Steen Thomsen's forside / My front page   >   Glaciale strukturer / Glacial structures   >   6. Moræner og dødis / 6. Moraines and Dead Ice
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Steen Thomsen:

Glaciale strukturer - foto atlas

Glacial structures - photo atlas

Hvad ser man på isen?

What can be seen in the ice?

6. Moræner og dødis 6. Moraines and Dead Ice
Dette atlas er ikke en glaciologisk lærebog, men illustrationerne til een. Her er 117 billeder fra bræer / jøkler / gletchere. Klik på billede for stor størrelse.

      Indhold:
      0. Glaciologisk forside
      1. Brætyper
      2. Sne & is
      3. Sprækketyper
      4. Snebroer
      5. Is og smeltevand
      6. Moræner og dødis   <-- HER
      7. Andre overflade-strukturer
      8. Is og aske
      9. Landskab nær isen

This atlas is not a glaciological textbook, but illustrations to one. Here are more than 101 pictures from glaciers. Click picture for larger size.

      Contents:
      0. Glaciological frontpage
      1. Glacier Types
      2. Snow & Ice
      3. Crevasse Types
      4. Snow Bridges
      5. Ice and Meltwater
      6. Moraines and Dead Ice   <-- HERE
      7. Other Surface Structures
      8. Ice and Ash
      9. Landscape near glaciers

6. Moræner og dødis

6. Moraines and Dead Ice

Bræen slider enorme mængder materiale af fjeldet, og aflejrer det som moræner: Sidemoræner, midtmoræner og endemoræner. Bag endemorænen kan der være en proglacial sø. En del af bræen som ikke bevæger sig mere (evt afsnøret), men blot ligger og smelter, kaldes dødis.
The glacier erodes enormous amounts of material off the mountain and deposits it as moraines: Lateral Moraines, Medial Moraines and Terminal Moraines. Behind a terminal moraine we may find a Proglacial Lake. A part of the glaicer that no more moves (maybe cut off), is called Dead Ice and sometimes an Ice-core Moraine.


Sidemoræne / Lateral Moraine
Sidemoræne. Denne lille sidemoræne er fra slutningen af 'den lille istid' for ca 2 århundreder siden. Bræen pr idag ses til højre.
Bag morænen ses det område der blev skuret rent af isen. (Der er ikke noget nordisk ord for grænsen).
Lateral Moraine. This little lateral moraine is from the end of 'the little ice-age' about 2 centuries ago. The glacier of today is seen to the right.
Behind is the area that the ice scoured free for all vegetation. The border is called a Trim Line.
Fåbergstølsbreen, Jostedalsbreen, Norge. Jul 1978.

Midtmoræner / Medial moraines
Midtmoræner. Når to bræer løber sammen, bliver deres 2 sidemorænet til 1 midtmoræne. 3 store midtmoræner ses i dette luftfoto. Dalbræen er 11 km bred.
Medial Moraines. When two glaciers run toghether their 2 lateral moraines join to 1 medial moraine. 3 large medial moraines are seen in this aerial photo. The valley glacier is 11 km across.
Breiðamerkurjökull, Vatnajökull, Ísland. Aug 1975. Anders R-M foto.

Midtmoræne / Medial moraine
Midtmoræne. En mindre midtmoræne. Dalbræen er 1 km bred.
Medial Moraine. A smaller medial moraine. The valley glacier is 1 km across.
Lodalsbreen, Jostedalsbreen, Norge. Jul 1988.

Midtmoræne / Medial moraine
Midtmoræner. 4 stk. Dalgletsjeren er 3-2 km bred. Man ser tydeligt hvor tyk isen har været, altså hvor højt op den har skrabet vegetationen bort.
Medial Moraines. 4 of them. The valley glacier is 3-2 km wide. Trim Lines (see above) are clearly seen.
Grosser Aletschgletscher, Schweiz. Aug 1981.

Endemoræne / Terminal Moraine
Endemoræne og proglacial sø. Bræfronten er udenfor billedet til venstre. Foran den en proglacial sø, omgivet af en endemoræne i hestesko-form. Den nærmeste side står vi på, men den fjerne side er tydeligere at se. Til højre den lavning hvor elven løber ud.
Terminal Moraine and Proglacial Lake. The glacier margin is to the left outside the picture. In front of it is a proglacial lake, surrounded by a horse-shoe shaped terminal moraine. The nearest side of it is where we stand, the distant side is clearer to see. To the right is the opening where the river flows out.
Kvíárjökull, Vatnajökull, Ísland. Aug 2010.

Mos på sten i midtmoræne / Moss on stones in medial moraine
Mos på sten i midtmoræne. En midtmoræne kan være så lang (her ca 5 km), og rejsetiden til bræfronten dermed så lang, at der når at gro mos på rullesten!
Moss on stones in medial moraine. A medial moraine can be so long (here ca 5 km), and the travelling time to the glacier front so long, that moss has time to grow on rolling stones!
Svínafellsjökull, Öræfajökull, Vatnajökull, Ísland. Jul 1983.

klippeblokke på isen / Rocks on the ice
Klippeblokke på isen. Her er ingen moræne, men nunatakken i baggrunden slipper nu og da en klippeblok løs. Den forreste har rejst et stykke på bræens transportbånd, bagved ses nogle flere på vej.
Nunatak er grønlandsk og betegner en fjeldtop der stikker op af isen.
Rocks on the ice Here is no moraine, but the nunatak in the background has dropped a block now and then. The foremost has travelled a distance on the glaciers conveyor belt, others are following.
Nunatak is a Greenlandic word for a mountain top sticking up through the ice.
Smørstabbreen, Norge. Jul 1975.

Dødis / Dead Ice
Dødis. Is der ikke bevæger sig kaldes dødis. Den er dækket af sten og sand og små vandhuller. Den brune forgrund er dødis. En stor smeltevandselv på isen løber mod venstre lige over mit hoved. Til venstre bag elven ses nogle hvide isvægge i dødisen. Dødis er farligt område: Man aner ikke om sten og sand ligger fast eller skrider under fødderne.
Dead Ice. Ice that is stagnant and does not move is called dead ice. It is covered whith rocks and sand and small ponds. The brown foreground is dead ice. Just above my head a large river (supraglacial) runs left. To the left behind the river a few white ice-walls can be seen. Dead ice areas are dangerous: One never knows whether sand and stones are firm or slip under one's feet.
Kongsvegen, Svalbard, Norge. Jul 1977. Anne S foto.

Dødis / Dead Ice
Dødis. Se ovenfor. Smeltevandselven i forgrunden forsvandt ind i en tunnel.
Dead Ice. As above. The supraglacial meltwater stream in foreground disappears into a tunnel.
Brøggerbreen, Svalbard, Norge. Jul 1977.

Dødis / Dead Ice
Dødis. En (adskillige) stejle dalbræ(er) ender i et tæppe af dødis. Lidt hvid is ses forrest th.
Dead Ice. A (several) valley glacier(s) end(s) in a blanket of dead ice. Some white ice can be seen in the right foreground.
Suldenferner, Süd-Tirol / Alto Adige, Italia. Jul 2000.

Dødis / Dead Ice
Dødis. To grene af dødis: Een i mlmgrunden, omgivet af mudret smeltevand. Isvæggen midti er 5-10 m høj på det højeste. Den anden gren i baggrunden (foran den grønne fjeldside) er mere ujævn og lidt mørkere, men også her ses blålig is et par steder. På engelsk vil den hedde en ice-core moraine, altså en moræne med is indeni.
Dead Ice or Ice-core Moraine. Two branches of dead ice. One in the middleground, surrounded by muddy water. The top of the icewall (just right of center) is 5-10 m high. The other branch is in the background, but in front of the green rock slope. It is more uneven and a bit darker, but spots of bluish ice are seen. This dead ice is also called an ice-core moraine.
Falljökull, Öræfajökull, Vatnajökull. Aug 2010.

Blåis og dødis / Blue Ice and Dead Ice
Blåis og Dødis. Samme sted som ovenfor: Den levende tunge af blåis med dødis på begge sider.
Blue Ice and Dead Ice. Same place as above: The live tongue of blue ice is moving left with dead ice on both sides.
Falljökull, Öræfajökull, Vatnajökull. Aug 2010.

      Indhold:
      0. Glaciologisk forside
      1. Brætyper
      2. Sne & is
      3. Sprækketyper
      4. Snebroer
      5. Is og smeltevand
      6. Moræner og dødis   <-- HER
      7. Andre overflade-strukturer
      8. Is og aske
      9. Landskab nær isen

      Contents:
      0. Glaciological frontpage
      1. Glacier Types
      2. Snow & Ice
      3. Crevasse Types
      4. Snow Bridges
      5. Ice and Meltwater
      6. Moraines and Dead Ice   <-- HERE
      7. Other Surface Structures
      8. Ice and Ash
      9. Landscape near glaciers

Steen Thomsen


Indlagt på WWW: nov 2009.
Revideret mar 2010.

Steen Thomsen's forside / My front page   >   Glaciale strukturer / Glacial structures   >   6. Moræner og dødis / 6. Moraines and Dead Ice  >  Top
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk