Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Stamgodser
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Stamgodser - dansk middelalderadel

Her er et kort og en liste over, hvor ca 200 danske adelsslægter i middelalderen stammer fra. Altså hvilket gods slægten har, når de træder ind i historien, de fleste i 1300- eller 1400-tallet.
Der er mange adelsslægter, her er højadel og store slægter prioriteret, især hvor der er pladsmangel.
Indvandrede slægter (herunder holsteinske) er ikke medtaget, norske slægter heller ikke.

Flere slægter kan godt dukke op på samme gods - til forskellig tid. En del slægter dukker op flere steder samtidigt, det gælder især højadelen, som også er dem der udbreder sig mest. Brock [af Häckeberga] har navn efter borgen i Skåne, men de dukker op ved Skanderborg. Tilsvarende ses for flere slægter.

Her vises kun oprindelige stamgodser. Senere godser er ikke medtaget, fx har Rosenkrantz siddet på Rosenholm i Hornslet s ved Århus 1727-1937/98, ligesom Marsvin vistnok dukker op på Sjælland, men ses mest på Fyn, det kan ikke ses her.

Når en slægt dukker op flere steder, har jeg ofte placeret deres våben i havet nær ved landsdelen(e).
Andre er sendt i vandet pga trængsel og skjoldevrimmel på land.

De vigtigste købstæder er markeret med en rød prik.

Kortet går kun til den nuværende sydgrænse, i Middelalderen gik Danmark til Ejderen.

Et multikulørt spørgsmålstegn ved skjoldet, signalerer at tinkturer (farver) er ukendte eller usikre.

Flere våbenskjolde - men uden kort - ses på min våbenside.

Hold musen over et skjold for at se navn og sted.
Hold musen over en by for at se navnet.
Søg i listen for at finde en slægt.

Under kortet er der en analyse og en alfabetisk liste over slægterne og deres steder.

     


Analyse

Højadelsslægterne er koncentreret på det sydlige Sjælland, i Skåne, ved Limfjorden og på Djursland. På Sjælland endda i svær trængsel. I resten af Jylland ses en håndfuld spredte højadelsslægter, og lokaladel for resten. På Fyn en enkelt, på Lolland ligeså, på de mindre øer kun lokaladel.

Generelt kan det ikke undre, at der er tomt på den dårlige agerjord:
- på den vestjyske hede,
- i Vendsyssel i det sandede lavland (hævet havbund),
- i det kuperede Søhøjland omkring Silkeborg
- i det kuperede terræn S f Holbæk
- på klippe-åsene midt i Skåne
- i Blekinge
- og på Bornholm.
Det er jo også småt med ordentlige godser dér.
Mere sært er det, at der kun udspringer få slægter i området fra Horsens og op mod Randers, mens der er stor trængsel i Vejle-Kolding området. Der er også lidt tomt på NV og SØ-Fyn, og i det fede område i SV-Skåne. Men en nærmere analyse af godshistorierne her, kan måske afsløre, om der tidligt har været små lokale slægter som uddøde, om der sad indvandrede slægter, eller om godshistorien starter med en slægt, som vi har set tidligere et andet sted.

Liste

A  
Abildgaard - Sønderjylland, uvist hvor
Akeleye - Arnøje og Valbygård (nu: Juellinge) 15 km S f Køge
von Andersen - Karrharde (Kær hrd) i Südschleswig, 30 km V f Flensburg
Arenfeldt - Gundetved Ø f Tissø, nu Selchausdal, 20 km SØ f Kalundborg
B  
'Baden' - Ottestrup i Ørslev s, 10 km SØ for Ringsted
  - desuden København, Roskilde, Næstved (ikke vist)
Bagge [af Bornholm] - Baggård, 5 km SØ f Hasle
Bagge [af Jylland] - Ulstrup i Hundborg s, 10 km SV for Thisted
Banner - Vinstrup v Tystrup Sø, 10 km S f Sorø
Barvidsøn - Ll Lyngby, 10 km Ø f Frederiksværk
Basse [de gamle] - Uglerup på Tuse Næs N for Holbæk
  - Svenstrupgård lå 10 km S for Næstved
  - desuden spredt over Sjælland og Lolland
Basse [de nye] - Drøsselbjerg 10 km NV f Slagelse
Basse [af Vendsyssel] - Tveden, 10 km SV f Frederikshavn
  - Linderumgård, 20 km V f Frederikshavn (ikke vist)
Beck - Førslevgård 15 VNV f Næstved
Benderup - Hvidsten, 10 km S f Mariager
  - Kvottrup, 5 km SØ f Mariager
  - desuden Stensballegård lige Ø f Horsens (ikke vist)
  - og Boddum i Thy, 20 km NNØ f Lemvig (ikke vist)
Bild - Norringtoft i Sjørring s i Thy, lige SV for Thisted
Bildt - Hassing Hovgård i Vester Hassing s, 10 km Ø for Ålborg
Bille - Solbjerg i Løve hrd, 10 km N for Slagelse
Bing [I] - Gladsax, 5 km V f Simrishamn
  - Smedstorp i Ingelstads hrd, 15 km V f Simrishamn
'Bjørn' - Stensgård 5 km NV for Fåborg
Bjørn Svendsen - Rosendal i Blekinge, 10 km Ø f Karlskrona
Blik - Emmerlev ved Højer, 15 km VNV f Tønder
Brahe - Gyllebo i Ø-Skåne, 10 km NV f Simrishamn
Brock [af Estrup] - Gl Estrup 20 km Ø for Randers
Brock [af Häckeberga] - Hylke 5 km S f Skanderborg
Bølle - Nakkebølle 5 km Ø f Fåborg
Baad [af Fyn] (Brand) - Fjermersolle i Sløsserup på Lolland, 15 km SV f Nykøbing F
Baad [af Halland] - 'Ker' i Halland, vist 15 km NØ f Falkenberg
D  
Dan - Alsbjerg, 10 km Ø for Fjerritslev, midt mlm Ålborg og Thisted
'Dotting' - Bläsinge 30 km NØ f Helsingborg
'Drefeld' - Gärsnäs 15 km V f Simrishamn i Skåne
  - Solbjerg,10 km N f Slagelse
Due - flere steder i Skåne
Dyre - Tirsbæk 5 km Ø for Vejle, på N-siden af fjorden
  - Vindinge 5 km Ø f Roskilde,
  - Fuglebjerg 15 km NV f Næstved (ikke vist),
  - Hjelmsø 15 km N f Næstved (ikke vist)
Daa - Ukendte steder i Sønderjylland, spredt til øerne
E  
Emmiksen - Spangsbjerg i Esbjerg
F  
Falk - Vallø lige S f Køge
Falster - Virket,10 km NØ for Nykøbing F
Fasti - Vennergård i Velling s i Hind hrd, 5 km SØ f Ringkøbing
'Fikkesen' - Møn: Spejlsby udenfor Stege
Friis [af Arlevad] - Arlewatt 10 km N f Husum i Südschleswig
Friis [af Haraldskær] - Stolliggård og Genner lige NØ f Aabenraa
Friis [af Hesselager] - Ørbæklunde 10 km SV f Nyborg,
  - Årslev 10 km SSØ f Odense (ikke vist)
Friis [af Vadskærgård] - Nebel lå 10 km NV f Thisted,
  - senere Vadskærgård lige V f Lemvig (ikke vist)
Frille - Ribe by
  - Enggård (nu: Gyldensteen) 5 km Ø f Bogense
G  
'Galen' (Hvide) - Skåne (uspecificeret)
Galskyt - Odsgård 5 km ØSØ f Viborg
Galt - Vist Kragelund 10 km VNV for Silkeborg
Ged - Gedsholm 15 km Ø for Helsingborg
'Gere' - Sparresholm (da: Paddeborg) 10 km Ø f Næstved
Giedde - Rögle 10 km NNØ f Helsingborg
Glambek [I] - Pjedsted 20 km NØ f Kolding
Glob - Mors
'Godov' [af Danmark] - Nyrupgård lå lige N for Faxe
Grubbe - Tersløse nær Sorø (ikke vist),
  - Alslev midt mlm Køge og Præstø (ikke vist),
  - Gunderslev nær Næstved (ikke vist),
  - Ordrup 10 km SØ f Holbæk,
  - en gren i Sønderjylland (ikke vist)
Grubendal [af Skørringe] - Vestud på Møn
'Grubendal' [af Årsmarke] - Orebygård lige NV f Sakskøbing på Lolland
Grøn - Uspecificeret i Hassing hrd, 20 km SV f Thisted
  - I Sdr Lem s i Bølling hrd, 10 km SØ f Ringkøbing
Gyldenstierne - Ågård lige S for Fjerritslev, midt mlm Ålborg og Thisted
Gøye - Flårup på Lolland, 10 km SSØ for Maribo
H  
Hak - Der forekommer een linje i Skåne
  - een i Sverige
  - og een på Sjælland
'Halvbjørn' - Bogense
Harbo [til Nielsbygård] - Nielsbygård i Føvling s, midt mlm Kolding og Esbjerg
Harbou - Sindinggård 15 km NV f Herning
  - Engbjerggård, 10 km VNV f Lemvig, (ikke vist)
Has - Hardeberga i Torna hrd, lige Ø f Lund
Hase - Gåsetofte lige N f Kalundborg
Holck - Sønderjylland (uspecificeret)
Huitfeldt - Vedtofte 10 km ØNØ f Assens
Hvas [af Ormstrup] - Ormstrup 20 km SØ f Viborg
'Hvide' [Skjalm] - Fjenneslev lige Ø f Sorø
Hvide [marsk Stig] - Møllerup på Djursland, 15 km NV for Ebeltoft
Høeg (ikke Banner) - Landting, 10 km Ø f Struer
  - og strøgods på Skanderborg-egnen (ikke vist)
Høg [de gamle] - Åbjerg i Vedersø s, 15 km N for Ringkøbing
Hørby - Hørby, lige V f Hobro
J  
'Jernskæg' - Nr Herlev lige SV f Hillerød,
  - Pederstrup nær Ballerup, 15 km V for København (ikke vist),
  - Skjoldenæs(holm) 10 km N for Ringsted (ikke vist)
Juel [af Langeland II] - Lejbølle, 15 km NØ f Rudkøbing
Juel [m stjerne] - Øgelstrup eller Uglstrup lå 10 km SV for Holstebro
Jul [af Sønderjylland] - Flensburg (borgmester)
Juul [m lilje] - Slet hrd nær Løgstør
  - Skast hrd nær Esjerg (ikke vist),
  - Støvringgård, 15 km SSV f Aalborg (ikke vist)
K  
Kabel [af Tåstrup] - Kristianssæde (da: Tostrup), 10 km V f Maribo
Kirt - Lindenborg (Næs) 20 km SSØ f Ålborg
Kotte - Dalby og Eskebjerg (nu Scheelenborg) på Hindsholm, 10 km N f Kerteminde
  - Odense (ikke vist)
Krabbe [af Damsgaard] - Damsgård og Ferringgård 10 km V f Lemvig
Krabbe [af Halland] - Kullagård, Veddige s i Viske hrd i Halland, 5 km SSØ f Varberg
Krabbe [af Roskilde] - Nordby på N-Samsø og Ørby på S-Samsø
Krabbe [af Østergaard] - Østergård p Salling 10 km ØSØ for Nykøbing M
Krag [af Jylland] - flere steder omkring Ringkøbing og Holstebro
'Krognos' - Färlöv 10km NV f Kristianstad i NØ-Skåne,
  - Tågarp et sted i Skåne (frit valg)
Krumpen - Skovsgård, måske den 5 km Ø f Viborg
Kruse [I] - Ballegård 5 km NØ f Mariager
Kyrning - Vessige 15 km NØ f Falkenberg (Halland)
'Kyrning [III]' = 'Bussjö-slægten' - Bussjö 5 km N f Ystad
Kyrning (Myre) - Duveke i Halmstad s, 15 km NØ for Landskrona
Køller - Kølleregård i Ibsker s på Bornholm, lige SSV f Svaneke
Kaas [m leopardhoved] - Hessel på Djursland lige S f Grenå
Kaas [m mur] - Gravlev 20 km S f Aalborg
Kaas [m sparre] - Kaas i Lihme s vestligst på Salling, 15 km NØ for Struer
L  
Lange [m 3 roser] - Lydum i Vestjylland, 15 km SV for Tarm, 20 km N for Varde
Laxmand - Sjörup lå 10 km V f Ystad
Limbek - Lehmbek 5 km NØ f Rendsburg
Lindenov - Fovslet 10 km SSV f Kolding
Lud - Lundsgård i Tranderup s, midt på Ærø
Lund [III] - Lundsgård i Grundhof s i angel, 15 km Ø f Flensburg
Lunge - Højstrup 20 NØ f Præstø (ikke vist)
  - Valbygård (nu: Juellinge) 15 S f Køge
  - Ryegård 15 V f Roskilde (ikke vist)
  - Mosegård 10 km SØ f Nakskov (ikke vist)
Lunov - Spredt i Ø-Jylland mlm Vejle og Ålborg
Lykke [m møllehjul] - Egholm 20 km S f Ålborg
Lykke [m vinranke] - Ormslev og Stadsgård 10 km VSV f Aarhus
Løvenbalk - Aunsbjerg 15 km S f Viborg
M  
Manderup - Manderup 10 km SSV f Frederikssund
von Mangelsen (Magnussen) - Blansgård 15 km NNV f Sønderborg
Marsvin - Vist Suserup 5 km S f Sorø. Derefter var de i og ved Odense
Mormand - Bramsløkke på Lolland, 10 km ØSØ f Maribo
Mule [af Odense] - Odense
Mund - Hannerup - nu: Fredericia
Munk [m bjælke] - Holbækgård 20 km NØ f Randers
Munk [af Havbro] - Havbro mlm Års og Farsø, 25 km SSØ f Løgstør
Munk [m vinranke] - Sdr Elkær 10 km N f Ålborg
Mus [af Stenalt] - Stenalt 15 km Ø f Randers
Mylting - Egeløkke på Langeland, 15 km NØ f Rudkøbing
Myre - St Myregård 10 km ØSØ f Rønne
Maaneskiold - Arlösa len i S-Halland, 10 km NØ f Halmstad
N  
Neb - uspecificeret Sjælland, senere Skåne
Norby [af Skovgårde] - Skovgårde, 10 km Ø f Assens
Norby [af Uggerslev] - Uggerslevgård, 15 km ØSØ f Bogense
O  
Orning - Eget i Vendsyssel, 10 km VSV f Frederikshavn
P  
'Panter' - N-Jylland og Sjælland, snart spredt i hele landet
Pors [af Vranderup] - Vranderup 5 km V f Kolding
Porse - Halland, uvist hvor
Prip - Tårup og Tørslev på NV-Djursland, 20 km ØNØ hhv Ø f Randers
R  
Rani - Karise, Havnelev og Varpelev på Stevns, 10-20 km SSØ f Køge
  - Herluflille 10 km N f Næstved (ikke vist)
Ravensberg - Uglerup 5 km NNV f Holbæk
Rekhals - Billum 10 km V f Varde
'Reventlow på Fyn' - Søbo 15 km N f Fåborg
Ribbing - Halland, uspecificeret
Rodsten - Fårup 10 km VNV for Vejle
Roed - St Brøndum i Himmerland, 25 km SØ f Aalborg
Rosenkrantz - Hevringholm på Djursland 25 km Ø for Randers
  - Kogsbøl, 15 km NV f Tønder
Rosensparre - Skarhult 15 km NØ for Lund
Rotfeld - Helleris på Thyholm, 15 km N for Struer
  - Bratskov 20 km V f Ålborg
Rud - Skjoldenæs(holm) 10 km N for Ringsted
Rudbek - Nielsbygård i Føvling s, midt mlm Kolding og Esbjerg
Rönning (Ryning) (sv højadel) - Rønninge Søgård, 10 km VNV f Nyborg
S  
'Saltensee af Linde' - Hørsholm 15 km SØ f Hillerød
'Saltensee af Tystofte' - Tystofte lige Ø f Skælskør
  - Majgård, Stårupgård og Ørum lige Ø f Skive (1410)
Sandberg [af Danmark] - Højrup 10 km NØ f Kolding
Sappi - Ørnsholm i Arrild s, 25 km N f Tønder
Saxtrup - Halmstad i Skåne, 15 km NØ for Landskrona
  - og flere steder i V-Skåne
Seefeld - Skovbo lige NØ f Hobro og Dalsgård lige SV f Hadsund
Sehested [af Jylland] - uspecificeret i Vendsyssel
Skade [af Jylland II] - Refstrup, 20 km VNV f Vejle
  - Djørup i Bislev s i Himmerland (ikke vist)
  - Skablund, 20 km ØNØ f Horsens (ikke vist)
Skadeland - Flere steder i Nørlyng hrd, 5-25 km SV f Hobro
'Skarsholm-slægten' - Skarsholm 15 km Ø for Kalundborg
Skave - Simmendrup 15 km NNØ f Næstved
Skeel - Uspecificeret i Almind Syssel: Trekantområdet Vejle - Fredericia - Kolding
Skiernov [II] - Mejlgård på Djursland, 15 km NV f Grenå
Skinkel [m lilje] - Odense
Skobe (Glob) - Vesløsgård 20 km NØ for Thisted
Skovgaard - Egebjerg 10 km Ø f Hjørring
Skram [m enhjørning] - Rundhof (Rundtoft) i Esgrus s, 25 km ØSØ f Flensburg
Skram [m stige] - Ørregård, 15 km NV f Herning
Snubbe [I] - Nær Snubbekorset i Sengeløse s, 15 km ØNØ f Roskilde
Sommer [af Jylland] - Løjstrup 10 km SV f Randers
'Sparre af Ellinge' - Äspinge 15 km NØ f Lund
Sparre [af Skåne] - Brodda 20 km VNV f Ystad
Spend - Rammegård 10 km SV for Lemvig
Splid [m stige] - Skast hrd Ø og S f Varde
Stangeberg - Bejerholm 10 km ØSØ f Haderslev
Steen [m muslingeskal] - Skovby Nørregård, 15 km V f Aarhus
Steensen og Straale - Udby, 10 km N f Vordingborg
  - Havnelev på Stevns SØ-hjørne (ikke vist)
'Stenbrikke' - Hammelmose 10 km V f Brønderslev
Sture - Helved 15 km NØ f Sønderborg
Stygge [I] - Frøstrupgård 15 km NNV f Varde
Stygge [af Tåsinge] - Kærstrup - nu Valdemars Slot på Tåsinge, 5 km SSØ f Svendborg
Svale - Vindeby på Langeland, 15 km S f Rudkøbing
T  
Thott - Löddeköpinge 15 km NV f Lund
'Tornekrands' - Kyø 10 km SV for Nibe
Taarnskytte - Linderumgård 20 km V f Frederikshavn
U  
'Udsen' - Houlbjerg hrd mlm Aarhus og Viborg
  - Kolding-egnen (ikke vist)
'Uldsax' - Skullerup(holm) 10 km VSV f Roskilde
Ulfeldt - Vist oprindeligt Sjælland, men spredt i det meste af landet
Ulfstand - Glimminge 10 km SV for Simrishamn
Urne - Urne 10 km SV f Åbenrå
Urup - Ugerup 10 km S f Kristianstad
V  
Vasspyd - Ålstrup i Landet s, 15 km ØSØ f Nakskov
'Vedby-slægten' - Nr Vedby på NV-Falster, 20 km N f Nykøbing
Vendelbo - Fur 20 km Ø f Nykøbing M
  - Skjern midt mellem Viborg og Randers, 20 km fra hver
Viffert - Torstedlund 20 km N for Hadsund
Vind - Rønshave og Vellinggård 15 km NNØ f Kolding
'Vognsen af Hæstrup' - Hæstrup 5 km S for Hjørring
'Vognsen af Hørbylund' - Dalsgård 5 km N for Hjørring
'Vognsen af Stenshede' - Grumholt (borte), 15 km V f Frederikshavn
Væbner - Føvling (nu: Våbensholm), 20 km NV f Horsens

 

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Stamgodser  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Langt på Nettet aug 2012
af Steen Thomsen.
Jævnlige mindre revisioner.
Udvidet jan 2021.