Steen Thomsen's forside   >   Opkaldereglerne

Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk


Opkaldereglerne


De gamle opkalderegler kan vi se helt tilbage fra vikingetiden, og de blev fulgt op i 1800- og 1900-tallene.
 

Reglerne

Regler med højere prioritet:

Disse regler er oldgamle og rimeligvis hedenske, og vi må antage at de er et udtryk for navnemagi: Ved at give navnet videre, gav man også den opkaldtes lykke, skæbne og egenskaber til sit barn. I kristen tid har den officielle begrundelse snarere været at 'ære sin far og sin mor' som Moseloven skriver.

Litteratur

Fabritius & Hatt: Håndbog i Slægtsforskning. 1963. S 233.
Som henviser til:
VA Secher: Opkaldelsesskikke i Østjydske Bondeslægter fra 17. og 18. Århundrede. Meddelelser fra Rigsarkivet bd 1, s 471-520.

Steen Thomsen

Indlagt på WWW: mar 2018.
Steen Thomsen's forside   >   Opkaldereglerne  >  Top
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk