Skifte i Århus 1711 efter Michel Lassen (- 1709).


Til Steen Thomsen's forside.

steent.homsen snabela danbbs.dk
 

Århus Købstads skifteprotokol nr 8, 1707-12 fol 425. (Rigsarkivet: Film M 9399a).

Dette skifte på 22 sider er nøglen til familien Lassen i Århus 1650 - 1750. Desværre er det gnidret skrevet, og svært at læse på filmen. Swane, der har behandlet 2 af de adelige familier Lasson i DAA 1951 har haft fat i det, men vist ikke fået ret meget med.

Der er nævnt 56 kvinder og ca 101 mænd, ialt ca 157 personer. De fleste må være så vel bestemt, at de kan findes i kirkebøger etc. Jeg synes der er en imponerende geografisk spredning.

Resumé:

Dateret maj 1711.

Michel er død natten mellem 13 og 14 dec 1709. Konen Sidsel Jensdatter død nogle år forinden. Skifte efter dem begge (dvs uskiftet bo).

4 sider med afskrifter af testamente, bevilling til uskiftet bo osv. Ikke læst.

Arvinger.

Der er 2 sider med deres 16 hel- og halvsøskende og deres mænd og børn, ialt ca 150 personer. Jeg har her nummereret de søskende, så man kan holde deres børnekuld ud fra hinanden. For hvert kuld er der i skiftet optalt hvor mange søsterlodder det består af. Jeg har her medtaget enkelte oplysninger fra et senere afsnit i skiftet, hvor arven fordeles. Jeg har indføjet 'gm' (gift med) mellem ægtefæller. Jeg har præciseret stednavnene hvor jeg kunne, '20 km mod Randers' betyder: fra Århus.
 

Michel Lassens arvinger hans hele søskende, nemlig:

1.   Salig Peder Lassens børn:

Las Pedersen i Århus
Jens Pedersen sammesteds
Ung Las Pedersen med hans sidste salig hustru
Bodel Dorthe Pedersdatter med hans sidste salig hustru
Karen Pedersdatter gm Niels Lassen i Århus [hvem er han?]
Salig Maren Pedersdatter gm Sr. Christen Schaarup ibid [sammesteds] avlede
     Jørgen Christensen,
     Niels Christensen,
     Peder Christensen,
     Anders Christensen,
     Edel Christensdatter.

[De bærer navnet Schaarup]

Thilstod de nærværende arvinger at disse 9 søsterlodder er rigtig og ey flere descendenter af denne broderlod.
 

2.   Salig Rasmus Lassen i Brendstrop hans børn:

[Brendstrup i Tilst s lige NV for Århus]

Anders Rasmussen i Brendstrup
salig Las Rasmussen i Århus avlede Johanne Lasdatter og Kirsten Lasdatter
Niels Rasmussen ... i Brendstrup
Rasmus Rasmussen på Flåden
Mett Rasmusdatter gm Poul Rasmussen i Brendstrup
Maren Rasmusdatter gm Morten Andersen ved Herlingholm ved Holsted. [Herningholm ved Herning tilhører slægten Lasson I, og de må være i familie med hinanden se kuld 5. Holsted må da være Hoslste(d)bro?. Hevringholm Ø for Randers er også en mulighed, ejes af Friis. Der er ikke noget nuværende Holsted].

Thilstod ... 10 søsterlodder ... ey flere descendenter ...
 

3.   Christen Lassen i Herskind [mlm Århus og Silkeborg] levende.

 
4.   salig Maren Lasdatter med salig Niels Pedersen i Åby [idag del af Århus] deres børn:

salig Peter Nielsen Aaby i Århus avlede Michel Pedersen og Maren Pedersdatter.
salig Kiersten Nielsdatter gm salig Anders Povelsen og Niels Povelsen i Århus avlede
     Niels Andersen ungkarl sejler,
     Povel Andersen i kongens tjeneste på flåden,
     Jens Andersen skræddersvend, og
     Povel Nielsen som er Niels Povelsens søn.
Sidsel Nielsdatter gm Jacob Rasmussen i Åby
Johanne Nielsdatter gm Christian Mørch i Æbeltoft

Thilstod ... 5 søsterlodder ... og ey flere descendenter ...
 

Den salig mands halvsøskende [altså Michel Lassens]:

5.   Assessor Jens Lasson hans børn.

Sr. Justitsråd Bendix Lasson
magister Lyder Lasson
Anders Lasson
salig Maren Jensdatter Lassen gm salig Dines Pedersen ... [Vintz] avlede Anna Dinesdatter gm Hartuig Prestegaard.
Maria Jensdatter Lassen gm rådmand Peder Jessen.
Anna Jensdatter Lassen, assessor Peder Thøgersens tilkommende [adelsslægten Lasson I. Han nævnes først i fordelings-afsnittet. DAA 1951 anfører at de er gift 14 jul 1698].

Thilstod ... 9 søsterlodder ... ey flere descendenter ...
 

6.   salig Rasmus Lassens børn.

salig Jens Rasmussen Lassen hans søn
     Las Rasmus Jensen Lassen, levende

Sr. Rasmus Rasmussen i Lunde ved Varde [15 km N for Varde], levende
salig Maren Rasmusdatter i Grundfør hendes børn:
     Anne Nielsdatter gm ... Lassen
     Anna Woldborg Nielsdatter gm Peder Lett

Mette Rasmusdatter gm Jens Sweigaard.

Thilstod ... 6 søsterlodder ... ey flere descendenter ...
 

7.   salig Maren Lasdatter gm salig Peder Sørensen og Jens Ole..sen i Søften [10 km NV for Århus] hendes børn:

Jens Pedersen i Århus
salig Søren Pedersen i Ands [Ans 40 km mod Viborg] avlede
     Peder Sørensen,
     Morten Sørensen i Karlby [25 km N for Århus, N for Hornslet],
     Joen Sørensen i ... og
     Maren Sørensdatter boende i Ands kro og haver kromanden.

salig Anders Pedersen i Vester Ørum [?] avlede
     Peder Andersen hestekøber,
     Mads Andersen i Ørum [? uden Vester]
     Søren Andersen sammesteds,
     Hans Andersen ungkarl, og
     Maren Andersdatter gm Las Jensen tjenende Sr justitsråd Leth i København.
[Iflg Trap er der kun eet V.Ørum. Det ligger i Sindbjerg s nær Vejle, og der er ikke noget Ørum ved. Der er mange Ørum, bla på Djursland].

salig Maren Pedersdatter gm salig Jens Pedersen boende i Trige Mølle [10 km fra Århus mod Randers] [deres børn:]
     Rasmus Jensen boende i Trige Nachen [Nakke?],
     anden Rasmus Jensen boende i Trige, og
     Mette Jensdatter i Hesselballe i Nørvangs hrd ... [Uldum] sogn [15 km N for Vejle]

salig Kiersten Jensdatter gm Rasmus Rasmussen Elsegård i Grundfør [10 km mod Randers] [Elsegårde ligger ved Æbeltoft] avlede
     Søren Rasmussen og
     Marie Rasmusdatter gm Rasmus Sørensen [senere i skiftet hedder han Niels N.] i Grundfør,
     anden Marie Rasmusdatter af Jens Rasmussens [?] .... i Grundfør og
     Inger Rasmusdatter.

salig Anne Pedersdatter gm salig Jacob Thommesen i Århus avlede
     Margrethe Jacobsdatter boende ved Christianssand i Norge, ... feldbereder Jens Brodersen [?] at han ... om hun er levende eller død, men derfor hendes lod efter arven affordres.

[Talt sammen til 9 søsterlodder, men der er ikke noget om 'Thilstod ey flere descendenter']
 

8.   salig Kiersten Lasdatter gm salig Jørgen Pedersen i Hasle

[I Århus V-lige udkant]:

salig Jens Jørgensen som boede og døde i Århus avlede
     salig Anna Jensdatter gm salig Jens Fløystrup som døde uden arvinger.

salig Jens Jørgensen på Fangen [? Tangen?] døde uden livsarvinger.
salig Las Jørgensen døde uden børn.
Johanne Jørgensdatter gm salig Jens Jacobsen i Hasle lever
salig Maren Jørgensdatter gm salig Anders Jensen og [salig] Peder Rasmussen i Hasle avlede
     Jens Andersen i Hasle,
     Niels Andersen sammesteds,
     Rasmus Andersen ibidem,
     Las Andersen ungkarl sejler [senere i skiftet i Sjelle, guve' om han kan læse sine egne kragetæer], og
     Jørgen Pedersen i Brabrand [Århus V-lige forstad].

Bliver og salig Kiersten Lasdatters halve søsterlod delt i tvende søsterlodder til Johanne Jørgensdatter i Hasle og til Maren Jørgensdatters børn i Hasle. Maren Jørgensdatters lod deles igen i 5 broderlodder.

[Talt sammen til 8 søsterlodder, men der er ikke noget om 'Thilstod ey flere descendenter']
 

Sidsel Jensdatters arvinger

[Også her er antal søsterlodder talt sammen for hvert kuld, men der er ikke noget om 'Thilstod ey flere descendenter' ved nogen af dem. Hendes arv deles i 7½ søsterlodder].
 

Hendes helsøskende nemlig:

 
9.   Maren Jensdatter gm salig Jesper Olufsen i Borum [10 km mod Silkeborg] levende

 
10.   salig Anne Jensdatter gm salig Rasmus Klog i Sjelle [mlm Århus og Silkeborg] hendes børn:

Niels Rasmussen i Pannerup [ved Trige 10 km mod Randers]
Jens Rasmussen i Sjelle
Talt sammen til 2 broderlodder.
 

11.   salig Kiersten Jensdatter gm salig Christen Nielsen i Skørring [mlm Århus og Silkeborg] hendes børn:

salig Niels Christensen i Skørring avlede
     Christen Nielsen i Skørring og
     Anna Nielsdatter i Århus

salig Anna Christensdatter gm salig Peder Brendstrup i Århus avlede
     Rasmus Pedersen sejler her fra byen,
     Michel Pedersen skomagerdreng,
     Sidsel Pedersdatter og
     Kiersten Pedersdatter sammesteds.

Talt sammen til 3 søsterlodder.

Item den salig kones halvsøskende, nemlig

 

12.   Morten Albretsen boende i Låsby, levende [mlm Århus og Silkeborg].

 
13.   salig Jens Albretsen i Roed [i Skørring s mlm Århus og Silkeborg] avlede:

Christen Jensen boende i Herskind [mlm Århus og Silkeborg]
Søren Jensen ungkarl sig opholdende i Roed
Albreth Jensen i Roed
Ellen Jensdatter gm Knud Sørensen i Galten [mlm Århus og Silkeborg].
Christen Jensen i Herskind forklarede at hans tvende brødre og en søster vare i live.

Talt sammen til 7 søsterlodder.
 

14.   salig Søren Albretsen i Dallerup [nær Gjern 10 km NØ for Silkeborg] avlede:

Niels Sørensen boende i Thostrup [antageligt Tostrup i Dallerup s]
Ellen Sørensdatter gm Søren Hansen i Dallerup

Talt sammen til 3 søsterlodder.
 

15.   salig Jacob Albretsen i Vadsted [mlm Århus og Viborg] hans børn:

Maren Jacobsdatter gm salig Peder Nielsen i Århus
Ellen Jacobsdatter gm Niels Therkelsen ibid
Apellone Jacobsdatter gm Erich Christensen hestekøber ibid
Sidsel Jacobsdatter gift i Vadsted
Gunders Johansen og Niels Christensen svarer for de 4 søsterlodder
 

16.   salig Sidsel Albretsdatter gm salig Peder Jensen Soubro [Sabroe?] i Selling [nær Hadsten mlm Århus og Randers] hendes datter og arving:

Maren Pedersdatter gm Peder Lofft i Århus.
 

Bo-registrering og vurdering

490 Rdl. 4 sider.
 

Auktioner

10 19 og 21 feb 1710. 4 sider. [Heraf kun:]

Bilægger kakkelovn            6 Rdl
Kontanter                120 Rdl
Sølvkande gammeldags 53 lod [800 g]      24 Rdl
7 gammeldags sølvskeer 20 lod [300 g]      9 Rdl
Resten er småting på under 4 Rdl.

Auktionerne giver 685 Rdl.
 

Gælden

er på 234 daler. 1 side.
 

Fordringer

1½ side [udestående, altså Michels penge].
 

Ialt 450 Rdl.

 
Fordeling.

6 sider med fordeling af pengene. Hver lod består af kontanter fra boet eller auktionerne, plus en part af de udestående fordringer. De to helsøskende får 34 Rdl + 11 Rdl af fordringerne, for de øvrige arvinger bliver det kun småpenge.

Hvert søskendekuld nævnes, oplysninger herfra er indbagt i ovenstående fortegnelse over arvingerne.
 

Indlagt på WWW: Nov 99.

Til øverst på siden

Til Steen Thomsen's forside.

steent.homsen snabela danbbs.dk