Steen Thomsen's forside   >   Mere adelsaarbog mm   >   Fælles indholdsfortegnelse til Ældste Danske Arkivregistraturer (ÆDA)

Post: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Steen Thomsen:

Fælles indholdsfortegnelse
til
Ældste Danske Arkivregistraturer (ÆDA)

Indledning

ÆDA er på 6 bind og rummer gamle registraturer fra offentlige arkiver. En Registratur er en beskrivelse af arkivets indhold, her med korte resumeer af hvert brev som da lå i arkivet.

En del af brevene er bevaret, og ses i
      Danmarks Riges Breve + Diplomatarium Danicarum
og/eller i
      Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis.
Alias
      Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte.
Mellem venner blot:
      Repertorium.

Der er person- og stednavneregister i hvert bind.

De 6 bind er nummereret 1, 2, 3, 4, 5-1, 5-2.

Der er indholdsfortegnelse i hvert bind, de er her samlet og forkortet lidt så de bliver mere overskuelige.
Stednavne er rettet til nutidig stavning.
Dermed kan man hurtigt finde ud af, hvilket bind der er interessant for en speciel søgning.
 

BIND 1

Kalundborgske Registratur ................. 1 —86.
Vordingborgske Registratur ................ 87 —160.
Skanderborgske Registratur ................ 161—276.

Kalundborg og Vordingborg: Overlap m bd 5-1.

BIND 2

Silkeborg ................................. 1 —111.
Åkjær ..................................... 113—166.
Alling Klosters Breve ..................... 167—194.
Viborg Stifts Breve ....................... 195—360.
St. Hans Klosters Breve i Viborg .......... 361—392

BIND 3

Aalborghuus ................................ 1 — 76.
      Herunder:
Hundslund Kloster .......................... 3 — 21.
Frue Kloster i Aalhorg...................... 21 — 30, 69 — 70.
Vrejlev Kloster............................. 30 — 44.
Børglum Bispestol .......................... 45 — 58.
Ålborg Slot og By .......................... 59 — 76.

Børglum Kloster ............................ 77 —108.
Økloster.................................... 109 —130.
Vestervig Kloster............................131 —170.
Dueholm Kloster ............................ 171 —206.
Gudum Kloster .............................. 207 —230.
Lundenæs Slot .............................. 231 —250.
Maribo Kloster ............................. 251 —312.
Roskilde Bispestol ......................... 313 —374.

BIND 4

Kalundborg Slot Registratur af 1551 ........ 1 — 56.
Antvorskov Klosters ........................ 57 —274.
St. Agnete Klosters i Roskilde ............. 275—290.
Lundegaard (Lund i Skåne) .................. 291—364.
Tommarp (Tommerup) Kloster ................. 365—382.
Kong Frederik Is Danske Registratur ........ 383—420.

BIND 5-1

Vordingborg og Kalundborg. 15. Årh ......... 1 - 8.
      NB Overlap m Bd 1.
Sønderborg. (Kong Hans’s Tid) .............. 9 - 17.
Kancelliet København. Kg Hans’s Tid++ ...... 19 - 41.
Hertug Frederik (1513) ..................... 43 - 47.
Ejler Bryske fik fra Kongen (1519)
      og sendte tilbage 1521 ............... 49 - 61.
Kister uden for Kancelliet. (1589-96.) ..... 63 - 70.
Hald. 1612 ................................. 71 - 96.
Sejlstrup. 1609 ............................ 97 -101.
Stjernholm. 1624 ........................... 103-122.
Lund Kapitel (Skåne) 1425 ++ ............... 123-174.
Odense St. Knuds Klosters 1548 ++ .......... 175-269.
Århus Kapitel 1555 (-1587 el sen) .......... 271-317.
Ribe Kapitels Arkiv. 1553 ++ ............... 319-461.
Slesvig Biskops Arkiv Schwabstedt (Svavsted)
      Uden år og 1588(-1631) ............... 463-498.
Slesvig Kapitels Arkiv. 15xx ............... 499-529.
Slesvig Kapitels Arkiv. 1588................ 531-538.
Slesvig Kapitels Arkiv. 1632 ............... 539-551.
Lund Alle Helgens Kloster. 1559 ............ 553-558.
Universitetets Arkiv, fra Roskilde St
      Clarae Klosters Arkiv. 1586 ++ ....... 559-601.
Odense St. Hans Klosters Arkiv 1558 ........ 603-642.
Mariager Klosters Arkiv. 1584(4602) ........ 643-761.
Løgum Klosters Arkiv. 1575 ................. 763-781.
Åhus (og Kristianstads) Hospital(er)
      1600 (og senere) ..................... 783-796.

BIND 5-2

Slagelse St. Peders Kirke. 1647............. 797 - 801.

Fyns Stift: Kirker, Præster, Degne ......... 803 -1125.
      Herunder:
Falsters Nørre Herred ...................... 807 - 808.
Falsters Sønder Hrd. 1572 (og 1595) ........ 809 - 815.
Musse Herred. 1616-17 ...................... 816 - 835.
Fuglse Herred. 1563?- 1564 ................. 836 - 850.
Lollands Sønder Herred. 1571 ............... 851 - 869.
Lollands Nørre Herred. (1571)............... 870 - 885.
Lollands Præster i Alm. 1589 ............... 886 - 897.
Lollands Præster i Alm.
      Stokkemarke Kirke. 1626 .............. 898 - 906.
Bjerge Herred på Fyn. 1568. ................ 907 - 918.
Odense Herred. 1572 ........................ 919 - 923.
Lunde Herred. 16. Århundrede. .............. 924 - 930.
Lunde Herred. 1571-72 ...................... 931 - 938.
Skam Herred. 1572 og senere ................ 939 - 947.
Skovby Herred. 1572? ....................... 948 - 966.
Skovby Herred. Tidligst 1604? .............. 967 - 970.
Vends Herred. 1572 ......................... 971 - 982.
Båg Herred. 1572 ........................... 983 -1001.
Båg Herred. 1576-78 ........................ 1002-1023.
Sunds Herred. 1572? ........................ 1024-1037.
Sunds Herred. 1576 ......................... 1038-1047.
Gudme Herred. 16. Årh ...................... 1048-1065.
Vinding Herred. 1572 ....................... 1066-1109.
Langelands Nørre Herred. 1572 ++? .......... 1110-1117.
Langeiands Nørre og Sønder Hdr 1576. ....... 1118-1125.

Notmark Kirke på Als. 1571? ................ 1127-1133.

God jagt og god arbejdslyst!

Steen Thomsen

Indlagt på WWW: okt 2022.
Steen Thomsen's forside   >   Mere adelsaarbog mm   >   Fælles indholdsfortegnelse til Ældste Danske Arkivregistraturer (ÆDA)  >  Top
Post: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk