ca 1390 - 1451)

94616 Henrik Gertsen (Ulfstand) (ca 1370 - 1439 -)
      Ridder til Glimminge i Skåne
      See ancestor no 94496
94617 Kirsten Due? (caca 1380 - )

94618 Jens (Niels) Jepsen (Rosensparre) (ca 1380 - før 1460)
      Herremand til Skarhult, landsdommer i Skåne
94619 Mæritslef Bille (ca 1400 - 1473 -)

94620 Birger Birgersson den unge Trolle (ca 1395 - 1471)
      Ridder til Bergkvara i Småland i Sverige, lensmand, høvedsmand, sv rigsråd
94621 Kristina Knutsdotter (Aspenäs) (ca 1400 - 1456 -)
      Frue til Fånö

94622 Iver Axelsen (Thott) (ca 1420 - 1487)
      Lensmand på Gotland, ridder til Lillö i Skåne, lensmand, da og svensk rigsråd
94623 Margrethe Poulsdatter Laxmand (ca 1420 - før 1464)
      Frue til Knabstrup på Sjælland

94660 Jørgen Friis (ca 1390 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

94662 Oluf Olufsen Lunge (ca 1420 - før 1479)
      Ridder til Odden og Knivholt i Vendsyssel (N-Jyll)
94663 Karen Nielsdatter (Banner) (ca 1425 - 1507 -)
      Frue til Kærsgård, enkefrue til Odden i Vendsyssel

94664 Iver Juel (ca 1395 - 1468)
      Herremand til Øgelstrup i V-Jylland og Astrup på Salling, bispe-lensmand
      See ancestor no 47232
94665 Karen Lauridsdatter (Vestenie) (ca 1430 - 1477 -)

94666 Evert Truidsen (Rosensparre) (ca 1430 - før 1504)
      Herremand til Nørregård på Lolland, bispelensmand
94667 Hille Jepsdatter Skave (ca 1440 - 1520 -)
      Frue til Nørregård (Udstolpe) på Lolland

94672 Thomas Jensen (Sehested) (ca 1435 - 1511 -)
      Herremand af Tofte og Vellingshøj i Vendsyssel
94673 Inger Thomasdatter (Vognsen) (ca 1435 - 1493 -)

94676 Jens Juel (caca 1415 - 1459 -)
      Herremand til Lundgård i NV-Jylland
94677 Ingeborg Pedersdatter Munk (Tornekrands) (caca 1415 - )

94678 Peder Nielsen Bomøve (ca 1400 - før 1462)
      Herremand til Votborg på Mors
94679 Inger Jensdatter (Kaas) (ca 1420 - 1473 -)
      Enkefrue til Votborg på Mors

94706 Bo Flemming (caca 1430 - 1491 -)
      Ridder til Nesøya i Oslofjorden i Norge, lensmand, norsk rigsråd og kansler
94707 Sigrid Erlendsdatter (Losna) (ca 1435 - )
      Frue til Losna-ættens ejendomme og Nesøya i Oslofjorden

94710 Ludolf II von Maltzan (ca 1428 - 1514)
      Herremand til Schorssow og Wolde i Pommern

95776 Ulrich von Behr (ca 1400 - før 1443)
      Adelsmand i Tyskland

95808 Peder Jensen (Urup) (caca 1370 - 1396 -)
      Ridder vel i Skåne
95809 Marine (Litle) (caca 1370 - )

95810 Haagen Sandberg (caca 1370 - )
      Adelsmand i Danmark eller Holstein

95816 Jens Olavsson (Gyldenløve) (ca 1365 - 1437 -)
      Adelsmand i Østfold i Norge, lagrettesmand
95817 NN Henriksdatter (Henriksson) (ca 1375 - )

95818 Niels Gunnarsson Kane (caca 1380 - 1444 -)
      Ridder i Norge, norsk rigsråd

95820 Matthis Jacobssen (Rømer II) (ca 1400 - før 1458)
      Ridder til Austråt i Norge, norsk rigsråd
95821 Gro Alfsdatter (Bolt) (ca 1400 - 1478)

95830 Fikke Lauridsen (Fikkesen) (caca 1380 - 1438 -)
      Adelsmand i Spejlsby på Møn, måske hospitalsforstander
95831 Else Lauridsdatter Hvas (ca 1390 - før 1457)

95832 Poul Galde (caca 1390 - )
      Herremand til Holleby i Norge

95834 Gaute Kane (ca 1420 - 1483 -)
      Ridder til Kanestrøm på Nordmøre i Norge
95835 Salug Thorsteinsdatter (ca 1420 - 1472 -)

95838 Engelbrecht Staffensen (Maanestierne af Norge) (ca 1410 - 1458 -)
      Herremand til Holleby i Tune i Norge, norsk rigsråd
95839 Ulfhild Brynjulfsdatter (Sørum I) (ca 1415 - 1440 -)

95840 Randel Marsvin (ca 1370 - )
      Adelsmand i Odense - ukendt
95841 Kirstine NN (ca 1370 - )

95844 Jens (Passow) (caca 1380 - )
      Adelsmand - ukendt
95845 NN Bille (ca 1380 - )

95846 Niels el Jens Grubbe (ca 1390 - 1421 -)
      Herremand til Tersløsegård på Sjælland
95847 NN NN (ca 1390 - )

95850 Morten Skalder (caca 1370 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

95852 Mikkel Nielsen (Tornekrands) (ca 1380 - 1428 -)
      Herremand til Kyø i Himmerland i Nordjylland
95853 NN Neb (caca 1390 - senest 1406)
      Frue til Pandum i N-Jylland - ukendt

95854 Erik Nielsen (Rotfeld) (ca 1380 - 1452)
      Herremand til Bratskov i N-Jylland og Holmegård på N-Fyn, høvedsmand
95855 Karen Teusdatter (Rosengaard) (ca 1400 - måske 1442)

95880 Mads Bagge (ca 1420 - før 1486)
      Adelsmand i Vendsyssel (N-Jylland)

95888 Jens Lagesen (Laurentsen ?) (Dyre) (ca 1380 - 1432 -)
      Herremand til Tirsbæk i Ø-Jylland
95889 NN Skeel (caca 1380 - )
      Adelsfrue i Jylland

95890 Peder Oxe (ca 1370 - ca 1441)
      Vel ridder i Asserbo i N-Sjælland, høvedsmand, rigsråd
95891 Mette (Godov) (ca 1380 - måske 1465 -)

95912 Thomas Thordsen (Vognsen) (ca 1390 - 1443 -)
      Adelsmand i Vendsyssel

95918 Jens Vognsen (ca 1400 - 1472 -)
      Adelsmand af Lengsholm i Vendsyssel
95919 Jortret Stigsdatter (Skovgaard) (caca 1400 - )

95920 Laurens Lunov (caca 1370 - 1422 -)
      Adelsmand af Klarupgård i N-Jylland
95921 Inger Pedersdatter (Galskyt) (ca 1370 - 1422 -)

95924 Mads Jensen (Munk) (ca 1380 - 1442 -)
      Herremand til Visborggård i N-Jylland
95925 Karen Jensdatter (Udsen) (caca 1380 - )
      Frue til Rygård på N-Djursland, Kollerup mm

95926 Jens Lauridsen (Bagge) (ca 1395 - 1462 -)
      Herremand til Ulstrup i Thy
95927 NN Kirt (ca 1400 - )
      Adelsdame - ukendt

95928 Gunde Munk (ca 1410 - 1468 -)
      Adelsmand i Havbro i N-Jylland
95929 Karen Nielsdatter Skadeland (ca 1410 - )

95930 Otte Bøistrup (caca 1410 - før 1473)
      Adelsmand af 'Ingsgård' i Ø-Jylland
95931 Mette Lykke (ca 1410 - )

95932 Erik Juel (ca 1420 - 1484 -)
      Til Stråsø, i Åbjerg, så bispe-lensmand på Svenstrup Hovgård, begge i V-Jyll
95933 NN NN (ca 1410 - )

95934 Mogens Pedersen (Glob) (ca 1395 - før 1467)
      Herremand til Damsgård på Mors
95935 Kirstine Clausdatter (ca 1410 - 1452 -)

95936 Anders Friis (ca 1360 - )
      Adelsmand - ukendt

95940 Steenfeld (ca 1400 - før 1476)
      Adelsmand af Møgeltønder i Sønderjylland
95941 Benditte Jensdatter (Udsen?) (ca 1410 - måske/næpp 1491 -)
      Hustru (væbner-enke) i Bækmark og til Lindtorp i V-Jylland

95944 Peder Mogensen (Glob) (ca 1395 - senest 1478)
      Herremand af Gullerup på Mors
95945 Johanne Nielsdatter (Skobe) (ca 1400 - 1464 -)
      Frue til Vesløsgård i Han hrd

95946 Anders Skeel (ca 1390 - 1459 -)
      Herremand til Møgtved, Hegnet og Vellumgård i Jylland
95947 Kirsten Lauridsdatter Hvas (ca 1400 - senest 1467)
      Enkefrue til Møgtved i Ø-Jylland

95950 Henrik Meinstorp (ca 1420 - 1497)
      Ridder til Valsø(-magle el -lille), landsdommer på Sjælland, rigsråd
95951 Margrethe Christiernsdatter Daa (ca 1430 - 1497 -)

95952 Anders Jacobsen (Jachimsen) (Bjørn) (ca 1435 - 1490)
      Ridder til Stenalt, Vorgård i NØ-Jylland, mm, rigsråd
95953 Anne Lauridsdatter (Mus) (ca 1435 - 1480)
      Frue til Stenalt i N-Jylland

95956 Niels Jensen (Drefeld) (ca 1445 - før 1490)
      Adelsmand til Gärsnäs i SØ-Skåne
95957 Ingeborg Holgersdatter (Ulfstand) (ca 1450 - 1497 -)

95958 Erik Andersen (Banner) (ca 1440 - 1483)
      Ridder til Asdal og Kokkedal i Vendsyssel og Højris på Mors, rigsråd
95959 Karen Steensdatter (Gøye) (ca 1450 - enke 1527 -)
      Enkefrue til Kokkedal, Asdal i Vendsyssel, Højris på Mors og Vrågård i Himm.l

95968 Malte Munk (ca 1375 - )
      Adelsmand i Jylland

95972 Niels Jensen (Rosenkrantz) (ca 1360 - Nævnt 1424 -)
      Ridder til Hevringholm i NØ-Jylland og Tangå på SØ-Fyn
      See ancestor no 94520
95973 NN Rantzau (caca 1380 - )

95974 Anders Hak (ca 1390 - 1460 -)
      Ridder til Månstorp og Häckeberga i Skåne, rigsråd
95975 Gertrud Mogensdatter Munk (caca 1400 - )

95976 Breide Rantzau (ca 1400 - 1459 -)
      Herremand til Krummendiek i Holstein, amtmand, hertugelig råd
95977 Drude Ratlow (ca 1405 - 1451)

95978 'Olde' Detlef von Buchwald (ca 1405 - 1488)
      Herremand til Sierhagen, Borstel og Neversdorf i Holstein
95979 Magdalena von Hummersbüttel (ca 1425 - 1501)
      Frue til Borstel i Holstein

95980 Dietrich Blome (ca 1420 - før 1496)
      Herremand til Hornstorf og Seedorf i Holstein, amtmand
95981 Abel von Brockdorff (ca 1420 - )

95982 Otto Sested (ca 1430 - før 1481)
      Herremand til Kohöft/Ludwigsburg i Südschlesvig
95983 Mette Walstorp (ca 1440 - )
      Frue til Kohöft i Südschleswig

95984 Christiern Pedersen (Skram m stige) (caca 1380 - 1422 -)
      Herremand til Ørregård i V-Jylland
95985 Johanne Gundesdatter (Lange) (caca 1390 - )

95986 Peder Skram (ca 1395 - før 1473)
      Ridder til Urup, Voldbjerg, Mattrup og Risager i Jylland
      See ancestor no 47240
95987 Elle Iversdatter Krag (ca 1400 - )

95988 Anders Christiernsen (Sandberg) (ca 1435 - 1505 -)
      Herremand til Egum, ridder til Kvelstrup (Jyll), landsdommer, rigsråd
95989 Else Nielsdatter (Glambek?) (ca 1445 - )

95990 Oluf Sommer (ca 1420 - før 1492)
      Herremand til Fussingø (da: Gjandrupgård) og Løjstrup i Ø-Jylland
95991 Anne Timmesdatter (Rosenkrantz) (ca 1435 - 1514 -)
      Frue til Stallerupgård i Ø-Jylland

95992 Jens Spend (ca 1455 - 1506 -)
      Herremand til Rammegård i NV-Jylland
95993 Ide Eskildsdatter (Høeg) (ca 1460 - 1500 -)

95994 Godske Friis (ca 1424 - 1495)
      Herremand til Nebel i Thy i N-Jylland
95995 Bodil Olufsdatter (Sort) (caca 1440 - 1502 -)


Generation 17
(301 ancestors).

188544 Zabel II Lepel (ca 1320 - før 1382)
      Herremand til Karnin og Cronescamp på Usedom i Pommern

188672 Johann (Henneke) Moltke (ca 1295 - 1342 -)
      Herremand til Strietfeld mm i Mecklenburg, høvedsmand og landråd

188674 Heinrich von Maltzan (ca 1300 - 1374 -)
      Ridder til Schorssow i Mecklenburg. Råd og kammermester i Werle-Goldberg

188864 Hermann II von Oertzen (ca 1320 - 1386)
      Herremand til Roggow i Mecklenburg

188880 Lambert von Buchwald (ca 1320 - før 1370)
      Herremand til Häven (Widdole) i Holstein

188888 Wolf II Pogwisch (ca 1340 - 1408 -)
      Ridder i Holstein

188890 Henning von Königsmarck (ca 1350 - 1413 -)
      Ridder i Sverige

188928 Palle Juel (caca 1320 - 1349 -)
      Herremand til Øgelstrup i NV-Jylland
188929 NN NN (caca 1320 - )

188930 Christiern Arstsen el Arnestsen (Skram m stige) (caca 1320 - 1361 -)
      Adelsmand - vel i Sønderjylland

188932 Laurids Hvas (ca 1320 - før 1371)
      Ridder til Ormstrup i M-Jylland
188933 Kirsten NN (caca 1330 - enke 1371 -)
      Enkefrue til Ormstrup i Jylland

188934 Elav Elavsen (Bild) (senest 1340 - før 1418)
      Ridder i Jylland, rigsråd
188935 Erenbold (Glob) (ca 1340 - før 1401)
      Frue til (part f) Brøndum i Himmerland

188944 Mikkel Nielsen Krabbe (ca 1330 - før 1406)
      Adelsmand i Nordjylland
188945 Ingegerd Jensdatter (Kaas) (ca 1340 - 1406 -)

188946 Morten Munk (ca 1350 - )
      Adelsmand i N-Jylland - ukendt

188948 Niels Mogensen Glob (Skobe) (ca 1350 - før 1439)
      Herremand til Vesløsgård i Han hrd

188950 Siunde Bendtsen (Neb) (ca 1370 - måske 1440 -)
      Adelsmand af Kyringe på Sjælland
188951 NN Mads?datter (Qvitzow)? (ca 1370 - )
      Adelsfrue på Sjælland - helt usikker

188952 Jacob (Jep) Olufsen Lunge (ca 1315 - ca 1385)
      Ridder til Højstrup, Valbygård og Ryegård på Sjælland, lensmand, rigsråd
188953 NN Ovesdatter (Aagesdatter) (Steeg [II]) (ca 1350 - før 1387)

188954 Tyge Basse (ca 1340 - 1408 -)
      Herremand til Tybjerg på Sjælland, Hverringe på Fyn og Nielstrup på Lolland

188956 Laurids Nielsen (Kabel) (caca 1365 - senest 1416)
      Herremand til Krenkerup og Fuglsang på Lolland
188957 'Ber' (Birgitte?) Pøiske (ca 1365 - )

188958 Henning Lydersen Kabel (ca 1360 - 1430 -)
      Ridder til Tåstrup (Kristianssæde) på Lolland og Nielstrup på Fyn, lensmand
188959 Helvig (Neb) (ca 1360 - )

188960 Erik Skram (caca 1330 - )
      Adelsmand i Sønderjylland

188962 Jesper Raasted (caca 1340 - )
      Adelsmand måske til et ukendt Nørholm - ukendt mand

188968 Jon (Skram) (caca 1330 - )
      Adelsmand vel i S-Jylland
188969 NN Valdemarsdatter (Sappi) (ca 1340 - )

188970 Albret Andersen (Stenbrikke) (ca 1340 - før 1405)
      Ridder til Tovskov i Sønderjylland, pantherre til Rugtved i Vendsyssel

188972 Otto Wulf van dem Knobe (Knob) (ca 1360 - 1430 -)
      Adelsmand i Holstein, siden i Danmark, høvedsmand

188986 Marquard Skiernov (ca 1360 - senest 1440)
      Adelsmand vist til Mejlgård på Djursland
188987 Katerine Pedersdatter (ca 1370 - senest 1440)
      Enkefrue til Mejlgård på Djursland

188992 Gert von Minckwitz (ca 1340 - før 1392)
      Tysk adelsmand, indvandret til Skåne
188993 Hille Olufsdatter (Bjørn) (caca 1340 - før 1392)

188996 Truid Haas Nielsen (Due) (ca 1315 - 1339 -)
      Adelsmand i Skåne
188997 Ellen Serlin (caca 1330 - )
      Adelsdame i Skåne - usikker

188998 Peder Holmgersen (Urup) (ca 1300 - 1378)
      Herremand til Skepparslöv i Skåne

189000 Jon Nielsen (Bille) (ca 1320 - før 1380)
      Adelsmand til Solbjerg på Sjælland
189001 NN Pedersdatter (Lykke) (ca 1330 - )

189002 Torbern Pedersen (Litle) (ca 1330 - senest 1400)
      Ridder til Trolle-Ljungby (Ljungbygård) i Skåne
189003 Christine Eriksdatter (Skarsholm) (ca 1350 - senest 1434)
      Frue til Skarsholm på Sjælland

189008 Henning II Podebusk (ca 1325 - før 1388)
      Ridder til Putbus og Streu, lensmand i Skåne, drost, høvedsmand i Danmark
189009 Gisela (Putbus) (ca 1330 - senest 1390)
      von dem Sunde = fra Stralsund

189010 Christiern Vendelbo (ca 1335 - før 1401)
      Ridder til Støvringgd i Himmerld, Trudsholm i Ø-Jyll, mm, rigsråd, høvedsmand
189011 Elne Buggesdatter (Bugge) (ca 1335 - 1404 -)
      Frue til Vosborg, Støvringgård, Lunholm i Jylland, mm

189012 Albrecht Moltke (ca 1355 - før 1407)
      Pantherre til Hillerødsholm på Sjælland
189013 Ingeborg Andersdatter (ca 1360 - 1407 -)

189018 Holger Gregersen (Krognos) (caca 1330 - Dræbt 1383)
      Ridder til Heireholm og Vittskövle i Skåne
189019 Margrethe Ovesdatter (Aagesdatter) (Steeg II) (caca 1350 - 1407 -)
      Frue i 'Ennelungisøø' og til (part af) Vittskövle i Skåne

189020 Knud Nielsen (Gyldenstierne) (ca 1370 - før 1401)
      Adelsmand i Danmark
189021 NN NN (ca 1360 - )

189022 Mogens (Magnus) Munk (ca 1360 - Faldt 1410)
      Ridder til Boller ved Horsens, lensmand, rigsråd
189023 Christine Pedersdatter (Thott) (ca 1360 - 1400 -)
      Frue til Ellinge i Skåne

189024 Thomas Iversen (Lange) (ca 1330 - 1392 -)
      Adelsmand i V-Jylland

189026 Henrik Jensen (Reventlow) (ca 1330 - 1363 -)
      Ridder - måske til Søbo på s-Fyn
189027 Ingeborg NN (caca 1350 - før 1444)

189032 Peder Mathisen Saxtrup (ca 1370 - 1443 -)
      Herremand til Halmstad i Skåne
189033 Benedicte NN (ca 1380 - )

189034 Erik Ged (ca 1390 - 1454 -)
      Herremand til Ekeby = Gedsholm i Skåne
189035 Mette Stigsdatter (Thott) (ca 1390 - før 1482)

189036 Erik Jensen (Lykke) (ca 1350 - 1409 -)
      Ridder af Constantinsborg (da: Stadsgård) i Ø-Jylland
189037 Birgitte Pedersdatter (Lykke) (caca 1350 - )

189038 Niels Tuesen (Bild) (ca 1360 - Faldt 1410)
      Ridder til Skovsbo på NØ-Fyn, rigsråd
189039 Tove Andersdatter (Hvide) (ca 1375 - før 1452)
      Enkefrue til Skovsbo på N-Fyn

189040 Jens Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1315 - 1377 -)
      Ridder i Jylland, måske af/til Hvitved på Djursland
189041 Margrethe Timmesdatter (Abildgaard) (ca 1340 - før 1429)

189042 Otto Scheele kaldet Skinkel (ca 1330 - før 1410)
      Herremand til Jersore på Fyn

189044 Jep Trugildsen (Benderup) (caca 1350 - før 1420)
      Ridder til Stensballegård i Ø-Jylland, høvedsmand
189045 Ghese NN (ca 1350 - 1408 -)

189046 Hans Podebusk (ca 1360 - 1415 -)
      Ridder til Skjern i Jylland mm, rigsråd
189047 Johanne Barnimsdatter (Skarsholm) (ca 1365 - før 1408)
      Frue til Skarsholm på Sjælland

189048 Bo Høg (caca 1330 - 1485 -)
      Ridder til Ørum i Thy, Lyngholm og Åbjerg. Rigsråd
189049 Sophie Eskesdatter Frost (Bild) (ca 1340 - før 1406)
      Frue til Ørum i Thy og Fjandhus v Nissum Fjord

189050 Mogens Mogensen I (Glob) (ca 1345 - 1422 -)
      Adelsmand på Mors

189052 Peder Eriksen (Rosenkrantz) (ca 1370 - før 1418)
      Herremand til Kogsbøl i Sønderjylland

189054 Henning Rønnow (ca 1370 - )
      Ridder, lensmand på Skodborghus i S-Jylland

189056 Mogens (Gøye) (ca 1315 - )
      Adelsmand - måske ukendt
189057 NN Lunge (caca 1320 - )

189058 Mattis Kabel (ca 1310 - 1352 -)
      Adelsmand på Sjælland

189060 Eskil Pedersen Falk (ca 1350 - før 1398)
      Herremand til Gisselfeld på Sjælland
189061 Cathrine (Karen) Rud (ca 1360 - før 1439)
      Frue af Gladsax i Skåne og til Tolstrup på Djursland

189062 Hartvig Bryske (ca 1360 - før 1416)
      Ridder til Kragerupgård, Hørby og af Tersløse på Sjælland
189063 Christine Nielsdatter (Hak) (caca 1350 - )
      Enkefrue til Kragerupgård og Ris i Odsherred på Sjælland

189072 Oluf Pedersen (Godov) (ca 1310 - før 1385)
      Ridder til Nyrupgård på Sjælland, rigsråd
189073 Sophie Pedersdatter (Panter) (ca 1330 - 1389 -)

189076 Oluf Grubendal (ca 1350 - 1410 -)
      Adelsmand vel på Sjælland

189078 Folmer Jacobsen (Lunge) (ca 1350 - 1411)
      Ridder til Højstrup på Sjælland, Tvede på Lolland, mm. Rigsråd, kammermester
189079 Ingeborg NN (ca 1360 - før 1400)
      Frue til Tåstrup på Stevns

189080 Oluf Jensen (Gøye) (caca 1350 - )
      Adelsmand - Ukendt

189084 Tønne Rønnow (ca 1375 - 1422)
      Ridder i Danmark
189085 Margrethe Heinrichsdatter van Siggem (ca 1380 - 1413 -)

189092 Berneke (Detlev) Skinkel (ca 1355 - ca 1418)
      Ridder til Iversnæs (Wedellsborg) på V-Fyn mm, lensmand, rigsråd
189093 Hilleborg Christiernsdatter (Frille) (ca 1365 - senest 1419)

189094 Ludwig Barsebek (ca 1360 - 1413 -)
      Adelsmand i Holstein og Danmark
189095 Magdalene Svave (caca 1380 - )

189100 Christiern Frellavsen (Frille) (ca 1340 - 1418)
      Adelsmand i Sønderjylland, staller på Föhr, slotsfoged i Ribe
189101 Ermegard Eggertsdatter (Altena) (ca 1370 - før 1415)

189102 Iver Pedersen Jul (ca 1365 - 1421 -)
      Borgmester i Flensburg
189103 Berte Timmesdatter Limbek (ca 1370 - ca 1412 -)

189104 Tyge Thulesen (Sparre) (caca 1340 - 1387 -)
      Adelsmand i Skåne

189108 Henneke Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1350 - 1369 -)
      Adelsmand vist i Skåne
189109 Bente Tu(r)esdotter (Bielke) (ca 1355 - før 1425)
      Frue til Jätsholm i Småland i Sverige

189110 Aage Nielsen (Ulfeldt) (ca 1360 - 1424 -)
      Ridder til Allarp og Barsebäck i Skåne
189111 Else Pedersdatter Brahe (ca 1370 - )

189116 Henrik senior Reberg (ca 1380 - )
      Adelsmand i Danmark
189117 Margrethe Eriksdatter (caca 1380 - før 1462)

189118 Peder Grubbe (ca 1380 - måske 1458 -)
      Herremand til Alslev på Sjælland
189119 Helvig (Karen) Jepsdatter (Lunge) (ca 1375 - )

189120 Axel Brahe (ca 1370 - 1425 -)
      Herremand til Vittskövle i Skåne, rigsråd
189121 Holgerd Holgersdatter (Krognos) (ca 1383 - 1452 -)
      Frue til Vittskövle i Skåne

189122 Bonde Due Jepsen (Thott) (ca 1380 - før 1457)
      Herremand til Krageholm og Brödåkra i Skåne og Vapnö i Halland
189123 Cecilie (Sidsel) Nielsdatter (Jernskæg) (ca 1390 - før 1470)
      Frue af Dronningholm i N-Sjælland og enkefrue til Vapnö i Halland

189128 Jørgen Rud (ca 1380 - 1429)
      Ridder til Skjoldenæs(holm), senere til (Ruds) Vedby på Sjælland
189129 Ingeborg (Inger) Ovesdatter (Hase) (Bild) (ca 1380 - før 1474)
      Frue til Gåsetofte på NV-Sjælland og Rosildegård på Fyn

189130 Otte Jensen (Markmand) (ca 1390 - )
      Adelsmand vel på Sjælland el Lolland
189131 Gyde Pedersdatter (Vædderhorn) (ca 1400 - senest 1485)
      Enkefrue til part i Bavelse på S-Sjælland

189160 Henrik Sture (caca 1390 - 1443 -)
      Adelsmand vel til Gammelgård på Als
189161 NN Esbernsdatter (Emmiksen) (ca 1400 - )
      Adelsdame i Syd- eller Sønderjylland - ukendt

189164 NN Holck (caca 1410 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt
189165 NN Skinkel el Sested (caca 1410 - )

189166 Niels Manderup (ca 1425 - 1483 -)
      Ridder til Barritskov i Ø-Jylland
189167 Barbara Terkel?sdatter (Væbner) (ca 1425 - 1483 -)

189176 Niels (el Jens) Jensen (Brock) (ca 1360 - Dræbt 1404)
      Herremand til Clausholm i Ø-Jylland
189177 Ide Lagesdatter (Panter) (ca 1360 - 1408 -)
      Frue til Clausholm i N-Jylland

189184 Brune Erik (Høeg) (ca 1280 - 1334 -)
      Adelsmand i Danmark, ikke til Sdr Elkær

189190 Peder Nielsen (Bild) (ca 1340 - før 1403)
      Adelsmand til Tandrup i Thy
189191 Elisabeth Eskesdatter Krog (Bild) (ca 1345 - )

189192 Thomas Jensen (Banner) (ca 1310 - 1355 -)
      Herremand til Vinstrup på Sjælland og af Gildsig
189193 Gyde Karlsdatter (Rani) (ca 1310 - måske 1354 -)

189196 Niels Ovesen (Panter) (ca 1320 - før 1419)
      Ridder til Asdal, Skovgård, Kærsgård og Knivholt i Vendsyssel
189197 Johanne Andersdatter (Stenbrikke) (ca 1330 - før 1419)

189198 Lyder Holk (caca 1320 - )
      Adelsmand - ukendt

189200 Peder Esbernsen? (Krumpen) (caca 1310 - )
      Adelsmand på Sjælland - ukendt

189212 Nicolaus 'Kerl' Rønnow (ca 1350 - 1403 -)
      Ridder i Danmark, høvedsmand
189213 Berta NN (ca 1350 - )
      Enkefrue til Ejsbølgård i Sønderjylland

189226 NN Pogwisch (ca 1340 - )
      Adelsmand i Holstein

189228 Niels Kettilsson (Vasa) (ca 1320 - 1378 -)
      Herremand til Björnö i Sverige, slotsfoged, herredshøvding
189229 Kristina Jonsdotter (Rickeby) (ca 1330 - 1378 -)

189230 Erik (den unge) Krummedige (ca 1360 - 1439)
      Ridder til Rundhof (Rundtoft), drost og lensmd i Sø.Jyll, hofmester i Danmark
189231 Beate von Thienen (ca 1370 - 1397 -)

189236 Jep (Jacob) Jensen (Rosensparre) (caca 1340 - 1402 -)
      Ridder i Skarhult i Skåne
189237 Ellen Nielsdatter Grubbe (caca 1350 - )

189238 Jacob Bille (ca 1360 - før 1428)
      Ridder til Bjergbygård på Sjælland og Trolle-Ljungby i Skåne, rigsråd
189239 Gyde Torbernsdatter (Litle) (ca 1370 - før 1434)
      Frue til Trolle-Ljungby (Ljungbygård) i Skåne

189240 Birger Birgersson den gamle Trolle (caca 1370 - omkring 1446)
      Ridder til Trollebo (da: Bo) i Småland i Sverige
189241 Ingeborg Arvidsdotter (Lejonansikte) (ca 1375 - før 1420)

189242 Knut Bengtsson (Aspenäs) (ca 1370 - senest 1420)
      Herremand til Idö og Sundby i Sverige, herredshøvding, svensk rigsråd
189243 Sophie Gertsdotter (Snakenborg) (ca 1370 - 1413 -)

189244 Axel Pedersen (Thott) (ca 1370 - før 1447)
      Ridder til Härlöv i Skåne, lensmand, rigsråd
189245 Ingeborg Ifversdotter (Ivar Nilssons) (ca 1395 - før 1466)

189246 Poul 'den rige' Laxmand (ca 1390 - 1439 -)
      Herremand til Vallen i Halland og Knabstrup på Sjælland, rigsråd
189247 Lisbet Eriksdatter Krummedige (ca 1395 - )
      Frue til Vallen i Halland

189324 Oluf Andersen Lunge (ca 1395 - 1473 -)
      Ridder til Odden i Vendssyssel (N-Jyll), lensmand, vist rigsråd
189325 Christence Axelsdatter (Thott) (caca 1400 - før 1471)

189330 Laurids Thomesen (Vestenie) (caca 1390 - 1444 -)
      Ridder til Søbygård i Jylland, landsdommer
189331 Margrethe Stigsdatter Munk (ca 1400 - 1477 -)

189332 Truid Jepsen (Rosensparre) (ca 1390 - før 1460)
      Adelsmand i Skåne
189333 Marine og Berethe Evertsdatter Moltke (ca 1390 - 1416 -)
      Fruer til Atterup på Sjælland

189334 Jep Eriksen el Jepsen Skave (ca 1410 - 1474 -)
      Herremand til Hejrede, senere Nørregård i Udstolpe på Lolland

189344 Jens Nielsen (Sehested) (caca 1410 - 1481 -)
      Adelsmand i Vendsyssel, vist af Mosbjerg

189352 Palle Juel (ca 1380 - 1454 -)
      Adelsmand i Nordjylland
189353 NN Andersdatter (Skeel) (ca 1380 - )

189354 Peder Andersen Munk (Tornekrands) (ca 1360 - 1406 -)
      Høvedsmand på Hedegaard i Himmerland i N-Jylland, kansler

189356 Niels Pedersen (Lange) (ca 1370 - før 1440)
      Adelsmand nævnt af Lønne i S-Jylland
189357 NN Strangesdatter (Bild) (caca 1370 - )

189358 Jens Kaas (ca 1385 - 1429 -)
      Herremand til Kås på Salling og Tårupgård i N-Jylland
189359 Maren Jensdatter (Løvenbalk) (ca 1390 - )

189412 Peder Flemming (ca 1390 - før 1480)
      Herremand til Atterup på Sjælland
189413 Margrethe Arildsdatter (Qvitzow) (ca 1390 - )

189414 Erlend Eindridsson (Losna) (ca 1400 - 1450 -)
      Ridder til Losna i Norge, sysselmand, høvedsmand, norsk rigsråd
189415 Gudrun Olavsdotter (ca 1415 - 1472 -)
      Frue til Nesøya

191552 Heinrich von Behr (caca 1370 - før 1435)
      Adelsmand i Tyskland

191616 Jens Holgersen (Urup) (caca 1325 - 1392)
      Ridder til Ugerup i Skåne
191617 Ingelof Madsdatter (Mads Gustavsens) (ca 1340 - )

191632 Olav Petersson (Gyldenløve) (ca 1330 - før 1391)
      Adelsmand i Norge
191633 NN Simonsdatter (caca 1330 - )

191634 Henrik NN (Henriksson) (ca 1340 - )
      Adelsmand i Norge
191635 NN Henningsdatter (Rømer) (ca 1350 - )

191636 Gunnar Thoraldsen Kane (ca 1360 - 1409 -)
      Adelsmand i Norge, norsk rigsråd
191637 Gurid Eiriksdatter (Galtung) (ca 1350 - )

191640 Jacob (Jep) Fastulvsson (Rømer II) (ca 1360 - før 1428)
      Ridder i Norge, rigsråd
191641 Elsebe Ottesdatter (Rømer) (ca 1370 - ca 1448)
      Frue til Austråt i Norge

191642 Alv Haraldsson (Bolt) (ca 1342 - 1412)
      Ridder til Sirestad, Tom og Manvik i Norge, norsk rigsråd
191643 Catharina Jonsdatter (Sørum II) (ca 1380 - 1455 -)

191660 Laurids (Fikkesen) (caca 1340 - )
      Adelsmand - ukendt
191661 NN (Bølle) (caca 1350 - )
      Adelsdame i Danmark - ukendt

191664 Håvard Galde (caca 1350 - ca 1397)
      Adelsmand i Norge

191676 Staffen Clausen (Maanestierne af Norge) (caca 1380 - 1418 -)
      Adelsmand i Norge

191678 Brynjulf Jonsson (Sørum I) (ca 1360 - før 1422)
      Herremand til Sørum i Norge, norsk rigsråd
191679 Ingeborg Bengtsdotter (Böjd arm) (ca 1390 - enke 1440 -)
      Frue til Hjelmarsnäs i Sverige

191680 Peder Jensen Marsvin (ca 1340 - 1405 -)
      Adelsmand og rådmand i Odense

191692 Thyge Grubbe (ca 1360 - senest 1412)
      Herremand til Tersløsegård på Sjælland
191693 Dorthe Eggertsdatter Byzer (Bysere) (ca 1370 - 1427 -)

191704 Niels (Tornekrands) (ca 1340 - )
      Adelsmand - ukendt

191706 NN Neb (caca 1360 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

191708 Niels Ingvorsen (Rotfeld) (caca 1340 - før 1391)
      Herremand til Bratskov i N-Jylland
191709 Margrethe Henriksdatter (Eberstein) (caca 1340 - 1391 -)

191710 Tetz Rosengaard (ca 1365 - 1420)
      Lensmand på Rosengård i Kværkeby på Sjælland
191711 Thale Jensdatter (Qvitzow) (caca 1365 - 1421 -)

191778 Anders Jensen Skelesen (Skeel) (caca 1340 - )
      Adelsmand i Danmark

191780 Johan (Reiendorff) (Oxe) (ca 1340 - )
      Ridder i Danmark
191781 Elsif (Budde) Ketelskov (caca 1340 - )

191782 Henneke (Johan) Godov (ca 1350 - 1422 -)
      Herremand til Kristiansdal (da: Lundegård) og Udstolpe (Nørregård) på Lolland
191783 Mette Nielsdatter (Griis) (ca 1360 - 1394 -)
      Frue til Udstolpe (Nørregård) på Lolland

191824 Thord (Vognsen) (caca 1360 - )
      Adelsmand i Vendsyssel - ukendt

191838 Stig Nielsen (Skovgaard) (caca 1360 - måske 1386 -)
      Herremand til Egebjerg i Vendsyssel - usikker

191840 Heidenrik Lunov (caca 1330 - 1375 -)
      Adelsmand i Jylland

191842 Peder Mortensen (Galskyt) (ca 1350 - måske 1426 -)
      Ridder måske af Møldrup i Himmerland
191843 NN Jensdatter Ferke (ca 1350 - )

191848 Jens Nielsen (Munk) (ca 1340 - 1408 -)
      Adelsmand af Låstrup og til Visborggård i N-Jylland
191849 NN Jensdatter Ferke (ca 1340 - )

191850 Jens Lagesen (Udsen) (caca 1340 - måske 1392 -)
      Adelsmand af Kollerup i Ø-Jylland
191851 Anne Ranesdatter (Rani) (caca 1340 - 1388 -)
      Frue til Rygård på N-Djursland

191852 Laurids (Bagge) (ca 1360 - )
      Adelsmand i Nordjylland - ukendt

191856 Niels Nielsen 'Lille' Munk (caca 1360 - 1401 -)
      Adelsmand i Havbro i N-Jylland

191858 Niels Jensen Skadeland (ca 1365 - 1426 -)
      Adelsmand i Viborg (Jyll)

191860 Philip Hunger (Bøistrup) (ca 1370 - 1397 -)
      Adelsmand i Danmark

191868 Peder Mogensen (Glob) (ca 1360 - 1436 -)
      Ridder i Jylland, høvedsmand
191869 Elene NN (ca 1360 - )

191872 Niels Friis (ca 1330 - 1361 -)
      Herremand til Stolliggård ved Aabenraa

191882 Jens (Udsen?) (caca 1370 - )
      Adelsmand - ukendt

191892 Albret Rytter el 'lange' Skeel (caca 1360 - senest 1401)
      Adelsmand, måske herremand til Møgtved i Jylland
191893 Marine NN (ca 1360 - )

191894 Laurids (Lasse) 'den yngre' Hvas (caca 1360 - før 1430)
      Ridder til Ormstrup i Jylland
      See ancestor no 94466
191895 Thore Eriksdatter Mus (caca 1380 - 1436 -)
      Frue til Silkeborg i M-Jylland

191900 Otto Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1370 - før 1438)
      Adelsmand på Sjælland
191901 Iliane Hansdatter Rantzau (ca 1380 - 1438 -)

191902 Christiern Daa (caca 1395 - 1455 -)
      Adelsmand på Lolland, landsdommer, måske lensmand

191904 Jachim Bjørnsen (Bjørn) (caca 1400 - før 1467)
      Adelsmand af Gram i Sønderjylland
191905 Margrethe Andersdatter (Hvide) (caca 1405 - 1449)
      Frue til (part af) Kongstedlund i NØ-Jylland

191906 Laurens Mus (ca 1385 - 1437 -)
      Herremand til Stenalt i NØ-Jylland
191907 Mette Nielsdatter (Rosenkrantz) (ca 1405 - Bartholeme 1436)

191912 Jens Gjordsen (Drefeld) (caca 1415 - 1466 -)
      Herremand til Gärsnäs i SØ-Skåne
191913 Gidsel Jonsdatter (Gere) (ca 1425 - )

191914 Holger Henriksen (Ulfstand) (ca 1420 - 1485)
      Herremand til Glimminge i Skåne, høvedsmand på Varberg, rigsråd
      See ancestor no 47308
191915 Sidsel Pedersdatter Flemming (ca 1430 - )

191916 Anders Nielsen (Banner) (ca 1420 - 1486)
      Ridder til Kokkedal, Asdal i Vendsyssel, Vinstrup (Sjæll), lensmand, rigsråd
191917 Kirsten Eriksdatter (Gyldenstierne) (ca 1405 - 1468 -)
      Frue til Kokkedal, Åsendrup og Drivsholm i Vendsyssel

191918 Steen Pedersen (Gøye) (ca 1410 - 1487 -)
      Herremand til Ingelstad i Skåne
191919 Anne Pedersdatter Bille (ca 1420 - 1465 -)

191948 Anders Davidsen (Hak) (ca 1340 - 1380 -)
      Adelsmand i Danmark
191949 NN Ovesdatter (Aagesdatter) (Steeg [II]) (ca 1350 - )

191952 Cai Rantzau (ca 1350 - 1411 -)
      Herremand måske til Krummendiek i Holstein

191954 Emeke Ratlow (ca 1380 - 1444 -)
      Herremand til Futterkamp i Ø-Holstein

191956 Detlev von Buchwald (ca 1380 - 1460 -)
      Ridder til Sierau og Hasselburg i Holstein

191958 Hartwig von Hummersbüttel (ca 1405 - 1457 -)
      Herremand til Borstel i Holstein

191960 Dietrich Blome (ca 1395 - 1447 -)
      Ridder og grevelig råd i Holstein

191964 Benedict Sested (caca 1400 - )
      Adelsmand i Schlesvig-Holstein - ukendt

191966 Henneke von Walstorp (ca 1420 - ca 1490)
      Adelsmand i Schleswig/Sønderjylland, amtmand
191967 Ide Siversdatter Sested (ca 1420 - )
      Frue til Kohöft i Südschleswig

191968 Peder Christiernsen (Skram m stige) (caca 1350 - )
      Herremand måske til Ørregård i V-Jylland - ukendt
191969 NN NN (caca 1350 - )

191970 Gunner Thomesen (Lange) (ca 1350 - 1392 -)
      Adelsmand vel i S-Jylland

191974 Iver Krag (caca 1370 - )
      Ridder til Voldbjerg i V-Jylland
191975 Ane Spend (caca 1370 - )

191976 Christiern Andersen (Sandberg) (caca 1400 - før 1479)
      Herremand til Højrup i SØ-Jylland
191977 Mette Stangeberg? Sandberg [af Holstein]? (caca 1400 - )
      Helt usikker

191978 Niels (Jes) Pedersen (Glambek) (ca 1415 - 1469 -)
      Herremand til Pjedsted og Ø Starup i SØ-Jylland

191980 Christen Sommer (ca 1380 - vel 1408 -)
      Herremand til Løjstrup i Ø-Jylland
191981 Berete el Anne Pig (caca 1390 - )

191984 Anders Spend (ca 1415 - før 1493)
      Herremand til Rammegård i V-Jylland
191985 Mette Christensdatter (ca 1420 - 1501 -)
      Enkefrue til Rammegård i NV-Jylland

191988 Ratlof Friis (ca 1390 - ?? 1483)
      Herremand til Nebel i Thy (N-Jyll)
191989 Kirsten Bosdatter (Høg) (ca 1385 - 1442 -)

191990 Oluf Nielsen Sort (caca 1400 - )
      Herremand til Fousing Hovgård og Vinderup Hovgård i N-Jylland
191991 Mette Eskesdatter Friis (caca 1400 - )
      Frue til Vinderup Hovgård i V-Jylland


Generation 18
(320 ancestors).

377088 Gerard III Lepel (ca 1290 - før 1357)
      Adelsmand, forpagter på Karnin og Cronescamp på Usedom i Pommern

377344 Vicke Moltke (ca 1265 - før 1318)
      Ridder til Blankenhagen i Mecklenburg

377728 Hermann I von Oertzen (ca 1275 - ca 1344)
      Ridder til Roggow i Mecklenburg, marschal og landråd

377760 Detlev von Buchwald (1275 - 1340 -)
      Ridder til Häven i Holstein

377776 Wolf I Pogwisch (ca 1300 - 1367 -)
      Adelsmand i Holstein

377780 Herbert von Königsmarck (ca 1330 - 1395 -)
      Ridder i Sverige, høvedsmand, svensk rigsråd

377860 Arst el Arnest (Skram m stige) (caca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

377864 NN Hvas (ca 1290 - )
      Vel herremand til Ormstrup i M-Jylland - ukendt

377868 Oluf Ebbesen (Bild) (caca 1300 - 1340)
      Adelsmand i Danmark

377870 NN1 (Måske = Poul el Niels) Glob (ca 1310 - )
      Herremand til Brøndum i Himmerland

377888 Niels Mikkelsen (Krabbe) (ca 1300 - 1336 -)
      Adelsmand i Nordjylland

377890 Jens Kaas (ca 1310 - før 1406)
      Herremand vel til Kås på Salling

377896 Mogens Nielsen (Skobe) (ca 1310 - 1348 -)
      Herremand til Vesløsgård i Han hrd
377897 Margrete Nielsdatter (Glob) (ca 1320 - 1348 -)
      Frue til Vesløsgård i Han hrd

377900 Bendt Jensen (Neb) (caca 1340 - 1367 -)
      Adelsmand vel på Sjælland

377904 Oluf Olufsen Lunge (caca 1270 - 1321 -)
      Herremand på Sjælland

377906 Aage (Ove) Steeg [II] (caca 1320 - før 1371)
      Ridder til Hadsten i N-Jylland
377907 Ingerd Stigsdatter (Hak) (ca 1320 - før 1392)
      Enkefrue til Skærsø i Ø-Jylland

377908 Steen Basse (caca 1320 - før 1383)
      Ridder i Svenstrupgård på Sjælland, rigsråd

377912 Niels Lauridsen (Kabel) (caca 1340 - senest 1416)
      Herremand til Vårskov på Lolland
377913 Catharina Knudsdatter (ca 1345 - 1416 -)
      Enkefrue til Vårskov på Lolland

377916 Lyder Kabel (ca 1330 - 1389)
      Adelsmand, lensmand på Lolland

377920 Peder Skram (caca 1290 - 1315 -)
      Adelsmand i Sønderjylland, vel herremand til Rundhof
377921 Edel Pedersdatter (Saltensee III) (caca 1290 - )

377938 Valdemar Sappi (ca 1310 - før 1399)
      Ridder til Ørnsholm i Sønderjylland, høvedsmand på Riberhus
377939 Lisbeth Aagesdatter (Thott) (ca 1310 - )

377940 Anders Aagesen (Stenbrikke) (ca 1290 - 1360 -)
      Adelsmand i Danmark

377944 Volrad Wulf von Knope (Knob) (ca 1320 - 1364 -)
      Adelsmand i Holstein

377972 Peder Marquardsen (Skiernov) (ca 1325 - 1386 -)
      Adelsmand på Djursland
377973 NN Nielsdatter Griis (ca 1330 - )

377986 Oluf Bjørnsen (Bjørn) (caca 1310 - 1381)
      Ridder på Sjælland, høvedsmand
377987 Hille NN (caca 1310 - )

377992 Niels Truidsen (Due) (caca 1280 - før 1363)
      Herremand til Bjärsjölagård (Beritzholm) i Skåne

377996 Holger Nielsen (Urup) (caca 1270 - 1326 -)
      Adelsmand i Skåne

378000 Niels Jonsen (Bille) (caca 1260 - 1317 -)
      Adelsmand i Danmark

378002 Peder Iversen Lykke (ca 1300 - 1373 -)
      Ridder til Egholm i N-Jylland, høvedsmand

378004 Peder Torbernsen (Litle) (ca 1290 - senest 1355)
      Herremand til Trolle-Ljungby (Ljungbygård) i Skåne
378005 Gyde Lagesdatter (caca 1290 - før 1379)

378006 Erik Barnimsen (Skarsholm) (ca 1310 - senest 1369)
      Ridder til Skarsholm og Ellinge (Løvenborg) på Sjælland, høvedsmand
378007 Gertrud Pedersdatter (Grubbe) (ca 1320 - 1404 -)
      Frue af Tybjerg og Horsetofte på Sjælland

378016 Borante von Putbus (ca 1295 - 1371 -)
      Ridder til Putbus på Rügen
378017 Catharina Starkow (ca 1300 - )

378018 Henning I von Putbus (ca 1290 - før 1353)
      Ridder til Putbus på Rügen, landfoged
378019 Eufemia Jacobsdatter (ca 1290 - 1357 -)
      Grevedatter (af Nr Halland)

378020 Peder Vendelbo (caca 1280 - før 1346)
      Ridder til Skjern i N-Jylland mm, rigsråd, marsk, drost
378021 Arine NN (caca 1290 - 1347 -)

378022 Niels Bugge (ca 1300 - Myrdet 1358)
      Ridder til Hald, Nr Vosborg, Støvringgård mm i Jylland
378023 Ingeborg NN (ca 1310 - 1388 -)

378024 Conrad Moltke (ca 1330 - før 1399)
      Herremand t Redebas i Pommern og Rønnebæksholm på Sjælland, høvedsmd, rigsråd
378025 Berteke NN (ca 1330 - 1395 -)

378036 Gregers Holgersen (Krognos) (ca 1290 - 1313 -)
      Adelsmand i Skåne

378040 Niels Eriksen (Gyldenstierne) (ca 1330 - før 1388)
      Ridder til Ågård i V Han hrd
378041 Christine NN (ca 1340 - enke 1388 -)
      Enkefrue til Ågård i V Han hrd

378044 Peder Munk (ca 1310 - 1377 -)
      Ridder til Holbækgård i Jylland
378045 NN Jensdatter (Falster) (ca 1330 - )

378046 Peder Axelsen (Absalonsen) (Thott) (ca 1340 - 1375)
      Herremand til Härlöv,'Biernsholm', Ellinge og Dagstorp i Skåne, rigsråd
378047 Juliane Pedersdatter (Grubbe) (ca 1340 - senest 1397)

378048 Iver (Lange) (ca 1300 - )
      Adelsmand - ukendt

378052 Jens (Reventlow) (caca 1300 - )
      Adelsmand - ukendt

378064 Mathias Saxtrup (caca 1340 - 1383 -)
      Adelsmand i Skåne

378068 Olav Tuesen Ged (caca 1350 - 1403 -)
      Herremand til Ekeby i Skåne

378070 Stig Aagesen (Thott) (ca 1350 - før 1417)
      Ridder til Trollenäs (Näs) i Skåne, høvedsmand, rigsråd
378071 Ingeborg NN (caca 1370 - 1406 -)

378072 Jens Nielsen (Lykke) (caca 1320 - )
      Adelsmand af Ormslev i Ø-Jylland - ukendt

378076 Tue Nielsen (Bild) (ca 1330 - 1394 -)
      Adelsmand på Fyn

378078 Anders Ovesen (Hvide) (ca 1355 - ca 1420)
      Ridder t Bjørnholm (nu: Høgholm) på Djursland og Eskebjerg på N-Fyn, rigsråd

378080 Niels Iversen (Rosenkrantz) (ca 1280 - før 1355)
      Ridder - maaske til Hevringholm i Jylland
378081 Susanne Nielsdatter (Gyldenstierne) (ca 1285 - 1355 -)

378082 Timme Timmesen (Abildgaard) (ca 1300 - 1342 -)
      Ridder i Danmark, næppe til Torbenfeld på Sjælland
378083 Sophie Andersdatter (Hvide) (ca 1300 - )
      Næppe frue til Torbenfeld på Sjælland

378084 Ludeke Skinkel (ca 1290 - 1344 -)
      Adelsmand i Schleswig / Holstein
378085 NN van Pletzen (ca 1290 - )

378088 Trugild Jonsen (Benderup) (ca 1310 - før 1386)
      Adelsmand af Stensballegård i Ø-Jylland

378094 Barnim Eriksen (Skarsholm) (ca 1340 - før 1401)
      Ridder til Skarsholm og Løvenborg (da: Ellinge) på Sjælland
378095 Edel Jacobsdatter (Basse) (ca 1345 - 1423 -)
      Frue til Uglerup på Sjælland

378096 Christiern Bosen (Høg) (caca 1285 - 1327 -)
      Ridder i Jylland

378098 Eske Frost (Bild) (caca 1290 - 1346 -)
      Ridder til Ørum i Thy

378100 Mogens Nielsen (Glob) (ca 1315 - ? 1377 -)
      Adelsmand i N-Jylland

378104 Erik Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1350 - 1412 -)
      Ridder i Sønderjylland, måske til Kogsbøl

378112 NN Staverskov (Gøye) (ca 1290 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

378116 NN 1 Kabel (ca 1280 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

378120 Peder Falk (ca 1310 - før 1370)
      Ridder - måske til Gisselfeld på Sjælland
378121 Ide Olufsdatter (ca 1310 - 1377 -)

378122 Jens (senior) Rud (ca 1330 - senest 1403)
      Ridder vel på Sjælland, høvedsmand, rigsråd, hofmester
378123 Adelhed Clausdatter Grubendal (ca 1320 - 1404 -)

378124 Markvard Bryske (caca 1320 - vist 1340 -)
      Måske herremand til Dallund på Fyn

378126 Niels Stigsen (Hak) (ca 1310 - før 1381)
      Ridder til Ris i Odsherred på Sjælland
378127 NN Madsdatter (Taa) (caca 1310 - )
      Vel frue til en part af Kragerupgård på Sjælland

378144 Peder (Godov) (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

378146 Peder Lauridsen (Panter) (ca 1300 - før 1364)
      Ridder til Nebbe på Sjælland, høvedsmand, dommer i Rettertinget
378147 NN Andersdatter (Uldsax) (ca 1310 - )
      Frue til Særløse på Sjælland

378152 Claus el Niels Grubendal (ca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

378156 Jacob (Jep) Olufsen Lunge (ca 1315 - ca 1385)
      Ridder til Højstrup, Valbygård og Ryegård på Sjælland, lensmand, rigsråd
      See ancestor no 188952
378157 NN Folmersdatter (ca 1330 - )

378160 Jens Staverskov (Gøye) (ca 1320 - 1390 -)
      Ridder til Kelstrup på Lolland

378170 Heinrich van Siggem (ca 1350 - )
      Adelsmand i Holstein
378171 NN Krummedige (ca 1350 - )

378186 Christiern Frellavsen (Frille) (ca 1340 - 1418)
      Adelsmand i Sønderjylland, staller på Föhr, slotsfoged i Ribe
      See ancestor no 189100

378188 Gottschalck Barsebek (ca 1320 - 1388 -)
      Adelsmand i Holstein

378200 Frellav Hakonsen (Frille) (caca 1300 - 1334 -)
      Adelsmand i Sønderjylland (Sønderborg?)

378202 Eggert Altena (ca 1330 - før 1390)
      Adelsmand, antageligt til Uggerslev på Fyn
378203 Catharina NN (ca 1340 - før 1397)
      Vist frue til Uggerslev på N-Fyn

378204 Peder Jul (caca 1330 - før 1388)
      Adelsmand i Sønderjylland
378205 Mette Segebodsdatter Krummedige (ca 1345 - før 1400)
      Frue til Løgismose på S-Fyn

378206 Timme Limbek (ca 1325 - 1365 -)
      Adelsmand vel i Holstein

378208 Thule Truidsen (Sparre) (caca 1310 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

378216 Johannes Meynerstorpe (Meinstorp) (ca 1300 - 1351 -)
      Ridder i Holstein

378218 Ture Nilsson (Bielke) (caca 1330 - 1358)
      Adelsmand i Sverige

378220 Niels Pedersen (Ulfeldt) (caca 1320 - 1359)
      Herremand til Asmundtorp og Bollerup i Skåne

378222 Peder Brahe (ca 1340 - 1390)
      Herremand til Mickedala og Rännesnäs i Halland og Gyllebo i Skåne
378223 Anne NN (caca 1340 - 1400)

378232 Conrad Reberg (ca 1340 - 1400 -)
      Adelsmand til Skerne på Falster

378234 Erik Evertsen (caca 1350 - )
      Adelsmand - vel på Sjælland

378236 Evert Grubbe (ca 1350 - 1404 -)
      Herremand til Alslev på Sjælland
378237 Margrethe Rud (ca 1355 - )

378238 Jacob (Jep) Olufsen Lunge (ca 1315 - ca 1385)
      Ridder til Højstrup, Valbygård og Ryegård på Sjælland, lensmand, rigsråd
      See ancestor no 188952

378240 Peder Brahe (ca 1340 - 1390)
      Herremand til Mickedala og Rännesnäs i Halland og Gyllebo i Skåne
      See ancestor no 378222
378241 Ose Jensdatter (Kyrning) (caca 1340 - )
      Frue til Rännesnäs i Halland

378244 Jep Axelsen (Thott) (ca 1340 - før 1419)
      Ridder til Bollerup, Sjörup og Krageholm i Skåne, rigsråd
378245 Margrethe Bondesdatter (Due) (ca 1350 - senest 1419)
      Frue til Sjörup og Krageholm i Skåne

378246 Niels Ovesen (Jernskæg) (ca 1350 - 1401 -)
      Ridder til Nr Herlev på Sjælland, høvedsmand
378247 Merete (Merde, Margrethe) NN (ca 1350 - før 1426)
      Enkefrue af/til Dronningholm på Sjælland og vel til Tosterup i SØ-Skåne

378256 Mikkel Rud (ca 1360 - før 1402)
      Ridder til Skjoldenæs(holm) på Sjælland, høvedsmand, rigshofmester
378257 Anne Pedersdatter (Jernskæg) (ca 1360 - 1432 -)
      Frue til Skjoldenæs(holm) og Vognserup på Sjælland

378258 Ove (Aghe) Hase (Bild) (ca 1340 - før 1413)
      Ridder til Gåsetofte på V-Sjælland
378259 Elne Palnesdatter (Munk) (ca 1345 - )
      Frue til Dynæs og Laven i Jylland

378260 Jens Jensen (Markmand) (caca 1365 - 1425 -)
      Adelsmand i Bellinge på Falster
378261 NN (Fos) (caca 1360 - )

378262 Peder (Vædderhorn) (ca 1370 - )
      Adelsmand vel på sjælland - ukendt
378263 NN Ovesdatter (Jernskæg) (caca 1370 - )

378320 Claus Sture (ca 1360 - )
      Herremand måske til Gammelgård på Als

378322 Esbern Tagesen (Emmiksen) (caca 1360 - senest 1412)
      Ridder vel i S- og Sønder-Jylland
378323 Margrethe NN (ca 1370 - 1404 -)

378328 Christiern Holck (ca 1375 - )
      Adelsmand til gods i Vork i M-Jylland

378332 Niels Manderup (caca 1390 - 1449)
      Ridder til Barritskov i Ø-Jylland
378333 Beate Iversdatter Jul (ca 1400 - efter 1483 -)

378334 Terkel Pedersen (Væbner) (ca 1405 - 1453 -)
      Herremand til Føvling (nu Våbensholm) i M-Jylland

378352 Jens Andersen (Brock) (ca 1330 - 1408)
      Ridder t Gl Estrup i Ø-Jylland, Vemmetofte p Sjælland, lensmd, rigsråd, drost
378353 NN Jensdatter (Panter) (caca 1335 - )
      Frue til Vemmetofte, ½ Græsegård og Kvanløse på Sjælland

378354 Lage Ovesen (Panter) (ca 1330 - før 1386)
      Herremand til Hassinggård og måske Clausholm i N-Jylland
378355 Cecilie NN (ca 1330 - )

378380 Niels Ebbesen (Bild) (ca 1300 - 1340)
      Adelsmand til Nørreris i N-Jylland
378381 NN NN (ca 1310 - )

378382 Eske Ebbesen Krog (Bild) (caca 1310 - 1367 -)
      Ridder til Morup i Thy, høvedsmand

378384 Jens (Banner) (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

378386 Karl Pedersen (Rani) (caca 1260 - før 1326)
      Ridder til Tystrup på Sjælland
378387 'Else' Elisabeth Pedersdatter (Erlandsen) (ca 1270 - før 1350)

378392 Ove Nielsen (Panter) (ca 1290 - 1347 -)
      Ridder - måske til Clausholm i NØ-Jylland

378400 Esbern Eskildsen? (Krumpen) (caca 1280 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

378424 Marquard Groper Rönnow (ca 1330 - 1376 -)
      Ridder i Danmark

378456 Kettil (Vasa) (ca 1300 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

378458 Jon Nilsson (Rickeby) (ca 1300 - 1351 -)
      Ridder til Rickeby i Sverige
378459 NN Ketilsdotter (Puke) (ca 1310 - )

378460 Segebod Krummendiek (ca 1320 - før 1397)
      Herremand til Mehlbek i Holstein, Løgismose på Fyn, og Rundhof i Angeln
378461 Cecilie Pedersdatter (Skram) (ca 1320 - 1397 -)
      Frue til Rundhof (Rundtoft) i Angel i Südschleswig

378462 Johan von Thienen (ca 1340 - 1404 -)
      Drost i Sønderjylland
378463 Anna NN (ca 1340 - ca 1415)

378472 Johannes Nielsen (Rosensparre) (caca 1300 - 1355 -)
      Herremand til Skarhult, landsdommer i Skåne

378476 NN Nielsen (Bille) (caca 1320 - )
      Adelsmand i Danmark

378480 Birger Knutsson Trolle (caca 1340 - før 1381)
      Ridder i Småland i Sverige
378481 Catharina Pedersdotter (Bååt) (caca 1330 - før 1404)
      Frue til Bo (Trollebo)

378482 Arvid Bengtsson (Lejonansikte) (ca 1330 - før 1402)
      Herredshøvding og underlagmand i Småland i Sverige
378483 NN Nilsdotter (caca 1340 - )

378484 Bengt Jonsson (Aspenäs) (ca 1330 - 1374 -)
      Herremand til Ärnäs i Södermanland i Sverige
378485 Ingeborg Gregersdotter (Sandbro) (caca 1340 - 1407 -)
      Frue til Sandbro i Uppland i Sverige

378486 Gerhard Snakenborg (caca 1340 - 1402 -)
      Ridder i Sverige
378487 Christina Bengtsdotter (Bielke) (caca 1350 - før 1386)

378490 Ifver Nilsson (Ivar Nilssons) (ca 1350 - 1417)
      Ridder i Sverige, lagmand i Östergötland, svensk rigsråd
378491 Margareta Tordsdotter Bonde (ca 1370 - 1401)

378492 Peder 'den gamle' Laxmand (caca 1350 - før 1402)
      Ridder i Skåne
378493 Taleke Gottskalksdatter (Mule) (ca 1355 - før 1401)

378648 Anders Olsen (Lunge) (ca 1350 - 1408)
      Ridder af/til Toksværd og til Næsby(holm) på Sjælland, rigsråd
378649 Margrethe Benedictsdatter von Ahlefeldt (ca 1370 - 1407 -)

378650 Axel Jepsen (Thott) (caca 1370 - før 1419)
      Herremand til Sjörup i Skåne og Støvringgård i NØ-Jylland
378651 Elsif Christiernsdatter (Vendelbo) (ca 1375 - 1442 -)
      Enkefru til Häckeberga, Frue til Støvringgård og Klejtrupgård i N-Jylland

378660 Thomas Vestenie (ca 1355 - 1409 -)
      Herremand til Lindegård, senere Søbygård i M-Jylland
378661 NN Lauridsdatter (Hvide) (ca 1360 - )

378662 Stig Munk (ca 1360 - 1423 -)
      Ridder til Nørgård på Salling
378663 Mette Eriksdatter Brune (Høeg) (ca 1365 - før 1406)

378666 Evert Evertsen Moltke (ca 1350 - før 1413)
      Herremand til Hegnede, Farebæksholm, Veksø, Knabstrup på Sjælland mm
378667 Christine Bosdatter (Due) (ca 1360 - 1423 -)
      Frue til Veksø på Sjælland og Årup i Thy

378668 Erik el Jep Jepsen Skave (caca 1370 - )
      Adelsmand på Sjælland - usikker
378669 Thale NN (caca 1370 - )

378688 Nisse Thomasen (Sehested) (caca 1370 - 1418 -)
      Adelsmand i Vendsyssel

378712 Peder Jensen (Lange) (ca 1340 - 1399 -)
      Adelsmand, nævnes af Lønne i S-Jylland

378714 Strange Pedersen (Bild) (caca 1340 - før 1374)
      Adelsmand i Danmark
378715 Cathrine Nielsdatter (Gyldenstierne) (ca 1350 - enke 1406 -)

378716 Nisse Kaas (ca 1350 - 1408 -)
      Herremand vel til Kås på Salling

378718 Jens Nielsen (Løvenbalk) (ca 1360 - 1442)
      Ridder til Aunsbjerg i Jylland og Odsgård, landsdommer, rigsråd
378719 Ellen Pedersdatter Munk (caca 1370 - )

378824 Herman Flemming (ca 1350 - før 1409)
      Ridder til Knudstrup på Sjælland, lensmand, hofmester
378825 Ingerd Skarpenberg ? (ca 1360 - 1396 -)

378826 Arild Madsen (Qvitzow) (ca 1370 - 1449 -)
      Herremand til Häckeberga Örup og Tomelilla i Skåne
378827 Ingeborg Hak (caca 1370 - 1419 -)
      Frue til Häckeberga i Skåne

378828 Eindrid Erlendsson (Losna) (ca 1350 - 1440 -)
      Ridder til Losna i Norge, norsk rigsråd, høvedsmand, fehirde

378830 Olav Håkonsson (ca 1374 - ca 1458)
      Ridder til Nesøya i Oslofjorden (Norge), norsk rigsråd
378831 Ingebjørg Jonsdotter (Sørum II) (ca 1380 - 1450 -)

383104 Ulrich von Behr (caca 1340 - senest 1407)
      Adelsmand i Tyskland

383234 Mads Gustavsen (Mads Gustavsens) (caca 1310 - )
      Adelsmand vel i Skåne - ukendt

383264 Peter (Gyldenløve) (caca 1300 - )
      Adelsmand i Østfold i Norge - ukendt

383266 Simon Sleita (caca 1310 - før 1367)
      Adelsmand i Østfold i Norge

383270 Henning Rømer (caca 1280 - 1304 -)
      Ridder vist i Norge

383272 Thorald Gunnarsen (Kane) (ca 1330 - 1398 -)
      Adelsmand i Norge

383274 Eirik Sigurds?son (Galtung) (caca 1310 - )
      Adelsmand i Norge - ukendt

383280 Fastulv (Rømer II) (ca 1330 - )
      Adelsmand i Norge/Sverige - ukendt

383282 Otte Rømer (ca 1337 - ca 1411)
      Ridder i Norge, lensmand, norsk rigsråd, statholder
383283 Gjertrud NN (ca 1340 - 1411)
      Vist frue til Austråt i Norge

383284 Harald Alvsson (Bolt) (ca 1300 - før 1351)
      Adelsmand, lagmand i Tønsberg i Norge
383285 Jorunn Bjørnsdatter (ca 1310 - 1351 -)
      Frue til Bergström

383286 Jon Martinsson (Sørum II) (ca 1350 - vist 1405)
      Ridder til Sørum (Suðrheim) mm i Norge, norsk rigsråd
383287 Agnes Sigurdsdatter (Sørum I) (caca 1350 - før 1409)
      Frue til Sørum (Suðrheim) mm i Norge

383352 Claus (Maanestierne af Norge) (caca 1300 - )
      Adelsmand i Norge - ukendt

383356 Jon Hafthorsson (Sørum I) (ca 1312 - før 1395)
      Ridder til Huseby, Skea, Onsøya og Borregård i Norge, norsk Rigsråd
383357 Birgitta Knutsdotter (Tyrgils Knutssons) (ca 1315 - før 1395)

383360 Johannes Esbernsen Marsvin (ca 1300 - 1352 -)
      Adelsmand i Odense

383384 Ingvar (Ingemar) Jensen Grubbe (caca 1330 - 1417 -)
      Herremand til Tersløsegård og Vallekilde på Sjælland
383385 Christine Thygesdatter (Due) (caca 1340 - )

383386 Eckhardt Byzer (Bysere) (ca 1330 - 1360 -)
      Ridder på Sjælland

383416 Ingvor Udsen (Rotfeld) (caca 1310 - )
      Herremand til Bratskov i Han hrd
383417 Kirsten Kjørsing (caca 1310 - )

383418 Henrik Albrechtsen (Eberstein) (caca 1300 - 1349 -)
      Adelsmand af Landting og måske Rydhave i N-Jylland

383420 Tetz (Slaweke) van dem Rosengarten (caca 1340 - 1396 -)
      Adelsmand i Danmark, herremand til Rosengarten på Rügen
383421 Karen Pedersdatter (Jernskæg) (caca 1340 - )

383422 Johannes Mathesen (Qvitzow) (caca 1310 - vist 1365 -)
      Adelsmand på Sjælland, landsdommer

383556 Johannes Skelesen (Skeel) (caca 1310 - 1366 -)
      Adelsmand vel i Jylland

383564 Wolf Godov (ca 1310 - 1342 -)
      Adelsmand i Holstein

383566 Niels Jensen (Griis) (ca 1330 - senest 1386)
      Herremand til Udstolpe (nu: Nørregård) på Lolland
383567 Mette Madsdatter Ketelhodt (ca 1340 - 1394 -)

383676 Niels (Skovgaard) (caca 1330 - )
      Ridder måske til Egebjerg og Linderumgård i Vendsyssel - usikker

383680 Hartvig Lunov (caca 1300 - 1345 -)
      Adelsmand i Jylland

383684 Morten Nielsen Myg? (Galskyt) (ca 1320 - senest 1401)
      Adelsmand i N-Jylland - ukendt
383685 Margrethe Svendsdatter (ca 1330 - 1401 -)
      Frue til Kærsgård i Vendsyssel

383686 Johannes Ferke (caca 1310 - 1354 -)
      Adelsmand i Jylland, høvedsmand
383687 Inga NN (caca 1310 - )

383696 Niels Jensen (Munk) (ca 1310 - før 1370)
      Adelsmand af 'Keldebek' og Låstrup i N-Jylland, rigskansler
383697 Helene Olufsdatter (Saltensee Tystofte) (ca 1315 - enke 1370 -)

383700 Lage (Udsen) (caca 1320 - )
      Adelsmand - ukendt

383702 Rane Jonsen (Rani) (caca 1310 - før 1345)
      Ridder i Danmark
383703 Christine Nielsdatter (caca 1310 - 1348 -)

383716 Jens Skadeland (caca 1340 - )
      Adelsmand - ukendt

383790 Erik Mus (caca 1345 - )
      Herremand til Silkeborg i Jylland

383800 Henrik Meynerstorpe el Skarpenberg (Meinstorp) (caca 1340 - 1387 -)
      Herremand på Lolland, lensmand

383802 Hans Rantzau (caca 1360 - )
      Adelsmand - ukendt

383804 Claus Daa (ca 1360 - 1434 -)
      Adelsmand i Sønderjylland

383808 Bjørn Olufsen (Bjørn) (ca 1355 - ca 1434)
      Ridder måske af Stensgård og til Nielstrup på S-Fyn, lensmand, rigsråd
383809 Sophie Jacobsdatter Lunge (ca 1365 - 1396 -)
      Frue til Juellinge (da: Valby hovedgård) på Stevns

383810 Anders Ovesen (Hvide) (ca 1355 - ca 1420)
      Ridder t Bjørnholm (nu: Høgholm) på Djursland og Eskebjerg på N-Fyn, rigsråd
      See ancestor no 378078
383811 Else Holgersdatter (Krognos) (? 1379 - ? 1470)
      Vist frue til Skærsø i Jylland
      See ancestor no 94509

383812 Jens Lauridsen Mus (ca 1345 - før 1432)
      Herremand til Stenalt i Jylland, høvedsmand
383813 Mette Strangesdatter (Bild) (ca 1360 - før 1432)

383824 Gjord Nielsen (Drefeld) (caca 1370 - 1404 -)
      Herremand til Gärsnäs i SØ-Skåne
383825 Margrethe Jensdatter Egeteside (caca 1370 - )

383826 Jon Jonsen (Gere) (ca 1390 - før 1459)
      Adelsmand i Gissleberga i Skåne
383827 Kirsten Eriksdatter Rotfeld (ca 1400 - enke 1459 -)

383834 Erik Nielsen (Gyldenstierne) (ca 1375 - før 1455)
      Ridder til Tim, Demstrup og Estvadgård i Jylland, lensmand, hofmester
383835 Gørvel (Gerver) Andersdatter Lunge (ca 1380 - 1467 -)

383836 Peder Laurensen (Gøye) (caca 1370 - 1408 -)
      Adelsmand i Ryde på Lolland
383837 Ellen Jensdatter el Nielsdatter (Due) (caca 1380 - )

383838 Peder Jepsen Bille (ca 1390 - før 1450)
      Herremand til Trolle-Ljungby i Skåne
383839 Margrethe Axelsdatter Brahe (ca 1400 - før 1465)

383896 David Andersen (Hak) (caca 1310 - 1366 -)
      Ridder i Danmark

383904 Cai (Godschalck) Rantzau (ca 1315 - 1377 -)
      Ridder til Thomstorf, Ratjensdorf, Morest og Brenkenhagen i Holstein

383908 Wulf Ratlow (caca 1350 - 1397 -)
      Adelsmand i Ø-Holstein

383912 Snote Detlev von Buchwald (ca 1340 - 1410 -)
      Adelsmand i Holstein, hertugelig råd

383916 Johan von Hummersbüttel (ca 1380 - 1445 -)
      Adelsmand i Sülfeld i Holstein

383920 Dietrich Blome (ca 1370 - 1420 -)
      Adelsmand i Holstein, amtmand i Tønder

383932 Detlev von Walstorp (ca 1390 - )
      Adelsmand i Schleswig-Holstein

383934 Sigfrid (Siverd, Sivert) 'olde' Sested (ca 1370 - før 1436)
      Ridder til Kohöft i Südschlesvig
383935 Catharine von der Wisch (caca 1390 - 1467 -)

383952 Anders (Sandberg) (caca 1370 - )
      Adelsmand - ukendt

383956 Peder Nielsen (Glambek) (ca 1380 - 1417 -)
      Herremand til Pjedsted i SØ-Jylland

383960 Mikkel (Sommer) (ca 1340 - )
      Adelsmand i N-Jylland - ukendt

383962 Las Pig (caca 1350 - 1417 -)
      Adelsmand i Jylland
383963 Gertrud Bosdatter (Falk?) (caca 1350 - før 1409)

383976 Johan Friis (ca 1340 - 1379 -)
      Herremand vist til Nebel i Thy (N-Jyll)

383980 Niels (Sort) (ca 1360 - )
      Adelsmand - ukendt

383982 Eske Friis (caca 1370 - )
      Herremand til Vinderup Hovgård i V-Jylland


Generation 19
(286 ancestors).

754176 Zabel I Lepel (ca 1260 - 1315 -)
      Ridder på Usedom i Pommern

754688 Johann Moltke (ca 1240 - 1309 -)
      Drost, høvedsmand og råd i Mecklenburg
754689 NN Preen (ca 1240 - )

755456 Dietrich II von Oertzen (ca 1250 - 1316 -)
      Ridder, Burgmann på Wismar i Mecklenburg, fyrstelig råd, felthauptmann

755520 Volrad von Buchwald (caca 1250 - )
      Adelsmand i Holstein - måske til Sierhagen

755552 Otto I Pogwisch (ca 1260 - 1327 -)
      Ridder i Holstein

755736 Ebbe Aggesen (Bild?) (ca 1275 - 1328 -)
      Ridder vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) i Thy

755740 Niels Glob (ca 1280 - før 1348)
      Ridder til Rostrup i Thy
755741 Ingeborg NN (ca 1280 - senest 1348)

755776 Mikkel (Krabbe) (ca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

755780 Jens Nielsen (Kaas) (caca 1275 - 1325 -)
      Ridder til Kås på Salling, rigsråd

755792 Niels (Skobe) (caca 1260 - )
      Adelsmand - ukendt

755800 Johannes Bendtsen (Neb) (caca 1310 - 1359 -)
      Adelsmand vist på Sjælland

755808 Oluf Lunge (ca 1240 - før 1302)
      Herremand på Sjælland

755814 Stig Pedersen (Hak) (ca 1280 - før 1352)
      Herremand til Ris i Odsherred på Sjælland

755816 Peder Basse (caca 1280 - )
      Adelsmand på Sjælland - ukendt
755817 Kirstine NN (caca 1290 - )

755824 Laurids (Kabel) (caca 1300 - )
      Adelsmand - ukendt

755832 NN 3 Kabel (ca 1300 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

755840 Jacob Skram (caca 1250 - 1302)
      Herremand til Rundhof i Südschleswig

755842 Peder Lauridsen (Saltensee III) (caca 1260 - )
      Adelsmand

755876 Erik II Valdemarsen (ca 1287 - 1325)
      Hertug af Sønderjylland

755880 Aage Saxesen (Stenbrikke) (ca 1250 - 1314 -)
      Ridder, lensmand i Estland, høvedsmand på Reval, rigsråd

755888 Wulf von Knope (Knob) (caca 1280 - 1322 -)
      Ridder til Knoop i Südschleswig

755944 Marquard Skiernov (ca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

755946 Nicholaus Griis (caca 1300 - senest 1345)
      Herremand til Mejlgård på Djursland

755972 Bjørn Olufsen (Bjørn) (caca 1280 - 1343 -)
      Adelsmand på S-Fyn

755984 Truid (Due) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

755992 Niels (Urup) (caca 1240 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

756000 Jon (Bille) (caca 1230 - )
      Adelsmand - ukendt

756004 Iver Lykke (caca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

756008 Torbern Jonsen (Litle) (caca 1260 - 1299 -)
      Adelsmand på Sjælland
756009 Christine Jensdatter (Sjællandsfar) (caca 1265 - 1316 -)

756012 Barnim Erikssøn (Skarsholm) (ca 1280 - senest 1329)
      Domicellus til Skarsholm på Sjælland
756013 NN Pedersdatter (Hvide) (caca 1290 - 1329 -)

756014 Peder Grubbe (ca 1270 - senest 1344)
      Ridder til 'Storthæ' = Storgård på Sjælland, rigsråd
756015 Arine Olufsdatter (Saltensee Tystofte) (caca 1280 - enke 1344 -)
      Frue af Tystofte på Sjælland

756032 Nicolaus von Putbus (ca 1250 - før 1315)
      Herremand til Brandshagen (Borantenhagen) på Rügen

756036 Tetz von Putbus (ca 1260 - før 1311)
      Herremand til Borantenhagen på Rügen

756038 Jacob (ca 1246 - ca 1309)
      Greve af Nørre Halland, fredløs

756040 Peder Vendelbo (ca 1250 - 1279 -)
      Adelsmand i N-Jylland

756044 NN (Bugge) (ca 1280 - )
      Adelsmand i Jylland - ukendt

756048 Albrecht Moltke (ca 1300 - 1336 -)
      Herremand til Westenbrügge i Mecklenburg, høvedsmand på Sjælland

756080 Erik Nielsen (Gyldenstierne) (ca 1295 - 1362 -)
      Ridder til Ågård i N-Jylland, marsk
756081 Cecilie Pedersdatter (Vendelbo) (caca 1305 - )

756088 Johannes Poulsen (Munk) (ca 1290 - 1357 -)
      Ridder af Holbækgård ved Randers
756089 Cecilie ? NN (ca 1280 - 1308 -)

756090 Jens 'gamle' Falster (caca 1300 - 1355 -)
      Ridder til 'Bjerge' på Falster

756092 Axel (Absalon) Aagesen (Thott) (ca 1300 - før 1375)
      Ridder til Härlöv i Skåne, svensk rigsråd
756093 Christense Pedersdatter Wirtenberg (ca 1310 - før 1375)

756094 Peder Jensen Grubbe (ca 1305 - før 1386)
      Ridder til Ordrup og Skullerup(holm) på Sjælland, rigsråd
756095 Ingeborg Saxesdatter (Uldsax) (ca 1320 - senest 1392)

756128 Reinhold Saxtrup (caca 1310 - )
      Adelsmand - vist ukendt

756136 Tue Ged (caca 1320 - )
      Adelsmand - ukendt

756140 Aage Nielsen (Thott) (ca 1320 - 1362 -)
      Adelsmand vel i Skåne

756144 Niels Jensen (Lykke) (caca 1300 - 1351 -)
      Adelsmand af Ormslev i Ø-Jylland

756152 Niels Tuesen (Bild) (ca 1300 - vel 1368)
      Ridder til Tangå på Fyn

756156 Ove Stigsen (Hvide) (caca 1320 - Myrdet 1359)
      Ridder til Eskebjerg (nu Scheelenborg) på Fyn, kammermester
756157 Marine Jensdatter Munk (ca 1315 - )
      Frue til (part af) Kongstedlund i NØ-Jylland

756160 Iver (Rosenkrantz) (caca 1250 - )
      Adelsmand - ukendt

756162 Niels Eriksen (Gyldenstierne) (caca 1260 - 1310 -)
      Ridder til gods i Nr Bork i V-Jylland
756163 NN NN (caca 1260 - )

756164 Timme Lauridsen (Abildgaard) (ca 1270 - 1318 -)
      Ridder til Margård på Fyn

756166 Anders Stigsen (Hvide) (ca 1275 - 1318 -)
      Ridder til Kongsdal (Tygestrup) på Sjælland og Møllerup i Ø-Jylland
756167 Margrethe Nielsdatter (Kaas) (ca 1280 - )

756168 Ludolf Skinkel (ca 1260 - 1313 -)
      Ridder i Südschleswig

756190 Jacob Basse (ca 1310 - 1362 -)
      Ridder til Uglerup på Sjælland
756191 Edele (Venstermand?) (caca 1310 - 1356 -)

756196 Anders Eskesen (Bild) (caca 1260 - ca 1315)
      Adelsmand i Danmark

756200 Niels Mogensen (Glob) (caca 1275 - før 1355)
      Ridder i Danmark

756232 Mads Kabel (ca 1260 - 1302 -)
      Ridder i Danmark, vel på Lolland

756240 Bo (sen) Falk (ca 1280 - før 1338)
      Adelsmand i Danmark
756241 Gertrud Jensdatter (ca 1280 - enke 1338 -)

756244 Niels Jacobsen Rud (ca 1300 - 1358 -)
      Herremand til Pilegård på Sjælland
756245 Yliænæ NN (ca 1310 - )
      Frue til pilegård på Sjælland

756252 Stig Pedersen (Hak) (ca 1280 - før 1352)
      Herremand til Ris i Odsherred på Sjælland
      See ancestor no 755814
756253 NN Herlugsdatter (Grubbe Særslev) (caca 1290 - )

756254 Matheus Jacobsen Ta (Taa) (caca 1280 - 1341 -)
      Herremand til Kragerupgård på Sjælland

756292 Laurens Jensen (Panter) (ca 1270 - 1340)
      Ridder til Ærø, Langeland mm, lensmand, drost
756293 Cecilie NN (ca 1270 - )

756294 Anders Pedersen (Uldsax) (ca 1290 - før 1337)
      Ridder til Alnarp i Skåne og Skullerup(holm) på Sjælland, gældker i Skåne
756295 Cecilie (Rani) (ca 1290 - enke 1337 -)

756314 Folmer Folmersen (caca 1300 - 1360 -)
      Ridder til Stadager (nu: Vennerslund) på Falster og Ryegård på Sjælland
756315 Cecilie Grubbe (caca 1310 - )

756400 Hakon Frellavsen (Frille) (caca 1270 - )
      Adelsmand i Sønderjylland - ukendt

756404 Johan Altena (ca 1300 - )
      Adelsmand i Holstein, vist foged på Søborg i Nordsjælland

756408 Thomas Jul (caca 1290 - 1315 -)
      Adelsmand i Sønderjylland

756412 Gotskalk Limbek (ca 1270 - før 1335)
      Ridder vel i Sønderjylland

756416 Truid Vognsen (Sparre) (caca 1280 - )
      Ridder i Skåne - ukendt

756432 Johannes Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1270 - før 1320)
      Adelsmand i Holstein

756436 Nils Turesson (Bielke) (ca 1300 - 1364)
      Ridder til Jätsholm og Kråkerum i Sverige, lagmd, lensmd, sv rigsråd, drost
756437 Ingrid Sunesdotter (Bååt) (ca 1310 - før 1348)

756440 Peder Vædder (Ulfeldt) (ca 1275 - 1322)
      Ridder på Sjælland, rigsråd

756444 Thorkil Brahe (caca 1310 - )
      Herremand til Gyllebo i Skåne
756445 Barbara Axelsdatter (Mule ?) (caca 1310 - )
      ukendt

756464 Hennikinus Reberg (ca 1310 - 1377 -)
      Adelsmand på Falster

756468 Evert NN (caca 1320 - )
      Adelsmand - ukendt

756472 Niels Grubbe (caca 1320 - 1360 -)
      Herremand til Vedskølle på Sjælland
756473 NN (Elsif?) Moltke (ca 1330 - )

756482 Jens Henriksen (Kyrning) (caca 1310 - )
      Herremand til Rännesnäs i Halland

756490 Bonde Jensen (Due) (ca 1310 - 1343 -)
      Adelsmand i Danmark
756491 NN Mortensdatter (Due) (ca 1320 - )

756492 Ove (Jernskæg) (caca 1330 - )
      Adelsmand vel på Sjælland - ukendt

756514 Peder Nielsen (Jernskæg) (ca 1315 - 1379 -)
      Herremand til Skjoldenæs(holm) på Sjælland, høvedsmand
756515 Maren Skave (ca 1320 - )

756516 Ebbe Ebbesen (Bild) (caca 1300 - 1340)
      Adelsmand i Danmark
756517 NN Ovesdatter (Hase) (caca 1310 - )
      Frue til Gåsetofte på Sjælland

756518 Palne Jonsen (Munk) (ca 1310 - før 1365)
      Ridder til Østrup på Fyn, marsk
756519 NN Pedersdatter (Taa) (ca 1320 - )

756520 Jens Pedersen (Markmand) (caca 1320 - 1377 -)
      Ridder til Bellinge på Falster
756521 NN Jensdatter (Falster) (caca 1330 - )

756640 Thomes Sture (ca 1330 - 1397 -)
      Adelsmand på Als

756656 NN Holck (ca 1340 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

756664 Niels Manderup (caca 1360 - 1408 -)
      Ridder til Barritskov i Ø-Jylland
756665 Bodil Nielsdatter Mus (caca 1360 - 1431)

756704 Anders Jensen (Brock) (ca 1300 - før 1355)
      Herremand til Gl Estrup (Essendrup) i Ø-Jylland
756705 Johanne Nielsdatter Brock (ca 1310 - 1372)

756706 Jens Lauridsen (Panter) (ca 1300 - 1364 -)
      Pantherre til Langeland, herremand til Vemmetofte mm
756707 NN Johannesdatter (Neb) (caca 1310 - )
      Frue til Vemmetofte, Græse og Kvanløse på Sjælland

756772 Peder Olufsen (Rani) (caca 1240 - 1286 -)
      Ridder til Tystrup på Sjælland

756774 Peder Nielsen (Erlandsen) (ca 1250 - før 1336)
      Herremand til Eljaröd i SØ-Skåne
756775 Ingeborg NN (caca 1250 - før 1336)
      Enkefrue til Eljaröd i Skåne

756784 Niels Ovesen (Panter) (caca 1260 - )
      Herremand vel til Åstrup i Vendsyssel - ukendt

756800 Eskild (Krumpen) (caca 1250 - )
      Adelsmand - vel i Jylland - ukendt

756848 Henneke 'Mussemben' Rönnow (ca 1300 - 1348 -)
      Adelsmand i Holstein

756916 Nils Jonsson (Rickeby) (ca 1270 - 1312 -)
      Herremand til Rickeby i Uppland i Sverige
756917 Kristina Kristiernsdotter (Kristiern Ölands) (caca 1280 - 1340 -)

756918 Kettil Ragvaldsson (Puke) (ca 1280 - 1336 -)
      Adelsmand i Sverige
756919 NN Brudsdotter (Lejonansikte) (ca 1290 - )

756920 Grote Johan Krummendiek (ca 1290 - 1351 -)
      Herremand til Brockdorff og Beidenfleth i Holstein

756944 Niels (Rosensparre) (caca 1270 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

756960 Knut Trolle (caca 1310 - )
      Adelsmand vel i Småland i Sverige

756962 Peter Jonsson 'Haak' 'Bonde' (Bååt) (ca 1290 - 1342 -)
      Ridder Til Flöxhult og Hovgård i Småland i Sverige, svensk rigsråd
756963 Christina Hemmingsdotter (Tanne) (ca 1300 - )

756964 Bengt Brudsson (Lejonansikte) (ca 1300 - 1365 -)
      Herredshøvding i Östbo hrd i Småland i Sverige
756965 Gunna NN (ca 1300 - )

756966 Nils Uddson (caca 1310 - 1356 -)
      Adelsmand, sysselmand (foged) i Sverige
756967 Ingeborg Erengisladotter Bonde (caca 1320 - 1402 -)

756968 Jon Knutsson (Aspenäs) (ca 1300 - 1357 -)
      Ridder til Aspenäs i Småland i Sverige, herredshøvding
756969 Helena Laurensdotter (Ama) (ca 1310 - 1359 -)

756970 Gregers Styrbjörnsson (Sandbro) (caca 1310 - )
      Herremand til Lindholm og Bälinge i Uppland i Sverige
756971 Catharina Bengtsdotter (Huvud) (ca 1320 - )

756972 Gerhard Snakenborg (caca 1300 - 1336 -)
      Adelsmand i Sverige

756974 Bengt Turesson (Bielke) (caca 1310 - 1359 -)
      Adelsmand i Sverige, svensk rigsråd
756975 Ingeborg Magnusdotter (Ulvås) (ca 1327 - 1390)

756980 Nils Magnusson (Ivar Nilssons) (ca 1305 - før 1368)
      Adelsmand i Sverige, svensk rigsråd
756981 Kristina Ivarsdotter (Ivar Augmundssons) (ca 1320 - før 1382)

756982 Tord Röriksson Bonde (ca 1350 - 1417)
      Ridder til Penningby, lagman i Sverige, høvedsmand i Finland, sv rigsråd
756983 Ramborg Nilsdotter (Vasa) (ca 1350 - 1415 -)

756984 Aage Laxmand (caca 1320 - før 1398)
      Adelsmand i Danmark

756986 Gottskalk Hemmingsen Degn (Mule) (ca 1320 - måske 1389 -)
      Adelsmand til Højby på NV-Sjælland, justitiarius regis

757296 Oluf Olufsen Lunge (ca 1320 - før 1386)
      Ridder til Mosegård på Lolland, rigsråd
757297 Gerver Gødikesdatter (Drefeld) (ca 1320 - 1364 -)

757298 Benedict von Ahlefeldt (ca 1350 - før 1407)
      Ridder til Krønge på Lolland

757322 Laurids Ovesen (Hvide) (caca 1330 - 1377 -)
      Ridder i Danmark
757323 Helena NN (caca 1330 - 1386 -)

757332 Evert Moltke (ca 1310 - før 1367)
      Ridder til Hegnede på Ø-Sjælland
757333 Elline Olufsdatter Lunge (ca 1310 - før 1387)
      Frue af Bjernede og til Bavelse på Sjællland

757334 Bo Dyre (senior) (Due) (ca 1330 - før 1398)
      Ridder til Veksø, Måløv på Sjælland og Årup i Thy
757335 Cecilie NN (ca 1330 - før 1391)

757336 Jacob (Jep) Skave (caca 1330 - 1382 -)
      Herremand til Hjelmsømagle på Sjælland
757337 Christine NN (caca 1340 - vist 1417 -)

757376 Thomas Thrugilsen (Sehested) (ca 1320 - 1353 -)
      Adelsmand i Vendsyssel

757424 Jens (Lange) (ca 1300 - )
      Adelsmand i Jylland - ukendt

757428 Peder Ebbesen (Bild) (caca 1310 - før 1340)
      Adelsmand i Danmark - ukendt

757430 Niels Jepsen (Gyldenstierne) (caca 1320 - før 1374)
      Herremand til Eskær på Salling

757436 Niels Eriksen (Løvenbalk) (caca 1330 - 1377 -)
      Herremand til Aunsbjerg i Jylland
757437 Sophie Johansdatter Rantzau (ca 1330 - )

757648 Peder Flemming (ca 1320 - 1406 -)
      Ridder i Danmark
757649 Christine NN (ca 1320 - )

757652 Mattis Jensen (Qvitzow) (caca 1340 - vist 1365 -)
      Adelsmand i Danmark
757653 Mette ? Limbek? (ca 1340 - )
      Adelsfrue i Danmark - ukendt

757654 Niels Davidsen Hak (caca 1340 - måske 1399 -)
      Adelsmand i Danmark

757656 Erlend Philippusson (Losna) (caca 1330 - 1407)
      Adelsmand i Norge, sysselsmand, lagmand, norsk rigsråd, fehirde
757657 NN NN (caca 1330 - )

757661 Elin NN (ca 1345 - )
      Frue til Nesøya i Oslofjorden, Norge

766544 Gunnar (Kane) (caca 1290 - måske 1347 -)
      Adelsmand i Norge

766548 Sigurd Gautesen 'Galte' (Galtung) (ca 1280 - 1347 -)
      Adelsmand til Thorsnes i SV-Norge, fehirde
766549 Sigrid? Guttormsdatter (caca 1280 - 1306 -)

766565 NN Olversdatter (caca 1310 - )

766568 Alv (Bolt) (ca 1270 - 1334 -)
      Adelsmand i Norge

766570 Bjørn Amundsson (ca 1280 - ca 1325)
      Ridder til Råde i Bro s i Norge
766571 Gro Torleifsdatter (caca 1290 - før 1351)

766572 Martin Magnusson (Sørum II) (caca 1310 - 1348 -)
      Herremand til Näst / Næst, lagmand i Sverige, häradshövding

766574 Sigurd Hafthorsson (Sørum I) (ca 1310 - før 1390)
      Ridder i Norge, lagmand, sysselmand, høvedsmand, norsk rigsråd
766575 Ingebjørg Erlingsdatter (Bjarkøya) (ca 1320 - pesten 1370)
      Frue til Giske mm i Norge

766712 Hafthor Jonsson (Sørum I) (ca 1280 - el 1320)
      Ridder til Sørum i Norge, sysselmand på Romerike
766713 Agnes Håkonsdatter (ca 1290 - 1312 -)

766714 Knut Magnusson (Tyrgils Knutssons) (ca 1280 - 1339 -)
      Ridder i Västgötaland i Sverige, lagmand, rigsråd
766715 Cecilia Röriksdotter (Algotsson) (ca 1290 - 1334 -)

766720 Esbern Marsvin (ca 1275 - 1329 -)
      Adelsmand vist i Odense

766768 Niels Iasimarsen Grubbe (caca 1300 - før 1367)
      Herremand til Tersløsegård på Sjælland

766770 Tyge Jensen Vispe (Due) (ca 1320 - 1397 -)
      Herremand til Tessebølle på Sjælland
766771 Cecilie Lunge? (ca 1320 - )

766832 Ugod Torstensen (Rotfeld) (caca 1280 - før 1317)
      Ridder til Bratskov i Han hrd

766836 Albrecht Albrechtsen (Eberstein) (caca 1270 - før 1349)
      Ridder til Landting i N-Jylland, rigsråd
766837 Ingrid Jensdatter (Kalf) (ca 1280 - 1349 -)
      Frue til Vinderup Hovgård i NV-Jylland

766840 Slawekinus (Slaweke) (ca 1310 - 1364 -)
      Adelsmand på Rügen i Deutschland

766844 Mathias Qvitzow (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

767112 Skeel (Skeel) (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

767128 Heinrich Godov (caca 1280 - 1320 -)
      Adelsmand i Holstein

767132 Jens (Griis) (caca 1290 - )
      Adelsmand på Lolland - ukendt - måske til Udstolpe (Nørregård)
767133 Karine NN (ca 1300 - 1380 -)
      Frue til Udstolpe (Nørregård) på Lolland

767134 Mathias Ketelhodt (caca 1310 - )
      Adelsmand - panthaver på Lolland

767352 Stig Pedersen (Skovgaard) (caca 1300 - )
      Ridder til? Linderumgård, Villerup, Eskjær og Boller i Vendsyssel - usikker

767368 Niels Jensen (Galskyt) (ca 1290 - 1345 -)
      Herremand til Dalsgård i N-Jylland

767392 Johannes Palnesen Munk (ca 1285 - 1328 -)
      Ridder til Sdr Elkær i Vendsyssel
767393 Gunder Aagesdatter (ca 1275 - 1327 -)
      Frue til Sønder Elkær i Vendsyssel

767394 Oluf Jensen (Saltensee Tystofte) (ca 1295 - 1377 -)
      Ridder af Tystofte på Sjælland
767395 Sophie Holgersdatter (caca 1295 - vist 1353 -)
      Frue til Vester Broby på Sjælland

767404 Johannes (Rani) (ca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

767580 Laurens Mus (ca 1315 - 1390 -)
      Adelsmand i Danmark

767600 Claus Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1290 - 1323 -)
      Adelsmand i Holstein

767608 Palle Daa (caca 1320 - 1358 -)
      Adelsmand i Sønderjylland

767618 Jacob (Jep) Olufsen Lunge (ca 1315 - ca 1385)
      Ridder til Højstrup, Valbygård og Ryegård på Sjælland, lensmand, rigsråd
      See ancestor no 188952
767619 NN Nielsdatter (Juul) (caca 1340 - )

767626 Strange Ebbesen (Bild) (caca 1310 - 1360 -)
      Adelsmand vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) og til Nebel i Thy
767627 Mette Glob (caca 1320 - )
      Frue i N-Jylland - usikker

767648 Niels Olufsen (Drefeld) (caca 1340 - 1386)
      Herremand til Gärsnäs i SØ-Skåne
767649 Sophie Jensdatter (caca 1340 - 1386 -)

767652 Johannes Laurentsen (Gere) (ca 1360 - måske 1434 -)
      Adelsmand i Skåne, høvedsmand

767654 Erik Nielsen (Rotfeld) (ca 1380 - 1452)
      Herremand til Bratskov i N-Jylland og Holmegård på N-Fyn, høvedsmand
      See ancestor no 95854

767670 Anders Olsen (Lunge) (ca 1350 - 1408)
      Ridder af/til Toksværd og til Næsby(holm) på Sjælland, rigsråd
      See ancestor no 378648
767671 Elsuf Pedersdatter Grubbe (ca 1350 - 1392 -)

767672 Lasse (Laurids) Pedersen (Gøye) (caca 1330 - 1390 -)
      Adelsmand i Ryde på Lolland
767673 NN NN (caca 1340 - )

767674 Jens el Niels Andersen (Due) (caca 1340 - 1402 -)
      Herremand til Skabersjö og Tjustorp i Skåne, landsdommer
767675 Elsebe Olufsdatter (Lunge) (caca 1350 - )

767792 Anders Davidsen (Hak) (ca 1275 - 1322 -)
      Adelsmand på Sjælland

767808 Johan Rantzau (caca 1290 - 1326 -)
      Adelsmand i Holstein
767809 NN NN (caca 1290 - )

767824 Volrad von Buchwald (ca 1310 - 1353 -)
      Adelsmand i Holstein

767832 Hartwig von Hummersbüttel (ca 1350 - 1391 -)
      Herremand til Lykkesholm på Fyn, røver ved Wismar i Mecklenburg

767870 Claus III von der Wisch (ca 1365 - 1421 -)
      Adelsmand i Schleswig-Holstein

767920 Niels Sommer (ca 1310 - 1338 -)
      Adelsmand i Jylland

767924 Jens Pig (caca 1310 - ca 1348 -)
      Ridder i Jylland

767926 Bo (jun) Falk (ca 1310 - 1365 -)
      Ridder til Vallø på Sjælland, rigsråd

767952 Ratlof Friis (ca 1300 - vist 1358 -)
      Herremand vist til Nebel i Thy (N-Jyll)

767964 NN Friis (caca 1340 - )
      Måske til Vinding Hovgård i NV-Jylland


Generation 20
(228 ancestors).

1508352 Gerhard II Lepel (ca 1230 - 1284 -)
      Ridder på Usedom i Pommern, fyrstelig råd

1509376 Friedrich Moltke (ca 1210 - 1265 -)
      Ridder til Toitenwinkel i Mecklenburg

1509378 Konrad Preen (ca 1210 - )
      Herremand til Reppelin i Mecklenburg

1510912 Dietrich I von Oertzen (caca 1220 - 1266 -)
      Ridder i Mecklenburg, fyrstelig råd

1511040 Detlev von Buchwald (ca 1220 - før 1274)
      Ridder i Holstein

1511104 Detlev Pogwisch (ca 1230 - før 1283)
      Ridder i Holstein

1511472 Aage el Agge el Aghe (Bild) (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

1511560 Niels Lændi (Kaas) (caca 1240 - før 1314)
      Ridder vel til Kaas på Salling, lensmand
1511561 NN Nielsdatter (Peck) (ca 1250 - )

1511600 Bendt (Neb) (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

1511628 Peder Gregersen Egeside (Hak) (ca 1255 - 1332 -)
      Ridder til Vittskövle i Skåne, rigsråd

1511752 Valdemar IV Eriksen (ca 1260 - 1312)
      Hertug af Sønderjylland
1511753 Elisabeth (ca 1270 - før 1306)
      Hertuginde af Sønderjylland

1511760 Saxe Aagesen (Stenbrikke) (ca 1200 - 1259 -)
      Gældker i Estland, høvedsmand på Reval
1511761 NN NN (ca 1210 - )

1511776 Marquard Wulf (Knob) (ca 1255 - før 1306)
      Ridder i Holstein

1511944 Oluf Bjørnsen (Bjørn) (caca 1250 - 1310 -)
      Adelsmand i Danmark

1512016 Jon Jonsen Litle (ca 1230 - 1307)
      Ridder til Tomarp i Skåne, Værløselille, vist Hørsholm på Sjælland. Rigsråd
1512017 Ingefred NN (ca 1230 - senest 1306)

1512018 Jens (Sjællandsfar) (caca 1240 - 1303 -)
      Adelsmand i Danmark - ukendt

1512024 Erik (ca 1245 - 1304)
      Hertug af Sønder Halland, drost
1512025 Elisabeth NN (ca 1250 - i/efter 1317)

1512026 Peder Tokesen (Hvide) (ca 1270 - senest 1320)
      Herremand til Stigs Vedby på Sjælland

1512028 Peder Grubbe (ca 1240 - 1298 -)
      Ridder på Sjælland

1512030 Oluf Tygesen (Saltensee Tystofte) (ca 1240 - senest 1310)
      Ridder på Sjælland, rigsråd
1512031 Christine Nielsdatter (Peck) (caca 1250 - )

1512064 Stoislaw (Putbus) (ca 1220 - 1249 -)
      Ridder til Vilmnitz på Rügen
1512065 Margrethe von Putbus (ca 1220 - 1262 -)

1512076 Niels (ca 1218 - 1251)
      Greve af Nørre Halland
1512077 Cecilie Jonsdatter (Hvide) (ca 1225 - før 1260)
      Grevinde af Halland

1512088 Niels Bugge (ca 1250 - 1302 -)
      Adelsmand vel i Jylland

1512096 Eberhard Moltke (ca 1270 - 1328 -)
      Ridder til Detershagen, Russow og Wustrow i Mecklenburg

1512160 Niels Eriksen (Gyldenstierne) (caca 1260 - 1310 -)
      Ridder til gods i Nr Bork i V-Jylland
      See ancestor no 756162
1512161 NN Ovesdatter (Panter) (ca 1260 - )
      Frue til part af Åstrup i Vendsyssel

1512162 Peder Vendelbo (caca 1280 - før 1346)
      Ridder til Skjern i N-Jylland mm, rigsråd, marsk, drost
      See ancestor no 378020

1512176 Poul Mogensen (Munk) (caca 1260 - 1326 -)
      Ridder på Holbækgård ved Randers

1512180 Peder Falster (caca 1270 - 1326 -)
      Adelsmand på Falster

1512184 Aage Thordsen (Thott) (ca 1270 - 1302 -)
      Herremand i Skåne
1512185 Kirstine Kyrning (caca 1270 - )

1512186 Peder Wirtenberg (caca 1280 - )
      Adelsmand - vel i Skåne

1512188 Jens (Johannes) Grubbe (ca 1270 - før 1326)
      Ridder vist til Gerdrup på Sjælland
1512189 Elsif Olufsdatter (Saltensee Tystofte) (ca 1270 - 1332 -)

1512190 Saxe Pedersen (Uldsax) (ca 1290 - 1356 -)
      Ridder måske til Skullerup(holm) på Sjælland, rigsråd

1512280 Niels Kyrning (Thott) (ca 1290 - 1354)
      Ridder til Löddeköpinge i Skåne, kgl råd
1512281 Edle Pedersdatter (Erlandsen) (ca 1290 - antageligt 1341)

1512288 Jens (Lykke) (caca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

1512304 Tue Strangesen (Bild) (ca 1270 - 1317 -)
      Ridder med gods i Sørup på SØ-Fyn
1512305 NN NN (ca 1280 - )

1512312 Stig Andersen (Hvide) (ca 1300 - 1369)
      Ridder til Bjørnholm på Djursland mm, rigsråd, marsk, statholder
1512313 Tove Andersdatter (ca 1290 - )

1512324 Erik (Gyldenstierne) (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

1512328 Laurids Tygesen (Abildgaard) (ca 1250 - 1287 -)
      Adelsmand i Danmark
1512329 NN NN (caca 1250 - )
      Frue til Margård på Fyn

1512332 Stig Andersen (Hvide) (ca 1240 - 1293)
      Ridder til Møllerup i Ø-Jylland mm, rigsmarsk. Fredløs
1512333 NN Offesdatter (Neb) (caca 1255 - før 1314)

1512336 Nicolaus Skinkel (ca 1230 - 1284 -)
      Herremand til Schinkel (nu: Rosenkrantz) i Südschleswig

1512382 NN Venstermand (caca 1280 - )
      Adelsmand i Holstein

1512392 Eske Udsen (Bild) (caca 1230 - )
      Adelsmand, vist til Nordentoft i Thy - ukendt

1512400 Mogens (Glob) (caca 1250 - )
      Adelsmand - ukendt

1512480 NN Krage (Falk) (ca 1250 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

1512488 Jacob Rud (ca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

1512506 Herlug Jacobsen (Grubbe Særslev) (caca 1260 - 1316 -)
      Ridder på Sjælland
1512507 NN Pedersdatter (Grubbe) (caca 1270 - )

1512508 Jacob Madsen (Taa) (caca 1250 - )
      Adelsmand på Sjælland - konstrueret

1512584 Jens (Panter) (ca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

1512588 Peder (Uldsax) (ca 1260 - )
      Adelsmand på Sjælland eller i Skåne - ukendt

1512590 Niels Rane (Rani) (ca 1250 - el 1316)
      Ridder til Havnelev på Stevns (Sjælland), rigsråd
1512591 Edle Jacobsdatter (Blaafod) (ca 1260 - el 1307 -)
      Frue til Havnelev på Stevns

1512628 Folmer Arnoldsen (caca 1270 - 1318 -)
      Ridder - vel på Lolland

1512630 Peder Grubbe (ca 1290 - før 1338)
      Herremand til Harrestedgård på Sjælland
1512631 Ingerd Karlsdatter (Rani) (ca 1290 - el 1387)
      Frue til Harrestedgård på SV-Sjælland

1512800 Frellav Thomsen (Frille) (caca 1230 - 1272 -)
      Adelsmand i Borg i Sønderjylland

1512808 NN Altena (caca 1280 - )
      Adelsmand i Holstein - ukendt

1512832 Vogn Thulesen (Sparre) (caca 1250 - )
      Vist herremand til Klågerup i Skåne - ukendt

1512864 Markvard Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1250 - 1281 -)
      Adelsmand i Holstein

1512872 Ture Kettilsson (Bielke) (ca 1260 - før 1327)
      Ridder i Sverige, lagman i Tiohärad i Värend, svensk rigsråd
1512873 Sigrid NN (ca 1270 - 1327 -)

1512874 Sune Jonsson (Bååt) (caca 1280 - før 1340)
      Ridder i Sverige, lagmand, svensk rigsråd
1512875 Katarina (Karin) Henriksdotter (Glüsing) (ca 1290 - )

1512880 Absalon Nielsen (Ulfeldt) (ca 1245 - 1305)
      Adelsmand på Sjælland, rigsråd, drost

1512888 Niels Brahe (caca 1280 - )
      Herremand til Gyllebo i Skåne

1512890 Axel Eskildsen (Mule ?) (caca 1280 - )
      Herremand til Tosterup i skåne - ukendt

1512944 NN Grubbe (ca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

1512980 Jens Nielsen Due (ca 1290 - 1365 -)
      Ridder til Tessebølle på Sjælland
1512981 Christine Nielsdatter (Dyre) (caca 1290 - 1342)

1512982 Morten Due (caca 1270 - senest 1320)
      Ridder til Bækkeskov på Sjælland, landsdommer, drost
1512983 Ingerd NN (caca 1280 - 1320 -)
      Frue til Bækkeskov på Ø-Sjælland

1513028 Niels Pedersen (Jernskæg) (caca 1290 - )
      Adelsmand på Sjælland
1513029 Karen Andersdatter (ca 1290 - )

1513034 Ove Hase (caca 1280 - faldet 1340)
      Ridder til Gåsetofte på NV-Sjælland
1513035 Eline NN (caca 1290 - )

1513038 Peder Palnesen (Taa) (caca 1290 - 1342 -)
      Adelsmand vel i Jylland

1513040 Peder (Markmand) (caca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

1513280 Christian Sture (caca 1300 - 1358 -)
      Adelsmand på Als

1513328 Niels (junior) Manderup (caca 1320 - 1356 -)
      Herremand til Barritskov i Ø-Jylland
1513329 NN Mogensdatter (caca 1330 - )
      Frue til Barritskov i Ø-Jylland - ukendt

1513330 Niels Mus (caca 1330 - måske 1387 -)
      Adelsmand i Danmark

1513410 Niels den unge Brock (ca 1280 - 1372 -)
      Ridder til Häckeberga i Skåne, Nielstrup på Fyn mm

1513414 Johannes Offesen (Neb) (ca 1275 - før 1349)
      Ridder til Kvanløse, Græsegård, Vemmetofte på Sjælland, mm, lensmand, rigsråd

1513544 Oluf Ranesen (Rani) (ca 1210 - 1272 -)
      Ridder - vel på Sjælland

1513548 Niels Erlandsen (ca 1220 - 1285 -)
      Gældker i Skåne, rigsråd
1513549 Elisabeth Pedersdatter (Ulfeldt) (ca 1220 - 1285 -)

1513568 Ove (Panter) (caca 1230 - )
      Herremand vel til Åstrup i Vendsyssel - ukendt

1513696 Johannes Rönnow (ca 1270 - 1321 -)
      Ridder vel i Holstein

1513834 Kristiern (Kristiern Ölands) (caca 1250 - 1310)
      Herremand til Frösslunda på Öland i Sverige, slotsfoged på Stockholms Slot
1513835 Margrete NN (ca 1250 - )

1513836 Ragvald Puke (ca 1250 - måske 1308 -)
      Ridder til Kosjöhult i Östergötland i Sverige
1513837 Catharina Karlsdotter (Lejonbalk) (ca 1250 - 1319 -)

1513838 Brud Bengtsson (Bänason) (Lejonansikte) (caca 1270 - 1321 -)
      Herremand til Bergunda i Sverige

1513920 Birger Knutsson (Trolle) (caca 1280 - måske 1318 -)
      Adelsmand - måske i Småland i Sverige

1513924 Jon Pedersen (Bååt) (caca 1260 - før 1314)
      Adelsmand i Småland i Sverige, svensk rigsråd

1513934 Erengisle Petersson Bonde (ca 1290 - 1350)
      Herremand til Kianäs i Småland i Sverige
1513935 Bengta Ragvaldsdotter (Puke) (ca 1290 - 1350)

1513936 Knut Jonsson (Aspenäs) (ca 1275 - før 1347)
      Ridder til Ekolsund i Uppland i Sverige, svensk rigsråd, lagmand, drost
1513937 Katarina Bengtsdotter (Folkunge lagm_gr) (ca 1280 - 1350 -)

1513938 Laurens Ulfsson (Ama) (ca 1270 - 1338 -)
      Lagmand i Södermanland i Sverige
1513939 Ramborg Nielsdatter (Lillie) (ca 1270 - )

1513940 Styrbjörn Torstensson (Sandbro) (ca 1280 - 1339)
      Ridder til Sandbro i Uppland i Sverige

1513942 Bengt Sigurdsson (Huvud) (ca 1290 - 1346 -)
      Adelsmand i Sverige, foged, høvedsmand
1513943 Kristina Kristiernsdotter (Kristiern Ölands) (caca 1280 - 1340 -)
      See ancestor no 756917

1513950 Magnus Gudmarsson (Ulvås) (ca 1295 - 1357 -)
      Ridder til Lo i Västergötland i Sverige, måske svensk rigsråd
1513951 Catharina Birgersdotter (Finsta) (ca 1295 - før 1363)
      Enkefrue til Lo i Västergötland

1513960 Magnus Nilsson (Ivar Nilssons) (ca 1280 - 1329 -)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
1513961 Ingrid NN (ca 1280 - )

1513962 Ivar Augmundsson (Ivar Augmundssons) (ca 1290 - 1347 -)
      Ridder i Norge

1513964 Rörik Bonde (ca 1310 - 1364 -)
      Ridder i Sverige, vist svensk rigsråd
1513965 Märta Gislesdotter (Sparre) (ca 1320 - 1382 -)

1513968 Peder Laxmand (ca 1290 - 1334 -)
      Adelsmand til Sjörup i Skåne

1513972 Hemming (Mule) (caca 1290 - måske 1336 -)
      Adelsmand vel på Sjælland

1514594 Gødike Mogensen (Drefeld) (ca 1300 - 1352 -)
      Adelsmand af (Vester) Broby på Sjælland

1514596 Henrik von Ahlefeldt (caca 1330 - 1357 -)
      Adelsmand på Lolland
1514597 Cecilie NN (ca 1320 - 1360)
      Frue til Krønge på Lolland

1514644 Offe Andersen (Hvide) (ca 1300 - Dræbt 1350)
      Herremand til Tordrup (nu Frisenvold) i Ø-Jylland
1514645 NN Lauridsdatter (Abildgaard) (ca 1300 - )

1514672 Johannes Skave (ca 1290 - 1368 -)
      Herremand til Simmendrup på Sjælland
1514673 Christine NN (caca 1300 - )

1514752 Thrugils (Sehested) (ca 1280 - )
      Adelsmand i Vendsyssel - ukendt

1514860 Jacob Nielsen (Gyldenstierne) (caca 1290 - 1341 -)
      Ridder til Eskær på Salling

1514872 Erik Christoffersen (Løvenbalk) (ca 1300 - 1340 -)
      Herremand til Aunsbjerg i Jylland, kongesøn

1514874 Johan Rantzau (caca 1290 - 1326 -)
      Adelsmand i Holstein
      See ancestor no 767808
1514875 Abel Breide (caca 1300 - )

1515296 Claus Flemming (ca 1300 - 1354 -)
      Foged i Barth i Mecklenburg

1515312 Philip Erlendsen (Losna) (caca 1280 - 1338 -)
      Adelsmand på Osland i Kyrkjebø Sogn i Norge
1515313 Ingebjørg Erlendsdotter (caca 1290 - )

1515323 Gudrun Guttormsdatter (ca 1310 - )
      Frue til Nesøya i Oslofjorden, Norge

1533096 Gaute Gautesson (Galtung) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Norge - ukendt

1533098 Guttorm NN (caca 1250 - )
      Adelsmand i Norge - vist ukendt

1533130 Olver NN (caca 1270 - )
      Adelsmand i Norge el Sverige - ukendt

1533142 Torleif NN (caca 1260 - )
      Adelsmand i Norge - ukendt

1533144 Magnus Martinsson (Sørum II) (ca 1280 - 1341 -)
      Adelsmand i Sverige

1533150 Erling Vidkunsson (jun) (Bjarkøya) (ca 1292 - 1355)
      Ridder til Giske mm i Norge, sysselmand, norsk rigsråd, Norges drost
1533151 Elin Toresdatter (ca 1290 - 1347 -)

1533424 Jon Ivarsson Raud (Sørum I) (ca 1250 - ca 1312)
      Baron til Sørum i Norge

1533426 Håkon V Hålæg (1270 - 1319)
      Konge af Norge

1533428 Magnus Knutsson (Tyrgils Knutssons) (caca 1240 - 1286 -)
      Ridder i Västgötaland i Sverige

1533430 Rörik Algotsson (Algotsson) (ca 1260 - før 1302)
      Ridder til Utnäs i Västmanland i Sverige
1533431 Birgitta Filipsdotter (Törne Matssons) (ca 1270 - )

1533440 Johannes Marsvin (ca 1250 - 1310 -)
      Herremand måske til Suserup på Sjælland
1533441 Cecilie Thulesdatter (caca 1250 - )

1533536 Iasimar (Grubbe) (caca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

1533664 Torsten Vilde (Rotfeld) (caca 1240 - )
      Herremand vel til Bratskov i Han hrd

1533672 Albrecht 'der Däne' von Everstein (Eberstein) (før 1235 - vist 1289)
      Greve af Everstein, herremand til Ørnehoved i Ø-Jylland
1533673 Marine NN (ca 1240 - )

1533674 Jens Kalf (caca 1225 - før 1302)
      Herremand til Vinderup Hovgård i NV-Jylland, marsk
1533675 Cecilie Nielsdatter (Erlandsen) (caca 1250 - 1318)

1533680 Lutteke Slawekinus el Slaucowitz (Slaweke) (ca 1280 - 1323 -)
      Herremand (ridder?) til Puddemin på Rügen i Deutschland

1534704 Peder (Skovgaard) (caca 1270 - )
      Adelsmand i Danmark - usikker

1534736 Jens Nielsen (Galskyt) (ca 1270 - før 1345)
      Herremand til Odsgård i N-Jylland
1534737 Ingerd NN (caca 1280 - 1345 -)

1534784 Palne Jonsen (Munk) (ca 1260 - 1327 -)
      Adelsmand i Nordjylland

1534786 Aage NN (caca 1240 - før 1328)
      Herremand måske til Sønder Elkær i Vendsyssel

1534788 Jens (Johannes) Olufsen (Saltensee Tystofte) (ca 1270 - 1333 -)
      Ridder af Tystofte på SV-Sjælland

1534808 Rane Jonsen (Rani) (ca 1240 - el 1295)
      Herremand t Gjorslev på Sjælland og Holbækgård i Ø-Jylland, kgl kammertjener

1535238 Niels Jensen Juul (ca 1310 - 1343 -)
      Herremand til Hvidsten i Jylland

1535254 Oluf 'den sorte' Glob (caca 1280 - )
      Ridder vel i Jylland - ukendt

1535296 Oluf Pedersen (Drefeld) (caca 1310 - 1349 -)
      Herremand til Strø på Sjælland
1535297 Gertrud NN (ca 1310 - før 1349)

1535298 Jens Tuesen (caca 1310 - )
      Adelsmand - vel i Skåne

1535304 Laurents (Gere) (caca 1330 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

1535344 Peder Laurensen (Gøye) (caca 1300 - 1363 -)
      Adelsmand i Danmark

1535348 Anders Nielsen (Due) (ca 1300 - 1366 -)
      Ridder til Skabersjö i Skåne
1535349 NN Jensdatter (Erlandsen) (caca 1305 - )

1535584 David Torstensen (Hak) (ca 1240 - 1302)
      Ridder, gældker i Skåne, drost i Danmark
1535585 Cecilie Andersdatter (Glug) (Pincerna) (ca 1255 - før 1288)

1535648 'Lange' Siegfried von Buchwald (caca 1280 - 1325 -)
      Ridder til Malkendorf i Holstein

1535664 Hartwig von Hummersbüttel (ca 1320 - før 1381)
      Herremand til Lykkesholm på Fyn, høvedsmand
1535665 Alheid NN (ca 1320 - 1374 -)

1535740 Claus II von der Wisch (ca 1325 - 1375 -)
      Adelsmand i Holstein

1535852 Eskel Krage (jun) (Falk) (ca 1280 - 1337 -)
      Ridder til Vallø på Sjælland, høvedsmand, rigsråd


Generation 21
(158 ancestors).

3016704 Gerhard I Lepel (ca 1200 - 1241 -)
      Ridder til Gadebusch i Mecklenburg

3022080 Siegfried von Buchwald (ca 1190 - 1233 -)
      Adelsmand i Holstein

3023122 Niels Peck (ca 1220 - )
      Adelsmand i Danmark, måske kammermester
3023123 Christina Jensdatter (ca 1230 - )

3023256 Gregers Vitskøvle (Hak) (caca 1225 - 1272 -)
      Ridder til Vittskövle i Skåne

3023504 Erik I Abelsen (ca 1240 - 1272)
      Hertug af Sønderjylland
3023505 Margrethe (caca 1240 - 1272)
      Hertuginde af Sønderjylland

3023506 Johann I (1249 - 1285)
      Hertug af Sachsen-Lauenburg
3023507 Ingeborg af Sverige (ca 1250 - 1302)
      Hertuginde af Sachsen-Lauenburg

3023520 Aage (Stenbrikke) (ca 1170 - )
      Adelsmand - ukendt

3023522 NN NN (caca 1150 - )
      Adelsmand i Danmark, vel i Østjylland - ukendt

3023552 Pape Wulf (Knob) (ca 1225 - 1290 -)
      Ridder i Holstein
3023553 Margrethe NN (caca 1230 - før 1290)

3023888 Bjørn (Bjørn) (caca 1220 - )
      Adelsmand - ukendt

3024032 Jon Reymote (Litle) (caca 1190 - senest 1248)
      Adelsmand måske i Sverige
3024033 Cecilie Ebbesdatter (Hvide) (caca 1190 - før 1248)

3024048 Knud (ca 1205 - 1260)
      Hertug af Reval i Estland, siden af Blekinge, sidst af Lolland
3024049 Hedwig? (ca 1210 - 1266)
      Hertuginde i Danmark

3024052 Toke Jurissen (Hvide) (ca 1240 - før 1307)
      Herremand til Stigs Vedby på Sjælland
3024053 Cecilie Jonsdatter (Litle) (ca 1250 - 1307)
      Frue til Hørsholm i N-Sjælland

3024060 Tyge (Toke) (Saltensee Tystofte) (caca 1210 - )
      Adelsmand i Danmark
3024061 Margrethe Olufsdatter (Glug) (caca 1210 - før 1266)

3024128 Borante (Putbus) (caca 1180 - 1236 -)
      Ridder på Rügen

3024130 Nicolaus von Putbus (caca 1200 - )
      Herremand på Rügen

3024152 Niels (ca 1190 - 1218)
      Greve af Halland
3024153 Oda (ca 1180 - ca 1218)
      Grevinde af Halland

3024154 Jon (Johannes) Jacobsen (Hvide) (ca 1200 - 1240)
      Adelsmand i Danmark
3024155 Adelheid (ca 1205 - 1263)
      Grevinde af Ratzeburg

3024192 Eberhard Moltke (ca 1235 - før 1310)
      Ridder til Redebas og Langen-Trechow i Mecklenburg

3024352 Mogens (Munk) (caca 1230 - )
      Adelsmand - ukendt

3024360 NN Pedersen Falster (caca 1240 - )
      Adelsmand vel til Virket på Falster - konstrueret

3024368 Thord Aagesen Thott (ca 1240 - 1301)
      Ridder i Skåne, måske til Löddeköpinge
3024369 Bothildis NN (ca 1250 - )

3024370 Niels Kyrning (caca 1240 - 1298 -)
      Adelsmand i Skåne

3024656 Tyge Abildgaard (ca 1225 - 1293 -)
      Drost i Sønderjylland

3024666 Offe Nielsen (Neb) (ca 1230 - måske 1293)
      Adelsmand i Danmark, drost

3024784 Ud Ebbesen (Bild) (caca 1200 - )
      Herremand vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) i Thy - ukendt

3024960 Eskel Krage (sen) (Falk) (ca 1220 - 1275 -)
      Ridder i Danmark, høvedsmand i København

3025016 Matheus Ta (Taa) (caca 1220 - 1282 -)
      Adelsmand på Sjælland

3025180 Jon Ranesen (Rani) (ca 1210 - 1267 -)
      Ridder på Sjælland
3025181 Elisabeth Nielsdatter (Borup) (ca 1210 - )

3025182 Jacob Nielsen Blaafod (ca 1235 - omkring 1305)
      Ridder til Klarupgård i Jylland, fredløs
3025183 Christine NN (ca 1235 - enke 1308 -)

3025664 Thule Aagesen (Sparre) (caca 1220 - vist 1287 -)
      Herremand til Brodda i Skåne

3025744 Kettil (Bielke) (caca 1230 - )
      Adelsmand i Småland i Sverige - ukendt

3025750 Henrik Glüsing (ca 1260 - 1324 -)
      Ridder i Småland i Sverige

3025760 Niels (Ulfeldt) (ca 1210 - )
      Adelsmand - ukendt

3025776 Verner Brahe (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

3025960 Niels Andersen (Due) (caca 1270 - vist 1332 -)
      Adelsmand i Danmark

3025962 Niels Bosen (Dyre) (caca 1260 - måske 1320 -)
      Ridder i Danmark

3026068 Niels Hase (caca 1250 - 1300 -)
      Adelsmand i Danmark

3026656 NN Manderup (caca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

3026658 Mogens Jensen (caca 1280 - 1323 -)
      Ridder til Barritskov i Ø-Jylland

3026820 Niels (senior) Brock (ca 1260 - 1330 -)
      Ridder 'af Horsens' og Hylke i Ø-Jylland, høvedsmand, rigsråd

3027088 Rane (Rani) (caca 1190 - )
      Adelsmand vel på Stevns - ukendt

3027096 Erland (Erlandsen) (caca 1180 - Faldt 1250)
      Stormand i Danmark
3027097 Cecilie Herlufsdatter (Hvide) (caca 1180 - )

3027098 Peder Strangesen (Ulfeldt) (ca 1160 - 1241)
      Hirdmand i Danmark
3027099 Ingeborg Esbernsdatter (Hvide) (caca 1185 - 1267)
      Frue til Kalundborg

3027392 Johannes Rönnow (ca 1240 - 1313 -)
      Ridder i Holstein

3027674 Karl Ingeborgason (Lejonbalk) (ca 1210 - 1263 -)
      Ridder i Småland i Sverige, lagmand
3027675 Ulfhild Siggtryggsdotter (Boberg) (ca 1210 - 1263 -)

3027676 Bengt (Lejonansikte) (caca 1230 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

3027840 Knut (Trolle) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

3027868 Peter Öjarsson (Bonde) (ca 1260 - )
      Adelsmand i Småland i Sverige

3027872 Johan Philipsson (Aspenäs) (caca 1240 - Halshugget 1280)
      Ridder til Ymseborg i Västergötland i Sverige
3027873 Ingeborg Svantepolksdotter (Skarsholm) (ca 1255 - før 1341)

3027874 Bengt Magnusson (Folkunge lagm_gr) (ca 1240 - vist 1294)
      Lagmand i Östergötland i Sverige
3027875 Sigrid NN (caca 1240 - )

3027876 Ulf Holmgersson (Ama) (ca 1230 - 1290 -)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
3027877 Cecilie Haraldsdotter (Harald Gudmundssons) (ca 1240 - )

3027878 Nils Ingemundsson (Lillie) (ca 1240 - 1288 -)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
3027879 Ragnfrid NN (ca 1240 - )

3027880 Torsten (Sandbro) (ca 1250 - 1296 -)
      Adelsmand af Sandbro i Uppland i Sverige

3027900 Gudmar Magnusson (Ulvås) (ca 1260 - 1313 -)
      Ridder til Tuna (nu: Kägleholm) i Närke i Sverige, lagmand, svensk rigsråd
3027901 Margareta Ulfsdotter (Karl Ulfssons) (ca 1260 - før 1341)

3027902 Birger Petersson (Finsta) (ca 1260 - 1327)
      Ridder til Finsta i Uppland i Sverige, lagmand, svensk rigsråd
3027903 Ingeborg Bengtsdotter (Folkunge lagm_gr) (ca 1270 - 1314)

3027920 Nils (Ivar Nilssons) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

3027928 Tord Bonde (ca 1280 - før 1330)
      Ridder til Örbäck mm i Sverige, svensk rigsråd
3027929 Margareta Röriksdotter (Rörik Birgerssons) (ca 1280 - før 1357)

3027930 Gisle Elinason (Sparre) (ca 1285 - 1350 -)
      Ridder vist til Isaberg mm i Småland i Sverige, svensk rigsråd
3027931 Margareta Bengtsdotter (Bengt Bossons) (ca 1285 - 1335 -)

3027944 Gyncelin (Mule) (caca 1260 - 1309 -)
      Ridder og borger i Roskilde

3029188 Mogens NN (caca 1270 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt
3029189 NN Mogensdatter (Drefeld) (caca 1270 - )
      konstrueret

3029192 Benedict II von Ahlefeldt (ca 1300 - antageligt 1360)
      Ridder i Danmark
3029193 Benedicte NN (ca 1300 - pest 1360)
      Frue af Sædinge på Lolland

3029290 Laurids Lauridsen (Abildgaard) (ca 1275 - 1334 -)
      Ridder i Sønderjylland

3029744 Christoffer II (1276 - 1332)
      Konge af Danmark
3029745 NN (Lunge) (caca 1275 - )

3030624 Erlend (Losna) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Norge - Ukendt

3030646 Guttorm Eiriksson (1280 - 1349)
      Herremand til Nesøya i Oslofjorden, Norge

3066192 Gaut Jonsson (Galtung) (caca 1220 - )
      Adelsmand i Norge, lendermand

3066288 Martin (Sørum II) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

3066300 Vidkunn Erlingsson (Bjarkøya) (ca 1255 - 1302)
      Ridder til Bjarkøya i Norge, lendermand, norsk rigsråd, vist baron
3066301 Gyrid Andresdatter (ca 1260 - 1323)
      Frue til Stårheim i Nordfjord i Norge

3066302 Thore Håkonsson (ca 1245 - 1317)
      Kansler i Norge, baron, sysselmand
3066303 Ingebjørg Erlendsdatter (Tornberg) (ca 1255 - 1315)

3066848 Ivar (Sørum I) (caca 1210 - )
      Høvding til Skedjuhov i Norge

3066852 Magnus VI Lagabøter (1238 - 1280)
      Konge af Norge
3066853 Ingeborg (ca 1244 - el 1287)
      Dronning af Norge

3066856 Knut (Tyrgils Knutssons) (caca 1210 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt
3066857 NN Sigtryggsdotter (Boberg) (ca 1210 - )

3066860 Algot Bryniolfsson (Algotsson) (ca 1228 - før 1302)
      Herremand til Mårby i Västgötaland i Sverige, lagmand
3066861 Margareta Petersdotter (Näf) (ca 1230 - før 1274)

3066862 Philip Törnesson (Törne Matssons) (ca 1250 - 1279 -)
      Ridder i Närke i Sverige, lagmand
3066863 NN Philipsdotter (Aspenäs) (ca 1250 - )

3066880 Benedict Jonsen Marsvin (ca 1220 - )
      Adelsmand i Danmark

3067328 Brod Ingesen (Rotfeld) (caca 1210 - )
      Herremand vel til Bratskov i Han hrd

3067344 Ludwig I von Everstein (ca 1206 - 1284)
      Greve til Everstein
3067345 Adelheid (Adela) von Gleichen (ca 1210 - før 1266)

3067360 Tesmar (Slaweke) (ca 1240 - måske 1302 -)
      Adelsmand på Rügen i Deutschland

3069472 Niels (Galskyt) (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

3069568 Jon (Munk) (caca 1230 - )
      Adelsmand - ukendt

3070476 Jens Jensen Æver (Juul) (caca 1280 - 1323 -)
      Ridder i Jylland

3070592 Peder Mogensen (Drefeld) (ca 1280 - før 1348)
      Ridder til Vejby i N-Sjælland og Gärsnäs i SØ-Skåne

3070698 Jens Nielsen (Erlandsen) (caca 1260 - før 1320)
      Ridder til Näsbyholm i Skåne
3070699 Christine NN (caca 1260 - )

3071168 Torsten Hak (caca 1200 - )
      Adelsmand vel i Skåne

3071170 Anders (Glug) (Pincerna) (caca 1210 - før 1270)
      Ridder af Nebbe på Sjælland, kgl mundskænk
3071171 Cecilie Jonsdatter (Hvide) (ca 1225 - før 1260)
      Grevinde af Halland
      See ancestor no 1512077

3071296 Siegfried von Buchwald (caca 1250 - 1303 -)
      Ridder i Holstein

3071328 Johan (Henneke) senior von Hummersbüttel (ca 1280 - 1346 -)
      Herremand til Stegen i Holstein, måske Hummersbüttel, pantherre til Hindsgavl

3071480 Albern II von der Wisch (ca 1300 - 1340 -)
      Ridder i Holstein


Generation 22
(105 ancestors).

6046246 Jens Gummesen (ca 1200 - senest 1263)
      Adelsmand i Jylland
6046247 Margrethe Stigsdatter (Hvide) (ca 1200 - 1263 -)

6047008 Abel (ca 1218 - 1252)
      Konge af Danmark
6047009 Mechtilde (ca 1220 - 1288)
      Dronning af Danmark

6047010 Jaromar II (ca 1210 - 1260)
      Fyrste af Rügen
6047011 Euphemia (ca 1220 - 1270)
      Fyrstinde af Rügen

6047012 Albrecht I (caca 1190 - 1260)
      Hertug af Sachsen
6047013 Helena (ca 1231 - 1273)
      Hertuginde af Sachsen-Lauenburg

6048066 Ebbe Sunesen (Hvide) (ca 1150 - 1208)
      Stormand til Knardrup på Sjælland

6048096 Valdemar II Sejr (ca 1170 - 1241)
      Konge af Danmark
6048097 Helena Guttormsdotter (caca 1165 - 1204 -)

6048098 Swantepolc II den store (caca 1190 - 1266)
      Hertug af Pommerellen (Ostpommern)
6048099 Eufrozyna (ca 1190 - 1230)
      Hertuginde af Pomerellen

6048104 Juris Stigsen (Hvide) (ca 1200 - 1246)
      Adelsmand - vel på Sjælland
6048105 Margrethe Vognsdatter (ca 1200 - )

6048122 Oluf (Glug) (Pincerna) (caca 1180 - el 1250)
      Herremand til Bavelse på Sjælland, kgl mundskænk

6048256 Stoislaw (Putbus) (caca 1140 - 1193 -)
      Stormand til Brandshagen, Reddewitz, Lanken, Vilmnitz og Streu på Rügen

6048304 Valdemar II Sejr (ca 1170 - 1241)
      Konge af Danmark
      See ancestor no 6048096

6048306 Gunzelin (I) von Hagen (ca 1130 - vist 1185)
      Greve af Schwerin
6048307 Oda von Lüchow (caca 1140 - 1190)
      Grevinde af Schwerin

6048308 Jacob Sunesen (Hvide) (ca 1170 - 1246)
      Stormand til Møn (ved Sjælland), vist lensmand
6048309 Estrid NN (ca 1170 - 1246)

6048310 NN graf von Ratzeburg (caca 1170 - )
      Greve af Ratzeburg i N-Deutschland
6048311 NN von Kevernburg (caca 1170 - )

6048384 Johann Moltke (ca 1210 - 1270 -)
      Ridder i Mecklenburg

6048720 Peder Falster (caca 1210 - ca 1250 -)
      Herremand til Virket på Falster, høvedsmand

6048736 Aage (Thott) (ca 1210 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

6049312 NN Abildgaard (ca 1200 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

6049332 Niels (Neb) (caca 1210 - )
      Adelsmand - ukendt
6049333 NN Engelbrechtsdatter (ca 1210 - )
      Comtesse i Danmark

6049568 Ebbe Skammelsen (Bild) (caca 1170 - )
      Adelsmand vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) i Thy

6050362 Niels Alexandersen (Borup) (caca 1180 - )
      Adelsmand i Danmark

6051328 Aage (Sparre) (caca 1190 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

6051920 Anders Nielsen (Due) (ca 1230 - 1285 -)
      Ridder på Sjælland

6051924 Bo Dyre (caca 1230 - 1267 -)
      Ridder på Sjælland

6053312 Niels Manderup (ca 1250 - ligsten) 1305)
      Ridder i Manderup på Sjælland

6053640 NN Brock (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt
6053641 NN Assersdatter (caca 1240 - )

6054195 Margrethe Sunesdatter (Hvide) (ca 1150 - )

6054196 Strange junior (Ulfeldt) (caca 1130 - før 1193)
      Staller i Danmark

6054198 Esbern Snare (Hvide) (ca 1127 - 1204)
      Stormand til Sæbygård på Sjælland
6054199 Helena Guttormsdotter (caca 1165 - 1204 -)
      See ancestor no 6048097

6054784 Berthold Rönnow (ca 1210 - 1278 -)
      Ridder i Holstein

6055350 Sigtrygg Bengtsson (Boberg) (caca 1190 - før 1252)
      Adelsmand i Sverige

6055736 Öjar (Bonde) (caca 1230 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

6055744 Philip (Aspenäs) (caca 1205 - før 1279)
      Adelsmand i Sverige - ukendt
6055745 Cecilia Knutsdotter (Folkunge) (ca 1205 - )

6055746 Svantepolk Knutson (Skarsholm) (ca 1230 - før 1310)
      Ridder til Viby, høvedsmand, svensk rigsråd. Lagman i Östergötland i Sverige
6055747 Bengta el Benedicta (Folke Jarls) (ca 1230 - måske 1261)
      Frue til Söderköping i Sverige

6055748 Magnus Bengtsson (Folkunge lagm_gr) (ca 1215 - 1263)
      Lagmand i Östergötland i Sverige
6055749 Ragnild NN (caca 1215 - )

6055752 Holmger Folkason (Ama) (ca 1200 - 1254 -)
      Ridder i Sverige
6055753 Christina Fastadotter (ca 1200 - )

6055754 Harald Gudmundsson (Harald Gudmundssons) (ca 1210 - 1270 -)
      Adelsmand i Sverige

6055802 Ulf Karlsson (Karl Ulfssons) (ca 1240 - 1281)
      Ridder til Lundby i Östergötland i Sverige

6055804 Peter Israelsson (Finsta) (ca 1235 - før 1280)
      Ridder i Småland i Sverige, dommer
6055805 Catharina Birgersdotter (Skänkare) (ca 1240 - 1313 -)

6055858 Rörik Birgersson (Rörik Birgerssons) (ca 1260 - 1322 -)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
6055859 Helga Anundsdotter (Harald Gudmundssons) (ca 1260 - )

6055861 Eline NN (ca 1260 - )
      Frue i Sverige - ukendt

6055862 Bengt Bosson (Bengt Bossons) (ca 1250 - senest 1336)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
6055863 Ragnhild NN (ca 1250 - )

6058378 Mogens (Drefeld) (ca 1250 - )
      Adelsmand - ukendt

6058384 Benedict I von Ahlefeldt (caca 1275 - 1341 -)
      Ridder i Holstein

6059488 Erik V Glipping (ca 1249 - Myrdet 1286)
      Konge af Danmark
6059489 Agnes (ca 1255 - efteråret 1304)
      Dronning af Danmark

6132600 Erling Ivarsson (Bjarkøya) (ca 1230 - 1264 -)
      Herremand til Bjarkøya i Norge, lendermand

6132602 Andres Gregoriussen (ca 1230 - 1273 -)
      Baron i Norge

6132604 Håkon NN (ca 1210 - 1267)
      Ærkebiskop i Trondheim i Norge

6132606 Erling Alvsson (Tornberg) (caca 1220 - 1283)
      Herremand til Tandberg i Norge, lendermand

6133696 Jon (Sørum I) (caca 1180 - )
      Høvding til Sørum (Sudreim) i Norge

6133704 Håkon IV den Gamle (1204 - 1263)
      Konge af Norge
6133705 Margrethe Skulesdatter (Rein) (ca 1205 - 1270)
      Donning af Norge

6133706 Erik Plovpenning (1216 - Myrdet 1250)
      Konge af Danmark
6133707 Jutta (Judith) (ca 1223 - 1250 -)
      Dronning af Danmark

6133720 Bryniolf (Algotsson) (ca 1195 - )
      I Sverige

6133722 Peter (Näf) (ca 1200 - 1253 -)
      Lagmand i Västergötland i Sverige

6133724 Tyrner Botildsson (Törne Matssons) (ca 1230 - 1292 -)
      Adelsmand i Sverige

6133760 Jon Marsvin (caca 1190 - )
      Adelsmand - ukendt

6134656 Inge (Rotfeld) (caca 1180 - )
      Adelsmand i Han hrd - ukendt

6134688 Albrecht III von Everstein (ca 1172 - 1217)
      Greve af Everstein
6134689 Agnes von Wittelsbach (ca 1175 - )

6134690 Lambert II von Gleichen (caca 1170 - sandsynlig 1227)
      Greve af Gleichen og Tonna i Deutschland
6134691 Sophia (ca 1185 - 1244)
      Grevinde af Orlamünde

6134720 Slaweke el Slaukowitz (Slaweke) (ca 1210 - 1253 -)
      Adelsmand på Rügen i Deutschland

6140952 Jens Nielsen (Juul) (ca 1250 - før 1316)
      Adelsmand i Jylland - ukendt

6142336 Truid (Hak) (ca 1170 - )
      Adelsmand - ukendt

6142592 Siegfried von Buchwald (ca 1220 - 1256 -)
      Ridder i Holstein

6142656 Hartwig von Hummersbüttel (ca 1250 - 1309)
      Ridder til Hummersbüttel ved Hamburg

6142960 Albern I von der Wisch (ca 1270 - 1330 -)
      Ridder i Holstein


Generation 23
(85 ancestors).

12092494 Stig Tokesen Gallen (Hvide) (caca 1160 - )
      Stormand i Danmark
12092495 Christine NN (ca 1160 - )

12094016 Valdemar II Sejr (ca 1170 - 1241)
      Konge af Danmark
      See ancestor no 6048096
12094017 Berenguela (Berengaria - Bengerd) (caca 1180 - 1221)

12094018 Adolf IV (ca 1190 - 1261)
      Greve af Holstein og Schaumburg
12094019 Heilwig (Lippe) (ca 1200 - før 1250)

12094020 Witzlaw I (ca 1170 - 1249)
      Fyrste af Rügen
12094021 Margrethe (caca 1170 - )
      Fyrstinde af Rügen

12094024 Bernhard III (1140 - 1212)
      Hertug af Sachsen, Greve af Anhalt, og Ballenstedt og herre til Berneburg
12094025 Judith (1154 - 1202)
      Hertuginde af Sachsen

12094026 Otto I das Kind (1204 - 1252)
      Hertug af Braunschweig og Lüneburg
12094027 Mechthilde (ca 1210 - 1261)
      Hertuginde af Braunschweig og Lüneburg

12096132 Sune Ebbesen (Hvide) (caca 1120 - 1186)
      Stormand til Knardrup på Sjælland
12096133 Cæcilia NN (ca 1130 - )

12096192 Valdemar I den Store (1131 - 1182)
      Konge af Danmark
12096193 Sophia (ca 1141 - 1198)
      Dronning af Danmark

12096194 Guttorm (caca 1130 - 1172 -)
      Jarl i Sverige

12096196 Mestwin I (ca 1160 - 1219)
      Statholder over Pomerellen (Ostpommern)
12096197 Zwinislawa (ca 1170 - 1240)
      Statholderinde i Pomerellen

12096198 Odon (ca 1160 - )
      Hertug i Storpolen

12096210 Vogn Gallen (caca 1180 - )
      Adelsmand i Danmark

12096244 Ebbe Olufsen (Glug) (caca 1150 - 1192 -)
      Herremand til 'Haseltorp' på Sjælland

12096512 Ratislaw (Ratze) (caca 1100 - 1141)
      Fyrste af Rügen

12096622 NN von Kevernburg (caca 1140 - )
      Greve af Kevernburg

12098624 Tyge Abildgaard (ca 1170 - 1230 -)
      Adelsmand i Danmark

12098666 Engelbrecht (ca 1180 - )
      Greve i Danmark
12098667 NN Ebbesdatter (Hvide) (ca 1190 - )

12099136 Skammel (Bild) (caca 1140 - )
      Herremand vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) i Thy

12100724 Alexander Pedersen (Borup) (caca 1150 - 1201 -)
      Adelsmand i Danmark
12100725 Margrethe NN (caca 1150 - )

12103840 Niels (Due) (caca 1200 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

12107282 Asser NN (caca 1200 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

12108396 Asser Rig (Hvide) (caca 1090 - ca 1148)
      Stormand vel til Fjenneslev på Sjælland, høvedsmand
12108397 Inge NN (caca 1090 - )

12110700 Bengt Matsson (Boberg) (caca 1160 - 1219 -)
      Adelsmand i Sverige, dommer

12111490 Knut Birgerson (Folkunge) (ca 1170 - Faldt 1208)
      Jarl i Sverige

12111494 Sune Folkesson (Folke Jarls) (caca 1195 - 1247)
      Jarl i Sverige
12111495 Helena (ca 1205 - 1240 -)
      Kongedatter i Sverige

12111496 Bengt Magnusson (Folkunge) (ca 1190 - 1237)
      Biskop i Linköping i Sverige

12111504 Folke Birgersson (Folkunge) (caca 1170 - 1210)
      Jarl i Sverige

12111508 Gudmund (Harald Gudmundssons) (caca 1180 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

12111604 Karl Karlsson (Karl Döves) (ca 1220 - 1251 -)
      Adelsmand i Sverige

12111608 Israel (Finsta) (caca 1200 - før 1269)
      Adelsmand i Sverige

12111610 Birger Skänkare (caca 1210 - )
      I Sverige
12111611 Ramborg NN (caca 1220 - 1259 -)
      Frue til Gräshult i Småland

12111716 Birger Röriksson (Rörik Birgerssons) (ca 1230 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

12111718 Anund Haraldsson (Harald Gudmundssons) (ca 1240 - 1291)
      Ridder i Sverige, lagmand i Södermanland
12111719 Ingeborg Elofsdotter (Vingad pil) (ca 1240 - )

12111724 Bo (Bengt Bossons) (ca 1210 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

12118976 Christoffer I (ca 1219 - 1259)
      Konge af Danmark
12118977 Margrethe 'Sprænghest' Sambiria (ca 1230 - 1282)
      Dronning af Danmark

12118978 Johann I (caca 1210 - 1266)
      Markgreve af Brandenburg
12118979 Jutta (ca 1220 - )
      Markgrevinde af Brandenburg

12265200 Ivar (Bjarkøya) (caca 1200 - )
      Herremand til Bjarkøya i Norge

12265212 Alv Erlingsson (Tornberg) (caca 1200 - 1283)
      Herremand til Tornberg i Norge, lendermand
12265213 Ingebjørg Bårdsdatter (Rein) (ca 1190 - )

12267408 Håkon III Sverreson (før 1185 - 1204)
      Konge af Norge
12267409 Inga af Varteig (ca 1180 - 1234)
      Dronning af Norge

12267410 Skule Bårdsson (Rein) (ca 1189 - 1240)
      Jarl senere hertug i Norge, herremand til Rein
12267411 Ragnhild Nicolasdatter (Giske) (ca 1185 - 1247)

12267414 Albrecht I (caca 1190 - 1260)
      Hertug af Sachsen
      See ancestor no 6047012
12267415 Agnes (1206 - 1226)
      Hertuginde af Sachsen

12269376 Albrecht II von Everstein (ca 1135 - 1202)
      Greve af Everstein
12269377 Richza (ca 1135 - 1185 -)
      Kejserinde af Spanien

12269378 Otto IX von Wittelsbach (caca 1140 - )
      Greve af Wittelsbach, pfalzgreve af Bayern
12269379 Benedicta von Donauwörth (caca 1140 - )
      Grevinde af Wittelsbach

12269380 Erwin II von Gleichen (caca 1140 - ca 1193)
      Greve af Gleichen og Tonna i Deutschland, foged i Erfurt

12269382 Siegfried III (caca 1160 - 1206)
      Greve af Weimar-Orlamünde
12269383 Sophia (ca 1159 - ca 1208)
      Grevinde af Weimar-Orlamünde

12269440 Zlauic (Slaweke) (ca 1185 - 1247 -)
      Herremand til Zudar på Rügen i Deutschland

12281904 Niels Juul (ca 1230 - før 1310)
      Ridder i Jylland

12285312 Lambert von Hummersbüttel (ca 1220 - 1266 -)
      Ridder til Hummersbüttel ved Hamburg


Generation 24
(69 ancestors).

24184988 Toke Ebbesen (Hvide) (caca 1120 - )
      Stormand på Sjælland

24188034 Sancho I (1154 - 1211)
      Konge af Portugal
24188035 Aldonca (Dulce) (ca 1155 - ca 1198)
      Dronning af Portugal

24188036 Adolf III (ca 1155 - 1225)
      Greve af Holstein og Stormarn
24188037 Adelheid (ca 1160 - før 1224)
      Grevinde af Holstein

24188038 Hermann II (Lippe) (1175 - 1229)
      Herre til Lippe
24188039 Oda von Tecklenburg (ca 1170 - 1221)

24188040 Jaromar I (caca 1140 - 1218)
      Fyrste af Rügen
24188041 Irmingard - Hildegard (caca 1130 - )
      Dansk kongedatter, fyrtstinde på Rügen

24188048 Albrecht I der Bär (ca 1100 - 1170)
      Markgreve af Brandenburg, hertug af Sachsen
24188049 Sophia (ca 1100 - el 1160)
      Markgrevinde af Brandenburg

24188050 Mieszko III Stary (den gamle) (1126 - 1202)
      Hertug af Storpolen, seniorhertug af Polen
24188051 Eliabeth (1128 - 1155)
      Storhertuginde af Polen

24188052 Wilhelm der dicke (1184 - 1213)
      Hertug af Lüneburg
24188053 Helene (caca 1175 - 1233)
      Hertuginde af Lüneburg

24188054 Albrecht II (ca 1150 - 1220)
      Markgreve af Brandenburg
24188055 Mathilde von Groitzsch (1185 - 1225)
      Markgrevinde af Brandenburg

24192264 Ebbe Skjalmsen (Hvide) (ca 1080 - 1151)
      Stormand til Bjernede og Knardrup på Sjælland
24192265 Rachanild (Ragnhild) NN (ca 1090 - ca 1161)

24192384 Knud Lavard (ca 1100 - Myrdet 1131)
      Jarl/hertug af Sønderjylland, Knes (konge) af Venden
24192385 Ingeborg (ca 1100 - 1137 -)
      Hertuginde i Danmark

24192386 Valedar (ca 1100 - )
      Fyrste i Rusland
24192387 Richizza Sventoslava (1104- 1108 - 1155 -)
      Dronning af Sverige

24192392 Sobieslaw I (ca 1130 - 1187)
      Statholder over Pomerellen (Ostpommern)
24192393 NN Powal (ca 1130 - )
      Statholderinde i Pomerellen

24192421 Margrethe Vognsdatter (caca 1150 - )

24192488 Oluf Glug (caca 1110 - 1170 -)
      Stormand på Sjælland
24192489 Gyda Ebbesdatter (Hvide) (caca 1120 - før 1199)

24201448 Peder (Borup) (caca 1120 - 1157 -)
      Adelsmand vist i Borup på Sjælland
24201449 Ingefred Assersdatter (Hvide) (ca 1125 - 1157 -)

24216792 Skjalm Hvide (ca 1040 - 1102 -)
      Stormand (jarl?) i Fjenneslev på Sjælland, høvedsmand på Rügen
24216793 Signe NN (caca 1060 - )

24221400 Mats (Boberg) (caca 1130 - før 1219)
      Adelsmand i Sverige, dommer

24222980 Birger Brosa (Folkunge) (ca 1140 - 1202)
      Jarl i Sverige
24222981 Brigida (ca 1130 - 1202 -)
      Dronning i Sverige

24222990 Sverker II (ca 1165 - Faldt 1210)
      Konge af Sverige
24222991 Benedikte Ebbesdatter (Hvide) (ca 1185 - )
      Dronning af Sverige

24222992 Magnus Minnesköld (Folkunge) (ca 1160 - Faldt 1208)
      Stormand på Bjälbo i Sverige
24222993 Ingrid Ylva (caca 1170 - 1251)
      Frue i Sverige

24223208 Karl den døve (Folkunge) (ca 1160 - Faldt 1220)
      Jarl i Sverige

24223432 Rörik (Rörik Birgerssons) (ca 1200 - 1250 -)
      Adelsmand i Sverige
24223433 NN Folkadotter (Folke Jarls) (ca 1200 - )

24223438 Elof (Vingad pil) (ca 1210 - 1268 -)
      Herremand til Mjölna i Östergötland i Sverige

24237954 Sambor II (ca 1208 - 1278)
      Hertug af Liebschau und Dirschau i Pomerellen (Ostpommern)
24237955 Mechtilde (caca 1190 - )
      Hertuginde af Ostpommern

24530400 måske et mellemled?
      i Norge

24530426 Bård Guttormsson (Rein) (caca 1140 - 1194)
      Stormand på Rein i Norge, birkebeinerhøvding, lendermann
24530427 Ragnfrid Erlingsdatter (ca 1160 - )

24534816 Sverre (ca 1151 - 1202)
      Konge af Norge

24534822 Nicolas Kuvung (Giske) (caca 1150 - )
      Adelsmand i Norge

24538752 Albrecht I von Everstein (ca 1100 - 1158 -)
      Greve af Everstein
24538753 Jutta von Schwalenberg (caca 1100 - )

24538754 Wladislaw II den fordrevne (ca 1105 - 1146 -)
      Seniorhertug af Polen
24538755 Agnes (ca 1111 - 1157)
      Dronning af Polen

24538760 Ernst I von Tonna (1116 - 1152)
      Greve af Tonna i Deutschland, foged i Erfurt

24538764 Hermann I (ca 1130 - 1176)
      Greve af Weimar-Orlamünde
24538765 Irmgard (ca 1130 - 1174 -)
      Grevinde af Weimar-Orlamünde

24538880 Pribizlaf Tessimeritz (Slaweke) (ca 1150 - før 1241)
      Adelsmand på Rügen


Generation 25
(69 ancestors).

48376068 Affonso I Erobreren (1094 - 1185)
      Konge af Portugal
48376069 Matilda (caca 1120 - 1157)
      Dronning af Portugal

48376070 Ramon Berenger IV (ca 1125 - )
      Greve af Barcelona og fyrste af Aragón
48376071 Petronella (1135 - 1173 -)
      Dronning af Aragón

48376072 Adolf II (ca 1115 - Faldet 1164)
      Greve af Holstein og Stormarn
48376073 Mechtilde von Schwarzburg (ca 1135 - 1192)
      Grevinde af Holstein

48376074 Burchard III (nr?) (ca 1100 - )
      Greve af Querfurt i Tyskland

48376076 Bernhard II (Lippe) (ca 1140 - 1224)
      Herre til Lippe
48376077 Heilwig von Are-Hochstaden (1150 - 1196)

48376096 Otto den rige (ca 1060 - 1123)
      Greve af Ballenstedt
48376097 Eilika (ca 1075 - el 1143)
      Grevinde af Ballenstedt

48376100 Boleslav III Krzy Wousty (Skævmund) (1086 - 1138)
      Hertug eller Krol (konge) af Polen
48376101 Salome (ca 1085 - 1144)
      Dronning af Polen

48376102 Bela II den blinde (ca 1100 - 1141)
      Konge af Ungarn

48376104 Heinrich der Löwe (1129 - 1195)
      Hertug af Bayern og Sachsen
48376105 Mathilda (1156 - 1189)
      Hertuginde af Bayern og Sachsen

48376108 Otto I (før 1128 - 1184)
      Markgreve af Brandenburg
48376109 Judith (ca 1130 - 1175)
      Markgrevinde af Brandenburg

48376110 Konrad II von Landsberg (efter 1159 - 1210)
      Markgreve af Lausitz, herre til Rochlitz, greve af Groitzsch
48376111 Elzbieta (Elisabeth) (ca 1155 - 1209)
      Markgrevinde af Lausitz

48384768 Erik Ejegod (caca 1050 - 1103)
      Konge af Danmark
48384769 Bodil (Bothild) (caca 1060 - 1103)
      Dronning af Danmark

48384770 Mstislav I den Store (1076 - 1132)
      Storfyrste af Kiev i Rusland
48384771 Christina (ca 1075 - 1122)
      Storfyrstinde af Kiev i Rusland

48384774 Boleslav III Krzy Wousty (Skævmund) (1086 - 1138)
      Hertug eller Krol (konge) af Polen
      See ancestor no 48376100
48384775 Zbyslava (ca 1085 - 1110- 1112)
      Dronning af Polen

48384842 Vogn NN (caca 1120 - før 1205)
      Stormand i Danmark
48384843 Ingerd Ceciliesdatter Pedersdatter (caca 1130 - før 1202)

48445960 Bengt Folkesson Snivel (Folkunge) (ca 1110 - 1174 -)
      Høvding i Sverige

48445962 Harald IV Gille (ca 1102 - og 1136)
      Konge af Norge
48445963 Thora Guttormsdatter (ca 1110 - )
      Kgl frille i Norge

48445980 Karl VII Sverkersson (ca 1140 - 1167)
      Konge af Sverige
48445981 Christine (ca 1145 - )
      Dronning af Sverige

49060800 Bjarne Mårdsson (caca 1150 - )
      Lagmand på Hålogaland i Norge
49060801 Ragna Erlingsdatter (Bjarkøya) (caca 1150 - )
      Frue til Bjarkøya i Norge

49060852 Guttorm Åsolvsson (Rein) (caca 1110 - )
      Lendermand på Rein i Norge, birkebeinerhøvding
49060853 Sigrid Torkjellsdotter (ca 1110 - )

49069632 Sigurd II Mund (1133 - Dræbt 1155)
      Medkonge af Norge
49069633 Gunhild (ca 1130 - )
      Den norske konges frille

49069644 Pål Skoftesson (Giske) (caca 1120 - )
      Herremand til Giske i Norge

49077504 Konrad I von Everstein (caca 1070 - 1128 -)
      Herremand til Everstein

49077506 Widekind graf von Schwalenberg (caca 1080 - 1136)
      Greve af Schwalenberg

49077510 Leopold III den hellige (1073 - 1136)
      Markgreve af Österreich
49077511 Agnes (ca 1074 - 1143)
      Markgrevinde af Österreich

49077520 Erwin I von Tonna (caca 1065 - 1116)
      Greve af Tonna i Deutschland

49077760 Tessimar (Slaweke) (caca 1120 - )
      Adelsmand på Rügen i Deutschland - ukendt


Generation 26
(59 ancestors).

96752136 Henrique (vist 1069 - 1112)
      Greve af Burgund og Porto (Portugal)
96752137 Theresia (1070 - 1130)
      Dronning af Portugal

96752138 Amadeus III (caca 1090 - 1148)
      Greve af Savoy

96752142 Ramiro II (ca 1085 - 1147)
      Konge af Aragón
96752143 Agnes (ca 1100 - )
      Dronning af Aragón

96752144 Adolf I (ca 1070 - 1128)
      Greve af Holstein og Stormarn
96752145 Hildewa (caca 1080 - )

96752146 Sizzo III (vist 1093 - 1160)
      Greve af Schwarzburg og Käfernburg (Kevernburg)
96752147 Gisela (ca 1100 - ca 1142)
      Grevinde af Schwarzburg

96752152 Hermann I (Lippe) (ca 1100 - ca 1160)
      Herre til Lippe

96752192 Adalbert II (ca 1020 - før 1083)
      Greve af Ballenstedt
96752193 Adelheid (caca 1035 - 1100)
      Grevinde af Ballenstedt

96752194 Magnus der Billunge (ca 1050 - 1106)
      Hertug af Sachsen

96752200 Wladislaw I Hermann (ca 1043 - 1102)
      Hertug af Polen
96752201 Judith (og 1058 - ca 1086)
      Hertuginde af Polen

96752202 Heinrich (caca 1050 - )
      Greve af Berg-Schelkingen

96752204 Álmos (caca 1060 - )
      Fyrste i Ungarn

96752208 Heinrich der Stoltze (1108 - 1139)
      Hertug af Bayern
96752209 Gertrud (ca 1110 - 1143)
      Hertuginde af Bayern

96752210 Henry II Courtmantle (1133 - 1189)
      Konge af England
96752211 Eleonora (ca 1122 - 1204)
      Dronning af Frankrig, senere af England

96752220 Dedo III den Fede (ca 1125 - 1190)
      Markgreve af Lausitz
96752221 Mechtilde von Heinsberg (ca 1125 - 1190)
      Markgrevinde af Lausitz

96769536 Svend Estridsen (ca 1018 - 1076)
      Konge af Danmark
96769537 Gyda (caca 1020 - )
      Dronning af Danmark - eller kongelig frille

96769538 Thrugot Fagerskind Ulfsøn (caca 1035 - )
      Jarl i Jylland
96769539 Thorgunna (caca 1030 - 1070 -)

96769540 Vladimir Monomach (1053 - 1125)
      Storfyrste af Kiev
96769541 Gytha ? (ca 1050 - måske 1107)
      Storfyrstinde af Kiev

96769542 Inge Stenkilsson (ca 1050 - 1112)
      Konge af Sverige
96769543 Helena (ca 1050 - )
      Dronning af Sverige

96769550 Svjatopolk II Michel (1050 - 1113)
      Storhertug af Kiev
96769551 NN (ca 1060 - før 1094)
      Frille i Kiev

96769686 Peder Thorstensen (caca 1100 - ca 1175)
      Stormand til Pedersborg på Sjælland
96769687 Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) (caca 1100 - 1161 -)

96891920 Folke den Tjocke (Folkunge) (caca 1080 - )
      Høvding i Sverige
96891921 Ingegerd (ca 1085 - )
      Dansk kongedatter i Sverige

96891924 Magnus III Barfot (1073 - Faldt 1103)
      Konge af Norge

96891926 Guttorm Gråbarde NN (ca 1080 - )
      I Norge

96891960 Sverker I (caca 1100 - ca 1156)
      Konge af Sverige
96891961 Richizza Sventoslava (1104- 1108 - 1155 -)
      Dronning af Sverige
      See ancestor no 24192387

96891962 Stig Hvidelæder (ca 1120 - )
      Stormand i Danmark
96891963 Margrethe (ca 1125 - )

98121602 Erling Vidkunsson (sen) (Bjarkøya) (caca 1110 - Dræbt 1183)
      Lendermand på Bjarkøya i Nordnorge

98121704 Åsolv Skulesson (Rein) (caca 1080 - )
      Lendermand på Rein i Norge
98121705 Thora Skoftesdatter (Giske) (caca 1080 - )

98139288 Skofte Ogmundsson (Giske) (caca 1070 - )
      Herremand til Giske i Norge

98155020 Leopold II (ca 1040 - 1096)
      Markgreve af Österreich
98155021 Ida (ca 1040 - )
      Markgrevinde af Österreich

98155022 Heinrich IV (1050 - 1106)
      Konge, kejser af Deutschland
98155023 Bertha (af Savoie og Torino) (1051 - 1087)
      Kejserinde af Deutschland


Generation 27
(57 ancestors).

193504272 Henrique (ca 1030 - vist 1071)
      Greve af Portugal

193504274 Alfonso VI (1039 - 1109)
      Konge af Castilla
193504275 Zaida (caca 1050 - )
      Kongelig frille

193504276 Umberto II (caca 1060 - 1103)
      Greve af Savoy

193504284 Sancho I (V) (ca 1040 - 1094)
      Konge af Aragón og Navarra
193504285 Felicia (ca 1040 - )
      Dronning af Aragón og Navarra

193504286 Guillaume VII (caca 1070 - )
      Hertug af Aquitaine

193504292 Günther II (caca 1060 - )
      Greve af Käfernburg (Kevernburg)
193504293 Mechtilde? Iaropolkovna af Turov (ca 1075 - )
      Grevinde af Käfernburg

193504384 Esico (ca 990 - ca 1060)
      Greve af Ballenstedt
193504385 Mathilde (ca 990 - )
      Grevinde af Ballenstedt

193504386 Otto I (ca 1010 - 1067)
      Greve af Weimar, markgreve af Meissen

193504388 Ordulf (caca 1020 - 1071 -)
      Hertug af Sachsen

193504400 Kazimierz I Restaurator (1015 - 1058)
      Konge af Polen
193504401 Dobrognewa Maria (før 1012 - 1087)
      Dronning af Polen

193504402 Vratislav II (ca 1030 - 1092)
      Konge af Böhmen
193504403 Adelheid (- 1040 - 1062)
      Hertuginde af Böhmen

193504408 Bela I (caca 1020 - 1063)
      Fyrste i Ungarn
193504409 Richesa (caca 1030 - )
      Dronning af Ungarn

193504416 Heinrich der Schwarze (ca 1070 - 1126)
      Hertug af Bayern
193504417 Wulfhild (ca 1080 - 1126)
      Hertuginde af Bayern

193504418 Lothar III von Süpplingenburg (ca 1070 - )
      Konge af Deutschland, kejser, hertug af Sachsen, greve af Süpplingenburg
193504419 Richensa (ca 1080 - 1141)

193504420 Geoffroy Plantagenet le Bel (den smukke) (1113 - 1151)
      Greve af Anjou, Touraine og Maine
193504421 Mathilda (Maud) (ca 1102 - 1167)
      Kejserinde af Deutschland, dronning af England

193504422 Guillaume X (caca 1090 - 1137)
      Hertug af Aquitaine

193504440 Konrad I der Grosse oder Fromme (ca 1095 - 1157)
      Markgreve af Meissen og Lausitz
193504441 Luitgard von Ravenstein (ca 1105 - 1146)
      Markgrevinde af Meissen og Lausitz

193539072 Ulf (Wulfsige) Sprakaleg (Spracklings) (caca 980 - 1026)
      Jarl i England og i Danmark
193539073 Estrid (Margrethe) (caca 990 - 1026 -)
      Kongedatter i Danmark og England

193539074 Anund Jacob 'Kolbränna' (ca 990 - ca 1047)
      Konge af Sverige

193539076 Ulf 'Galicieulf' NN (caca 1000 - )
      Jarl i Danmark
193539077 Bothild Håkonsdatter (caca 1015 - )

193539080 Vsevolod (1030 - 1093)
      Fyrste af Kiev
193539081 NN Monomachos (ca 1030 - 1067)

193539084 Stenkil (caca 1020 - ca 1066)
      Konge af Sverige
193539085 NN (ca 1020 - )
      Dronning af Sverige

193539100 Isjaslav I (1024 - Dræbt 1078)
      Storfyrste af Kiev
193539101 Gertrud (vist 1020 - 1107)
      Storfyrstinde af Kiev

193539102 Thugor Khan (caca 1030 - )
      Polovetserfyrste

193783842 Knud den Hellige (ca 1040 - Dræbt 1086)
      Konge af Danmark
193783843 Edel (Adela) (ca 1065 - 1115)
      Dronning af Danmark

193783848 Olav III Kyrre (ca 1050 - 1093)
      Konge af Norge
193783849 Tora Arnesdatter (ca 1050 - )

196243204 Vidkunn Jonsson (Bjarkøya) (ca 1070 - 1139 -)
      Herremand til Bjarkøya i Norge, lendermand

196243408 Skule 'kongsfostre' Tosteson (Rein) (caca 1050 - )
      Høvding til Rein i Norge

196278576 Ogmund Thorbergsson (Arnmødling) (ca 1040 - )
      Herremand til Giske i Norge

196310040 Ernst (ca 1010 - 1075)
      Markgreve af Nieder-Österreich og Traungau
196310041 Swanhilde (caca 1020 - )
      Markgrevinde af Nieder-Österreich

196310044 Heinrich III 'der schwarze' (1017 - 1056)
      Konge, kejser af Deutschland
196310045 Agnes (ca 1022 - 1077)
      Kejserinde af Deutschland

196310046 Oddone (Otto) (caca 1000 - før 1060)
      Greve af Savoy
196310047 Adelaide (di Torino) (caca 1010 - 1091)
      Grevinde af Savoy


Generation 28
(66 ancestors).

387008548 Fernando I den Store (ca 1010 - 1067)
      Kejser af Castilla og León
387008549 Sancha (ca 1000 - 1067)
      Dronning af Castilla og Leon

387008550 Al Notamid af Sevilla (caca 1020 - )
      I Sevilla

387008552 Amadeus II (caca 1035 - 1080)
      Greve af Savoy, markgreve af Turin

387008568 Ramiro I (ca 1005 - 1063)
      Konge af Aragón
387008569 Gisberga (Ermesinda) (ca 1010 - )
      Dronning af Aragón

387008570 Hilduin (ca 1000 - )
      Greve af Rameru

387008584 Sizzo II (Sighart) (ca 1030 - )
      Greve af Käfernburg

387008586 Jaropolk Piotr (ca 1050 - Myrdet 1086)
      Fyrste af Turov og Volynia
387008587 Kunigunde (ca 1055 - 1140)
      Fyrstinde af Turov og Volynga

387008769 Hidda ? (ca 960 - )

387008772 Wilhelm III (caca 980 - 1039)
      Greve af Weimar
387008773 Oda (caca 980 - )
      Grevinde af Weimar-Orlamünde

387008776 Bernhard III Billung (caca 990 - 1059)
      Hertug af Sachsen

387008800 Mieczyslav (Mieszko) II Lambert (ca 990 - 1034)
      Vasalkonge af Polen
387008801 Richeza (Ryksa) (ca 995 - 1063)
      Dronning af Polen

387008802 Vladimir I Velikiy (den Store) (ca 960 - 1015)
      Fyrste af Kiev

387008804 Bretislav I (1002 - 1055)
      Hertug af Böhmen
387008805 Judith (ca 1000 - 1058)
      Hertuginde af Böhmen

387008806 András I den katolske (ca 1014 - 1060)
      Konge af Ungarn
387008807 Anastasia (Agmund) (ca 1023 - før 1096)
      Dronning af Ungarn

387008816 Vásoly (Vazul) (caca 970 - 1038 -)
      Fyrste i Ungarn

387008832 Welf IV og I (ca 1040 - 1101)
      Hertug af Bayern

387008836 Gebhard (caca 1040 - )
      Greve af Süpplingenburg

387008838 Heinrich der Fette (ca 1055 - 1101)
      Greve af Rittigau og Eichsfeld, markgreve af Friesland
387008839 Gertrud (ca 1060 - også 1101)
      Grevinde af Rittigau og Eichsfeld, markgrevinde af Friesland

387008840 Foulque (Fulco, Fulk) V le Jeune (ca 1090 - 1143)
      Greve af Anjou, konge af Jerusalem
387008841 Erembourg (Ermengarde) de la Flèche (ca 1090 - 1126)
      Grevinde af Anjou

387008842 Henry I Beauclerc (ca 1068 - 1135)
      Konge af England
387008843 Mathilda (1079 - )
      Dronning af England

387008844 Guillaume IX (ca 1060 - )
      Hertug af Aquitaine

387008880 Thimo von Wettin (ca 1030 - ca 1101)
      Greve af Wettin i Deutschland

387008882 Adalbert von Ravenstein (ca 1075 - )
      Greve af Elchingen og Irrenberg
387008883 Bertha von Staufen (el 1089 - før 1142)
      Grevinde af Elchingen og Irrenberg

387078144 Thrugils (Sprakaleg) Spraklings (caca 950 - )
      Jarl i England

387078146 Svend Tveskæg (ca 960 - 1014)
      Konge af Danmark

387078148 Olof Skötkonung (ca 970 - ca 1022)
      Konge af Sverige
387078149 Estred (caca 970 - )
      Dronning af Sverige

387078160 Jaroslav Mudryj (den Vise) (978 - 1054)
      Storfyrste af Kiev
387078161 Ingegerd (Irina) (- 1003 - 1050)
      Storfyrstinde af Kiev

387078162 Konstantin IX Monomachos (ca 1000 - eller 1055)
      Østromersk kejser i Byzans

387078168 Ragnvald den Gamla (caca 990 - )
      Jarl i Västergötland i Sverige
387078169 Astrid Njalsdatter (caca 990 - )

387078170 Emund den Gamle (caca 990 - ca 1060)
      Konge af Sverige

387078202 Mieczyslav (Mieszko) II Lambert (ca 990 - 1034)
      Vasalkonge af Polen
      See ancestor no 387008800

387567684 Svend Estridsen (ca 1018 - 1076)
      Konge af Danmark
      See ancestor no 96769536

387567686 Robert I Friseren (ca 1030 - 1093)
      Greve af Flandern
387567687 Gertrude af Sachsen (caca 1030 - )
      Grevinde af Flandern

387567696 Harald III Hardråde (1015 - Faldt 1066)
      Konge af Norge
387567697 Thora Thorbergsdatter (Arnmødling) (1024 - 1066 -)
      Dronning af Norge

392486408 Jon Arnesson (Arnmødling) (caca 1040 - 1095 -)
      Herremand til Bjarkøya i Norge, lendermand
392486409 Rannveig Sigurdsdatter (Bjarkøya I) (caca 1050 - )

392486816 Toste Godwinsson (caca 1025 - Faldt 1066)
      Jarl af Northumberland i England

392557152 Thorberg Arnesson (Arnmødling) (ca 1000 - ca 1050)
      Lendermand i Norge
392557153 Ragnhild Erlingsdatter (Sola) (ca 1000 - )

392620080 Adalbert (980 - 1055)
      Markgreve i den bayerske østmark, grundlægger af Österreich
392620081 Frowila (caca 990 - )
      Markgrevinde af Österreich

392620088 Konrad II (ca 990 - 1039)
      Konge, kejser af Deutschland, hertug af Franken (Konrad V)
392620089 Gisela (ca 990 - 1043)
      Kejserinde af Deutschland

392620090 Guillaume V le grand (969 - 1030)
      Hertug af Aquitaine og greve af Poitou
392620091 Agnes (caca 980 - )
      Hertuginde af Aquitaine, grevinde af Poitou

392620092 Umberto I Biancamano (caca 970 - før 1051)
      Greve af Savoy

392620094 Odelrico Manfredi (caca 980 - )
      Markis af Susa


Generation 29
(72 ancestors).

774017096 Sancho I (III) Garcés el Mayor (ca 982 - Myrdet 1035)
      Konge af Navarra, senere af España (Navarra, Castilla og León)
774017097 Muniadona Elvira (caca 990 - 1067)
      Dronning af Navarra og Castilla

774017098 Alfonso V (ca 970 - 1027)
      Konge af León
774017099 Gelovia (Elvira) (caca 970 - )
      Dronning af León

774017136 Sancho I (III) Garcés el Mayor (ca 982 - Myrdet 1035)
      Konge af Navarra, senere af España (Navarra, Castilla og León)
      See ancestor no 774017096
774017137 Sancha af Aybar (caca 980 - )
      Kongelig frille i Navarra

774017138 Bernard Roger (caca 970 - )
      Greve af Bigorre

774017168 Sizzo I (caca 1000 - )
      Greve af Käfernburg

774017174 Otto I (ca 1010 - 1067)
      Greve af Weimar, markgreve af Meissen
      See ancestor no 193504386
774017175 Adela (ca 1010 - 1083)
      Grevinde af Weimar-Orlamünde

774017538 Hodo (ca 930 - 993)
      Markgreve af Lausitz

774017544 Wilhelm II der grosse (ca 935 - 1003)
      Greve af Weimar, sidst også hertug af Thüringen

774017552 Bernhard II (ca 955 - 1011)
      Hertug af Sachsen

774017600 Boleslav I Chrobry (den Tapre) (967 - 1025)
      Hertug, senere krol (konge) af Polen
774017601 Hemmilde (Emnildis) (caca 970 - )
      Hertuginde af Polen

774017602 Ezzo (Ehrenfried) (ca 970 - 1034)
      Rheinpfalzgraf
774017603 Mathilde (ca 975 - 997 -)
      Pfalzgrevinde

774017604 Svjatoslav I (ca 940 - Faldt 972)
      Fyrste af Kiev
774017605 Malusja (ca 940 - 1002)
      Frille i Kiev

774017608 Udalrich (ca 970 - 1037)
      Hertug af Böhmen
774017609 Bozena (caca 980 - 1058)
      Hertuginde af Böhmen

774017632 Michály (caca 940 - ca 971)
      Fyrste i Ungarn

774017676 Otto von Northeim (ca 1020 - 1083)
      Greve af Northeim, hertug af Bayern
774017677 Richenza (ca 1030 - )
      Herugtinde af Bayern

774017680 Foulque (Fulco) IV le Rechin (1043 - 1109)
      Greve af Anjou
774017681 Bertrade de Monfort (ca 1070 - 1117)
      Grevinde af Anjou

774017682 Élie I de la Flèche (ca 1060 - 1110)
      Greve af Maine i France
774017683 Matilda (ca 1070 - før 1109)
      Grevinde af Maine (France)

774017684 William (Guillaume) the Conqueror (ca 1028 - 1087)
      Konge af England, hertug af Normandie
774017685 Matilda of Flanders (ca 1031 - 1083)
      Dronning af England

774017760 Dietrich II og I (ca 990 - Dræbt 1034)
      Markgreve af Lausitz i Deutschland
774017761 Mathilde (ca 1000 - )
      Markgrevinde af Lausitz

774017766 Friedrich I (ca 1050 - før 1105)
      Hertug af Schwaben
774017767 Agnes (ca 1071 - )
      Hertuginde af Schwaben

774156292 Harald Blåtand (Blatan) (caca 920 - ca 986)
      Konge af Danmark

774156296 Erik Segersäll (caca 935 - ca 995)
      Konge af Svealand
774156297 Gunhild (caca 950 - 1014 -)
      Dronning af Danmark

774156320 Vladimir I Velikiy (den Store) (ca 960 - 1015)
      Fyrste af Kiev
      See ancestor no 387008802
774156321 Rogned (vist 956 - 998- 1000)
      Fyrstinde af Kiev

775135373 Adele (caca 1000 - )
      Kongedatter i Frankrig

775135392 Sigurd Syr (ca 960 - ca 1020)
      Småkonge af Ringerike i Norge
775135393 Asta Gudbrandsdatter (ca 975 - ca 1020)
      Dronning i Norge

784972816 Arne Arnesson (Arnmødling) (caca 1010 - )
      Adelsmand i Norge
784972817 Gjertrud Erlingsdatter (Sola) (caca 1010 - )

784972818 Sigurd Thoresen (Bjarkøya I) (caca 1030 - )
      Stormand i Norge, Lendermand

784973632 Godwin (caca 990 - 1053)
      Jarl af Essex i England
784973633 Gyda Thorkelsdatter (caca 990 - )

785114304 Arne Arnmodsson (Arnmødling) (ca 970 - ca 1024)
      Stormand i Norge
785114305 Thora Thorsteinsdotter (ca 970 - )

785114306 Erling Skjalgsson (Sola) (ca 965 - 1027)
      Herse senere lendermand på Sola ved Stavanger i Norge
785114307 Astrid Tryggvadotter (ca 965 - )

785240160 Leopold I (923 - 994)
      Markgreve af Österreich
785240161 Richeza (caca 950 - )
      Markgrevinde af Österreich

785240176 Heinrich 'von Speyer' eller 'von Worms' (ca 970 - 997)
      Greve af Franken
785240177 Adelheid (ca 970 - )
      Grevinde af Franken

785240178 Hermann II (før 965 - 1003)
      Hertug af Schwaben
785240179 Gerberga (Guepa) (ca 965 - 1016 -)
      Hertuginde af Schwaben

785240180 Guillaume IV 'fier-a-bras' (ca 937 - 995)
      Hertug af Aquitaine og greve af Poitou
785240181 Emma (ca 940 - )
      Hertuginde af Aquitaine og grevinde af Poitou


Generation 30
(56 ancestors).

1548034192 García Sánches II (ca 960 - før 1004)
      Konge af Pamplona (Navarra)
1548034193 Jimena Fernández (caca 960 - )
      Dronning af Pamplona (Navarra)

1548034196 Bermudos II (caca 940 - 990)
      Konge af León
1548034197 Elvira (caca 940 - )
      Dronning af León

1548034336 Günther (Sieger?) (caca 960 - )
      Greve af Käfernburg

1548035088 Wilhelm I (caca 900 - 963)
      Greve af Weimar

1548035104 Bernhard I (caca 930 - 958)
      Hertug af Sachsen

1548035200 Mieczyslav eller Mieszko I (931 - 992)
      Hertug af Polen
1548035201 Dubravka (caca 930 - 977)
      Hertuginde af Polen

1548035202 Dobremir (caca 940 - )
      Slavisk stormand

1548035204 Hermann I (caca 910 - 999 -)
      Rheinpfalzgraf, greve af Auel- Bonn og Zülpichgau
1548035205 Heilweg (caca 930 - )
      Pfalzgrevinde, grevinde af Dillingen

1548035206 Otto II (955 - 983)
      Tysk-romersk kejser
1548035207 Theofanu (ca 956 - 991)
      Tysk-romersk kejserinde

1548035208 Igor (Ingvar) (ca 875 - - 946)
      Fyrste af Novgorod og Kiev
1548035209 St Olga (Helena) (måske 903 - 969)
      Fyrstinde af Kiev

1548035210 Malek (ca 910 - )
      I Ljubetj

1548035216 Boleslav II den fromme (caca 930 - 999)
      Hertug af Böhmen
1548035217 Hemma (Emma) (caca 940 - 1006)
      Hertuginde af Böhmen

1548035264 Taksony (ca 920 - 972)
      Hertug af Ungarn

1548035360 Geoffroy II (caca 1010 - før 1046)
      Greve af Gâtinais i France
1548035361 Ermengarde-Blanche (ca 1018 - 1076)
      Grevinde af Anjou

1548035362 Simon I de Montfort (ca 1025 - 1087)
      Herre til Montfort l'Amaury i France
1548035363 Agnès d'Évreux (ca 1040 - )
      Frue til Montfort i France

1548035364 Jean de Baugency (ca 1030 - )
      Herre til la Flèche i France
1548035365 Paula du Maine (ca 1030 - )

1548035366 Gervais (ca 1040 - )
      Herre til Chateau du Loire i France

1548035368 Robert I le Magnifique (den Pragtfulde) (1000 - 1- 1035)
      Hertug af Normandiet
1548035369 Herleva de Falaise (ca 1003 - ca 1050)
      Frille i Normandie

1548035370 Boudewijn V van Vlaanderen (de Grote) (1012 - 1067)
      Greve af Vlaanderen
1548035371 Adela van Frankrijk (1009 - 1079)
      Grevinde af Vlaanderen

1548035520 Dedo I von Wettin (ca 955 - Dræbt 1009)
      Greve af Wettin i Deutschland
1548035521 Theitburga (ca 960 - )
      Grevinde af Wettin

1548312584 Gorm den Gamle (caca 890 - 958)
      Konge af Danmark
1548312585 Thyre (Thorwi) (caca 890 - ca 935)
      Dronning af Danmark

1548312642 Rogvolod (caca 930 - )
      Fyrste af Polotsk

1550270746 Robert I (caca 970 - )
      Konge af Frankrig

1550270784 Halvdan Sigurdsson (caca 930 - )
      Småkonge i Norge

1550270786 Gudbrand Kula (caca 940 - )
      Høvding i Oppland i Norge

1569945636 Thore Hund (Bjarkøya I) (caca 1000 - 1030 -)
      Høvding på Bjarkøy i Norge

1570228608 Arnmod (Arnmødling) (caca 940 - 996)
      Jarl af Ønundarfjord i Norge

1570228612 Thorolv Skjalg (Sola) (caca 930 - )
      Herse i Norge

1570228614 Tryggve Olavsson (ca 930 - før 968)
      Småkonge i Viken (Oslofjorden) i Norge
1570228615 Astrid Eiriksdatter (caca 930 - )

1570480352 Otto (ca 948 - 1004)
      Hertug af Kärnten, greve i Worms, Speiergau, Nahegau, og Niefgau
1570480353 Judith (ca 950 - )
      Hertuginde i Kärnten mm

1570480358 Konrad (caca 930 - 993)
      Konge af Bourgogne Superieure
1570480359 Mathilde (943 - før 992)
      Dronning af Bourgogne Superieure

1570480360 Guillaume III 'Tête d'Etoupes' (ca 915 - 963)
      Hertug af Aquitaine og greve af Poitou
1570480361 Adéle (ca 915 - )
      Hertuginde af Aquitaine og grevinde af Poitou


Generation 31
(38 ancestors).

3096068384 Sancho II (ca 940 - 994)
      Konge af Navarra
3096068385 Urraca Fernández (ca 940 - )
      Dronning af Navarra

3096068386 Ferdinand Vermúdez (caca 930 - )
      Greve af Cea i NV-España
3096068387 Elvira Díaz (caca 930 - )
      Grevinde af Cea i NV-España

3096068392 Ramiros III (caca 920 - 982)
      Konge af León

3096070208 Hermann Billung (ca 905 - 973)
      Hertug af Sachsen

3096070400 Ziemomysl (caca 900 - 964)
      Fyrste af Polen

3096070402 Boleslav I (caca 900 - 967)
      Hertug af Böhmen
3096070403 Bozena (caca 900 - )
      Fyrstinde af Böhmen

3096070408 Irmfried (Ehrenfried) (caca 890 - 965 -)
      Greve i Bonn- Tubal og Mühlengau
3096070409 Richwara (caca 890 - før 963)
      Grevinde i Tyskland

3096070412 Otto I der grosse (912 - 973)
      Tysk-romersk kejser
3096070413 Adelheid (ca 931 - 999)
      Tysk-romersk kejserinde, grevinde af Bourgogne

3096070414 Romanos II (938 - 963)
      Østromersk kejser
3096070415 Theofano (Anastasia) (ca 935 - ca 970)
      Østromersk kejserinde

3096070416 Rurik (caca 830 - 879)
      Fyrste (knjaz) af Staraja (gamle) Ladoga, senere Novgorod

3096070528 Zoltán (896 - 948)
      Fyrste af Ungarn

3096070720 Geoffroy I (caca 970 - )
      Greve af Gâtinais i France
3096070721 Beatrice de Mâcon (caca 970 - )
      Grevinde af Gâtinais

3096070722 Foulques III Nerra (den sorte) (972 - 1040)
      Greve af Anjou
3096070723 Hildegard (ca 980 - 1046)
      Grevinde af Anjou i France

3096070736 Richard II le Bon (den Gode) (978- 983 - 1026)
      Hertug af Normandiet
3096070737 Judith (982 - 1017)
      Hertuginde af Normandie

3096070740 Boudewijn IV med de Baard (den Skæggede) (988 - 1035)
      Greve af Vlaanderen
3096070741 Ogive van Luxemburg (ca 990 - )
      Grevinde af Vlaanderen

3096071040 Dietrich I von Wettin (caca 930 - )
      Greve af Wettin i Deutschland

3096625168 Hardeknud (caca 870 - )
      Konge af Danmark

3096625170 Harald (caca 860 - )
      Jarl i Sønderjylland

3139891272 NN (Bjarkøya I) (caca 970 - )
      Stormand i Norge

3140457224 Ogmund (Sola) (caca 890 - )
      Stormand i Norge

3140960704 Konrad 'der rothe' (ca 915 - 955)
      Hertug af Lorraine (Lothringen)
3140960705 Luitgard (Dudicha) (931 - 953)
      Hertuginde til Lorraine (Lothringen)

3140960718 Louis IV d'Outremer (den Oversøiske) (920 - 954)
      Konge af Vestfranken (France)
3140960719 Gerberga (ca 920 - 984)
      Dronning af Vestfranken (France)

3140960720 Ebles Mancer (ca 870 - 932)
      Greve af Poitou, hertug af Aquitaine
3140960721 Emiliane (caca 880 - før 929)
      Hertuginde af Aquitaine og grevinde af Poitou


Generation 32
(31 ancestors).

6192136784 Sancho I (caca 900 - 966)
      Konge af Asturien (León)

6192140416 Billung (Billing) (ca 880 - 967)
      Greve? i Sachsen

6192140800 Lesko (caca 860 - 913)
      Sagnfyrste af Polen

6192140804 Vratislav I (caca 870 - før 921)
      Fyrste af Böhmen
6192140805 Drahomíra (caca 870 - 921 -)
      Enkefyrstinde af Böhmen

6192140824 Heinrich der Vogelfänger (876 - 936)
      Konge af Deutschland, hertug af Sachsen
6192140825 Mathilde (ca 890 - 968)
      Dronning af Deutschland

6192140826 Rodolphe II (caca 890 - 937)
      Konge af Øvre Bourgogne
6192140827 Bertha (el 908 - 966)
      Dronning af Bourgogne

6192140828 Konstantin VII Porfyrogennètos (ca 905 - 959)
      Østromersk kejser
6192140829 Helena (ca 905 - 961)
      Østromersk kejserinde

6192140832 NN (caca 800 - )

6192141056 Árpád (caca 860 - 907)
      Ungarsk fyrste

6192141442 Aubry II (caca 940 - )
      Greve af Mâcon i France

6192141444 Geoffroy I Grisegonelle (gråfrakke) (ca 938 - 987)
      Greve af Anjou i France
6192141445 Adele de Meaux (934 - 982)
      Grevinde af Anjou

6192141472 Richard I Sans Peur (den Frygtløse) (932- 935 - 996)
      Hertug af Normandie
6192141473 Gunnor (Gunver) (ca 950 - 1024 -)
      Hertuginde af Normandie

6192141480 Arnulf II (ca 961 - 987)
      Greve af Vlaanderen
6192141481 Rozala = Suzanna van Italië (ca 955 - 1003)
      Grevinde af Vlaanderen

6192141482 Frederik van Luxemburg (965 - 1019)
      Greve af Moselgau

6193250336 Svend (caca 840 - )
      Høvding i 'Nortmannia'

6280914448 Hårda-Kåre (Sola) (caca 860 - )
      Høvding i Hordaland i Norge

6281921408 Werner (ca 885 - 919)
      Greve af Rothenburg, Franken og Wormsgau
6281921409 NN (ca 890 - )
      Grevinde af Rothenburg, Franken og Wormsgau

6281921410 Otto I der grosse (912 - 973)
      Tysk-romersk kejser
      See ancestor no 3096070412
6281921411 Edith (ca 910 - 947)
      Dronning af Tyskland

6281921436 Charles III le Simple (Karl III den enfoldige) (879 - 929)
      Konge af Vestfranken (France)
6281921437 Eadgifu (Edgiva, Ogiva) (ca 900 - 951 -)
      Dronning af Vestfranken (France)


Generation 33
(32 ancestors).

12384281600 Ziemovit (caca 830 - 892)
      Sagnfyrste af Polen

12384281608 Borzivoj den Hellige (caca 840 - 890 -)
      Fyrste af Böhmen
12384281609 Ludmilla den Hellige (caca 850 - Myrdet 921)
      Fyrstinde af Bøhmen

12384281648 Otto (ca 836 - 912)
      Hertug af Sachsen
12384281649 Hadwig von Babenberg (ca 850 - 903)
      Hertuginde af Sachsen

12384281650 Theoderik (Dietrik) (ca 872 - el 917)
      Greve af Ringelheim og Oldenburg
12384281651 Reginhild (ca 870 - )
      Grevinde af Ringelheim og Oldenburg

12384281652 Rodolphe I (859 - 912)
      Konge af Øvre Bourgogne
12384281653 Guglia (ca 870 - før 924)
      Dronning af Øvre Bourgogne

12384281654 Burchard I (ca 885 - el 926)
      Hertug af Schwaben (Alemannia)
12384281655 Reginhilde (Reginlinda) (ca 890 - 958)
      Hertuginde af Schwaben (Alemannia)

12384281656 Leo VI 'filosoffen' (866 - 912)
      Østromersk kejser
12384281657 Zoë Carbonopsina (caca 880 - )
      Kejserlig elskerinde i Byzans

12384281658 Romanos I Lakapenos (caca 880 - 948)
      Østromersk kejser
12384281659 Theodora (caca 880 - 923)
      Østromersk kejserinde

12384282112 Álmos (ca 830 - måske 895)
      Magyarhøvding

12384282888 Foulques II le Bon (den gode) (ca 905 - 960)
      Greve af Anjou i France
12384282889 Gerberge de Vienne (ca 910 - ca 952)
      Grevinde af Anjou i France

12384282890 Robert I de Vermandois (ca 907 - ca 967)
      Greve af Meaux i France
12384282891 Adélaïde de Bourgogne (914 - 967)
      Grevinde af Meaux i France

12384282944 Guillaume 'Longue-Épée' (Vilhjálmr Langaspjót (Langspyd)) (ca 890 - Myrdet 942)
      Normannerhøvding, greve af Rouen
12384282945 Sprota (ca 910 - )
      Frille i Normandie

12384282960 Boudewijn III (ca 940 - 962)
      Med-greve af Vlaanderen
12384282961 Mathilde van Saksen (942 - 1008)
      Grevinde af Vlaanderen

12384282962 Berengario II (ca 900 - 966)
      Markgreve af Ivrea, konge af Italia
12384282963 Willa de Toscana (caca 915 - 966 -)
      Markgrevinde af Ivrea, dronning af Italia

12563842822 Edward I the Elder (ca 875 - ca 924)
      Konge af Wessex i England
12563842823 Aelfled (ca 880 - )
      Dronning af Wessex i England

12563842872 Louis le Bège (Ludwig der Stamler) (den Stammende) (846 - 879)
      Konge af Vestfranken (France)
12563842873 Adelheid (ca 855 - 901 -)
      Dronning af Vestfranken


Generation 34
(37 ancestors).

24768563200 Piast (caca 800 - 861)
      Sagnfyrste af Polen

24768563296 Ludolf (ca 806 - 866)
      Storhertug af Sachsen
24768563297 Oda (ca 806 - 913)
      Storhertuginde af Sachsen

24768563298 Heinrich von Babenberg (caca 820 - 866)
      Markgreve i Bayern
24768563299 Baba (ca 830 - )
      Markgrevinde i Bayern

24768563300 Walpert (ca 830 - 890)
      Greve af Ringelheim og Oldenburg
24768563301 Altberg (caca 840 - )
      Grevinde af Ringelheim og Oldenburg

24768563302 Godtfried (ca 820 - (myrdet) 885)
      Vikingekonge, hertug af Friesland
24768563303 Mathilde (caca 840 - )
      Hertuginde af Friesland

24768563304 Conrad II (ca 835 - 876)
      Greve af Øvre Bourgogne, senere af Auxerre
24768563305 Waltrade (Ermentrude) de Wormsgau (caca 840 - )
      Grevinde af Auxerre

24768563308 Burchard (ca 865 - 911)
      Markgreve i Frankerriget

24768563312 Basileios 'makedoneren' (813 - 866)
      Østromersk kejser
24768563313 Eudoxia Ingerina (caca 840 - 886 -)
      Østromersk kejserinde

24768563316 Theofylaktus Abastakus (caca 850 - )
      I det østromerske rige

24768564224 Ugek (ca 800 - )
      Skythisk/ungarsk Høvding

24768565776 Foulques I le Roux (den røde) (ca 870 - ca 942)
      Greve af Anjou i France
24768565777 Roscille de Loche (ca 880 - )
      Grevinde af Anjou

24768565778 Ratbourne I (caca 880 - )
      Vicomte af Vienne i France

24768565780 Heribert II (ca 880 - 943)
      Greve af Meaux og Vermandois
24768565781 Adéle (Liégarde) de France (ca 887 - 931 -)
      Grevinde af Meaux i France

24768565782 Gilbert (Giselbert) de Chalon (ca 890 - 956)
      Hertug af Bourgogne
24768565783 Ermengarde de Bourgogne (ca 890 - )
      Hertuginde af Bourgogne

24768565888 Rollo (Rolf) (ca 846 - ca 931)
      Vikingehøvding senere hertug i Normandie

24768565920 Arnulf I de Grote (ca 900 - 965)
      Greve af Vlaanderen
24768565921 Aleidis van Vermandois (916 - 960)
      Grevinde af Vlaanderen

24768565924 Adalberto (ca 870 - enten 923)
      Markgreve af Ivrea i Italia
24768565925 Gisla de Friuli (ca 876 - 913 -)
      Markgrevinde af Ivrea i Italia

24768565926 Boso (885 - 936)
      Markgreve af Toscana
24768565927 Willa de Bourgogna (890 - 936 -)
      Markgrevinde af Toscana

25127685644 Alfred the Great (849 - 899)
      Konge af Wessex i England
25127685645 Ealswith (ca 850 - 902)
      Dronning af Wessex i England

25127685646 Ethelhelm (ca 850 - )
      Thegn (godsejer) i Wessex i England
25127685647 Ealswyth (ca 860 - )
      I Wessex i England

25127685744 Charles II le Chauvre (Karl II der Kahle) (823 - 877)
      Kejser af Franken
25127685745 Ermentrude (ca 825 - 869)
      Kejserinde af Franken


Generation 35
(36 ancestors).

49537126592 Bruno I (ca 790 - 843)
      Hertug i Sachsen

49537126594 Billung (ca 780 - )
      Greve i Sachsen
49537126595 Aeda (ca 780 - )
      Grevinde i Sachsen

49537126600 Wikbert (ca 770 - eller 851)
      Hertug i Sachsen, Engern og Westfalen
49537126601 Odrud (caca 800 - )
      Hertuginde af Sachsen

49537126604 Harald Klak (ca 790 - 841 -)
      Konge af Danmark

49537126608 Conrad I (ca 800 - 862 -)
      Greve af Auxerre

49537126616 Adalbert II der Erlauchte (caca 830 - el 906)
      Markgreve af Rhätien
49537126617 Judith (caca 840 - )
      Markgrevinde af Rhätien

49537126626 Theofilus (ca 800 - 842)
      Østromersk kejser
49537126627 Theodora (caca 800 - 867)
      Østromersk kejserinde

49537131552 Ingelger (ca 830 - 888)
      Greve af Anjou i France
49537131553 Adélaise de Amboise (ca 830 - )
      Grevinde af Anjou i France

49537131554 Widone (caca 850 - )
      Herre til Loches, Villentrois og la Haye i France
49537131555 Tecandra (ca 850 - )
      Fruie til Loches mm

49537131560 Heribert I (ca 850 - 907)
      Greve af Vermandois, Meaux og Soissons i France

49537131562 Robert I (866 - 923)
      Greve af Poitiers og Paris, konge af Vestfranken (France)
49537131563 Aelis (ca 870 - )
      Grevinde af Poitiers og Paris

49537131776 Ketil (caca 815 - )
      Stormand i Danmark

49537131840 Boudewijn II de Kale (den Skaldede) (ca 865 - 918)
      Greve af Vlaanderen
49537131841 Aelfryth van Wessex (877 - 929)
      Grevinde af Vlaanderen

49537131850 Berengario I (ca 850 - 924)
      Markgreve af Friuli i NØ-Italia, konge af Italia, Romersk kejser
49537131851 Bertila de Spoleto (ca 860 - 915)
      Markgrevinde af Friuli, dronning af Italia, romersk kejserinde

49537131852 Théobald de Arles (850- 860 - 887- 895)
      Greve af Arles i France
49537131853 Berthe (863 - 925)
      Grevinde af Arles

50255371288 Æthelwulf (ca 800 - 858)
      Konge af Wessex
50255371289 Osburh (caca 810 - før 856)
      Dronning af Wessex

50255371290 Æthelred Mucil (ca 820 - )
      Ealdorman vist i Wessex i England
50255371291 Eadburh (ca 820 - )

50255371488 Louis le Pieux (Ludwig I der Fromme) (778 - 840)
      Kejser af Franken
50255371489 Judith (ca 790 - 843)
      Kejserinde af Franken

50255371490 Odo (ca 800 - )
      Greve af Orleans


Generation 36
(29 ancestors).

99074253184 Wikbert (ca 770 - eller 851)
      Hertug i Sachsen, Engern og Westfalen
      See ancestor no 49537126600

99074253188 Amalung I (ca 750 - ca 811)
      Adelsmand i Sachsen

99074253200 Widukind (caca 745 - 807)
      Hertug af Sachsen
99074253201 Geva (ca 745 - )
      Hertuginde af Sachsen

99074253208 NN (caca 740 - )

99074253216 Welf I (ca 770 - ca 824)
      Greve i Bayern, herre til Althof i Schwaben
99074253217 Eigilwich (Heilwig) (ca 770 - )
      Grevinde i Bayern

99074253232 Adalbert I (ca 800 - )
      Greve af Rhätien

99074253234 Eberhard (ca 810 - el 866)
      Markgreve el hertug af Friaul
99074253235 Gisela (ca 820 - 874 -)
      Markgrevinde el hertuginde af Friaul

99074253252 Michael II 'frygieren' (caca 770 - 829)
      Østromersk kejser
99074253253 Thekla (caca 770 - før 823)
      Østromersk kejserinde

99074263120 Pépin (818 - 840 -)
      Greve af Vermandois i France

99074263124 Robert le Fort (ca 820 - Dræbt 866)
      Markgreve i Neustrie (France)

99074263680 Boudewijn I met de IJzeren Arm (Jernarmen) (ca 830 - 879)
      Greve af Vlaanderen
99074263681 Judith van Francië (ca 844 - ca 870)
      Dronning af Wessex, siden grevinde af Vlaanderen

99074263702 Suppo II (ca 830 - før 879)
      Greve af Spoleto i Italia

99074263704 Hucbert (ca 830 - Dræbt 864)
      Greve af Valois, Læg-abbed af St Maurice i Wallis, hertug af Øvre Bourgogne

99074263706 Lothaire II (ca 835 - 869)
      Kejser af en del af Frankerriget
99074263707 Waltrada (ca 830 - )
      Kejserlig frille

100510742576 Egbert (769- 771 - 839)
      Konge af Wessex
100510742577 Redburgia (ca 780 - )
      Dronning af Wessex mm i England - usikker

100510742578 Oslac (caca 770 - )
      Høvding på Wight

100510742976 Carolus Magnus (Karl den Store) (742 - 814)
      Kejser af Franken
100510742977 Hildegard (758 - 783)
      Kejserinde af Franken


Generation 37
(20 ancestors).

198148506402 NN (Sigfred ?) (caca 720 - )

198148506416 NN (caca 710 - )

198148506432 Isenbrand (Isenbart) (caca 750 - 811 -)
      Hertug til Althof i Schwaben, greve i Thurgau
198148506433 Irmentrud (caca 750 - )
      Hertuginde til Althoff i Schwaben

198148506464 Hunfrid (caca 770 - 814 -)
      Forstander over Rhätien

198148526240 Bernard (797 - 818)
      Konge af Lombardiet i Italia
198148526241 Cunigunde (ca 800 - )
      Dronning af Lombardiet i Italia

198148526248 Rutpert (Robert) III (ca 800 - 834)
      Greve af Worms og Rheingau
198148526249 Waldrada (ca 800 - )
      Grevinde af Worms og Rheingau

198148527408 Boson le Vieux (den Ældre) (ca 800 - før 855)
      Greve af Bourgogne og Valois i France, og Turin i Italia

198148527412 Lothaire (Lothar) I (795 - 855)
      Vestfrankisk kejser
198148527413 Ermengarde (804 - 851)
      Frankisk kejserinde

201021485952 Pépin le Bref (Pippin den lille) (714 - 768)
      Konge af Frankerriget
201021485953 Bertrada (Bertha) (ca 720 - 783)
      Dronning af Franken

201021485954 Gerold (caca 720 - 779 -)
      Greve i Franken
201021485955 Ima (ca 730 - 786 -)
      Grevinde i Franken


Generation 38
(14 ancestors).

396297012864 Warin (caca 720 - 775 -)
      Greve af Althof i Schwaben
396297012865 Hadelinda (caca 720 - )
      Grevinde af Althof i Schwaben

396297052480 Pépin d' Italie (770- 773 - 810)
      Konge af Lombardia i Italia

396297052496 Rodbert von Haspengouw (Hesbaye) (caca 770 - )
      Greve af Worms og Rheingau

396297054824 Louis le Pieux (Ludwig I der Fromme) (778 - 840)
      Kejser af Franken
      See ancestor no 50255371488
396297054825 Irmgard (ca 775 - 818)
      Kejserinde af Franken

396297054826 Hugues de Tours (ca 765 - 837)
      Greve af Tours og Øvre Alsace
396297054827 Ava (ca 770 - )
      Grevinde af Tours

402042971904 Charles Martel (Hammeren) (ca 690 - 741)
      Major Domus (regeringschef) i Franken
402042971905 Chrotrudris (ca 690 - )
      Frue i Franken

402042971906 Heribert (Charibert) (ca 690 - 721 -)
      Greve af Laon

402042971910 Hnabi (ca 700 - 724 -)
      Hertug (dux) over Alemannerne


Generation 39
(9 ancestors).

792594109650 Ingram (caca 740 - )
      Frankisk greve

792594109652 Luitfried II von Sundgau (ca 745 - 802)
      Greve af Sundgau

792594109654 Guerry de Morvois (ca 740 - )
      Vel greve af Morvois?
792594109655 Ève de Tours (ca 740 - )

804085943808 Pépin II le Jeune (Pippin den Mellemste) (ca 660 - 714)
      Major Domus (regeringschef) i Franken
804085943809 Chalpaida (ca 660 - )

804085943820 Houching (caca 670 - )
      Allemannisk stormand


Generation 40
(3 ancestors).

1608171887616 Ansegis (Ansegisel) (ca 620 - senest 679)
      Major Domus (regeringschef) i Franken
1608171887617 Begga la sainte (ca 630 - 694)
      Helgen i Franken

1608171887640 Gotfrid (caca 640 - 709)
      Hertug af Allemanien


Generation 41
(4 ancestors).

3216343775232 Arnulf (ca 582 - 640)
      Biskop i Metz, senere eremit. Helgen
3216343775233 Doda (caca 590 - )

3216343775234 Pépin (den ældre) (ca 590 - 640)
      Major Domus (regeringschef) i Franken
3216343775235 Iduberga (Itta) (592 - 652)
      Frue i Franken


Generation 42
(5 ancestors).

6432687550464 Arnold (ca 550 - 601)
      Markgreve af Schelde
6432687550465 Oda (ca 560 - )
      Markgrevinde af Schelde, Helgen

6432687550468 Karloman (ca 560 - 615)
      Majordomus i Franken


Generation 43
(2 ancestors).

12865375100928 Ansebert (ca 520 - )
      Markgreve af Schelde
12865375100929 Blitilde (ca 520 - )
      Markgrevinde af Schelde


Genealogical Mainpage  >  Adelige aner til Steen Thomsen   >  Top

Denne side blev dannet 08 nov 2021
af et program skrevet af Steen Thomsen.