Steen Thomsen's forside   >   Spøttrup og Hald.
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Steen Thomsen:

Borgen Spøttrup i Salling og
Hald borgruiner og hovedgård nær Viborg.

Spøttrup er en af landets bedst bevarede middelalderborge. Den blev bygget omkring 1500 som bispens borg og forrådshus. Den ligger i Salling 50 km NV f Viborg.

Hald har eksisteret i århundreder, først som borg og siden som mere fredelig adelig hovedgård eller herregård. Den ligger ved Dollerup Bakker og Hald sø lige S f Viborg. Den har haft 4 forskellige placeringer - indenfor 1 km radius.

Her er billeder fra Spøttrup og Hald fra sommeren 2011.

Klik på et billede for større størrelse. Click image for larger size.


Spøttrup

Spøttrup ligger midt i marker og enge og den er utroligt velbevaret - tidernes ombygninger har ikke ændret det ydre ret meget. Den blev grundigt restaureret omkring 1940.

Spøttrup med voldgrav


Her ser vi volden og den inderste voldgrav - der er en grav mere udenom. Udbygningerne på østmuren er 'hemmeligheder' - på jævnt dansk lokummer med afløb lige ned i voldgraven.

Spøttrup port


Den indre bro og porttårnet. Syd'fløjen' er kun en smal vægtergang, vi kan kigge igennem den.

Spøttrups gård og port


Gårdspladsen, porttårnet, den indre 'vinde'bro, det ydre porttårn og den ydre 'vinde'bro.

Dansesalen


Dansesalen var oprindeligt bispens kornmagasin, men blev ombygget til dans omkring 1580.


Hald 1: Brattingsborg

Brattingsborg


Det ældste Hald vi kender hed Brattingsborg. Det er to borgbanker med en voldgrav imellem, de er 40 * 40 m og 23 * 40 m, og der var en 20 m bred men tør voldgrav udenom. På den store banke har selve borgen stået og på den lille har der nok været en forborg. Brattingsborg er ikke udgravet.


Hald 2: Niels Bugges Hald

Denne borg fra 1300-tallet ligger på et næs ud i søen. Omkring 1670 kaldtes den Gammelhald. Idag ses en firkantet borgbanke på 70 * 90 m med rester af en voldgrav omkring, og på banken er der fundet murrester. Hald blev købt 1346 af ridder Niels Bugge som levede 1333 og blev myrdet 1358/59. Han er rimeligvis tredje mand i slægten Bugge, men slægtens våbenskjold tyder på at de udspringer af slægten Høg. Hans svigersøn solgte Hald til kong Valdemar Atterdag (ca 1320-1375). Omkring 1400 dekreterede dronning Margrethe I at borge og stenhuse skulle nedrives. Niels Bugges Hald: Banken


Borgbanken set mod Øst, tilhøjre anes den sydlige voldgrav.

Niels Bugges Hald: Nordlige voldgrav


Den nordlige voldgrav set mod Øst.

Niels Bugges Hald: Sydlige voldgrav ud mod søen


Den sydlige voldgrav set mod øst, søen anes under træerne.

Niels Bugges Hald: Mere voldgrav


Mere af voldgraven.


Hald 3: Bispens Hald

Biskop Jørgen Friis (ca 1492-1547) var en af de sidste katolske bisper før reformationen. Han nåede lige at bygge det tredje Hald i 1528, 8 år før han blev afsat ved reformationen. Han var bisp i Viborg, men flyttede ind på sin nye borg. Efter reformationen blev han boende en tid - altså i fangehullet under det store tårn. Bispens Hald set på afstand


På vej ud på det næs, hvor Bispens Hald ligger.

Bispens Hald


Nærmere på Bispens Hald. Vi går på adgangsdæmningen, gelænderne markerer hvor vindebroen var, voldene er høje, og tårnet højere - men det er nu en rekonstruktion. Der er udgravet kældre af de murede portbygninger og forrådshuse.

Trappen i tårnet


den indvendige trappe i det rekonstruerede tårn.

Bispens løngang


Hvad er en borg uden en hemmelig gang? Løngangen her går igennem volden, men Jørgen Friis fik aldrig lejlighed til at benytte den.


Hald 4: Gregers Daa's Hald

Det lå i haven nedenfor den nuværende Hald Hovedgård, og der er højst et par pavilloner tilbage, så det er der ikke noget billede af.


Hald 5: Den nuværende Hald hovedgård.

Bygget 1789 af landsdommer Frederich Schinkel (-1794). Som herremand var han kendt som en fæl bondeplager. Man bør nærme sig huset nede fra søen: Alleen langs søen


Langs søen går en flot lindeallé, kaldet Guldbergs Allé. Den regnes for plantet ca 1800, og fhv statsminister Ove Høegh-Guldberg ejede Hald 1798-1808. Det er søen der er overbelyst til venstre.

Trappe fra Alleen


Midt på aléen begynder en lang trappe med flere afsatser.

Midt på trappen


Fra første afsats kan man se et spidst tag.

Trappen op til hovedbygningen


Og fra anden afsats kan man ane en tårnagtig sag.

Hovedbygningen


Vel oppe ad trappen kan man se det nuværende Halds hovedbygning mellem de to pavilloner som måske er fra Gregers Daas Hald.

Steen Thomsen


Indlagt på WWW: Dec 2011.

Steen Thomsen's forside   >   Spøttrup og Hald.  >  Top
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk