Vær præstegård 1914.

Steen Thomsen's forside  >  Vær præstegård 1914

E-post: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk


I 1914 afgik pastor Peter Christensen som præst til Vær, hvor han havde været siden 1902. Menighedens afskedsgave var et fotoalbum med billeder fra præstegården og kirken, de ses her.

Klik på billedet for stor størrelse - og skarpere.

1914 the rev. Peter Christensen retired as vicar to Vær, where he had been since 1902. The congregation gave him a photo-album with pictures from the parsonage and the church.

Click the picture for a larger size - and sharper.
Præstegården set fra Stensballevejen.
The parsonage seen from the road.Vær Sø set fra Lunden.
Vær Lake seen from The Grove.'Verdens Ende' i Lunden ved Vær Præstegård, set mod Nørrestrand.
'The end of the world' in The Grove looking against Nørrestrand.Vær Præstegård fra gården. Hovedbygningens facade og den nordlige længe med køkken og bryggers. Over hoveddøren står der "1835".
The parsonage seen from the yard. Facade of the main building plus the northern wing. Over the main door the year "1835".Den østlige længe af præstegården.
The east wing of the parsonage.'Mors Plads' i præstegårdshaven, hun sidder selv ved bordet.
'Mothers seat' in the parsonage garden, she is sitting at the table.Dagligstuen set mod S, havestuen i baggrunden. Præstekonen, datteren Agnes ved klaveret, præsten foran bogskabet.
Over klaveret ses billeder af 3 af børnene, der døde som små.
Sitting room looking south, the room facing the garden is behind. The vicars wife, the daughter Agnes at the piano, the vicar in front of the bookcase.
Over the piano are pictures of 3 of the children who died in infancy.
Dagligstuen set mod N, spisestuen i baggrunden. Datteren Elisabeth syr, præsten læser, Agnes ved bordet, præstekonen ved vinduet.
Sitting room looking north, dining room is behind. Daughter Elisabet sowing, the vicar reading, Agnes at the table, the wife at the window.Vær kirke 1914.
Vær church.Vær Kirke indeni.
Vær church inside.


Personerne var:

Præsten:
Christen Peter Christensen (1849-1936)

Født på Borgnæs på Ærø, 1877 cand theol, 1878 kappellan i Visby og Heltborg i Thy, 1882 præst til Oddense og Ottinge i Salling, 1887 præst til Beder og Malling S for Århus, 1902 til 1914 præst til Vær og Nebel Ø for Horsens. Otium i København. Begravet i Beder.

Præstekonen:
Sophie Agnes Jansigne Lützhøft (1858-1937)

Født på Tandrup i Thy, gift 1882 i Bedsted i Thy, død i København, begravet i Beder.

Agnes, deres datter:
Petra Agnes Lützhøft Christensen. (1895-1983)

Tandlæge i Nykøbing Falster. Gift 1920 med Anthon Christian Buemann (1894-1991), tandlæge i Nykøbing Falster.

Elisabeth, deres datter:
Agnes Augusta Elisabeth Lützhøft Christensen (1893-1976).

Keramikdekoratør i Næstved, senere tegnelærer i København. Gift 1923 til ca 1938 med Hans Christian Thirslund (1895-1976) billedskærer ved Kählers Keramikfabrik i Næstved.

Præstens havde 10 børn (hvoraf de 7 voksede op), 19 børnebørn hvoraf næsten halvdelen lever endnu 2008, 25 oldebørn (herunder Steen Thomsen) spredt i Danmark, USA og Argentina, mindst 37 tipoldebørn og en håndfuld tip-tip-oldebørn.


The characters:

The vicar:
Christen Peter Christensen (1849-1936)

Born at Borgnæs on the island Ærø, 1877 master of theology, 1878 curate at Visby and Heltborg in the county Thy, 1882 vicar at Oddense and Ottinge on the peninsula Salling, 1887 vicar at Beder and Malling south of Århus, 1902 to 1914 vicar at Vær and Nebel east of Horsens. Otium in København (Copenhagen). Buried at Beder.

The vicars wife:
Sophie Agnes Jansigne Lützhøft (1858-1937)

Born at the estate Tandrup in county Thy, married 1882 in Bedsted in Thy, died in København (Copenhagen), buried at Beder.

Agnes, their daughter:
Petra Agnes Lützhøft Christensen. (1895-1983)

Dentist in Nykøbing Falster. Married 1920 to Anthon Christian Buemann (1894-1991), dentist in Nykøbing Falster.

Elisabeth, their daughter:
Agnes Augusta Elisabeth Lützhøft Christensen (1893-1976).

Ceramics painter at Kählers Ceramics Factory in Næstved, later drawing teacher in København. Married 1923 to ca 1938 to Hans Christian Thirslund (1895-1976) carver at Kählers Ceramics Factory in Næstved.

The vicar and his wife had 10 children (7 grew up), 19 grandchildren - about half of them still alive 2008, 25 great grandchildren (among them Steen Thomsen) scattered in Danmark, USA, and Argentina, at least 37 great great grandchildren, and some of the next generation.Familien Lützhøft Christensen


Her ses efterkommerne efter pastor Peter Christensen.
Hold musen over en person for at se data.
Rettelser og tilføjelser modtages meget gerne!

The descendants of the rev. Peter Christensen.
Position mouse over person to see data.
Corrections and additions will be received with gratitude!

     


Steen Thomsen's forside  >  Vær præstegård 1914   >  Top.

E-post: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk