Steen's hjemmeside  >  Hovedside slægt  >  Dansk adel stamtavler / Danish nobility pedigrees.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Dansk adel - stamtavler
Danish nobility - pedigrees

Ca 250 komplette stamtavler over slægter fra dansk adel i Middelalderen.
8.000 personer. En stor del af højadelen frem til 1600, dog mangler nogle af de største slægter. Omkring 2/3 af dansk adel født før 1600 og kortlagt i stamtavlerne.

La vær å skriv af! Skriv til mig hvem du er interesseret i og få en GEDCOM-fil med kildehenvisninger, forbehold, usikkerheder mm.

Ca 250 complete pedigrees (descendants tables) of Danish noble families from medieval times.
8,000 people. A big part of the higher nobility, even though some of the largest families are still missing. Around 2/3 of the nobility born before 1600 and covered by the pedigrees.

  A   Abildgaard   stamtavle
Akeleye til 1600   stamtavle
  Algudsen   stamtavle
  Altena   stamtavle
  B   'Baden'   stamtavle
Bagge [af Jylland]   stamtavle
  Banner og
  Høeg [de nye] til 1600
  stamtavle
  Barfod [tidl: Barfus]   stamtavle
  Barvidsøn   stamtavle
  Barsebek   stamtavle
  Basse [gamle]   stamtavle
  Basse [nye]   stamtavle
  Basse [af Sjælland]   stamtavle
  Basse [af Tjele]   stamtavle
  Basse [af Vendsyssel]   stamtavle
  Beck til 1600   stamtavle
  Benderup   stamtavle
  Bielke   stamtavle
  Bild   stamtavle
  Bildt   stamtavle
  Bjørn   stamtavle
  Blik   stamtavle
  Blaafod   stamtavle
  Bonde [af Lolland]   stamtavle
  'Borup-slægten'   stamtavle
  Brahe - til ca 1575   stamtavle
  Brand     Se Baad [af Fyn] (Brand)
  Brock [af Häckeberga] og
Brock [af Estrup]
  stamtavle
  Brockenhuus   stamtavle
  Brostrup   stamtavle
  Bryske   stamtavle
  Budde   stamtavle
  Budde [af Lolland]   stamtavle
  Bugge   stamtavle
  Bydelsbak [af Bregentved]   stamtavle
  Bydelsbak [af Torbenfeld]   stamtavle
  Bøistrup   stamtavle
  Bølle   stamtavle
  Baad [af Fyn] (Brand)   stamtavle
  Baad [af Halland]   stamtavle
  Baad [af Langeland]   stamtavle
  Baad [af Lolland]   stamtavle
  D   'Dotting' 'Døtting' 'Dode' etc   stamtavle
  'Drefeld'   stamtavle
  Dresselberg   stamtavle
  Due-slægter (3)   stamtavle
  Dyre [I] og [II] med Todde (Dyre),
Taa [af Tjørnelunde] (Dyre)
og Skeel [af Hesselballe] (Dyre)
  stamtavle
  E   'Eberstein' - Everstein
  (hovedgren i DK)
  stamtavle
  Emmiksen   stamtavle
  'Eskær-slægten'   stamtavle
  F   Falk   stamtavle
  Falster   stamtavle
  Fasti og Splid
  - Se også Skram [m stige]
  stamtavle
  Fikkesen   stamtavle
  Flemming - i DK   stamtavle
  Friis [af Haraldskær] - til 1600   stamtavle
  Friis [af Hesselager] - til 1600   stamtavle
  Frille   stamtavle
  G   Galskyt   stamtavle
  Galt   stamtavle
  Ged   stamtavle
  'Gere' - linien Gisleberga   stamtavle
  Giedde - til 1600   stamtavle
  Gjordsen   stamtavle
  'Gjødesen' (Rask)   stamtavle
  Glambek [I]   stamtavle
  Glambek [II]   stamtavle
  Glob [m søblade]   stamtavle
  Glob [m ørn]   stamtavle
  Godov [af Holstein] og
'Godov' [af Bramsløkke] og
'Godov' [af Skuldelev]
  stamtavle
  Green [af Sundsby]   stamtavle
  'Griis' [af Lolland]   stamtavle
  Grim [af Skåne]   stamtavle
  Grubbe - til 1550   stamtavle
  Grubendal   stamtavle
  Gyldenstierne (Gyllenstierna)
  - til 1600
  stamtavle
  Gyrstinge   stamtavle
  Gøye   stamtavle
  H   van Hafn   stamtavle
  Hak   stamtavle
  Halland, greverne af (Nørre) H.   stamtavle
  'Haltrup-slægten'   stamtavle
  Halvegge   stamtavle
  Harbo [af Nielsbygård]   stamtavle
  Harbou   stamtavle
  Hardenberg   stamtavle
  Has   stamtavle
  Hase   stamtavle
  Hegedal   stamtavle
  'Helstrup-slægten'   stamtavle
  Holck - til 1600   stamtavle
'Hollunger'   stamtavle
'Hummerklør'   stamtavle
Hummersbüttel   stamtavle
Hundermark   stamtavle
Hvas [af Komdrup]   stamtavle
Hvas [af Ormstrup]   stamtavle
Hvide [marsk Stigs slægt]   stamtavle
'Hvittenstiern'   stamtavle
Høeg [de nye]     Se Banner
Høg [de gamle]   stamtavle
'Haand'   stamtavle
  J   'Jernskæg'   stamtavle
'Jersore-slægten'   stamtavle
Juel [m stjerne] til 1600   stamtavle
Jul [af Sønderjylland]   stamtavle
Juul [m lilje] til 1600   stamtavle
  K   Kabel (Kabold)   stamtavle
'Kabel' [af Tåstrup]   stamtavle
Kalf   stamtavle
Kanne [af Jylland]   stamtavle
'Kelstrup-slægten'   stamtavle
Kid   stamtavle
Kirt   stamtavle
Knob   stamtavle
Kotte   stamtavle
Krabbe [af Herpinggård]   stamtavle
Krabbe [af Roskilde]   stamtavle
Krabbe [af Østergård] til 1600   stamtavle
Krag [af Sjælland] - Kyndby-linien   stamtavle
'Krognos'   stamtavle
Krummedige (Krummendiek)
  - den danske og den norske linie
  stamtavle
Krumpen
  stamtavle
Kruse [A] samt
Kruse [I] til 1600
  stamtavle
'Kyrning' [III] (Bussjö-ätten)   stamtavle
'Kærgaard-slægten'   stamtavle
Kaas [m leopardhoved]   stamtavle
Kaas [m mur] til 1600   stamtavle
Kaas [m sparre] til 1600   stamtavle
  L   Lang [af Skåne]   stamtavle
Laxmand   stamtavle
van Leveren   stamtavle
Limbek   stamtavle
Lindenov - til 1600   stamtavle
Lud   stamtavle
Lunge [gl og ny]   stamtavle
Lunov   stamtavle
Lykke [m møllehjul]
og Lykke [m vinranke] - til 1600
  stamtavle
Løvenbalk   stamtavle
  M   Manderup   stamtavle
'Markmand' [af Falster]   stamtavle
Markmand [af Sjælland]   stamtavle
Marsvin - til 1600   stamtavle
Meinstorp (Meinstorf, Meinstrup)
  - men kun i Danmark
  stamtavle
Moltke (danske middelalderlinie)   stamtavle
Mule [af Falkendal] (Portmand)   stamtavle
Mule [af Kærstrup]   stamtavle
Munk [m bjælke]   stamtavle
Munk [af Fjællebro]   stamtavle
Munk [m vinranke]
  - men ikke [af Havbro]
  stamtavle
Mus [af Stenalt]   stamtavle
Mus [af Ullerup]   stamtavle
Myndel (Mündel)   stamtavle
'Maanestierne' [af Fyn]   stamtavle
  N   Neb   stamtavle
Ny   stamtavle
  O   Obelitz - til ca 1900   stamtavle
Orning - til ca 1600   stamtavle
Oxe   stamtavle
  P   'Panter'   stamtavle
'Passow'   stamtavle
Pig [af Jylland]   stamtavle
Pors [af Vranderup]   stamtavle
'Present'   stamtavle
Prip   stamtavle
Puder   stamtavle
Putbus (Podebusk) - til 1660
  - excl yngre linje på Rügen
  stamtavle
  Q   Qvitzow (Quitzow) - til ca 1600   stamtavle
  R   'Rafvad'   stamtavle
Rani   stamtavle
Rantzau - grenen på Fyn   stamtavle
Ravensberg   stamtavle
Reberg   stamtavle
Rekhals   stamtavle
Reventlow på Fyn   stamtavle
Rodsteen - til ca 1600   stamtavle
Roed   stamtavle
Rosengaard (Rosengarten)
  (Slaweke)
  stamtavle
Rosensparre   stamtavle
Rostrup   stamtavle
Rotfeld   stamtavle
Rud   stamtavle
Rynebæk   stamtavle
Rød [af Thy]   stamtavle
'Rømer' [II] i Norge   stamtavle
Rønnow   stamtavle
Raaris   stamtavle
  S   'Saltensee' [af Linde]   stamtavle
'Saltensee' [af Tystofte]   stamtavle
Sandberg [af Jylland]   stamtavle
Sappi   stamtavle
Saxtrup   stamtavle
Seefeld - til ca 1600   stamtavle
Sehested [af Jylland] - til ca 1600   stamtavle
Siker   stamtavle
Sjællandsfar [II]   stamtavle
  Skade [I]   stamtavle
  'Skade (Kraus)'   stamtavle
'Skarsholm slægten'   stamtavle
  Skave   stamtavle
  Skeel - til 1600   stamtavle
  Skiernov [I] og 'Skiernov' [II]   stamtavle
  Skinkel [m lilje] - til 1600   stamtavle
  Skinkel [m søblade] - ukomplet   stamtavle
  Skobe   stamtavle
  Skovgaard   stamtavle
  Skram [m enhjørning]   stamtavle
  Skram [m stige]   stamtavle
  Smalsted - den nørrejyske linie   stamtavle
  Sommer [af Jylland]   stamtavle
'Sparre [af Ellinge]'   stamtavle
Sparre [af Skåne]   stamtavle
Splid - sammen med Fasti   stamtavle
Spoldener   stamtavle
Stampe [af Gerdrup]   stamtavle
Stampe [af Klarupgård]   stamtavle
Stangeberg   stamtavle
Steeg [I] og [II]   stamtavle
Steen   stamtavle
Steenfeld (Steen)   stamtavle
Steensen - Straale - til 1600   stamtavle
'Stenbrikke'   stamtavle
'Stensbæk-slægten'   stamtavle
'Stiernemaane'   stamtavle
'Stubbendrupgård-slægten'   stamtavle
Sture [på Als]   stamtavle
Stygge [I]   stamtavle
Stygge [II - af Rugtved]   stamtavle
Stygge [af Tåsinge]   stamtavle
Størle   stamtavle
  T   Thott - i DK   stamtavle
Tidemand   stamtavle
'Tornekrands'   stamtavle
Trolle   stamtavle
Taa [af Kragerupgård]   stamtavle
Taarnskytte   stamtavle
  U   Udsen   stamtavle
Ulfstand   stamtavle
Urup   stamtavle
  V W   Walkendorff - til 1600   stamtavle
'Vedby-slægten'   stamtavle
Vendelbo   stamtavle
'Wernekes slægt'   stamtavle
Vestenie   stamtavle
Viffert   stamtavle
'Vognsen' [af Hæstrup]   stamtavle
'Vognsen' [af Hørbylund]   stamtavle
'Vædderhorn'   stamtavle

Samlet ved litteraturstudie (dvs kritisk afskrift) af:
   Danmarks Adels Aarbog
   Dansk Biografisk Leksikon udg 2 og 3
   Trap: Danmark
   Raneke: svenska medeltidsvapen.
   Erik Ulsig: Danske Adelsgodser i Middelalderen.
   Wernstedt, Möller, Gillingstam: Äldre svenska frälsesläkter.
   Tor Flensmarck: Skånelands medeltid: orter & ätter.
   mmm.

Lagt på Nettet som oversigtsside aug 2014
og jævnligt ajourført.
De første stamtavler er fra før okt 2006.

Steen's hjemmeside   >  Hovedside slægt   >  Dansk adel stamtavler / Danish nobility pedigrees.   >   Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk