Steen Thomsen's forside / My front page   >   Glaciale strukturer, Forside / Glacial structures, Front Page.
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Steen Thomsen:

Glaciale strukturer - foto atlas

Glacial structures - photo atlas

Hvad ser man på isen?

What can be seen in the ice?

0. Forside 0. Front Page
Dette atlas er ikke en glaciologisk lærebog, men illustrationerne til een. Her er 117 billeder fra bræer / jøkler / gletchere. Klik på billede for stor størrelse.

      Indhold:
      0. Glaciologisk forside <-- HER
      1. Brætyper
      2. Sne & is
      3. Sprækketyper
      4. Snebroer
      5. Is og smeltevand
      6. Moræner og dødis
      7. Andre overflade-strukturer
      8. Is og aske
      9. Landskab nær isen

Jeg er cand scient med bifag i geologi, og har tilbragt over 4 md til fods på bræer/gletschere/jøkler i Norge, Ísland, Svalbard, Alperne. Jeg har samlet på bræbilleder siden 1970.

This atlas is not a glaciological textbook, but illustrations to one. Here are more than 101 pictures from glaciers. Click picture for larger size.

      Contents:
      0. Glaciological frontpage <-- HERE
      1. Glacier Types
      2. Snow & Ice
      3. Crevasse Types
      4. Snow Bridges
      5. Ice and Meltwater
      6. Moraines and Dead Ice
      7. Other Surface Structures
      8. Ice and Ash
      9. Landscape near glaciers

I have a bachelor's in geology and have spent more than 4 months walking or skiing on glaciers in Norway, Ísland (Iceland), Svalbard, The Alps. I have collected glaciological photos since 1970.


 

Index:


Danske ord er kun medtaget hvis de afviger fra de engelske.
A Ablation zone   Accumulation Zone   Afsmeltningsområdet   Air Bubbles   Algae   Assymetrical Crevasse
B Bands of Marginal Crevasses   Bergschrund   Bevægelse   Blue Bands   Blue Ice   Blå bånd   Blåis   Botnbræ   Braided River   Bregleppe   Bræbord   Bræbrønd   Bræbæk   Bræfald   BræPort   Brønd   Bubbles
C Calving Ice   Cave   Cirque Glacier   Closed Crevasses   Compression   Cornice   Corrie Glacier   Crampons   Cryokonite Holes   Cwm
D Dead Ice   dødis
E Endemoræne   En Echelon Displacement
F Firn   Flydejordsterrasser   Fog   Foliation
G Glaciation   Glaciation   Glacier Table   Gullies
H Hule
I Icebergs   Ice Cap   Ice-core moraine   Ice Crystals   Ice-dammed Lake   Icefall   Icefall   Ice Sheet   Ice Shelf   Icicles   Icing   Inlandsdelta   Isbjerge   Isfald   Ishylde   Isområde   Isopdæmmet sø   Istapper
K Klipper på isen   Kompression   Kryokonit-huller   Kælvende is
L Lake, Ice-dammed   Lake In Crevasse   Lake in slush area   Lake, Proglacial   Lake, Proglacial   Lake, supraglacial   Lateral Moraine   Lemming   Luftbobler   Lukkede Sprækker
M Marginal Crevasse   Medial Moraine   Melting Hole   Meltwater Gullies   Meltwater In Fjord   Meltwater Stream on Glacier   Meltwater tunnel   Midtmoræne   Moat   Moraine   Movement
O Ogives   Opsamlingsområdet   Outwash Plain   Overhæng   Overisning
P Piedmont Glacier   Plateau Glacier   Polygonjord   Portal   Pressure Melting   Proglacial Lake   Proglacial Lake
R Radiating Crevasse   Randkluft   Red Snow   Rime Crystals   Rocks On Ice   Rød sne
S Sand Cone   Serracs   Sidemoræne   Sjap-zone   Skæv sprække   Slush Zone   Smeltegryde   Smeltekløft   Smeltevand i fjord   Smeltevandsrender   Smeltevandsslette   Smeltevandstunnel   Snebro   Snebro, klemt   Sneområde   Snow Bridge   Snow Bridge, jammed   Snow, Layers of   Snow Line   Snow Zone   Solifluction Terraces   Solsmeltning   Solsmeltning   Solsmeltning   Spidsbuer   Splaying Crevasses Stenstriber   Stigjern   Stone Polygons   Stone Stripes   Sunmelting   Sunmelting   Sunmelting   Sø i sjap-område   Sø i sprække   Sø på isen   Sø, isopdæmmet   Sø, proglacial   Sø, proglacial
T Table   Terminal Moraine   Towers   Transverse Crevasse   Trim Line   Trim Line   Tryksmeltning   Tunnel   Tværspraekke   Tåge
U Udaddrejende sprækker
V Valley Glacier   Vindgryde
W White-out   Wind Pot


Opgave / Exercise

Opgave  /  Exercise
Opgave. Her er 10 numre, hvad ser du ved siden af dem? Og 11: Hvilken brætype ser vi? Måske kan du allerede svare, ellers kan du, når du har været igennem atlasset. Løsningen ses nedenfor, så det er nemt at snyde... Klik på billede for stor størrelse.
Exercise. Here are 10 numbers, what do you see besides them? And 11: Which glacier type is this? Maybe you know the answers alredy, otherwise you do when you are through the atlas. Solution below, so cheating is easy.... Click picture for larger size.
Oberer Grindelwaldgletscher, Schweiz. Aug 1981.

Hvannadalshnúkur
Til at begynde med bare et af mine bedste bræbilleder.
As an appetizer just one of my best glacial pictures.
Hvannadalshnúkur 2110 m.o.h., Öræfajökull, Vatnajökull, Ísland. Jul 1983.

Løsning / Solution

Løsning til opgaven ovenforSolution to the exercise above
1 Isfald Icefall
2 TværsprækkerTransverse crevasses
3 TværsprækkerTransverse crevasses
4 HængebræHanging Glacier
5 Knust is under isfald/hængebræChrushed Ice under Icefall / Hanging GLacier
6 MarginalsprækkerMarginal Crevasses
7 SmeltekløftMoat, Randkluft
8 Sneområde, opsamlingsområdeSnow Zone, Accumulation Zone
9 Sammensmeltet knust isFormer chrushed ice melted together
10 Isområde, blåis, afsmeltningsområde Blue Ice, Ablation Zone
11 Alpin dalbræAlpine Valley Glacier

Steen Thomsen


Indlagt på WWW: nov 2009.
Revideret mar 2010.

Steen Thomsen's forside   >   Glaciale strukturer, forside / Glacial structures, front page.  >  Top
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk