Steen Thomsen's forside   >   Adel og adelsaarbog   >   Ligsten Klevefeld
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

 


Steen Thomsen:

13 adelige ligsten, aftegnet for Terkel Klevenfeld (1710-1777)

Nobilitas daniae ex monumentis curante

Terkel af Klevenfeld var antikvar og forskede i adelsslægternes stamtavler. Han hed oprindeligt Klev og Kleve, men 1747 blev han adlet 'af Klevenfeld'. Navnet ses ofte stavet med -t: Klevenfeldt. Han havde tegnere ansat til at aftegne adelige ligsten, så han kunne studere våben-anetavlerne, og se hvem de begravede nedstammede fra, og han fik nogle af tegningerne kobberstukket.

Han fik ikke udgivet så meget, men hans håndskrevne genealogiske tabeller ligger på Rigsarkivet. Efter hans død blev 13 kobberstukne tegninger af ligsten (plus forside) udgivet 1777 af hans skifteforvaltere. Senere på året kom en andenudgave med 21 tegninger mere. Andenudgaven havde titlen: Nobilitas danicæ clypei sive insignia.

Her kommer første udgaven, hvor tegningerne er løse blade, så rækkefølgen er fri. Jeg har sorteret efter kirkens navn.

Kobberstikkerne som lavede trykpladerne har selvfølgelig sat deres navn på, men de har ikke altid medtaget tegnernes signaturer. Vi ved at Klevenfeld brugte denne tegner:
        Andreas Thornborg (ca 1730-1780) fra Mandal i Norge
En del af hans tegninger kendes på, at han lagde en skygge langs stenes højrekant og nedre kant.
Andre kendes på at våbnene er nummereret.

Jeg giver nedenfor en kort karekteristik af hvert våben, det er ikke en fuldgyldig blasonering (våbenbeskrivelse).
Våben-anetavlerne sammenlignes med stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog (DAA).

For større størrelse: Højreklik på billedet og vis i nyt faneblad eller vindue.
 

Forside


Forsiden


Helsingør St Olai

Christian Hansen (Baden) (-1592-1618)
til Udstolpe/Nørregård på Lolland, ritmester, lensmand. Ugift.

Våben:
Hans fædrende våben (venstre side) er:
Nr 1: Baden (måne og muslingeskal),
Nr 3: Juel (stjerne over 3 strømme),
Nr 5: Graa (måne og 3 stjerner),
Nr 7: Rosensparre (sparre m 3 roser),
Nr 9: Steensen (3 pile),
Nr 11: Skave (pentagram = femstjerne),
Nr 13: Venstermand (delt lodret, tomt og tværdelt 5 gange),
Nr 15: ?? (skråbjælke).

De 4 første er OK, af de 4 sidste kan vi genkende Skave, som skal byttes ned som det sidste. Af de 3 øvrige savner vi Fikkesen (hjortetak og 2 strømme) og Vestenie (skråbjælke med 3 egern). Steensen, Venstermand og ?? (skråbjælke) stemmer ikke med adelsaarbogen; den fjerde tipoldemor er ukendt.

Hans mødrende våben (højre side) er:
Nr 2: Gyldenstierne (stjerne),
Nr 4: Ulfstand (spidser),
Nr 6: Bille (delt lodret og 3 gg tværdelt),
Nr 8: Trolle (trold),
Nr 10: Høeg (skrådelt),
Nr 12: Rosensparre (sparre m 3 roser),
Nr 14: Lunge (3 liljer i trepas),
Nr 16: Thott (korsdelt).

Det stemmer helt med stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog (DAA).

Tegner: Andreas Thornborg.
Kobberstikker: T Haas.
Hvam i Himmerland i Jylland

Niels Harbou (-1545-1560) til Lille Restrup.
Og hustru
Berete Jensdatter Munk [af Havbro] (-1560-1584-)

Våben:
Hans fædrende våben (nr 1 fra venstre) er: Harbou (stjerne over 3 strømme).
Hans mødrende våben (nr 2 fra venstre) er: Clementsen (delt lodret, ½ ørn og 3 gg tværdelt af sølv (Hvidt) og skaktern.

Hendes fædrende våben (nr 3 fra venstre) er: Munk [af Havbro] (tværbjælke m vinranke).
Hendes mødrende våben (nr 4 fra venstre) er: Kruse [I] (tophue).

Alle våben stemmer med DAAs stamtavler.

Tegner: Christen Sørensen Testrup (-1738-1761), godsejer til Lille Restrup i sognet.
Kobberstikker: GW Barenfeind.
(Kilde til Tegneren: Abildgaard s 114).

Stenen er også tegnet af Abildgaard: Nr 482.

Ligsten i Jordløse på Fyn


Jordløse på SV-Fyn

Henrik Holck (-1528-1579)
til Rønhave og Ballegård (begge i Sønderjylland) og Højgård (Ø-Jylland), kancellisekretær.
Og hustru
Magdalene Andersdatter Reventlow [af Fyn] (-1597-1602-)
af den fynske slægt med mur-våben, hun og enkelte andre brugte navnet Reventlow (de har samme skjold men andet hjelmtegn).

Våben:
Hans fædrende våben er Holck (øverst til venstre, mursparre el murstenstrappe op-ned),
og det mødrende er Lund (nederst til venstre, ørn med stjerne i stedet for hoved).

Hendes fædrende våben er Reventlow (øverst til højre, mur, men hun har drejet muren på tværs, den plejer at være skrå), hendes mødrende er Lange (nederst til højre, 3 roser).

Det stemmer med stamtavlerne i DAA.

Tegning: Andreas Thornborg.
Kobberstikker: GW Baurenfeind.
Jordløse på SV-Fyn

Anders Jacobsen Reventlow [på Fyn] (-1518-1535)
til Søbo på S-Fyn, lensmand.
Og hustru
Cecilie Lange (-1553).

Våben:
Hans fædrende våben (midti til venstre) er: Reventlow [på Fyn] (skrå mur).
Hendes fædrende våben (midti til højre) er: Lange (3 roser).

Tegner: Rimeligvis Andreas Thornborg, ud fra måden at nummerere skjoldene på.
Kobberstikker: ??.

Stenen er også tegnet af Abildgaard: Nr 381.
Keldby kirke på Møn

Rd Henneke Moltke (-1326)
til Pohnsdorf, Wargentin mm i Mecklenburg.
Og hustru
Elsabe NN (-1355 el 56)
og datter
Christina Moltke (-1347)
Gift med
rd Vicke Moltke (-1354-1375- før 1387)
til Skafterup på Sjælland, af Møn, høvedsmand, gældker, rigsråd.

Det er en af de ældste bevarede adelige ligsten vi har i Danmark.

Våben:
Moltke (3 urfugle, 2 over 1). Urfuglene har fået påfuglehale.

Kobberstikker: OH de Lode.

Stenen er også tegnet af Abildgaard: Nr 257.
Lund Domkirke

Jens Brostrup (-1445-1497) ærkebisp til Lund.

Våben:
Hans fædrende våben (forneden til venstre ) er: Brostrup (skråbjælke med 3 roser).
Hans mødrende våben (forneden til højre) er: Rosengaard (tværdelt med ulvefisk).

DAA er enig.

Tegner: Andreas Thornborg.
Kobberstikker: L Haas.
Lund Domkirke

Jens Myre [Kyrning - Myre] (-1541-1575)
kannik i Lund. Ugift.

Våben:
De 4 våben nr 1 2 4 6 viser at han er søn af Hans Myre [Kyrning - Myre] (-1411-1522-) og Ellen Jensdatter (Ribbing), Ellen med farmor Laxmand. Tidligere var Jens og Hans placeret i den bornholmske slægt Myre med 3 myrer i skjoldet, så her blev vi klogere.
Slægten 'Kyrning - Myre' brugte begge navne, men samme våben. Den har stamtavle i DAA 1901 og i Raneke.

Hans fædrende våben (venstre side) er:
Nr 1: 'Kyrning - Myre' (6-stjerne), både skjold og stjerne burde være delt lodret,
Nr 3: ukendt (3 liggende svævende bjælker med hver 3+3 tinder), det ligner mere et bomærke,
Nr 5: ukendt (tværdelt, ½ enhjørning over skaktern), det ligner Budde fra Pommern (som har det skrådelt),
        de kom til landet kort før 1571), denne oldemor må være født omkring 1420.
Nr 7: ukendt (delt lodret, belagt med stjerne over måne der ligger på hornene),
        minder om Baden, (udelt skjold med rygliggende måne over muslingeskal).

Det første er OK, tre sidste kunne godt være fantasivåben,
så desværre blev vi ikke klogere på Myres ældre generationer og deres fruer.

Hans mødrende våben (højre side) er:
Nr 2: Ribbing (3 egeblade med spidserne mod skjoldets hjørner), de ses oftere med søblade (åkandeblade).
Nr 4: Lang [af Skåne] (3 egeblade med spidserne mod skjoldets hjørner), de har i reglen stilkene sammenvoksede.
Nr 6: Laxmand (svane over 3 strømme).
Nr 8: usikkert (4 strømme), kunne være Bølle (samme skjold) evt Orning (kun 2 strømme).

De 3 første er OK, nr 8 burde have været et Giedde-våben, efter DAA.

Tegner: Andreas Thornborg.
Kobberstikker: GW Baurenfeind.
Mørkøv på NV-Sjælland

Kirsten Ulfstand (-1492-1570)
til Toftholm og Skaftelev på Sjælland, og enkefrue til Flintholm på S-Fyn.
Enke efter
Karl Bryske (-1493-1515/21) til Flintholm på S-Fyn.

Våben:
Hendes fædrende våben (venstre side) er:
Nr 1: Ulfstand (spidser),
Nr 3: Due (ørn),
Nr 5: Has el Grim (delt lodret),
Nr 7: Urup (vædderhorn).

Alle 4 er skånske slægter. Has eller Grim stemmer ikke med DAAs stamtavler, men damen er usikker.

Hendes mødrende våben (højre side) er:
Nr 2: Bille (delt og 3 gg tværdelt),
Nr 4: Lunge (3 liljer i trepas),
Nr 6: Basse [de gamle] (vildsvinehoved) og
Nr 8: 'Litle' (en kvindelinie af Skjalm Hvides slægt) (3 tværbjælker).
Litle og den øvrige Hvide-klan brugte i reglen 5 tværdelinger, her er 6.

Basse og Litle skal byttes om iflg DAA.

Tegner: Rimeligvis Andreas Thornborg, ud fra måden at nummerere skjoldene på.
Kobberstikker: OH de Lode.
Näs Gamla Kyrka i Skåne

Anders Stigsen (Thott) (-1434-1496) til Trollenäs (da: Näs) i Skåne.
Gift 2' med
Karen Ibsdatter (Rosensparre) (-1500).

Hans fædrende våben (venstre side) er: Thott (korsdelt).
Hendes fædrende våben (højre side) er: Rosensparre (sparre m 3 roser).

Tegner: Andreas Thornborg.
Kobberstikker: L Haas.
Näs Gamla Kyrka i Skåne

Erik Thott (ca 1515-1533)
til Trollenäs (da: Näs) i Skåne. Ugift.

Våben:
Hans fædrende våben (øverst til venstre) er: Thott (korsdelt).
Hans mødrende våben (øverst til højre) er: Hollunger (3 møllehjul).

De våben stemmer allesammen med DAA.

Kobberstikker: OH de Lode.

Det er det første sted hvor vi ser navnet Thott som slægtsnavn.
Det er taget fra Thord Aagesen Thott (-1283-1301), som sandsynligvis var Eriks tip-4-oldefar.
Nr Lyndelse kirke, S f Odense, Fyn

Michel Brockenhuus (-1514-1555)
til Bramstrup og Damsbo på Fyn, lensmand.
Og hustru
Karine Lykke [m vinranke] (-1562).

Våben:
Hans våben (venstre side) er:
Nr 1: Brockenhuus (delt lodret m 3 roser på delingen).
Nr 2: Reventlow [på Fyn] (skrå mur).
Nr 3: Bild (tværdelt).
Nr 4: Urne (afhugget ørneben).
Nr 5: Ahlefeldt (delt lodret, 3 gg tværdelt, en vinge).
Nr 6: Moltke (3 urfugle) de fugle ligner mere duer.
Nr 7: Lindenov (delt lodret, 3 gg tværdelt, 2 lindekviste. Ældre segl viser som her ½ lindetræ).
Nr 8: Knob [m harpy] (harpy, ørn med kvindeoverkrop).

Hendes våben (højre side) er:
Nr a: Lykke [m vinranke] (bjælke m vinranke).
Nr b: Munk [m vinranke] (ligeså, men andet hjelmtegn).
Nr c: Bild (tværdelt).
Nr d: Bagge [af Jylland] (3 gg tværdelt, en ranke og 3 søblade).
Nr e: Lykke [m møllehjul] (Møllehjul).
Nr f: Udsen (klokke).
Nr g: Hvide [marsk] (stjerne).
Nr h: Kirt (bjælke).

Alle våben stemmer med DAA.

