Steen Thomsen's forside   >   Sort Sol.
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Steen Thomsen:

Sort Sol: Stære Sturnus vulgaris.

Om efteråret samles stærene i tusindvis i Tøndermarsken før de drager videre mod England. Og igen om foråret når de skal nordpå. Omkring solnedgang samles flokkene og holder spektakulære flyvemanøvrer, før de går til ro i rørskoven. 'Sort Sol' er blevet betegnelsen på de tætte formationer der her kan opstå og formørke solen - selvom den i reglen er gået ned allerede.

Forestillingen varer kun nogle få minutter, og det er lige omkring solens nedgang - plus / minus et kvarter. Opvisningen varierer fra dag til dag, nogle dage kommer flokkene flyvende og plums! er fuglene væk nede i rørskoven. Andre dage flyver de frem og tilbage i flere minutter, først den ene flok og så den anden. På rigtig heldige dage kommer en rovfugl og skræmmer hele banden op igen, og så er flokken alvorligt stor - det så vi nu ikke.

Så det kan altså betale sig at afsætte flere dage - både af hensyn til fuglene og til vejret. Og man skal ikke købe de lokale busture: Vi så dem hver dag køre hjem igen før stærene var kommet. Ja det lignede ærlig talt bondefangeri!

Bramgæs Branta leucopsis

Foruden stærene er der også mange Bramgæs. De hører hjemme i nord-Rusland og andre arktiske egne, og de er gået voldsomt frem i de senere år: Den russiske bestand er 10-doblet. Nu ruger de også på Gotland i Sverige, på Saltholm i Øresund og længere nede i Europa. Årsagen til fremgangen er rimeligvis den stigende temperatur og fredning i vinterkvarterene.

Ninna og jeg drog til Tønder, og fandt stærene i Bundesgaard See, 12 km S for byen, dvs lidt nede i Deutschland. Billederne er taget 14-18 oktober 2011. De er ikke skarpe, for belysningen omkring solnedgang er ringe - ifølge sagens natur.

Klik på et billede for større størrelse. Click image for larger size.


Solnedgang


Med eller uden stære: Solnedgangen var flot nok.

Stære og elledning


Et lillebitte udsnit af en mindre stæreflok, som passerer en el-ledning. Her er kun 3-400 fugle.

Bramgæs


Mens man venter kommer der bramgæs i hundredevis (her ca 80), de overnatter længere mod SV, nok ude ved kysten.

Stære under indflyvning


To stæreflokke under indflyvning til overnatningsstedet. Flokkene her er ikke særlig tætte, og kanten af flokken er udflydende.

Solnedgang på hjemvejen


Solnedgang på hjemvejen den første aften. Lyssøjlen står lige over solen, og skyldes lysets spejling i vandretliggende iskrystaller i skyerne.

Bramgæs og pilekrat


Næste dag havde vi flere hundrede bramgæs over pilekrattet.

Sort sol.


Sort Sol: Her er omkring 50.000 stære - plus et par bramgæs.

Sort sol.


Mere Sort Sol: Her er flere end 50.000 stære.

Sort sol.


Mere Sort Sol: Jeg anslår 50-100.000 stære.

Sort sol


Og så er der Sort Sol for alvor! Tæt flok med afgrænset front. Vi kan se ca 20.000 fugle i den store flok.

Sort sol.


Mere alvorlig Sort Sol: Jeg anslår 50-100.000 stære.

Solnedgang


Solnedgangen var stadig flot nok.

Steen Thomsen


Indlagt på WWW: Dec 2011.

Steen Thomsen's forside   >   Sort Sol.  >  Top
Post/mail: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk