Steen Thomsen: Slægten Monrad ca 1200 - ca 1600.

Til Steen Thomsen's forside.

steen.thomsen snabel-a danbbs.dk
 

Her er et forsøg på at samle Monrad'ernes aner. Deres forgreninger i Danmark, Norge, osv, er ikke med her. Hovedkilderne er Brenners artikel fra 1970 og Blaabjergs i Slægten 1998-99.


Monrad-slægten i Danmark

Slægten kommer til Als i Sønderjylland (hertugdømmet) 1589 med Johannes Davidsen Monrad (1566-1623). Han regnes som stamfar til alle nulevende Monrad'er i Danmark, Norge osv, og er en 'stærk ane', dvs at der er mange af os der nedstammer fra ham.
 

Det springende punkt.

Monrad's anetavle er opbygget af S Otto Brenner, og den indeholder to-tre usikre led efter hinanden. Den ældre anelinie er familien Muntprat, som er købmænd i Konstanz i Tyskland på grænsen til Schweiz; dem har Brenner fra trykte stamtavler af J Kindler von Knobloch og Alois Schulte. Liniens sidste sikre medlem er Jacob Mumprat (ca 1435 - 1512 el senere) borgmester i Konstanz.

Den yngre sikre linie begynder med David Monrad (ca 1533 - 1579) præst i Kappeln 40 km SV for Flensburg, far til ovennævnte Johannes.

På to generationer skal de så nå fra Konstanz til Kappeln, dvs hele Tyskland på langs. Det er langt, men det kan forklares med at David og hans formodede far er teologer og har tilsluttet sig Reformationen. Derfor er de nødt til at rejse nordpå for at få præste-embede.
I Konstanz blev Reformationen indført 1525 af Muntprat'ernernes slægtning Ambrosius Blarer von Giersberg (1492-1564), men han blev smidt ud ved Modreformationen 1548. (Tysk Wikipedie).
David Monrads antagelige far Jacob Mumprat (Mombrat, Monrod) blev 1528 immatrikuleret i Tübingen, 100 km N f Konstanz. Senere blev han præst til Lautenthal ved Goslar, 80 km SØ for Hannover. Det er 400 km længere nordpå. Herfra er der 300 km nordpå til Kappelen hvor David var præst.

Efter min vurdering ser koblingen rimeligt sandsynlig ud - men det ville være godt at kunne føre bevis for den. Sålænge det ikke er gjort, kan den ikke regnes for en historisk sandhed.
 

Kan man stole på Brenner?

Generelt nej! Brenner er berygtet for - i sine professionelle arbejder - at opfinde personer, der kan koble fra kundens aner til en kendt ældre anelinie. Hvis kunden var interesseret i 'fine aner', så var Brenner ofte leveringsdygtig. Derfor skal hans tavler altid kontrolleres mod originalkilder, med anvendelse af megen kildekritisk sans.

Imidlertid er Monrad-artiklen skrevet på Brenners ældre dage, da han havde travlt med at reparere på sit renommé, og såvidt vides er det ikke et bestillingsarbejde. Den skulle således være så troværdig som den giver sig ud for, ligesom Brenners storværk der kom få år senere: Nachkommen Gorms des Alten.
 

Luther og Monrad

Familietraditionen har flere historier om forbindelse mellem Jacob Mombrat / Monrod / Mumprat (ca 1505-ca 1577) og reformatoren Martin Luther. De skulle sammen have underskrevet den Augsburgske Konfession, og Jacob skulle være gift med en Luther - i nogle varianter reformatorens søster Elisabeth. Det holder bare ikke så meget vand. Den Augsburgske Konfession er hverken underskrevet af Luther eller Jacob - Luther var ikke tilstede, og Jacob var næppe blevet præst endnu i 1530. Derimod har han underskrevet Formula Concordia i 1577. Luthers søstre er opregnet i et skifte i 1534, og der er ingen Elisabeth gift Monrad.
 

Den ungarske adelsmand i Wien

Familietraditionen beretter også at slægten nedstammer fra en ungarsk møllersøn, der blev officer i Wien (i det Østrig-Ungarske kejserrige) og adlet af kejseren. Den afliver Brenner, der er ikke fundet nogen Monrad'er i Wien eller nogen officerer med tilsvarende navn. Det nærmeste vi kommer, er at en linie af Muntprat blev tysk rigsadel som Muntprat eller Muntbrot von Spiegelberg. (Kneschke: Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon. 9 bd. 1859-70 og Siebmacher: Wappenbuch s I-119).
 

Filer du kan hente hjem

Her følger så de første danske Monrad'er og deres (antagelige) aner Muntprat, Blarer etc, 13 generationer tilbage (28 aner) fra Johannes Davidsen Monrad (1566-1623) - den første Monrad-præst til Ketting på Als. De yngste personer er hans børn og svigerbørn. For alle aner og Monrad'er er (så vidt muligt) medtaget søskende med ægtefæller og svigerforældre.

Alle personer er blevet udstyret med et omtrentligt fødeår - hvis ikke et bedre kendes. Det ender på 0 eller 5, og er anslået ud fra sansynlighed, og skal ikke tages for nogen historisk sandhed, men blot som hjælpemiddel til at undgå at blande generationer sammen.
 

Navneliste (108 personer)

Anetavle som tekst-fil (1100 linjer)
Proband: Johannes Davidsen Monrad (1566-1623)
Anerne er forsynet med nummer, og slægtsbetegnelse (mfm = morfars mor)

GEDCOM-fil (108 personer)
Den er genereret med DISGEN, så der skal lidt håndarbejde til at få den pænt in i BK eller WinFamily. Derom kan du læse i:
Brugsanvisning til GEDCOM-installation

Rettelser og kommentarer modtages med glæde på nedenstående e-adresse!
 

Hovedkilderne

 S Otto Brenner:
 Die Herkunft der Familie Monrad
 Genealogie X 1970-71.
 (Tidsskriftet Genealogie er udgivet i Neustadt an der Aisch)

 Anton Blaabjerg:
 Slægten Monrad, H.P. Hanssen-Nørremølle,
   prins Richard, gref Jefferson og Danmark.
 Slægten (Forum for slægtshistorie) nr 18, juli 1998.
 Rasmus Hansen:
 Slægten Monrad, H.P. Hanssen m.v.
 Tilføjelse i ditto nr 19, jan 1999.

 Martin Clasen:
 Lutherverwandtschaft des nordischen Geschlechts Monrads?
 i Norddeutsche Familienkunde 1961 s 193-200.

 J Raben:
 Ketting Kirke og et Afsnit af Sognets ældre Historie.
 Fra Als og Sundeved 2. 1928.

 Ditlev Monrad:
 Slægten Monrad gennem Fem hundrede Aar.  1929.

 O F Arends:
 Gejstligheden i Slesvig og Holsten.
 1932.

Kilder er iøvrigt anført for hver person.

Våben

3-4 af slægterne i anetavlen førte våben - på et eller andet (senere) tidspunkt. Om det gælder for alle medlemmer, garanterer jeg ikke. Ingen af disse våben ses i Grünenbergs våbenbog, som blev tegnet og malet 1483 i Konstanz.

Blarer våben. Schweizisk slægt - mest i Deutschland. To linier: Blarer von Giersberg og Blarer von Wartensee. Ses fra 1223 i St Gallen, Bl v W lever endnu. Ikke i DK. K: Adelslex.
von Hundbiss våben: 3 mynder. Sydtysk råd- og købmandsslægt fra Ravensburg ved Bodensee, adlet 1540. Også stavet Hundtpiss, Humbis, etc. Ikke i DK. K: Kneschke, Wikipedia.
Muntprat våben. Tysk købmandsslægt i Konstanz på grænsen til Schweiz, Kendt fra 1351. De staves på mange måder. Indgiftet i adelen, og en linie Muntbrot von Spiegelberg blev tysk rigsadel. Måske samme slægt som Monrad her i landet, men ikke i DK med dette våben. K: Siebmacher bd 23, Kneschke.
Monrath våben: Måne og hjul. (På tysk: Mond + Rad - altså et talende våben). En enkelt dansk Monrad fik 1682 bekræftet sit (tvivlsomme) adelsskab med dette navn og våben. Der var ingen til at arve det.

Steen Thomsen

Til øverst på siden

Til Steen Thomsen's forside.

steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Indlagt på WWW: apr 2001.
Tilføjelser dec 2003.
Tilføjelse jun 2005.
Tilføjelse nov 2013.