Tegner: Andreas Thornborg.
Kobberstikker: GW Baurenfeind.

Stenen er også tegnet af Abildgaard: Nr 336.
Vestervig i Thy

Niels el Jens Strangesen (Bild) (-1375-1424) til Nordentoft i Thy.
Gift 3' gang med
Ingeborg Folradsdatter Dosenrode (-1424-1440).

Våben:
Hans fædrende våben er: Bild (tværdelt).

Tegner: Andreas Thornborg.
Kobberstikker: T Haas.

Også tegnet af Abildgaard: nr 427.
På Abildgaards tegning er han død 1424, her er det 1423. Vi skal nok regne med Abildgaard. (Abildgaard s 118).
Aarhus Domkirke

Evert Eriksen (Thott) (-1484-1500/07) til Bavelse på Sjælland.
Og hustru
Margrethe Eriksdatter (Bølle) (-1507-1509-).
Han var bispens lensmand på Isgård på Mols, det er vel derfor de har ligsten i Aarhus Domkirke.

Bemærk at der er tom plads i tekst-borten øverst til venstre.
Teksten slutter 'ano dmi md' med et par forkortelses-streger over, dvs 'anno domini md', dvs 'det herrens år 15xx', for resten af årstallet blev aldrig indhugget.

Våben:
Hans fædrende våben (venstre side ved fødderne) er: Thott (korsdelt)

Hendes fædrende våben (højre side ved fødderne) er: Bølle (5 strømme), oftest kun med 4 strømme.

Tegner: Rimeligvis Andreas Thornborg, ud fra skyggen til højre og forneden, den angiver sjældent den korrekte tykkelse af stenen.

Stenen er også tegnet af Abildgaard: Nr 557.

Kobberstikker: GW Baurenfeind.

Kilder og litteratur

A
Abildgaard: Grinder-Hansen: Søren Abildgaard. Fortiden på tegnebrættet. 2010. 672 s.
855 tegninger 1756-1777 af adelige ligsten (gravsten, ofte med våben-anetavler) mm.
Her henviser jeg med tegningens nr.
Achen: Sven Tito Achen: Danske Adelsvåbener, en heraldisk nøgle. Politiken 1973.
Professor Storcks våbentegninger med tekster fra Thisets Nyt Dansk Adelslexikon (Begge ses nedenfor). 1716 våben.
C
CAJ: Chr. Axel Jensen: Danske adelige Gravsten fra Sengotikken og Renaissancens Tid, studier over Værksteder og Kunstnere.
3-4 bd (afhængigt af indbindingen). 1951-53.
Forholder sig til kunst og stil, men ikke til heraldik og genealogi.
Kaldet: Stenkatalogen.
D
DAA: Danmarks Adels Aarbog. Over 100 bd. Siden 1884.
Danmarks Kirker: Nationalmuseet: Danmarks Kirker. Mange bd. 1933 -> Er på Nettet .
K
Klevenfeld (1): Terkel de Klevenfeld: Nobilitas daniae ex monumentis curante. 1777.
Klevenfeld (2): Terkel Klevenfeldt: Nobilitas danicæ clypei sive insignia. 1777.
NB: her er han stavet med -t.
N
NDA: A. Thiset og P. L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon. 1904. 365 s. Få linier om hver slægt. Rettelsesblade.
R
Raneke: Jan Raneke: svenska medeltidsvapen. 3 bd. 1982-85.
Plus 6 siders rett.blad mærket 1/85. Plus rett.blad 1989. Genudgivet 2001 - vist uden rettelsesbladene.
Våben og oversigts-stamtavler over de svenske slægter - herunder de skånske/danske - også dem der ikke er i DAA!
Fyldige kildehenvisninger.
S
Storck: H Storck: Dansk Våbenbog. Afbildninger til ... Nyt Dansk Adelsleksikon (NDA). København 1910.
Heri har professor Hermann Storck (1839-1922) tegnet et våben for hver adelsslægt.
Disse tegninger er scannet og lagt på Nettet: Danske våbentegninger
T
Trap: Trap: Danmark. 5' udg 1953-1972. 30 bd.
Grundig gennemgang af godsernes ejerhistorier. Her er mange solide nye forskningsresultater, men de er ikke bragt som rettelser til DAA.
Jeg har også bemærkninger til Trap

Steen Thomsen


Indlagt på WWW: jan 2020.

Steen Thomsen's forside   >   Adel og adelsaarbog   >   Ligsten Klevefeld  >  Top
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk