Steen Thomsen's forside   >   Fjeldgruppens historie 1974 til 1999

Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Steen Thomsen:

Fjeldgruppens historie 1974 til 1999


Fjeldgruppen er en arbejdsgruppe fælles for Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne og KFUKspejderne. Gruppen arbejder med fjeldsikkerhed naturoplevelser og samvær på spejdernes fjeldture. Den afholder bl.a. mange begynderkurser.

Denne 25 års historiebog udkom kun i få eksemplarer i 1999. I anledning af 40-års jubilæet er den nu lagt på Nettet. Papir-udgaven er på 83 sider. Enkelte kommentarer er tilføjet [i kantet parentes] pr 2015, mens afsnittet 'Bestilte aktiviteter' er udgået. Bemærk at der er tabeller og kurver tilsidst.

Fjeldgruppens mærke pr 1999            

Fjeldgruppemærke 1999

Indholdsfortegnelse

Indledning
Tilbageblik
Fjeldgruppens idegrundlag
Medlemmer og rekruttering
Tryghed kontra vilde oplevelser
Organisation og økonomi

Begyndelsen
Før klatrekurserne
Klatrekurserne 1969 - 74
Fjeldgruppens forløber
Fjeldgruppens fødsel 23 aug 1974

År for År:
1975 - Det første arbejdsår
1976 - Fuld fart fremad
1977 - Afmatning og ny struktur
1978 - Et dårligt år
1979 - Anden generation tager fat
1980 - Nye folk, gammel struktur
1981 - Anden generation arbejder
1982 - Nul aflysninger!
1983 - Tredje generation igang
1984 - 10 års jubilæum
1985 - Spejd og Fjeld
1986 - Mere Spejd og Fjeld
1987 - Nye kontaktmænd
1988 - Generationsskifte i Århus
1989 - Blå Sommer
1990 - Formand og ledelse
1991 - Rekord i aflysninger
1992 - På benene igen
1993 - Et fint år
1994 - Jubilæum
1995 - Alt overtegnet
1996 - Klatre-stridigheder
1997 - Ingen aflysninger
1998 - Ny bræhike
1999 - Et kvart sekel svinder

Kursusoversigt og -statistik:
Antal arrangementer
Optællinger
Kursusdeltagerne

Fjeldgruppens medlemmer:
Liste
Antal medlemmer
Gennemtrækket
Anciennitet 1
Anciennitet 2
Veteranerne
Optællinger.


Indledning

Tilbageblik

25 år er gået siden vi startede Fjeldgruppen - et kvart sekel. Og det er faktisk gået rigtig godt.

Hvis man ser på kurverne i statistik-kapitlet, ser det stabilt ud: Der er ikke store udsving på kurverne over antal gennemførte arrangementer og antal deltagere på dem. Undtagelsen er 2 dårlige perioder:

Repertoiret af kurser mm er stadig blevet udvidet, næsten alle er blevet gentaget år efter år.

Fjeldgruppens idegrundlag

Der var hidsige diskussioner i foråret 74 om, hvad det egentligt var vi ville starte. De mundede ud i følgende program:
 1. Fjeldgruppen er en gruppe af og for spejdere.
 2. Fjeldgruppen er en arbejdsgruppe af instruktører mm, passive medlemmer bliver slettet af adresselisten.
 3. Fjeldgruppen arbejder på at fjeld-aktiviteter skal kunne bruges i det daglige spejderarbejde. Det skal ikke være noget specielt.
 4. Fjeldgruppen afholder kurser for seniorer og ledere, ikke for de menige spejdere.
 5. Kursisterne forventes at afholde fjeld-arrangementer hjemme i gruppen, det kan Fjeldgruppen ikke overkomme.
 6. Fjeldgruppens kurser og ture er også lederpleje, der kan bidrage til at fastholde ledere og seniorer i korpsene.
 7. Fjeldgruppen arbejder med mange typer af fjeld-aktiviteter, ikke kun klatring.
 8. Fjeldgruppen er tværkorpslig.

Dette program har holdt gennem et kvart århundrede - måske med undtagelse af pkt 4-5 som vi har blødt noget op på. [Og det holder endnu pr 2014 - det er lidt utroligt, mange ting har ændret sig i den tid.]

Men er nu klatring og fjeldvandring overhovedet spejder-aktiviteter? Er det ikke alt for vildt og farligt? Ja det svarer Baden-Powell såmænd selv på:

Medlemmer og rekruttering

Medlemsskaren har svinget fra 14 det første år til 80-120 i de senere år. Ialt har 315 personer lagt et stykke arbejde som Fjeldgruppemedlemmer, i en passende blanding af nye entusiastiske og gamle erfarne. (Mere herom i medlems-kapitlet).

Hvorfor gør vi det? Hvorfor slæbe uvidende kursister med på fjeld, på klippe, i kano osv, når man kunne tage på tur med kammesjukkerne i stedet?

De fleste er med i Fjeldgruppen fordi de har nogle rigtig gode oplevelser fra spejderliv i fjeld og vildmark, så gode at det liv må gives videre til nye generationer: Det her må gives videre så andre kan opleve noget tilsvarende - i fuld sikkerhed. Formidlingen af stærke naturoplevelser er helt central i vores arbejde. Dertil udgør Fjeldgruppen et godt miljø at drive sin interesse i, både på kurserne og på de private ture ind i mellem. Her kan man finde avanceret friluftsliv, fjeldsikkerhed, kammeratskab og spejderånd samlet på eet sted.

Når vi har diskuteret vores arbejde og arbejdsform, har vi sjældent haft de store uenigheder. Et enkelt større slag endte med et godt kompromis, og der har ikke været udbrydergrupper. Det går hånd i hånd med førnævnte stabilitet.

En fælles årsag er måden vi rekrutterer mange af de nye medlemmer på: Vi opfordrer de mest interesserede og egnede kursister til at være med til at fortsætte arbejdet. Så længe kurserne er gode og inspirerende vil der være begejstrede deltagere, som har lyst til at videreføre arbejdet efter de samme linier, når de bliver instruktører.

Tryghed kontra vilde oplevelser

Fjeldgruppens formål er at lære spejdere at færdes langt ude i naturen under fuldt forsvarlige forhold, så sikkerheden har altid været det vigtigste emne i vores undervisning, og afholdelse af kurser har altid været vores største arbejdsopgave.

Alligevel har vi til tider måtte arbejde imod andres opfattelse af os som nogle vilde fjeldaber, der bare tog på tur for vores egen skyld, og foretog os ting der lå uden for det forsvarlige og som ikke kunne være spejder-aktiviteter. Til tider har det virket som et sisyfos-arbejde at modarbejde dette image, som vi ikke synes vi har gjort os fortjent til. Men arbejdet med at oplyse om hvad vi faktisk laver, slutter aldrig, for korpsene får jo stadig nye medlemmer, som skal lære Fjeldgruppen og vores kurser at kende.

I annonceringen eller 'markedsføringen' af vores kurser har vi derfor altid måttet finde en balance mellem at slå på sikkerheden og trygheden, og at reklamere med store og stærke oplevelser ude i det vilde. Det skal hverken virke for vildt eller for tantet.

Organisation og økonomi

Fjeldgruppens organisationsform og tilknytning til korpsene har vekslet gennem tiden. I tidens ånd startede vi som en græsrodsgruppe med det månedlige møde som øverste myndighed. Ingen formand eller bestyrelse, men en håndfuld embedsmænd til at holde sammen på tingene. Det fungerede i 12 ½ år, hvorefter vi fik formand, ledelse og generalforsamling.

I begyndelsen var gruppen nærmest frit i luften svævende, med en kontaktperson til hvert af de 3 korps' rover/senior-udvalg. Økonomien klaredes via bonusindtægter fra køb i Spejdersport. Fra 1985 fik vi en formel tilknytning til Danske Spejderes Fællesråd, og bevillinger derfra. Fra 1990 er kursisterne med til at betale driften af Fjeldgruppen og fra 1997 stopper den centrale financiering af fællesudgifterne. Nu betaler korpsene direkte Ledelsens udgifter, mens kurserne lægger et administrationsgebyr i gruppens kasse.

Fra tid til anden har det været foreslået at vi ikke skulle være tværkorpslig længere. Men ved lidt stædig argumenteren fra vores side er det forhold stadig uændret, selvom det selvfølgelig stiller krav til os om at administrere vores kurser på 3 let forskellige måder.

Vores erfaring er, at så længe vi snakker med eet korps, møder vi megen velvilje og opbakning om vores arbejde, og bevillinger til gode enkelt-sager er slet ikke uopnåelige. Tilsyneladende kan korpsene bedre lide at bevilge direkte, end at gå den længere vej gennem Fællesrådet.

Igennem årene er samarbejdet gået godt. Fra tid til anden har der naturligvis været misforståelser på grund af lange kommunikationsveje og/eller nye folk på de forskellige poster. Så har vi taget et møde eller to, lært hinanden at kende, og fået vendt de aktuelle problemer og forslag. Derpå har vi altid mødt respekt og forståelse for vores arbejde, og kunnet finde nogle gode beslutninger at arbejde videre på.Begyndelsen

Før klatrekurserne

I en årrække havde KFUM-Spejdernes Roverudvalg benyttet klatring som en aktivitet i roveruddannelsen. Niels Sejersen havde i 1961 prøvet nedfiring (abseiling, rappellering) på et DDS roverarrangement, ledet af Jørgen Weiersø (også kendt i Qatanngut Gruppen). Jørgen reklamerede for "Climbing course" i Kandersteg (internationalt drengespejdercenter i Schweiz), og i 1962 tog Niels afsted.

På KFUM-Spejdernes Primi Rover Kursus 1967 i Hallaskog, instruerede så Niels Sejersen og Tom Fussing (der også havde været i Kandersteg) i klatring på Söderåsen. Korpset havde bevilget penge til et reb, nogle karabiner, en hammer, og nogle bolte. (Klemkiler var ikke opfundet endnu, og seler var dyre så man bandt selv en brystslynge). I efteråret 68 gentoges succes'en, og vistnok også i 69, men så bliver primikurset lagt om.

Niels Sejersen          

Klatrekurserne 1969 - 74

I efteråret 69 afholdtes det første egentlige Klatrekursus, med instruktører fra Dansk Bjergklub.

Niels Sejersen fra Roverudvalget var initiativtager og kursusleder, også på det næste kursus i efteråret 70. Vi startede i privatbiler fra København kl 9 om lørdagen, og kørte til Kullen, hvor vi klatrede på Platterne. Overnatningen foregik i telte ude i krattet (eller på Mølle camping), og om søndagen klatrede vi i Karstens Rende eller Klatrekursus II. Al instruktion foregik i tovholdet, hvor der var 2-3 kursister pr instruktør.

Denne form beholdt kurserne i 71 og 72 under Flemming Halds ledelse.

Lars Holt var den første spejder, der blev instruktør. Han var opvokset gennem kurserne, og "udlært" i april 73 af Bjergklubben, bla på aftenskole.

Der var nu 4 Klatrekurser pr år, så det kneb med at skaffe instruktører fra Bjergklubben. Erik Ljungdahl (medlem af Roverudvalget) og Lars Holt besluttede derfor, at der skulle dannes en permanent instruktørgruppe indenfor spejderkorpsene.

Vinteren 73 - 74 kørte der så en reblederuddannelse, med møder og ture, med hjælp af Peter Christensen (Bjergklubben og tidl DDS'er). Her blev 7 rebledere uddannet (foruden Lars Holt): Bent Lund Pedersen, Christian Holt, Erik Ljungdahl, Lars Bondo, Leif Iversen, Peter Normann Hansen, Winnie Ingdahl Jensen.

Det første praktiske Reblederkursus arrangerede Lars Holt i december 73. Det var et vådt og koldt kursus, med overnatning i busskjulet ved fyret. Der var kun een deltager, men der blev høstet erfaringer til Reblederkurset i foråret 74.

Lars Holt          

Fjeldgruppens forløber

Der var en Fjeldgruppe før Fjeldgruppen! I DDS's Seniorudvalg var der en vildmarksgruppe, hvor bla. Birger Prahl sad. I KFUM-Spejdernes Roverudvalg var Bjarne Ljungdahl og hans bror Erik aktive fjeldfolk. De havde bla lavet Lapplandstur for M'erne i 72. Der blev så hold et Fjeldgruppemøde (KFUKspejderne var ikke repræsenteret) i Århus i sommeren 73, hvor et fjeldtræf blev planlagt.

Det første Fjeldtræf blev afholdt i Århus i efteråret 73, og der kom ca 30 fra alle tre korps.

Så skete der imidlertid ikke mere. DDS'erne skulle indkalde til næste møde, men M'erne havde adresselisten, så alle ventede på alle.

Fjeldgruppens fødsel 23 aug 1974

Ja det var ligesom en fødsel: forarbejdet var langt, og selve processen konfliktfyldt.

M'ernes klatrefolk havde snakket en del sammen, med Erik Ljungdahl i spidsen, og ønskede at danne en instruktørgruppe til Klatrekurserne. De mente dog at emnet måtte være bredere, for at få en gruppe op at stå, det måtte omfatte alle fjeld-aktiviteter. (Det er så historiens ironi, at reblederne i alle år har udgjort deres egen gruppe, ved siden af "resten af Fjeldgruppen", og at samarbejdet mellem de to grupper til tider har været noget tyndt).

Erik Ljungdahl indkaldte til møde 20 mar 74, hvor 13 DDS'ere M'ere og FDF'ere, (incl et par fra Dansk Bjergklub) diskuterede, hvad det var vi ville lave. To linier blev efterhånden trukket skarpt op mod hinanden.

Den ene linie handlede om spejder-ekspeditioner. Vi skulle lave nogle avancerede fjeldture, og virke inspirerende ved eksemplets magt. Et oplagt projekt var at "spejderne åbnede Schweizerland" (et utilgængeligt område i øst-Grønland, det er vist ikke blevet "åbnet" endnu). Den primære fortaler var Jens Wolff, divisionschef i DDS og medlem af Bjergklubben.

Den anden linie handlede mere om kurser: lederkurser, instruktørkurser, større ture for rovere/seniorer etc, og alle i gruppen skulle være spejdere.

Diskussionen fortsatte på næste møde 2 apr 74, hvor Jens Wolff og Steen Thomsen havde skrevet hvert sit oplæg (de skulle egentlig have været koordineret). På mødet vandt Jens' linie ikke så meget tilslutning, og vi så ikke meget til ham eller hans meningsfæller siden. På dette møde var KFUKspejderne med, ved Lisbeth Laybourn. FDF/FPF lavede allerede fjeldkurser selv, og mente ikke de havde behov for en fælles fjeldgruppe. Vi fik dog siden aftalt at udveksle referater. Efter mødet blev et oplæg sendt til Rover-/Senior-udvalgene.

På det tredje møde 2 maj 74 kom DDS Seniorudvalg (Birger Prahl) med, og der blev mest snakket kurser.

Så gik sommeren, hvor ca halvdelen af gruppen var ledere eller deltagere på KFUM-Spejdernes Islandstur med 80 deltagere. Portræt-album. Andre 4 drog til Grønland med Qatanngut Gruppen. Der blev dog tid til en klatretur til Kullen 15-16 jun.

Så kom det første arbejdsmøde - Fjeldgruppens fødselsdag 23 aug 74. Der blev nedsat tre udvalg: et kontaktudvalg til korpsene (Erik Ljungdahl: KFUM-Sp, Kjeld Laursen: FDF/FPF, Lisbeth Laybourn: KFUKsp, Morten Riemer: DDS), et Fjeldtræf-udvalg, og et brækursusudvalg. Møder blev fastlagt til den 23. i hver måned (det har vi stort set holdt siden), og der blev indkrævet 25 kr i kontingent (det er eneste gang, det er sket).

Navnet Fjeldgruppen blev fundet på mødet 23 sep 74, og til mødet 23 okt 74 havde Erik Ljungdahl tegnet vores bomærke. Når tegningen idag står lidt ulden i konturerne, er årsagen at Eriks original blev brugt til Fjeldtræf-invitationen - og så kasseret! Vi måtte derfor udnævne en ny original, ved at sakse i den trykte invitation, og den var elektro-stencileret (dvs småprikket) og duplikeret.

Så holdt vi det andet Fjeldtræf sidste weekend i november - med stor succes. Prisen var 25 kr!

På mødet 5 dec 74 blev gruppens organisation lagt fast:År for År

1975 - Det første arbejdsår

Der kom mange nye ting op at stå det første år:

Fjeldtræf 74 Kalundborg: Morten Jørck, Claus Buron, Erik Ljungdahl, Peter Normann Hansen.
Fjeld-sikkerhedsregler (Fælles-korpslige) Christian Holt, Morten Riemer, Svend Hartmann.
Klatrekurser Reblederkurser/træf Lars Holt mfl. I 75 er der 4 Klatrekurser og 6 Reblederkurser, hvor man ofte overnatter i en grotte på stranden.
Tørtræning (2 stk på Gurredam) Steen Thomsen, Anker Christensen, Christian Holt, Jens Kristian Fagernæs, Morten Jørck, Ole Knudsen.
Brækurser Steen Thomsen instruerer for NSF på Svartisen og Jostedalsbræen.
Fjeldlederkursus Klåveröd på Söderåsen i efteråret, Morten Jørck, Anker Christensen, Birger Prahl, Morten Riemer, Steen Thomsen.
Bræseminar Bjarne Ljungdahl (eget arrangement), Steen Thomsen.
Fjeldtræf 75 Asnæs: Claus Bjerre, Lisbeth Laybourn, Steen Madsen.
DDS's Seniorsamling En stand blev opsat og bemandet af Birger Prahl, Christian Holt, Leif Iversen

En intern kanotur til Värmland (hos Preben Mortensen) planlægges til påsken, flyttes til efterårsferien og opgives pga dyr kanoleje.

De fælleskorpslige Sikkerhedsregler bliver til på opfordring fra DDS. De findes i alle tre korps's lederhåndbøger, og blev først revideret i 94.

I 74-75 etableres samarbejdet med nordmændene: Fjellsportsgruppen (senere Utvalget for Fjellspeiding, senere Komiteen for Friluftsliv) i NSF - Norges Speidergut Forbund (senere Norges Speiderforbund). De arrangerer Brækurser, Bræhike, og Tinderangel, og vi sender deltagere og instruktører.

Der bliver holdt et møde med andre fjeldforeninger:

Der er ikke interesse for at lave en dansk "Fjeldvandrerhåndbog", men man enes om at udveksle referater/blade med hinanden, ligesom vi gør det med FDF/FPF og Nordmændene.

KFUM-Sp får i foråret 75 ideen til at Fjeldgruppen lægges under Danske Spejderes Fællesråd. På rådets møde i efteråret havde de skiftet mening, så vi fortsætter med at svæve mellem Rover/Senior-udvalgene. Vi laver et par indlæg i DDS's senior-arbejdsstof: S-mappen. (Lars Holt). A/S Spejdersport tilbyder os bonus, og det dækker så vores udgifter i de næste 9 år. Møderne bliver fra 75 holdt i Hvidovre, i 74 var vi på Frederiksberg.

1976 - Fuld fart fremad

Både 75 og 76 er meget aktive år. "Den gamle garde" sprudler med ideer, og der bliver lavet en masse, også ud over kurserne.

Det første Vildmarkskursus over S-Vildmark bliver lavet i februar af Morten Riemer, Claus Bjerre, Astrid Andersen og Steen Thomsen. Vi lavede et hæfte, der skulle sætte distrikterne i stand til selv at køre Vildmarkskurser, med egne instruktører (den ide fængede nu ikke). Så kunne Fjeldgruppen lave leder- og instruktørkurserne.

De første to Fjeldsamaritterkurser bliver afholdt af Bent Lund Pedersen og Qatanngut Gruppen, udenfor korpsenes rammer.

Operation Dansktoppen er et internt arrangement: Vi vinterbestiger Himmelbjergets Nordvæg - ad direkte-ruten!! Tov, isøkser, stigjern, skruer, karabiner etc er medbragt, og bliver brugt både her, og under krydsning af Salten Langbræ, undervejs til Yding Skovhøj. På Kalundborgfærgen hjem laver vi nedfiring fra dæk til dæk, og havner til alles forbløffelse lige foran cafeteriets panoramavinduer. Anker Christensen, Christian Holt, Claus Bjerre arrangerer, og sørger for at vi kommer i avisen. [Dansktoppen var ellers et ugentligt radioprogram med top-20 over dansksproget popmusik. Foto-album ]

Deltagerne foran tårnet
På Dansktoppen 1976. Ekspedionens deltagere:
Anne Schlüter, Winnie Ingdahl Jensen, Lars Holt,
Birger Prahl, Christian Holt, Annemarie Goul, Morten Riemer,
Anker Christensen, Claus Bjerre. Foto: ST.

Kanotur/kursus bliver nok engang skrinlagt pga prisen på kanoleje.

DDS's Seniorsamling i Sejs optræder Claus Bjerre, Annemarie Goul Nielsen og Steen Thomsen med et mini-vildmarkskursus.

Fjeldgruppen får sit første kommissorium. Winnie Ingdahl Jensen formulerer, og de tre Rover/Senior udvalg vedtager. Vi refererer til Rover/Senior udvalgene, som stiller med hver en repræsentant.

Klatrekursus skifter navn til Rebsikrings- og Klatrekursus, og den første spritduplikerede arbejdsmappe bliver revideret og fotokopieret. Der optages en klatrefilm på Lahebiagrotterne.

Astrid Andersen syr den første folderreol, og Steen Thomsen laver den gule folder [med kort beskrivelse af alle vores kurser]. Peter Tolddam laver de første plancher.

Morten Riemer laver en standard-dagsorden, som vi bruger et års tid. Et af punkterne er "månedens udstyrsfidus". Møderne foregår på skift hos medlemmerne, da vi ikke længere kan være i Hvidovre. Fra okt holder vi dem fast hos Steen Thomsen, indtil 1988.

Morten Jørck rejser til Afrika, og Leif Iversen er ny intern sekretær. Erik Ljungdahl rejser til Grønland, og Christian Holt er ny annonce-sekretær, mens Lars Holt overtager Klatrekurserne. Kurserne starter nu fredag aften i en hytte i Helsingør (senere Gurredam) med knudebinding og lysbilleder. Overnatning sker på campingpladsen, eller i skoven.

Den første Fjeldkalender (for 77) ser dagens lys. [Fjeldkalenderen udkom hvert år med årets datoer og kursusnavnet, kursusbeskrivelsen stod i den gule folder.]

1977 - Afmatning og ny struktur

Første generation er ved at takke af, og ingen har tænkt på fornyelsen.

Hen på foråret er møderne ret syge. Der kommer få, stemningen er mat, og der sker kun lidt. På oplæg fra Lars Holt får vi så en ny arbejdsstruktur, med kun 4 egentlige møder pr år. Så skulle arbejdsgrupperne lave skriftlige rapporter (det ebbede nu ud efterhånden), og vi skulle stadig ses 10 gange om året, idet der skulle være 6 ture, seminarer, lysbilledaftener etc. Så mange blev det nu aldrig til. De faste udvalg bliver:

Kreativt udvalg Birger Prahl, Jette Christensen laver interne arrangementer
Udenrigsudvalget består af Kontaktmanden Steen Thomsen, Annonce-sekretæren Christian Holt og Folder-depot bestyreren (nyt embede) Claus Bjerre. De sørger for PR og anden kontakt.
Internt sekretariat Lars Holt, Leif Iversen, Morten Riemer udsender referater, laver dagsordener, rykker arbejdsgrupper og passer kassen.

Vi fik en isklatretur i Fakse Kalkbrud. Godt område, kalken er faktisk ret lig is, men man bliver godt nok noget støvet.

Morten Riemer bliver udpeget af korpsenes fælles Senior/Rover-udvalg til at lede den danske del af Vulkanprojekt 78, som er en fællesnordisk seniortur til et øde fjeldområde på Island.

Vildmarkskursus bliver aflyst før annoncering: ingen kursusleder.

Til gengæld gennemføres det andet Fjeldlederkursus i påsken (Birger Prahl).

Det første Fjeldvandrekursus bliver afholdt ved Leirvassbu i Jotunheimen. Det er planlagt af Steen Thomsen, Morten Riemer, Anker Christensen, Jens Kristian Fagernæs, men det er nogle andre, der instruerer i Norge: Bent Koed, Claus Bjerre, Christian Holt, Jens Kristian Fagernæs, Lars Knudsen. Den genistreg har vi ikke gentaget siden! Der er ingen forweekend, men en første dag i Danmark, hvor Morten Riemer, Bent Koed, Bent Lund Pedersen, og Lars Holt instruerer. I Norge kommer Ole Binder og Roar Jensen et par dage som rebledere.

Vi afholder et internt seminar om instruktionsteknik og sammenhæng mellem kurserne.

Klatrekurserne finder missionshuset i Mölle, og bruger det som base frem til 87. Reblederne udgiver en mappe med praktiske oplysninger, referater mm.

           

Som det ses på kurven, var tilgangen større, end reblederne kunne klare, for selvom der blev uddannet nye rebledere, var der også et vist frafald. For ikke at have for mange kursister pr rebleder, bliver antallet af Rebsikrings- og Klatrekurser hævet fra 4 til 6 i årene 78 og 79, og 5 i 80.

1978 - Et dårligt år

Der er mange grunde til at 78 var et dårligt år, med 5 aflyste kurser. Første generation af medlemmer er udbrændt, og anden generation er endnu på vej ind. Den ny struktur gør, at ingen bliver rykket på møderne, så annoncering kommer som regel for sent. Hen på året går internt udvalg i opløsning.

Kreativt udvalg består nu af Jette Christensen, Helge Rasmussen, og Peter Fredskild. De laver en intern weekend-skitur på Hallandsåsen (10 delt), og en sommertur til Rold Skov og Tingbæk Kalkminer (4-5 delt).

Vi ser i øjnene, at hvis Vildmarkskurserne skal køre, er det vores ansvar, ikke distrikternes. Et i Jylland kom ikke fra start, et i Slagelse i marts (Steen Thomsen) blev til noget, mens et på Fyn (Ingeborg Sejr Jørgensen) blev aflyst: kun 7 tilmeldinger.

Fjeldvandrekurset (Birger Prahl) havde også kun 7-8 tilmeldinger, og Fjeldlederkurset (Chr Holt) 11. Begge aflyst. Fjeldsamaritterkurset blev dårligt annonceret og måtte også aflyses.

Vi udkaster mange ideer: Arbejdsstof til spejdergrenen (se 1985), aftenkurser (se 1979), inspirerende film, og lysbilledserie, men der kommer ikke noget ud af det.

Der bliver skrevet en foreløbig folder for Klatrekurserne. Den lever i 5 år. Reblederne udgiver et tillæg til "Klatreruter på Kullen" over ruter vi selv har udforsket og beskrevet.

I årene 78 og 79 er følgende kursusledere på Klatrekurserne: Lars Holt, Bent Lund Pedersen, Christian Holt, Flemming Hald, Jens Krauthammer, Kåre Bak, Ole Binder, Peter Tolddam, Poul Erik Jacobsen, Roar Jensen. Det er en periode med godt sammenhold blandt reblederne, og mange private klatreture. Der var ingen indbyrdes konkurrence - sikkerheden og fælles oplevelser var i højsædet.

I DDS bliver USK oprettet (Udvalget for specielle kurser), og under dem har vi vores DDS kurser indtil 86, nu og da med nogen sværdslag.

Carsten Ploug bliver annonce-redaktør efter Christian Holt, og Birger Prahl går ind i internt sekretariat, hvor Morten Riemer og Leif Iversen er gået ud.

På nordmændenes Bræhike er Ole Binder den første danske rebleder.

Vi har fra begyndelsen samarbejdet med Qatanngut-gruppen, som er en grønlandsk-dansk kontaktforening med udspring i en fjeld- og kontakttur for DDS-Rovere i 68. Sommeren 78 er mange af Fjeldgruppens medlemmer på Østgrønland, bla: Lars Holt (turleder) H P Mikkelsen, Jeppe, Lars Knudsen.


Ole Binder 1983.
Foto: ST.  

1979 - Anden generation tager fat.

Dette år har vi lært af fejlene, og får annonceret effektivt: kurserne er jævnt hen overtegnet.

Vi fik intern weekend-skitur på Söderåsen med overnatning i shelter i hård frost (Jette Christensen), og en kanotur til bæverne i Värmland (Peter Gwozdz).

Vi holdt et velbesøgt internt seminar om meteorologi.

Bent Lund skaffer os en off-set trykkemaskine som placeres hos Steen Thomsen. Den trykker vi mange foldere på i de kommende år.

Plancherne og folderreolen forsvinder sporløst, og der går tre år før vi får en ny.

Planerne for en afløser til klatremappen bliver godkendt hos M'erne, og resultatet: "Klatring - en sikkerhed på fjeldturen" foreligger i 83 på Spejderforlaget. Redaktør: Lars Holt.

Bent Lund og Lars Holt planlægger et Turlederkursus for nordmændene: et lederkursus der foregår på sommerfjeldet. De kommer aldrig afsted pga manglende tilmeldinger.

Lars Holt forlader internt sekretariat, som Birger Prahl kører videre alene, samt Klatrekurserne, som Ole Binder overtager.

I privat regi laver Jørn Andersen et bræseminar for folk med Brækursus. Det bevirker at der laves et par bræture året efter.

Vi forsøger at lave et aften-kursus om påklædning og udstyr, men der kommer ingen.

Et Vildmarkskursus i Jylland bliver heller ikke til noget.

1980 - Nye folk, gammel struktur

Generationsskiftet er overstået, og vi får annonceret godt, så tingene glider og mange kurser er overtegnet.

Vi er nu så mange nye folk, at ingen aner hvem hinanden er, eller hvad de laver. Vi går derfor tilbage til den gamle struktur med et møde om måneden.

Vi når nu lige at få lavet velkommen i Fjeldgruppen (Claus Bjerre) som beskriver den forladte struktur.

I påsken laver Carsten Ploug det tredje Fjeldlederkursus på Söderåsen. Det bliver et godt kursus, stadig med hovedvægt på det tekniske, frem for det ledelsesmæssige - men det passede til hovedparten af deltagerne.

Efter kanoturen sidste år, opdagede vi at kanoleje ikke behøver at være så dyr. Claus Bjerre realiserer vores drøm fra 75 om et Kano-Vildmarkskursus, og det bliver overtegnet.

2 Vildmarkskurser bliver dog aflyst, det ene havde 2 tilmeldte, det andet mistede sin kursusleder.

Også de norske Brækurser var overtegnet, men Ole Binder hjælper med at lave et ekstra i privat norsk regi.


Vi har fundet en elg ! Den var anskudt og havde lagt sig til at dø i søen.
Kanotur i Årjäng i Värmland okt 1982. Frank Andreasen piller tæer på dyret,
Ole Binder, Anette Binder, Bente Binder. Foto: ST.
 

1981 - Anden generation arbejder

Det er endnu et stille og roligt år, hvor tingene lykkes, Fjeldtræf dog kun lige på stregen.

Det er småt med interne arrangementer. Steen Thomsen foreslår en kristi himmelfarts og 17. maj tur til Lodalskåpa på Jostedalsbræen, hvor der er rykind i anledning af Norges nationaldag. Han ender med at tage til Finse med nogle eksterne instruktører.

Vildmarkskurserne har været vores smertensbarn i mange år - de bliver idelig aflyst. Der er snak om helt at lægge dem på is, men Åge Oppermann Petersen prøver noget andet: Udvider det til påske-størrelse. Det giver 26 deltagere, og har kørt sådan siden.

Peter Gwozdz har også spændende ideer med Fjeldlederkurset: det skal ligge på fjeldet i Norge i efterårsferien. Han rejser dog til udlandet forinden, så det bliver ikke afprøvet.

En plan om en stor tur til Lappland i 82 for allandsens rovere/seniorer måtte afblæses, pga manglende opbakning fra korpset. Det er ellers mange år siden, der har været en stor tur.

På Fjeldvandrekurset har vi fornøjelsen af "bombemanden", en tykhudet kursist, der optræder ret asocialt, ikke kan finde sig i at instruktøren er klogere end han selv, og ikke kan følge med. Desuden optræder en del af kurset som "Dansk Fjeldredningstjeneste", ved at fragte en uheldig nordmand ud pr båre.

Nordmændene får forbud mod at lave Bræhike. Den var også blevet aflyst i 80.

Kassen får 10% rabat hos A/S Spejdersport, både af egne køb, og af kursisternes (hvis de afleverer kvitteringen).

Annonce-redaktøren Carsten Ploug går af, og der var ikke en ny at finde. Så siden har kursuslederne selv måttet finde ud af annonceringen.

Birger Prahl melder general-afbud til møderne (han bor vest for Roskilde), men er stadig intern sekretær og kasserer.

1982 - Nul aflysninger!

Anden generation er ved at være slidt op, der kommer ikke så mange til møderne. Men det er første gang i mange år (siden 1976), at vi ikke aflyser eet kursus! Så folk kan deres kram, og grupperne kører godt.

Interne ture blev der ingen af. Skituren på Söderåsen var nu planlagt, men sneen udeblev.

Fællesrådet (Danske spejderes Fællesråd) ser på, hvordan kurserne er fordelt mellem korpsene, og foreslår at Reblederkurserne skal flyttes til DDS. De får at vide at det er en meget dårlig ide, og dermed får vi oprettet en god kontakt til Fællesrådets arbejdsudvalg.

Vi starter en mund-til-øre kampagne for at hverve nye medlemmer, så vi ikke får et traumatisk generationsskifte igen.

Lynge Hansen overtager folder-depotet fra Claus Bjerre.

Bent Lund afholder et privat Brækursus i Jotunheimen.

Maria Suurballe syr en ny folderreol.

Vi overtager Bræhiken fra nordmændene. Ole Beier Sørensen er turleder med norsk bistand, og der annonceres som sædvanligt både her og i Norge. Den kører godt, og har kørt sådan i mange år.

1983 - Tredje generation igang

Tredje generation er ved at tage over, og der sker ting og sager.

En gammel drøm bliver realiseret: Bo Rix Nielsen laver Fjeldskikursus senere kaldet Vinterfjeldkursus. Nordmændene havde ideen i 80, og Morten Steen foreslog den i 81. Det går nu med underskud, og en kursist, der holdt sine fysiske skavanker skjult for ledelsen, får smadret et knæ.

For første gang afholder provinsafdelingen et kursus. Henrik Sperling (Aalborg) er KSL, og Hornslet-folkene instruerer på Vildmarkskursus på Söderåsen.

Vores økonomi er blevet noget anstrengt. Vi er blevet mange, portoen stiger, men det gør bonus-indtægterne ikke. Vi ansøger derfor Fællesrådet om penge, og reviderer vores kommissorium fra 76. De første penge til at fylde hullet i kassen med, kommer straks, den endelige aftale tager det et års tid at få på plads.

DDS's USK afholder et kursusledermøde, hvor vi stiller talstærkt, og får noget pædagogisk inspiration.

Fjeldsamaritterkurset er ved at blive aflyst, men Lars Knudsen (som skulle have deltaget) overtager. Det lykkes at få et kursus på benene med 16 deltagere. Teamet fortsætter til og med 1990, annoncerer godt, og har overtegnede kurser.

Hverken Fjeldvandrekurset eller Fjeldlederkurset finder vi nogen kursusleder til.

Steen Thomsen arrangerer brætur på Vatnajökull, Island. Af aktive Fjeldgruppefolk deltager: H P Mikkelsen, Søren Mikkelsen, Lars Gram og Lars Knudsen. Se også 1985.


Vatnajökull-holdet: Finn, Monroe (Lars Meulengracht),
Gretter Aggernæs, Steen C, HP Mikkelsen, Søren Mikkelsen,
Lars Knudsen, Søren Eriksen, Mogens Knudsen, Lars Gram.
Foto: ST.
 

Klatrekurserne får lavet en kladde til en tiltrængt ny folder. Ole Binder overdrager kurserne til et triumvirat: Ole Beier, Klaus Ås Hansen, Lars Peter Jønsson, og "Klatring en sikkerhed på fjeldturen" udgives efter 4 års forarbejde.

Steen Thomsen laver Kursuslederens huskeliste, og udgiver "Planlæg din Fjeldtur" på eget forlag.

I efterårsferien laver vi intern kanotur til Värmland, og får rystet 8 af os lidt sammen.

1984 - 10 års jubilæum

Der er fuld damp under kedlerne. Der stiller jævnligt 10-15 mand til møderne, med bunker af iver. Bemandingen af arbejdsgrupper har aldrig før gået så let.

Det nye kommissorium bliver vedtaget hos os og i Fællesrådet. Vi skal nu have nu en kontaktmand, som er ansvarlig overfor Fællesrådet, både for arbejde og for de penge de bevilger. Det kommer dog ikke til at betyde den store forskel i vores arbejde. Steen Thomsen påtager sig jobbet.

Vinterfjeldkursus er det nye navn på Fjeldskikurset, det er jo ikke et kursus hvor man lærer at stå på ski. Det bliver dog aflyst i år.

KFUM- og K-spejdernes fælles lederblad Brændpunkt stopper. Vi græder helt tørre tårer, for det er svært at annoncere hos en uvillig redaktion med 2 måneders redaktionsfrist og for lidt spalteplads. K'ernes Samspil og M'ernes Grønkorn tegner bedre.

Den nye klatrefolder bliver trykt, og Keld Fokdal overtager folder-depotet fra Lynge Hansen.

Peter Bang's bog Fjeldvandrer bliver kritisk anmeldt af Henrik Mouritzen mfl, og vi får A/S Spejdersport til at forhandle nordmændenes "Enkelt og velegnet utstyr" og "Lag turutstyr selv". (Spejdersport i Oslo har i årevis forhandlet S-Vildmark).

Vi får nu også procenter hos Ski og tøj.

Vi laver aftale med nordmændene om, at vi har 4 pladser på hvert Brækursus, og at vi forventes at stille 2 instruktører i snit.


Brækursus 1984 Svartisen: Kursist Jette Bjørn deler chokolade ud under redningsøvelsen.
Foto: ST.
 

John Høegh Petersen påtager sig at være fast referent for et halvt år.

Bræhiken flyttes til Svartisen - med bævende hjerte: det er langt væk! Men jungletrommerne har gået hele foråret, så vi kommer 40 mand m/k afsted. [Et uheld den første dag ser grimt ud: En deltager glider ned af en stejl snefane og rammer ind i en klippevæg med hovedet først. Hun slap med skrammer i ansigtet, og var på fjeldtur resten af sommeren.]

FØDSELSDAG - den 23 aug 84 fylder vi 10 år! Et jubilæumsskrift "Fjeldgruppen - de første 10 år" redigeres af Steen Thomsen, Lars Holt og Bo Rix Nielsen. Det udsendes sammen med invitation til fest, til alle der har stået på adresselisten, eller instrueret på et kursus, ialt 150-200 personer. Festen d 1 sep starter om eftermiddagen med nedfiring (Gentofte Brandstation) og kanosejlads (Furesøen), og fortsætter i Klampenborg med fondue af hamburgerryg, lavet på folks egne trangia'er. Der stiller 36 til festen, og A/S Spejdersport giver os en pulk i fødselsdagsgave.

Den 10 oktober afholdes Århus-afdelingens første møde. Monse = Mogens Laursen har samlet Hasse Kristensen, Hother Hennings, Høsser (Hanne Høstrup), Niels Hansen, Peter (Kost) Kristensen, Rasmus Henriksen, Søren Dannemand, og Thorkild Ærø, mens Hugo Rasmussen og Lars Knudsen melder afbud. Peter Kost bliver jydernes sekretær. Møderne lægges på samme dage som i København, så vi kan snakke sammen på telefonen.

På en weekend i november (den første øst-vest we) får vi diskuteret vores arbejde godt igennem. Det sidste Kano-Vildmarkskursus bliver behandlet, da en deltager havde skrevet en beretning i Broen med overskriften "Youkons betvinger - og så os andre". Vildmarkskursus skifter navn til Fjeld- og Vildmarkskursus, da der jo ikke er meget skovmandsstof i det.


Øst-vest møde nov 1984: Lars Knudsen, Henrik Mouritzen, Steen Thomsen.
Foto: Bo Rix.
 

Efter flere forgæves forsøg får vi startet en blå bog (Henrik Mouritzen) med adresselister fra kurserne. Ideen er fra 82.

Fjeldlederkurset kommer ikke op at stå. Steen Thomsen prøver forgæves at samle et team til et mere psykologisk kursus.

Fjeldgruppens mærke (tegnet i 1974 af Erik Ljungdahl) bliver farvelagt og vævet i lange baner, så vi kan bære det på uniformen, samt uddele det til kursister. (Frans Boch og Keld Fokdal). KFUKsp stiller et depositum på 5000 kr, som A/S spejdersport kræver, og DDS ikke vil være med til. Vi vedtager at medlemmer bruger lyseblåt tørklæde med det nye mærke på snippen. På Fjeldtræf bliver der solgt adskillige hundrede mærker.

En drøm bliver til virkelighed: Fjeldmatador! "Grundene" starter med Skåneleden og ender med Galdhøpiggen, "pengene" er proviant målt i kg, "huse og hoteller" er proviantdepoter osv. Mester for al fantasien er JOULMANI = John Høegh Petersen, Ulrik Bing, Maria Suurballe, Nina Friis-Mikkelsen. På Fjeldtræf bliver der spillet hele natten, og endda i toget hjem.

De nye tider er over os: Frans Boch fører nu adresselisten på edb. Den overtages med tiden af Henrik Mouritzen og så Lars Knudsen.

1985 - Spejd og Fjeld

Det er virkelig et arbejdsomt år, vi er blevet mange, og det ses på aktivitetsniveauet. Kurserne er jævnt hen overtegnet.

Projekt "Spejd og Fjeld" bliver igangsat for DDS, og løber i 85 og 86. DDS betaler os ca 15.000 kr hvert år, så vi kan lave:

Det sidste punkt betyder, at vi kan mødes allesammen (Århus og Kbh) til to fælles-weekender om året, uden at skulle betale det hele af egen lomme. Det har vi tidligere forgæves søgt om hos både Fællesrådet og DDS.


Hugo Rasmussen planlægger bræhajk 1986 på Jostedalsbreen.
Foto: ST.
 

Bent Lund får tilskud til at deltage i et sneskredseminar i Norge, og han har brugt det han lærte, ved talrige lejligheder siden.

Vi får lavet interne skiture: 5 er på Söderåsen på dagtur i januar, og 9 er senere en uge på Fjellset. Den ligger ved Geilo, og er en forenings hytte, som Frans Boch har kontakt til.

Vinterfjeldkurset har skrevet en god del arbejdsmateriale. Det bliver til vores første kursushefte.

Århus-afd er i fuld gang med at lave interne ture: I påsken tager 11 deltagere på telt-skitur på Dovrefjeld, og i april klatres der en we på Kullen. Enkelte Københavnere deltager.

Af udadvendte arrangementer påtager Århus sig Tørtræning, parallelt med den i Kbh. Desværre bliver den aflyst tre år i træk.

Koordineringen af Klatrekurserne overgår til Henrik Mouritzen fra Ole Beier.

FDF/FPF udgiver "Fjeldvandring - en håndbog for turledere", Jørgen Svenstrup og Keld Fokdal anmelder den i lederbladene.

Keld Fokdal, Monse (Mogens Laursen), Steen Thomsen deltager på KFUM-Sp's Uddannelseskonference, og præsenterer vores arbejde.

Fjeld- og Vildmarkskurset i påsken er vildt overtegnet. Hugo Rasmussen får med ca 2 måneders varsel samlet et ekstra team, og fundet en hytte i Röstånga, tæt ved det første kursus. Det er første gang vi laver haste-dublering af et kursus, og det går fint!

Afregningen for Fjeldvandrekursus 82 kommer endelig på plads. Det er eneste gang vi har haft alvorligt rod/forsinkelse i regnskaberne.

En uheldsrapport til vores interne erfaringsopsamling bliver lavet af Søren Rasmussen. Den er aldrig blevet brugt ret meget.

Mølleåsejladsen er der altid mange fantasifulde fartøjer. I år også et fra Fjeldgruppen, bemandet med 8 m/k. Århus gør sig tilsvarende bemærket på Marselisborgløbet. Tre år i træk er vi med på Mølleåsejladsen, men så dør den tradition ud, mens Marselisborgløbet lever videre.

På Island er 6 mand afsted på en ekspedition over Vatnajökull. 3 uger på ski og med børne-bobslæde. Lars Knudsen tog initivet og Frans Boch, Monse (Mogens Laursen), Peter Kost, Steen Thomsen og Torben Magleby deltager. Den faste frokostmenu er Loganbrød (norsk opskrift), som bliver brugt ved mange senere lejligheder. En flot rapport med bla dagbogen fra turen udgives af Kosten og Lars.

S-Vildmark (Niels Sejersen 1974) er stadig en sikker sællert. Steen har redigeret fjerde udgave, hvor Lars Knudsen og Søren Rasmussen har lavet nye afsnit om førstehjælp og væde-kulde.

Hos DDS har vi problemer med annonceringen, og USK (udv. for spec. kurser) er dårlige til at holde os orienteret. DDS vedtager at fremover skal der planlægges 1½ - 2½ år ud i fremtiden: Fjeldkalender 87 skal afleveres til sep 85, og til jan 86 skal der være steder og KSL'er på.

De følgende år slår vi derfor lidt flere kurser op på kalenderne, end vi er sikre på at kunne bemande: det er nemt nok at aflyse (i tide), men umuligt at opfinde nye kurser. Det giver diskussioner: Hvor meget skal vi "over-booke", og hvor meget er vi interesserede i at ekspandere? KSL-navne med så langt varsel er ganske urealistisk, så vi må afleverer pro forma lister med nogle kendte navne.

Kursusbeskrivelser à 1 side pr kursustype udarbejdes til DDS's træningshåndbog.

Fjeldlederkurset (sidst afholdt i 80) er planlagt til 84, men kommer dog først op at stå i 85 (Steen Thomsen). Det indeholder mere om ledelse i pressede situationer, og ikke så meget teknik, men rammer lidt over hovedet på deltagerne.


Fjeldlederkursus 1985, teamet diskuterer.
Morten Jørck, Dorte Løber, Michael Thomsen, Randi Høgly.
Foto: ST.
 

Et Kulde-væde seminar (ved Jette Bjørn) i november samler 30 af os, og 6 fra andre fjeldforeninger.

En bogkasse (dvs et lille bibliotek til at bladre i under vores kurser) bliver omdøbt til Bogsækken. Frans Boch sørger for at den bliver til, ved velvillig gave fra A/S Spejdersport.

Årets Fjeldtræf er arrangeret af jyderne og ligger et smukt sted på Mols: Bogensholm. Siden har vi vekslet mellem Jylland og Sjælland.

Birger Prahl har længe mumlet om, at han har været sekretær og kasserer længe nok (7½ år!), og bliver afløst af Henrik Sperling som redaktør og Ulrik Bing som kasserer.

Fra dec 85 bliver der ikke udsendt flere løse referater, men et nydeligt A5-hefte ved navn Fjeldnyt (somme tider kaldet Sperlingkassen efter 1: red.s efternavn, 2: et omstridt fiskeriområde i Nordsøen). Det bliver til et godt blad med både referater, rejsebreve, køb og salg (fjeldboden), indkaldelser til interne arrangementer, klip fra andre blade, annoncer, etc.

1986 - Mere Spejd og Fjeld

Kursuslederens Hefte ser dagens lys. Steen Thomsen har i 83 lavet en KSL-huskeliste, og sidste år revideret den. Henrik Sperling udgiver.

NSF (Norge) reorganiserer endnu en gang. Utvalget for Fjellspeiding nedlægges, Komiteen for Friluftsliv opstår.

Også DDS reorganiserer. Vores kontakt til hhv Seniorudvalget og USK (Udv. for spec. kurser, under Ledertræningen) erstattes af USA - Udv. for Særlige Aktiviteter. Praktiske ting omkring kurserne ordner vi stadig med Steph på kontoret, men beslutninger om ledertræning har vi ikke længere adgang til. USA er en "diverse"-bunke, hvor vi er sammen med Orkester, Radiospejd, Handicap mm.

John Høegh Petersen beder det svenske politi om rapport fra Anaris-ulykken, hvor 8 svenskere omkom i feb 78. Han laver en forkortet oversættelse.

Der arrangeres to Kano-Vildmarkskurser, et i kristi himmelfarten og et i bededagene. Det ene tager en svømmehal i brug til kæntringsøvelser den første aften.

Originalmappen bliver samlet af Steen Thomsen og Ulrik Bing. Her er de bedste af de undervisnings-skrifter vi har lavet, så ethvert kursus kan kopiere af dem. Ideen er fra 82.


Ulrik Bing arbejder med originalmappen 1986.
Foto: ST.
 

Diasserier til undervisning: Vind og Vejr og Færdsel i fjeld/rutevalg med tilhørende bånd, laves af Steen Thomsen og Bo Rix.

Fjeld- & Vildmarks-we i efteråret er en nedkogt version af påskens kursus, dvs som før 81. Mange er skeptiske, men Hother Hennings laver et godt og velbesøgt kursus. Deltagerne er ældre, og der er flere ledere end vi er vant til. Succes'en kunne ikke gentages de følgende 4 år.

Fjeldlederkurset aflyses (Steen Thomsen). Dårlig annoncering og følgelig få tilmeldinger.

Reblederuddannelsen styrkes med tilskud til et Reblederkursus ved Göteborg, hvor der er ruter på adskillige tovlængder.

Bonus fra A/S Spejdersport skal ophøre (men kører vistnok videre en tid). Den har givet et kærkomment bidrag til vores "kagekasse". Til gengæld annoncerer Spejdersport fra november 86 i Fjeldnyt.

På Fjeldtræf introduceres den silketryksramme, som Gert Kastrup-Hansen har fået lavet i foråret, så man kan få et stort Fjeldgruppemærke på tøj, karrymåtte, etc.

Projekt "Spejd og Fjeld" afsluttes. Vi har fået lavet en hoben arbejdsstof og præsentationsmateriale. Vores vurdering er:

Projektet har været et stort (og tungt) løft for Fjeldgruppen, og vi er tilfredse med resultatet. Vi er vant til at lave kurser, så det har været uvant og anstrengende at fremstille papirer og PR-materialer til (arbitrære) tidsfrister. Vi vil derfor lade denne arbejdsform hvile de kommende par år, og koncentrere os om kurserne.

1987 - Nye kontaktmænd

I A/S Spejdersports katalog prydes bagsiden dette år af et billede fra Fjeldvandrekursus 86 (Keld Roed) og en omtale af Fjeldgruppen.

Det bliver moderne at have papir på det: Henrik Sperling og Annette Sloth bliver gift.

Fjeldgruppens kontaktmand siden starten i 74 Steen Thomsen går af pr 1 marts. Arbejdet fordeles sådan:

Søren Mikkelsen overtager koordineringen af Klatrekurserne efter Henrik Mouritzen. Der begynder at være mangel på rebledere.

Reblederne tager på påsketur til Sydfrankrig, og får prøvet nye klipper (kalk) i stedet for Kullens granit.

En ny udgave af Velkommen i Fjeldgruppen, med beskrivelse af vores arbejdsgange bliver endelig færdig. Birgitte Rasmussen og Steen Thomsen har revideret, og Frans Boch renskrevet på PC.

Instruktør hefte udkommer. Det indeholder en indholdsfortegnelse til Originalmappen, valg af undervisningsmetoder, og litteraturliste. Steen Thomsen og Ulrik Bing har samlet, og Henrik Sperling redigeret.

Årets Vinterfjeldkursus bliver aflyst, der er kun 7 tilmeldte, men gennemføres i stedet som privat tur. Tørtræning i Århus aflyses, men den i København gennemføres. Hverken Fjeldlederkursus eller et Fjeld/vildmarkskursus i Jylland kan finde en kursusleder. Fjeld/vildmarks-weekend i efteråret bliver aflyst pga. for få tilmeldte. Et Klatrekursus og et Reblederkursus aflyses.

Det er vores travleste år nogensinde, målt på antal arrangementer på Fjeldkalenderen: 25. Hvis vi i stedet måler på antal afholdte arrangementer, er 1986 og 1988 rekorderne: 18 kurser, hikes og træf.

Alt vores udstyr (pulk, spader, sneankre, lysbilledserier etc, men ikke klatregrejet) bliver samlet af Jørgen Svenstrup. Ole Optimus overtager det, og står for udlejning/lån.

DDS's divisionschefer får en præsentation af Fjeldgruppen v/ Jørgen Svenstrup, og på Seniorsamling optræder vi også.

Det nye arrangement, påskens Skihike (planer allerede i 85) går til Jotunheimen med Michael Thomsen som turleder.

På to interne ture får vi blandet jyder og københavnere. På Kanotur i pinsen til Møckelen og Helgeån har Monse (Mogens Laursen) samlet 8.


Kanotur 1987 på Möckelen:
Lømmel (Peter Lundberg) og Monse (Mogens Laursen) er gået på grund.
Vi ramte alle den samme sten.
Foto: ST.
 

I kristi himmelfarten har Jørgen Svenstrup hyret skibet Bente Irene, og 9 m/k sejler til Anholt, og har en herlig tur. Alligevel kan succes'en ikke gentages: året efter er der 0 tilmeldinger.


Anholt-tur 1987 ombord på 'Bente Irene':
Monse (Mogens Laursen), Jeanette Krambs, Ida Eller, Nina Friis-Mikkelsen,
Vagn Makholm, Frans Bock. På maven Jette Bjørn.
Mangler: Gert Kastrup-Hansen og Ulrik Bing. Nederst skipperen.
Foto: ST.
 

Hen gennem 86 og 87 reklamerer vi voldsomt for, at de der vil instruere må tage på et instruktørkursus. Det giver meget lidt resultat, men vi har stadig masser af instruktører....

Annette & Henrik Sperling flytter til Jylland, og overdrager redaktionen af Fjeldnyt til Henrik Mouritzen, som fører den gode tradition videre. Samtidigt udvides læserkredsen (og adresselisten) med reblederne, og deres referater bringes i bladet. En tiltrængt tilnærmelse mellem de to dele af Fjeldgruppen er indledt.

Klatrekurserne kan efter 10 år ikke længere bruge missionshuset i Mölle, og rykker over på campingpladsen. Der er nu både fjernsynsstue til fremvisning af videoerne, stort køkken og varmt bad, så det går an.

Fjeldsamaritterkurset begynder at samle deres arbejdsmateriale i et hefte - redigeret på PC.

Kanohike i sommerferien er også en ny opfindelse. Monse (Mogens Laursen) har 10 m/k med sig i 2 uger til Kiruna, og det bliver en fin tur.

KFUKspejdernes Landslejr har vi en udstilling bemandet med Birgitte Rasmussen, Dorthe Illeborg, Keld Fokdal.

Til KFUKspejdernes førerhåndbog skriver Birgitte Rasmussen, Jette Bjørn og Nina Friis-Mikkelsen et kapitel om Fjeldgruppen. Desværre udkommer bogen aldrig.

På septembermødet er der ideer fremme om en ændring af vores struktur: Forretningsudvalg og 1' og 2' rangs medlemmer. Ideerne rumler et par år, og vedtages i 89.

En blanket til kursus/tur-rapporter på 2 sider, udarbejdet af Frans Boch ser dagens lys. De fleste kursusledere i 87 og 88 får den udfyldt, og fra 89 næsten alle. De udfyldte opbevares i "blå bog" sammen med adresselisterne, og arkivaren (Steen Thomsen) brygger statistikker af dem.

Ulrik Bing laver det første Gilwell-projekt om fjeldspejd.

"Fra pemmican til pizza" hedder et ernæringsseminar i november (udskudt fra 86), som er planlagt af Anette Binder, Frans Boch, Nina Friis-Mikkelsen og Søren Rasmussen.

1988 - Generationsskifte i Århus

Reblederkurserne har hidtil været en art klatrekursus 2, hvor nye reblederemner blev opdyrket. De suppleres med eet Klatreinstruktørkursus pr år, hvor der trænes instruktion, sikkerhed og redning, og diskuteres fælles holdning, til det at lave Klatrekurser. Snart uddør Reblederkurserne, og erstattes af mere uformelle ture med samme formål og indhold, men ofte til mere spændende steder.

I Århus er der lavvande i aktiviteten. Efter tre år har mange trukket sig tilbage. Ikke fordi de ikke kunne li' den århusianske hygge, men måske det var blevet for hyggeligt - for meget pjank og for lidt alvorligt arbejde.

Det bliver der gjort noget ved: Vi har en post på DDS's landspatruljeturnering i Rold Skov (Frederik Cordes), og går kraftigt ind i Blå Sommer (89) arrangementet. Som indslag på et KFUM-Sp distrikts uddannelsesdage afholder Børge Bossen, Henrik Sperling, Jørgen Pårup og Monse (Mogens Laursen) et mini-vildmarkskursus.

Reklamen for instruktørkursus bærer kun lidt frugt: Keld Fokdal tager på kursusledelseskursus hos DDS.

Vores stand på DDS's Seniorsamling er nær ved at gå i vasken. Anders Hasselager redder på stregen.

John Høegh Petersen påtager sig (igen) at være fast referent for et halvt år.

Tørtræning aflyses igen i Århus, men Hother Hennings samler deltagerne til et een-dags kursus i privat regi.

I kr. himmelfarten tager reblederne på klatretur til Baden-Baden i syd-Tyskland.

Efter mange diskussioner frem og tilbage forsøger vi (Keld Fokdal) at lægge et Fjeld- Vildmarkskursus i Jylland (Kronheden), selvom det ikke smager så meget af fjeld. Til manges forundring (også Kelds!) bliver det en succes - som dog ikke bliver fulgt op.

Til gengæld ville vi følge forrige års succes med Fjeld/vildmarks-weekend i efteråret op med 2 weekends, men ingen af dem samlede nok deltagere.

En Skihike fandt ikke sin turleder, og blev aflyst.

Mens Henrik Mouritzen er udenlands et halvt år, overtager Lasse Stilling Olsen redaktionen af Fjeldnyt.

Intern tur til Østgrønland. Monse & Frans Boch søsætter projektet, der omfatter Monse, Anette Binder, Heine B Heinesen, Hother Hennings, Jesper Hansen, Jette Bjørn, Keld Roed, Marianne Voldstedlund, og Peter Krogh Andersen. Der bliver nogle flotte bræskiture mmm.


Brækursus 1988: Lunsj på Nigardsbreen.
Forrest: Marianne Øverli (NSF, instr), næstforrest tv: Tommy Bøgeskov,
over ham: Peter Bai, yderst th: Hother Hennings (instr).
Foto: ST.  

I København kommer vi ofte så mange til møderne, at der er trangt. Nu flytter Steen Thomsen fra Frederikssundsvej (for et års tid), så vi flytter møderne til DDS i Lundsgade (K'erne ville desværre ikke have os fast).

Krisen kradser, så adresselisten opdeles i aktive og passive. De passive (Logemedlemmerne) skal nu betale abonnement på Fjeldnyt.

På septembermødet diskuterer vi også krav til instruktører. Et (temmelig firkantet) skema med minimumskrav bliver sat op - og klassificeret som vejledende. Vi prøver desuden at kredse os ind på den "fjeldånd" der er (og skal være) en vigtig del af alle vores kurser. Et fjeld-etisk seminar blev vedtaget, men kom ikke op at stå.

Keld'erne Fokdal & Roed overdrager folderreolerne til Klaus Leth, som kort efter overdrager til Steen Friis.

Der bliver holdt et Fjeldlederkursus igen efter 2 år uden. Mie Tjørnehøj havde 9 deltagere.

KFUKspejderne reorganiserer. Vores kontakt er nu til Frilufts- og samfunds-udvalget, men det er stadig Birgitte Rasmussen.

Frans Boch takker af som korpskontakt, og Jeanette Krambs overtager, stadig sammen med Monse.

Monse skriver Gillwell-projekt om Fjeldgruppens ledelse, han har Leif Iversen som vejleder. Ideer bliver afklaret, og senere ført ud i praksis.

1989 - Blå Sommer

Selvom vi er 100 stk på adresselisten, er det meget vanskeligt at finde kursusledere til 89. Det skyldes nu tildels DDS's korpslejr Blå Sommer, så vi udbyder ikke Fjeldvandrekursus og Kanohike.

Fremmødet på fællesmødet i januar i Jylland er igen tyndt - der er meget få fra København. Vi vedtager at der kun er behov for eet årligt øst-vest topmøde, nemlig i september.

Vi er nu så mange, at det er et reelt problem at etablere kontakt mellem kursusleder og interesserede instruktører, samt at slette de inaktive fra adresselisten. Henrik Engmark udsender og indsamler herefter blanketter med "næste år vil jeg gerne lave...". Det bliver fast procedure fremover.

Fredensborg DDS har bedt os om et sær-arrangement: et Vildmarkskursus for patruljeledere. Heine B Heinesen og Klaus Leth får det op at stå, og sørger for flot efter-omtale i bladene. Århus optræder igen på et KFUM-Sp-distrikts uddannelsesdage, denne gang i Vestjylland.

Vi skal bruge en klatrevæg på Blå Sommer, og det skal Bella Centrets udstilling "Rejs 89" også. Vi tager kontakt med Dansk Bjergklub, og får milde gaver udefra (SDS). Lasse Stilling Olsen og Henrik Ljunggren sørger for at væggen bliver flot, og den kommer i alle landets aviser.

Og årets bryllup: Jeanette Krambs og Lasse Stilling Olsen gifter sig midt i forberedelserne til Blå Sommer.

Fjeld- og Vildmarkskurset afvikles efter ny model: Ikke så meget teoretisk instruktion inden døre, men en ekstra dags hike, og learning by doing. Det bliver en succes. Kano-Vildmarkskurserne, har de sidste tre år kørt dubleret, men må aflyses pga for få tilmeldinger, sikkert pga Blå Sommer og høj pris. Bræhike på Svartisen finder vi ingen leder til, og efterårets Fjeld/vildmarks-weekend bliver aflyst for tredje år i træk.

Klatrernes kr.himmelfartstur går i år til Pfalz, og bliver ret fornøjelig. Klatrekurserne udbygges, så kursisterne kan prøve førstemandsklatring og sikringssætning allerede på deres første kursus.

Fjeldsamaritterkurset får en regulær redningsaktion. Heldigvis ikke med en kursist, men en drageflyver finder det belejligt at styrte ned lige for næsen af kursets øvelse i båretransport. Learning by doing! Det er ikke hver dag "figuranter" falder ned fra himlen! Arbejdsstoffet er nu samlet i et kursushefte "Fjeldsamaritten", som dog kun er til salg til tidligere kursister. Kurset er nu flyttet til Århus.

Danske Spejderes Fællesråd vedtager at nedtrappe vores tilskud til nul over tre år. De har ikke ret meget fornemmelse af, hvad det er, de bestyrer, dvs hvad vi egentlig laver. Bla foreslår de at vi skal betale dobbelt kontingent. Fra 90 går vi så over til at opkræve et administrationsgebyr fra kurserne i stedet for at få vores fælles adminitrationsudgifter dækket af Fællesrådet.

Sommermødet lægges i år til Kullen.

Blå Sommer (DDS's korpslejr) har vi en aktivitet, Bjerget, hvor 62 instruktører (ca 25 Fjeldgruppe-medlemmer) har 5-600 spejdere pr dag i 5 dage, altså 2500 - 3000 spejdere på Bjerget! Der er overtegnet allerede i februar. Der laves klatring på 12 m klatrevæg, kanosejlads på Hostrup Sø, brævandring på græsmarken, tåge-orientering under et langt lagen, isklatring på en bræ af halmballer, rulleskiløb på en dertil anlagt asfaltbane, madlavning på trangia, bagning i jord-ovn, mad-tørring, syning og imprægnering af udstyr, etc etc. Budget ca 30.000 kr (plus klatrevæggen!) Jeanette Krambs, Monse, og Thorkild Ærø havde lavet et kæmpe forarbejde siden feb 88, og Fjeldgruppens hidtil største projekt forløb flot, og skabte kendskab til, samt respekt om vores arbejde. [Vi slipper dog ikke for et uheld på væggen: En spejder på vej op i klemknudegang mister taget, glider ned og hænger i selen. Den er for løs, og hun er ved at bleve kvalt. Hun er bevidstløs da vi får hende ned, og hun har et grimt brandsår på halsen. Og aviserne slår det stort op.]

På septembermødet (fælles) vedtager vi en ny struktur, som siden bliver godkendt af Fællesrådet. Vi får en formand (Monse), en ledelse (Monse, Jørgen Pårup (kasserer), Erik Sørensen, Birgitte Rasmussen, Tommy Bøgeskov, suppleanter: Mads Petersen, Charles Nielsen) og en generalforsamling (septembermødet). Det månedlige Fjeldgruppemøde er ikke længere besluttende myndighed: græsrodsorganisationens tid er forbi.

Peter Krogh Andersen overtager redaktionen af Fjeldnyt. Henrik & Annette Sperling overdrager kursistkontakten til Klaus Leth, som herefter sender foldere ud.

De forskellige beslutningstagere i Fællesråd og korps inviteres til 15 års fødselsdagsfest, arrangeret af Klaus Leth, Monse, Steen Thomsen og Ulrik Bing. Til gæsternes overraskelse får de (mellem fødselsdagssange og lagkage) et tip-top PR-show om vores virke, præsenteret af en bred kreds af os. Vi håber det bevirker større forståelse hos dem der råder over pengene, og regner med at gentage succes'en. Fra DDS (ved Leif Iversen, tidl medlem) får vi en bordklokke til brug på generalforsamlingerne. Den er bundet op i en tovstump, som stammer fra Leifs første tov på Fjeldgruppens første klatrekursus.

Efter festen fortsætter et PR-udvalg, bestående af Frans Boch, Klaus Leth, og Ulrik Bing.

For yderligere at synliggøre vores indsats overfor korpsene, formulerer vi en handlingsplan (Birgitte Rasmussen, Torben Bruhn Andersen, Steen Thomsen). Kurserne er fortsat det centrale, dertil kommer støtte til grupper, deltagelse i landsarrangementer etc, altsammen under mottoet: Integration med det daglige spejderarbejde.

For første gang i historien kører der Fjeldlederkursus to år i træk. Henrik Sperling har 12 deltagere, der går gennem mange praktiske øvelser i ledelse - og vadning.Årets seminar hedder Vind og Vejr og er planlagt af John Høegh Petersen, Steen Thomsen og Ulrik Bing.


John Høegh Petersen 1986.
Foto: ST.
 

1990 - Formand og ledelse

Vinterfjeldkurset bliver billigere. Nyt område (Rondane), billigere menu, bustransport hele vejen. Det virker: Jette Bjørns kursus er overtegnet for første gang i historien.

John Høegh Petersen og Nina Friis-Mikkelsen (nu Petersen) gifter sig - efter mange år. 16 mand er inviteret og danner spalier udenfor kirken med ski og isøkser.

Kanokursus på strømmende vand har der været arbejdet med i to år. Potentielle instruktører har været på kursus "Fossekallen" i Norge. Torben Bruhn Andersen er kursusleder på endnu et instruktørkursus.

Årets anden nyskabelse Fjeldhike bliver dog ikke til noget.

Ole Optimus overdrager Materieldepotet til Bo Rix, som dog kun får Bogsækken en periode, inden det hele går videre.

Rebledernes kr.himmelfartstur går i år til Frankenjura i Vesttyskland.

Klatrekurserne overdrages fra Søren Mikkelsen til Flemming Henriksen. Der er stadig for få rebledere, og der er tanker om at nedskære kursusantallet. Lars Gram gør opmærksom på, at mange grupper laver ukvalificerede Kullen-ture, så M'ernes Tema-komite beder os lave flere kurser. Det resulterer i en polemik mellem reblederne og formanden.

DDS afholder et interrail arrangement Tour d'Europa med poster rundt om i verdensdelen. Heine B Heinesen og Frederik Cordes står for en post på Kandersteg spejdercenter i Schweiz.

Vi må aflyse Fjeldvandrekursus, Fjeldlederkursus, Fjeld/Vildmarks-weekend, Kanohike, Fjeldhike. Vi havde regnet med mange deltagere efter Blå Sommer, men måske er annonceringen stadig vores akilleshæl. En Bræhike, og et Klatrekursus må aflyses pga instruktørmangel. Til gengæld må vi dublere påskens Fjeld/Vildmarkskursus, Anne Kamp Nielsen får samlet et team. Også her er et kursushefte "Fjeldmanualen" ved at finde sin form.

Bemandingen af kurser 91 laves ud fra de blanketter med "næste år vil jeg gerne lave..." som næsten alle har indsendt. Formand Monse ringer rundt og aftaler kursusledere, og der er instruktører nok at tage af. De der ikke har afleveret blanketten, får een til, og et girokort til abonnement på Fjeldnyt, så de har frit valg.

Kursuslederens hefte udkommer i august i en revideret udgave med aktuelle oplysninger, så den kan ajourføres hvert år.

generalforsamlingen er der lidt udskiftning i Ledelsen. Bagefter rejses der kritik af valget, ikke særlig rimelig, men Monse går af og der udskrives nyvalg til oktobermødet, hvorefter Ledelsen hedder: Birgitte Borker Rasmussen (formand), Jørgen Pårup (kasserer), Jakob M Møller (sekretær), Erik B Sørensen, Jørgen Svenstrup. I sommerferien 91 overgår kasserertjansen til Jakob, da Jørgen rejser udenlands.


Generalforsamling 1990 ved Rønde.
Med uret: violet ryg: Bo Rix Nielsen, ?, ?, Monse (Mogens Laursen),
Peter Krogh Andersen, Ulla Hjortdal, Anne Nymand, Henrik Larsen/Hansen,
Bent Nøhr, Jakob M Møller, ?, Tommy Bøgeskov, Erik B Sørensen, Mie Tjørnehøj, ?, ?.
Foto: ST.
 

Jette Bjørn overtager kontakten til DDS's USA (Udv. for Særlige Aktiviteter) efter Jeanette Krambs.

Kursistkontaktens arbejde reduceres, idet korpskontorene nu skal udsende foldere. Nina & John Høegh Petersen vil passe telefonen for øvrige henvendelser.

Et udvalg vil planlægge møderne i Kbh, så der sker noget spændende: Bent Nøhr, Jakob M. Møller, Mie Tjørnehøj, Ulrik Bing, og senere Henrik Waltenburg. Det løber ud i sandet i løbet af 91.

Efter et års debatter om, hvad det vil sige at instruere på Fjeldgruppekursus, og at være kursusleder, afholdes et seminar om instruktøruddannelse. Erik Sørensen planlægger, og ca 20 deltagere debatterer og spreder ideer. En arbejdsgrupper nedsættes til at lave instruktørkursus: Bo Rix Nielsen, Peter K. Andersen, Steen Thomsen, Ulla Hjortdal. Instruktørkursus-instruktører må vi også have - de hedder trænere. Klaus Nielsen, DDS's ledertræning, påtager sig at lave et trænerkursus.

Fjeldtræf er lige ved at ryge i vasken. Kursuslederen forsvandt, og resten ventede på hinanden. Det lykkedes at finde en hytte, men det blev en uge før "sidste weekend i november" som det har været siden 74. Det bliver historiens hidtil mindste, med kun 30 deltagere.

Økonomisk går vi ud af året med et underskud på 2000 kr. Regnskabet bliver iøvrigt ikke offentliggjort.


Anne Nymand med en rørhat 1990.
Foto: ST.
 

1991 - Rekord i aflysninger

Ialt 11 aflysninger og kun 9 gennemførte arrangementer - uha. Det er både rekord i aflysninger og bundrekord i afholdte arrangementer. For få deltagere er grunden til de 4 aflysninger, og 7 kurser/hikes manglede kursusleder eller instruktører. Det er Tørtræning (hvor kursuslederen bakker ud een måned før kurset - uden at have lavet noget), Fjeldlederkursus, Kanohike, Fjeldhike og Bræhike Svartisen, (hvor der ikke kunne findes kursus/hike-ledere), samt 2 Klatrekurser, (hvor der ikke var rebledere nok).

Vi har fået ny struktur med en ledelse, fordi der var for mange løse ender. Efter at ansvaret for Fjeldgruppens drift overgik fra Fjeldgruppemødet til Ledelsen, er mange erfarne medlemmer helt initiativ-lammede: "Det kan jeg ikke gøre noget med, det er jo Ledelsens ansvar". Til møderne kommer der kun få, og stemningen er sløv, bortset fra et par bataljer. En effektiv ledelse rykkede og gjorde ved, men tydeligvis uden større effekt. I sin årsberetning kan formanden spille sorteper videre til de sløve medlemmer, og svinge pisken over uansvarlige kursusledere. Aktiviteten i Århus-afdelingen daler til nær nulpunktet: Henrik og Charlotte holder oftest møderne alene.

Vores synliggørelse overfor de bevilgende myndigheder bærer frugt: Fællesrådet bevilger os 4000 kr i 91, tidligere havde de varslet en nedskæring til 3000 i år og 0 næste år. Årsregnskabet skal nu have skæringsdato 1 nov i stedet for 1 jan.

Peter Krogh Andersen overdrager redaktionen af Fjeldnyt til Thorben Lundø, vores mangeårige kontakt til FDF/FPF. Bladet får fotos, annoncer og mange artikler. Trykningen klarer Martin Høj Dahl, som også overtager adresselisten fra Lars Knudsen.

Henrik Mouritzen tager udstyrsdepotet igen, klatregrej mmm. En intern pinsetur til Møn blev ikke til noget. To års diskussioner udkrystalliserer sig i et oplæg i Fjeldnyt om Etik - Fjeldånd - Spejderånd. Modtaget i larmende tavshed.

Klatrekurserne blev diskuteret på generalforsamlingen 90, og på januarmødet, og Ledelsen (Jørgen Svenstrup) snakker med reblederne. Niveauet på kurserne er hævet, og teamet har svært ved at rekruttere rebledere med tilfredsstillende kvalifikationer (kun een på to år). Vi ønsker os mere kontakt med rebledergruppen, flere nye rebledere og bedre administration. Det sker ikke. Klatreinstruktørkurset har 5 tilmeldte og aflyses, og to Klatrekurser bliver aflyst pga manglende rebledere. På generalforsamlingen 91 møder der ingen klatrefolk op, og stemningen er yderst kølig.

Fjeld- & vildmarkskursus prøver at være eet stort kursus med 60 deltagere og dobbelt team, i stedet for 2 af normalstørrelse. Det blev for forvirrende, men ellers gik kurset godt. Dog fik et sjak mavetilfælde (de lærte nok noget om hygiejne!).

Kanokursus II, dvs på strømmende vand, skulle være afholdt for første gang, men samlede desværre kun 2 deltagere.

Arbejdsgruppen vedr. Instruktørkursus afleverer en diger rapport til Ledelsen (Erik Sørensen), men der bliver ikke noget kursus i år. I maj afholdes Trænerkursus i Thy, to weekender efter hinanden, hvor 11 garvede Fjeldgruppe-medlemmer uddannes til instruktørkursus-instruktører = trænere. Klaus Nielsen og Pia Johnsen fra DDS instruerer, og DDS giver 25.000 kr.

I maj udsender arkivaren Steen Thomsen en årsrapport 1990 til vores kontakter i Fællesrådet og korpsene. Den indeholder årsberetning, regnskab og statistik, og er et led i vores synliggørelse. Den gentages de følgende år.

Efter 2 år med pause/aflysning, lykkes det Mie Tjørnehøj at få Fjeldvandrekurset på benene igen. 16 deltagere. Til gengæld blev der ikke noget ud af den specialsyede udgave af kurset: KFUKspejdernes rangertur, som Birgitte Rasmussen og Bo Rix Nielsen stod for. Trods kraftig annoncering var der kun 1 tilmeldt.

Bræhiken har vi et kedeligt uheld: Bent Nøhr glider ud, standser sig med isøksen, men får forstrakt højre håndled alvorligt (det kom sig nogenlunde). Der er desuden flere dårlige knæ og småskader.

Til KFUM-Spejdernes Fjeldtræf på Hardangervidda (ca 750 deltagere, men ingen lysbilleder) har Charles Nielsen, Inger Kjeldal, Monse, og Ulla Hjortdal bidraget, dog uden officielt at være Fjeldgruppens repræsentanter.

Med kort varsel stabler Frederik Cordes mfl en post på benene på DDS's ledertræf i Odense. 2-300 ledere kom og lavede trangia-mad, klemknudegang, klatrede på væg, eller så lysbilledforedrag. Vi begynder at føre liste over bestilte aktiviteter, hvor vi har optrådt og vist flaget.

Generalforsamling: Ledelsen har udarbejdet et omfattende sæt vedtægter. Nu er der paragraffer for det hele. Ideen om kontingent både til vores gruppe/korps og til Fjeldgruppen bliver nedstemt, og forslaget om opdeling af Fjeldgruppen i selvstyrende underafdelinger falder også. I stedet vedtager vi at afholde kursusledermøder for at stramme op på administrationen.

Den nye ledelse bliver: Formand: Birgitte Rasmussen (ikke på valg), Kasserer: Elin Kjems Toudal (nyvalg), Erik Sørensen (genvalg), Jakob Møller (genvalg), Sekretær: Henrik Larsen (nyvalg).

Jette Bjørn og Carsten Petersen er i TV DR-derude med en flot beretning fra et brækursus (dog ikke et spejderkursus). God anmeldelse i Politiken!

Endelig kommer Fjeld/vildmarks-weekenden på benene igen efter 4 års aflysninger. Elin Kjems Toudal har 21 tilfredse deltagere, og kursusstedet er Storedam - i Nordsjælland.

Et Kend dig selv seminar med meditation, fantasirejser etc er nok for højtravende, og med 6 interesserede må det aflyses.

Fjeldtræf blev småt annonceret, og årets kursister fik ikke invitation. Rekorden fra sidste år blev tangeret: kun ca 30 deltagere til et hyggeligt træf.

1992 - På benene igen

Formandens opsang og kursusledermødet i januar må have hjulpet, der er check på tingene og kun 2 aflysninger. Dog er følgende 4 arrangementer ikke blevet udbudt og annonceret: Kanohike, Skihike, Vinterfjeldkursus, Fjeldlederkursus. De 3 var der ikke kursusledere til, og Vinterfjeldkurset døde fordi det foregående team ikke havde reserveret hytte.

Fremover afholdes kursusledermøder hvert år i januar.

Jakob Møller overtager tjansen som vores repræsentant i DDS's USA efter Jette. Vi får gen-etableret kontakt med Danske Baptisters Spejderkorps, den har vi ikke haft siden 1981.

Både Velkommen i Fjeldgruppen og Gul folder udkommer påny, revisionen tog to år i begge tilfælde. Et fælles kursusbevis for alle vores kurser ser dagens lys.

Kurt Rasmussen og Morten Ankjær overtager klatrekurserne, og der kommer styr på dem igen. Mads Petersen overtager klatreudstyret, mens resten bliver hos Henrik Mouritzen. Nogle rovere fra Esbjerg skriver et vredt læserbrev i M'ernes lederblad Grønt Liv, om at Klatreinstruktørkurset sidste år blev aflyst, og at det i år var annonceret på en gal dato.

Der opstår usikkerhed om økonomien: Fællesrådet mener ikke at korpsene skal have over/underskud af kurserne, det skal vi selv klare. Korpsene mener imidlertid at alt er som det plejer.

Fjeld- og vildmarkskurset får trådt i spinaten ang kursushæftet Fjeldmanualen, som Peter Krogh har originalen til. De må klare sig med optryk af sidste års version. Der er planlagt to parallelle kurser, men der er kun deltagere til det ene.

Foss-padling er det nye navn på Kanokursus II. Det fænger, i hvert fald bliver kurset både overtegnet, og succes: alle blev våde!

Vi plejer at afslutte forårssæsonen med et sommer-hyggemøde, det blev ikke til noget i år.

Birgitte Rasmussen, og 7 andre medlemmer laver fjeldaktivitet for 700 piger på KFUKsp's landslejr. De indkalder de nødvendige hjælpere. Bent Nøhr designer en klatrevæg til traversering: lav højde - høj sikkerhed. Den skal opbevares med een del i København og een i Århus.

På grund af instruktørmangel aflyser nordmændene Brækursus på Svartisen, og vi aflyser så Bræhike samme sted. Vi kan ikke stille instruktører til det andet Brækursus, så der kommer ingen danskere på brækursus i år - for første gang siden 1975.

Der bliver for første gang i et par år ryddet op i adresselisten: 50 navne ryger, og de passive medlemmer uddør næsten. Den gamle silketryksramme (1986) med vores bomærke kasseres, og to nye laves.

En håndfuld medlemmer stiller til Keld Fokdals 50-års fødselsdag med gave fra hele gruppen: Et ur der går baglæns.

Generalforsamlingen forløber i god stemning, og med Keld Fokdal som myndig ordstyrer holder vi os til tidsplanen. Charles Nielsen (KFUM-Spejderne) ønsker at regnskabet fremover også dækker kursernes paragraf 45 tilskud samt hvad korpsene iøvrigt bidrager med. Anders Hasselager beretter at Fællesrådet har drøftet om alle vores kurser skulle samles under eet korps, for så at gå over til et andet efter to år. Anders' argument om, at et korps nok har glemt os, når de ikke har set os i 4 år, vinder genklang, både hos os og (heldigvis) i Fællesrådet. Der skal udarbejdes sikkerhedsregler for klatrevægge.

I Ledelsen er der ikke de store ændringer: kun 1 nyvalg: Henrik Engmark. Formand: Birgitte Rasmussen, Kasserer Elin Kjems Toudal, Sekretær: Henrik Larsen, Medlem: Henrik Engmark, Medlem: Erik Sørensen. Suppleanter: Bent Nøhr, Christian Lodberg Hvas.

En Sangbog bliver indviet på Generalforsamlingen. Redaktionen er besørget af Birgitte Nielsen, Martin Høj Dahl, Hanne Rikke Brandenhoff, Rikke Nørgaard Mortensen.

Heine B. Heinesen overtager tjansen som mødeleder i København efter Ulrik Bing.

5 mand med Erik Sørensen i spidsen drager til Bræ-møde med NSF i Norge, og aftaler et bræ-instruktørkursus i spejder-regi. Den norske spejderchef Stein Løvold deltager, og slår fast at brækursus er noget alle norske rovere bør have! (Han er gammel bræ-instruktør).

For tredje gang er der kun ca 30 deltagere på Fjeldtræf. Det ser ud til at være den nye standard.

1993 - Et fint år

Et godt år med kun 2 halve aflysninger, og økonomisk overskud på samtlige arrangementer. Dog er følgende ikke udbudt: Fjeldlederkursus, Skihike, Fjeldhike og Bræhike, den sidste tager nordmændene sig dog af.

Ligesom sidste år bliver et Klatrekursus aflyst/flyttet. Vi har planlagt det til palmesøndag, og KFUM-Sp vil ikke være med til at flytte det. Som ventet kan der ikke skaffes instruktører i påsken, men de tilmeldte får tilbudt kurset i en senere weekend, og næsten alle kommer afsted.

Modsat sidste år, er der kun planlagt eet Fjeld-vildmarkskursus, men i år er der deltagere til to! 38 kom med, 16 måtte blive hjemme.

Foss-padling afholdes for anden gang med succes, selvom der er lidt for lidt vand i elven.

Der er sørget for fagligt eller underholdende program på næsten samtlige Fjeldgruppe-møder i år, foruden the/kaffe, kage og lysbilleder, så det er en fornøjelse at møde op.

Megen snak i Fællesrådet og med korpskontorerne om økonomi udmøntes i et budgetskema, der er fælles for alle tre korps. En mærkbar lettelse for kursuslederne.

Klatrernes Kr. Himmelfartstur planlægges til Elbsandsteingebirge i det tidligere Østtyskland.

Nyt brevpapir og kuverter bliver designet og trykt.

Kirsten Thyrri skriver fjeld-arbejdsstof til DDS's "Den blå Regnbue" til spejdergrenen.

Det er sæson for bryllupper: Peter Krogh Andersen og Ulla Hjortdal slår sig sammen (og melder sig ud), og Mads A Petersen og Hanne Korup holder stort bryllup ved Arresø.

Vi har 3-4 mand på et bræ-instruktørkursus, der afholdes af NSF - med DNTs standard og godkendelse.

Brækursus på Svartisen bliver aflyst, der er hverken instruktører i Danmark eller Norge. Kurset på Jostedalsbreen har 18 deltagere (for mange, heraf 3 danske) og en masse sne, så for første gang bruges der ski.

Som et forsøg afløses Fjeldhike og Bræhike af en Fjeldsamling: en basislejr med mange muligheder. Nordmændene arrangerer den sædvanlige bræhike, og der kommer kun nogle få på Fjeldsamling.

Fjeldvandrekurset har 26 deltagere, kun een gang før har der været flere. De rammes af et spredt mavetilfælde, årsagen bedømmes til maveforkølelse efter en kold øvelse i vadning.

Instruktørkurset kommer endelig op at stå efter 2½ års tilløb. Henrik Larsen, Birgitte Rasmussen og Pia Johnsen står for en weekend på Samsø i foråret og en uge i Jotunheimen med megen sne. Der bliver brugt mere tid på ledelse og sikkerhed end på instruktionsteknik, og 2 af de 5 deltagere dumper. De er for uerfarne, og den ene er en tykhudet Rambo-type, der hverken har varmt tøj eller regntøj med, nægter at låne, og efter en kold og våd dag bliver fløjet på sygehuset i helikopter med feber, dårlig mave og dehydrering. På generalforsamlingen får vi en god diskussion om at forhåndsvurdere deltagere og om at håndtere problemdeltagere. Til kurset er der udarbejdet en Instruktørhåndbog.

Generalforsamlingen på Gurredam krydres med gruppeopgaver og natur-tur. Spørgsmålet om forsikring af deltagere og instruktører bliver vendt igen, nu er der et tilbud på bordet. Claus Østby overtager trykning af Fjeldnyt fra Martin Høj Dahl. Den nye ledelse bliver: Henrik Engmark formand, Elin Kjems Toudal kasserer, Peter Thode sekretær, Christian L. Hvas, og Klaus H. Leth. Suppleanter: Klaus Fynbo og Bent Nøhr.

DDS's korpsrådsmøde optræder vi med nedfiring og rulleski-konkurrence i konferencesalen på Hotel Nyborg Strand.

PR-udvalget udgiver et klippeark med vores bomærke mmm.

Fjeld- og vildmarks-weekend i oktober har kun 7 deltagere.

Fjeldtræf afholdes nær Kolding med færre foredrag og flere spejder-aktiviteter end tidligere. Deltagerantallet er ca 50, ½ gang højere end de sidste 3 år.

Ledelsen reviderer de 19 år gamle fælleskorpslige Sikkerhedsregler for Fjeldaktivitet, og Fællesrådet godkender dem, mens KFUM-Spejderne kommer med et andet udkast, som de siden udgiver som deres regler.

Anders Hasselager forlader Fællesrådet, hvor han et par år har været vores meget aktive kontaktmand.

Årsregnskabet for 93 som nu omfatter både vores almindelige kasse og alle arrangementerne, bliver først godkendt af Fællesrådet i anden ombæring. Nu er det et "koncernregnskab", og de separate kasser til udstyr og Fjeldnyt skal nu være forbundne kar med hovedkassen.

1994 - Jubilæum

Den hidtidige fordeling af kurser på korpsene bliver ændret, så Fjeldvandrekurset flytter fra K'erne til DDS, og Fjeld- og vildmarks-weekend den modsatte vej.

Klatreinstruktørkurset må aflyses i sidste sekund, da 2 af 6 tilmeldte springer fra. Fjeldlederkursets instruktører falder også fra, så kurset aflyses i god tid. Det er så sidste gang vi har opslået det. Fjeldvandrekusus aflyses: der er 4 tilmeldte og ingen instruktører. Sikkert fordi det ligger samtidigt med DDS's landslejr Blå sommer og med M'ernes Fjeldtræf i Norge. Bræhiken har kun 2 tilmeldte og aflyses.

Kursuslederhæftet er nu også på edb, og revideres hvert år.

Fællesrådet bevilger 28.000 til den mobile klatrevæg som vi længe har drømt om. Den skal i brug på DDS's Blå Sommer 94. Betingelsen er at sikkerhedsregler for klatrevægge bliver færdige. Det bliver kun til et udkast, men væggen bliver indkøbt for 18.000, og opmagasineres efter sommeren hos Jens Liendgaard i Århus. KFUM-Spejderne ønsker et eendages kursus for ledere af klatrevægge og nedfiringer. Da klatregruppen kun vil arbejde på naturlig klippe, ender det med at Charles Nielsen i 1995 får kurset op at stå med instruktører fra Fjeldgruppen, men uden for gruppens regi.

Instruktørkurset gentages ikke, men en tilsvarende bevilling fra DDS på 25.000 kr kan anvendes til støtte individuelle instruktørkurser "udenbys". Man ansøger Ledelsen om refusion af instruktørkursus-udgifter, og bevilgede penge udbetales gennem de følgende år når man instruerer på Fjeldgruppens kurser. Denne ordning kører endnu.

Det nye team til Vinterfjeldkursus afprøver (af hensyn til Vinterolympiaden) et nyt kursussted: Fjellset i Skurdalen S for Geilo - det bruges endnu.

Fjeld- og Vildmarkskurset omarbejder Fjeldmanualen til en Fjeldhåndbog.

I DDS bliver USA (Udvalget for Særlige Aktiviteter) nedlagt, og vi refererer herefter til Eksternt Udvalg, som rummer de personer DDS har i Fællesrådet. Annoncering i DDS's lederblad Broen skal stoppe, fremover er der kun kursusavisen 2 gange om året.

Jakob Møller tager til Grønland og kører hundeslæde med sin bror. Der kommer en lang og underholdende turberetning i Fjeldnyt, også i de følgende år.

Hos KFUM-Spejderne er der valgt nye folk i Hovedbestyrelse etc, og Peter Thode giver dem en præsentation af vores arbejde.

Fjeldsamaritterkurset er voldsomt overtegnet og vi prøver med et ekstra kursus i en senere weekend, men med 5 tilmeldte må det aflyses igen. Det er M'ernes Fjeldtræf i Norge til sommer, der sender de mange ekstra deltagere.

Ulykkesforsikring af kursister og instruktører kommer endelig på plads. Birgitte Rasmussen og Christian L Hvas har skaffet en aftale i stand. Fællesrådet vil dække udgifterne for instruktører på klatre- bræ- og foss-kurser.

Århus Klatreklub indkalder til fællesmøde for alle klatreklubber. Vi deltager og er med til at udforme regler for kurser og instruktøruddannelse.

På Sjælland samles alt grej i eet udstyrsdepot i Roskilde hos Morten Kragh-Sørensen. [Og der er det endnu i 2014]

Brækurset på Svartisen får en deltager overbelastet et ustabilt knæ, og der ryger et korsbånd.

DDSs landslejr Blå Sommer står Heine B Heinesen med 11 andre medlemmer og ca 30 hjælpere for et omfattende program ligesom i 89. Der er ca 380 spejdere i aktivitet - om dagen.

Jubilæumsfesten afholdes i hos DDS i Lundsgade den 27 august. Der er reception om eftermiddagen med fine gaver fra korps og Fællesråd, og fest den halve nat.

generalforsamlingen udskiftes en del af Ledelsen, som nu er: Henrik Engmark (formand), Peter Thode (kasserer), Martin Høj Dahl (sekretær), Heine B Heinesen (mødeleder) og Birgit Hallgren. Som suppleanter valgtes Maja Nielsen og Thorben Lundø.

Forsikringsordningen diskuteres igen. Da hverken korpsene eller Fællesrådet kræver forsikring af deltagerne, overlader vi det til korpsene og deltagerne selv, og skifter forsikringsselskab.

For første gang i mange år var klatreinstruktørerne repræsenteret på generalforsamlingen. Det igangværende arbejde med autorisering af klatreinstruktører og -kurser bliver debatteret grundigt. Korpsenes Sikkerhedsregler for klatreaktivitet foreligger i et - lidt tyndt - udkast fra klatregruppen, Ledelsen bemyndiges til at gøre det færdigt.

Nina & John Høegh Petersen stopper som Kursistkontakter efter 4 år. Korpskontorene overtager telefonhenvendelser. Vi nedlægger Århusafdelingen officielt, reelt har den længe kun bestået af 2.

Regnskab diskuteres også på generalforsamlingen, sidste år nåede udstyrskassen ikke at få købt ind inden årsskiftet, det skal ikke gentage sig.

En dødsulykke på Kullen sætter diskussionerne igang. På et privat nedfirnings-kursus er et slidt tov lagt over en skarp kant. En hjemmelavet beskytter af cykeldæk forskubber sig da en deltager sætter af og springer, tovet slides over, og deltageren bliver dræbt 23 m længere nede. Den ansvarlige har vistnok deltaget på et enkelt af vores kurser. Han bliver senere trukket for retten i Helsingborg.

Ulrik Bing og Bo Rix annoncerer efterårs-kanotur, Ulrik, Tommy Bøgeskov og Steen Thomsen kommer afsted.

Fællesrådet vedtager at sætte sit tilskud til Fjeldgruppens administration op fra 3.000 til 6.000.

1995 - Alt overtegnet

Stort set alle kurser er overtegnet. Der kører 2 skihikes i påsken, den ene ved Narvik, den anden på Hardangervidda og Hallingskarvet. Fosskurset er overbooket med 22 deltagere. Nordmændene har instruktørproblemer, så der bliver kun 1 Brækursus næsten uden nordmænd. En deltager ryger i en sprække den første dag, men slipper med forskrækkelsen. Bræhike aflyses pga få deltagere. Fjeld- og Vildmarkskurset har 37 deltagere, til gengæld må weekenden i oktober aflyses pga deltagermangel.

Klatreinstruktørernes Kr Himmelfartstur planlægges til Kolsås ved Oslo.

Den fælles danske norm for klatrekurser og autoriserede klatreinstruktører bliver vedtaget. Jens Ulrik Jensen har sat vores kraftige fingeraftryk på aftalen. Henrik Koch overtager Klatrekurserne fra sommerferien. Klatreinstruktørkusus har 22 deltagere - men halvdelen har aldrig klatret før. Der må annonceres mere præcist. Det vedtages at omdøbe kurset til Klippeklatreredningskursus. Klart, men måske knapt så mundret.

På det andet klatrekursus skal en instruktør demonstrere sikring ved fald. Desværre holdt hans sikring ikke, så han faldt 3 m og landede på ryggen. Heldigvis ingen varige skader.

Fælleskorpslige sikkerhedsregler for klatreaktivitet bliver endelig vedtaget, det tog 3 år. De omfatter dels klippe dels klatrevægge. På klippe må en spejdergruppe kun klatre hvis de har en (af vores) klatreinstruktører med, så der bliver et større pres på dem: De rykker ud 14 gange i årets løb.

Et Fjeldkatalog med beskrivelse af vores kurser blev trykt og udsendt i korpsene.

Henrik Engmark og Peter Schmidt deltager i NSFs instruktørsamling i Oslo.

Sommerafslutningsmødet henlægges til Kullen.

Blåt Fjeld er en invitation til grupper og klaner i DDS om at tage på fjeldtur og mødes ved Kebnekaise 17-19 juli. Keld Fokdal står for arrangementet.

Fjeldvandrekurset har et uheld hvor en deltager på vej ned ad en snefane ikke kan bremse pga is nær kanten. Det ser dramatisk ud da hun ryger ud i klipperne og bliver kastet rundt, men hun slipper med et blåt øje.

Fjeldnyt udsendes nu til ca 150 embedspersoner, kursuscentre mm. Det er en del af vores synliggørelse i korpsene, og så bliver oplaget stort nok til at vi kan opnå portorabat via avispostkontoret.

KFUM-Spejderne holder et Landstræf for alle ledere. Vi skaffer en klatrevæg, og Peter Thode og Morten Løber informerer om vores arbejde.

Der har været problemer med DDSs kursusadministration. Bla er oplysninger indsendt til kursusavisen ikke kommet frem, og DDS har haft problemer med at vores kasserer er KFUM-spejder. Ledelsen og korpskontoret holder et møde og får processen på sporet igen.

generalforsamlingen bliver Ledelsen genvalgt. Som suppleanter vælges Elin Kjems Toudal og Morten Løber. Det slås fast at vi ER tværkorpslige. PR-udvalget bliver nedlagt, de har ikke leveret en artikel som Ledelsen havde bedt om. Nye aktiviteter diskuteres, og vi vedtager at se på et Havkajakkursus.

Regnskaberne viser at kurserne genererer store overskud. Kursusprisen er budgetteret efter et minimumsantal, så når der er fuldtegnet bliver der overskud. Budgetskemaet må revideres.

Fjeldgruppens regnskab viser 1.500 kr underskud af en omsætning omkring 60.000. Der er brugt penge på mødet i Oslo, og trykning af ekstra Fjeldnyt æder portobesparelsen. Synliggørelsen er ikke gratis, men redaktør Thorben Lundø vil finde billigere trykning i Kolding.

I årets Spejderjul er der en artikel om klatring af Per Bundgaard.

1996 - Klatre-stridigheder

Vinterfjeldkursus bliver aflyst med kun 6 tilmeldte. Den ene Skihike ligeså. Fjeldvandrekursus også, men de 7 tilmeldte tager afsted på egen tur. Fjeld- og vildmarkskursus har kun 11 deltagere, til gengæld er der 37 på Fjeld- og vildmarks weekenden i oktober - det lykkes at finde ekstra instruktører nok. Igen i år må NSF slå sine to Brækurser sammen til eet med kraftig dansk deltagelse.

Der er noget færre DDS-deltagere i år pga manglende annonceringsmulighed i Broen. Vi planlægger at bruge divisionsblade i stedet.

Den nye teknik indhenter nu den gule folder med kursusbeskrivelser. Fremover indgår den i Fjeldkalenderen sammen med datoer og de andre årsaktuelle oplysninger. Før IT-alderen var det en fidus at trykke de faste oplysninger i store oplag, så de ikke skulle genskrives en gang om året.

Ulrik Bing påtager sig at være fast referent på Fjeldgruppemøderne, sidst på året overtager Hanne Rikke Brandenhoff.

Der kommer en artikel i lederbladene om vores arbejde, med opfordring til at melde sig som instruktør. God respons.

DDS 'gen'opretter en arbejdsgruppe for særlige aktiviteter, som vi så refererer til.

Dansk Bjergklub vil gerne have en aftale om forudreservering af 20% af pladserne på vores Fjeldsamaritterkursus - mod tilsvarende på deres. Vi fastholder at spejdere har første ret på vores kurser, mens ikke-spejdere er velkomne på ledige pladser.

Mange års dårlige vibrationer mellem klatregruppen og Ledelsen kulminerer. Klatrerne klager over manglende opbakning fra Ledelsen. Ledelsen klager over

På det sidste er kurserne ellers blevet forbedret en del:

I Fjeldnyt for marts er der pennefejde mellem Lars Gram og formand Henrik Engmark, med blandt andet kompetancespørgsmål. På martsmødet er der stor diskussion, og Steen Thomsen foreslår et ordentligt rivegilde - med opmand.

Det afholdes i april hvor alle de ubehagelige ting vi 'har på hinanden' kommer op på bordet, og en række misforståelser bliver afklaret. Begge parter kan se at ingen er hvide, og bagefter er luften renere. På et nyt møde i maj kan der laves et kompromis: Der skal være mindste een autoriseret klatreinstruktør på hvert kursus. 'Norm for begynderkursus i klatring og rebsikring' vedtages. Striden bilægges i Fjeldnyt for juni.

Reblederturen i St Bededag går til Göteborg.

Fjeldnyt skifter redaktør. Der er utilfredshed med mange forsinkede blade og blandet trykkekvalitet, så Thorben Lundø bliver efter 5 år sat fra bestillingen og erstattet med Ulrik Bing som redaktør og Hanne Rikke Brandenhoff som trykker.

Sommermødet ligger igen på Kullen.

KFUM-Spejdernes landslejr Sønderborg 96 har 6 instruktører og 25 hjælpere med Peter Thode i spidsen 1000 deltagere på klatrevæg, halmballebræ, klemknudegang og tågeorientering.

På Generalforsamlingen stiller klatreinstruktørerne talstærkt. KFUM-Spejdernes afvigende sikkerhedsregler (se 1993) drøftes. Der er enighed om at det var en uheldig måde ændringen var sket på, og at det er de fælles regler vi underviser i.

Den nyvalgte ledelse: Peter Thode (formand), Tom Kønig (kasserer), Birgit Hallgren (referent), Heine B Heinesen (mødeleder), Mikael Kristiansen. Suppleanter: Ulrik Bing og Hanne Rikke Brandenhoff.

Ideen til en Fosshike opstår hos en af forårets kursister, den sættes i vandet i oktober, og bliver en fast del af programmet.

Et internt seminar om kuldeskader må aflyses. Det er åbenbart velkendt stof.

Der afholdes et ikke-besluttende møde mellem Ledelsen og korpsenes repræsentanter/kontaktfolk. Regnskabet har et lille overskud på 700 kr. Fællesrådet vil gerne sætte sit tilskud til Fjeldgruppens administration ned fra 7.000 til 0 kr, korpsene vil så til gengæld betale Ledelsens udgifter - hver sender regning til sit korps. De sædvanlige annonceringsproblemer i Broen vendes, redaktionen vil blive trukket i ørerne. Ledelsen præsenterer os på næste møde i Fællesrådet.

Vores alvorligste ulykke sker på en rebledertur på Bornholm i november. En rebleder er næsten oppe, en anden sidder for foden af ruten og binder sine støvler. Et stenskred udløses ovenfra. Første sten slår hjelmen af ham, resten får han lige i hovedet: Knust hånd og kraniebrud. Men alle reagerer som de skal, og heldet er med os. Manden bliver opereret i Rønne, fløjet til Rigshospitalet og opereret igen. Til januar-mødet kan han selv berette historien, og om sommeren tager han sin eksamen med en let handicappet højre hånd. Detaljeret beretning i Fjeldnyt 1997-5.

Til Fjeldtræf i luksuriøse omgivelser på Houens Odde fortæller Lene Gammelgaard om bestigning af Mount Everest.

1997 - Ingen aflysninger

Det er første år siden 1982 uden een aflysning af vores kurser. Ovenikøbet laver vi med kort varsel og DDSs bistand vores eget Brækursus, da nordmændene ikke kan. Dog har Fjeldvandrekurset kun 8 kursister. For andet år i træk er usædvanligt mange piger blandt vore deltagere

Birgit Hallgren rejser udenlands, Ulrik Bing overtager hendes plads i Ledelsen.

Ib Primdahl lukker Århus-depotet for klatreudstyr, grejet sendes til Roskilde.

Det nedlagte PR-udvalg genopstår som exprit-udvalg (ex-PR, nu IT) og laver vores første hjemmeside med Fjeldkalender mmm.

Ledelsen holder et positivt møde med KFUM-Spejdernes Programkommite. Vi afstår stadig fra at lave kurser i klatrevæg. M'erne bevilger 10.000 kr til PR, det bliver til en flot plakat.

Et tilsvarende møde afholdes med DDSs Abejdsgruppe for Særlige Aktiviteter.

Fjeldnyt blev engang i panik trykt hos en professionel, som indsendte det lovbefalede eksemplar til Det Kongelige Bibliotek. Nu får de også de øvrige numre, og bladet får ISSN-nummer.

På en forweekend for Foss-kursets instruktører sker der et uheld: På vej derover falder en kano af, midt på en bælgmørk vej. En modkørende bil rammes, heldigvis sker der kun materiel skade.

Klatrekurserne har i en del år ligget på campingpladsen, nu lejer man en spejderhytte i Höganäs. Det aftales med korpskontoret at der max må være 4 deltagere fra samme gruppe - erfaringen viser at resten er med for hyggens skyld, og med de ventelister vi har...

Bo Rix udbyder igen en kano- arbejds- og hyggelejr i Värmland du sköna, men han flytter i stedet til Grønland.

Fjeldvandrekursus er der en deltager med hjerteproblemer og lavt blodtryk. Af een eller anden grund havde vedkommende ikke nævnt det på helbredserklæringen.

På vores Brækursus sker der en grim ulykke på vejen ned fra højfjeldet: En instruktørmedhjælper træder på en sten der viser sig at være løs, ryger ned ad en stejl snefane, falder 3-4 m plus 5-6 m, den sidste landing er på klippe. Hun bliver fløjet ud med helikopter og har brækket bækkenet 2 steder, foruden et par trykkede ribben. Efter et par dage på norsk hospital bliver hun fløjet til Danmark. Hun får ingen mén, og føder et årstid efter en datter.

Vi optræder med klatrevæg på flere lejre: KFUKspejdernes landslejr (Birgitte B Rasmussen og Keld Fokdal), DDSs Fynbolejr (Thorben Lundø), og Tydallejren - Dansk Spejderkorps Sydslesvig (Karsten Boe).

På sommermødet i Lundsgade diskuterer vi en ny udgave af de fælleskorpslige Sikkerhedsregler for Fjeldaktivitet hvor KFUM-Spejdernes ændringsforslag fra 1993 er indarbejdet. Der kommer yderligere ændringsforslag fra K'erne og klatrerne og på generalforsamlingen vedtager vi de sidste ændringer. Fællesrådet godkender dem senere på året.

Vi vedtager også at man kan have 2 fuldmagter med til afstemninger - det har der været diskussion om i mange år. Vi er dog ikke nok til at være beslutningsdygtige, så vedtægtsændringen må bekræftes på ekstraordinær generalforsamling på novembermødet.

Efter nyvalg er Ledelsen: Martin Høj Dahl (formand), Tom Kønig (kasserer), Heine B Heinesen (mødeleder), Mikael Kristiansen, Jacob Lage. Suppleanter: Ulrik Bing og Hanne Rikke Brandenhoff.

Jacob Agersted overtager trykning af Fjeldnyt - han er på DDSs kontor alligevel.

Regnskabet viser et overskud på 600 kr - og der er ikke brugt af DDSs bevilling til trykning af Fjeldnyt.

Fjeldtræf i Sorø er der foredrag fra 2½ år i Canadas ødemark - det er nok det bedste lysbilled-show jeg har set.

1998 - Ny bræhike

Der har været arbejdet med Havkajakkursus siden 95, det kom ikke på Fjeldkalendern for 1997, og blev aflyst i 98 pga manglende instruktører. Skihike flyttes fra Narvik til Jotunheimen, det er ikke til at få togbiletter i påsken. Begge Fjeld- og Vildmarks weekends må aflyses, Fjeldvandrekursus og Fjeld-og Vildmarkskursus trak 58 deltagere, så der kunne kun blive 1 (een) til efterårets weekends. For første gang bliver der slet ikke noget Brækursus. Hverken nordmændene eller vi kan stille instruktører. Foss-padling skifter navn til Foss-kursus.

Karen Rytter, Mette Johnsen og Mads Hansen genopretter en Århus-afdeling. Den dør desværre efter sommeren, da mange er flyttet.

Klatrekurserne overtages af Jonas Løvstad, og Peter Thode overtager adresselisten efter Morten Løber.

De nye sikkerhedsregler indebærer at man skal have et frisk førstehjælpskursus for at være instruktør. Vi får lavet et 12-timers opfriskningskursus med tilskud fra KFUKspejderne.

Den plakat der er blevet til for KFUM-Spejdernes penge, udsendes til alle grupper - og der optrykkes 800 til DDS og 300 til KFUKspejderne.

Fjeldvandrekurset er det nye 20-mands samlingstelt en stor succes. Men den sidste lørdag står alle pakket og parat til hjemrejsen, og opdager så at bussen er bestilt til søndag. Heldigvis havde chaufførerne hørt at der blev sagt 'vi ses på lørdag', så de stiller lidt senere på dagen.

Lysbilledserien der præsenterer alle vores kurser bliver renoveret og kopieret, så vi igen har 2 eksemplarer.

Generalforsamlingen er nærmest kedelig: Alt er gået godt og der er ikke et ærligt problem at diskutere. Den er tilfældigvis lagt på Steen Thomsens 50 års fødselsdag, så han giver festmiddag, hvor der er taler af gamle medlemmer: Erik Sørensen, Morten Jørck, Keld Fokdal. Der afsættes penge til at få Brækursus på benene igen. Den nye Ledelse (fredsvalgt): Martin Høj Dahl (formand), Michael Bay (kasserer), Jacob Lage (sekretær), Jonas Løvstad, Mette Johnsen. Suppleanter: Kenneth Larsen og Henrik Grøndahl.

Bræhike Syd er et nyt initiativ, 8 mand tager afsted i oktober til Zermatt nær grænsen mellem Schweiz og Italien. Bishorn blev ikke besteget - der var for meget sne.

Fjeldtræf ligger i Helsinge i Nordsjælland og byder på beretning om to måneder i kano i Canada.

1999 - Et kvart sekel svinder

Vi afholder vores andet Brækursus i DDS regi, og sender desuden deltagere til nordmændenes. Foss-kurset skifter kursusleder på et sent tidspunkt, men pga for få deltagere bliver det flyttet til efteråret som arrangement for en klan. Fjeldvandrekurset har kun 8-9 tilmeldte og bliver aflyst.

Fællesrådet vil gerne have vores regnskabsår til at følge kalenderåret, så budgettet må revideres så det i år dækker 14 måneder.

Jonas Løvstad træder ud af Ledelsen, Kenneth Larsen suppleres ind.

Heine B Heinesen stopper som mødeleder. Til gengæld arrangerer han Kr Himmelfartstur på Alsteråen ved Kalmar, 20 m/k nye såvelsom gamle deltager.

Henrik Engmark og Maja K Nielsen bliver gift.

Morten Løber og Elin Kjems Toudal arrangerer en familieskitur på Fjellset med 11 voksne (de fleste medlemmer) og 8 børn.

Sommermødet ligger igen på Kullen, klatregruppen inviterer.

DDS afholder landslejr Blå Sommer, hvor der ikke skal være centrale aktiviteter med instruktører, men en oplevelse-bane gennem hele lejren. Lotte Friis-Mikkelsen går i samarbejde med Spejdersport og får etableret lav klatre/travers-væg, halmballebræ, kano i en gravet dam, og et udstyrs- og informationstelt.

Bræhike Syd får i år besteget Bishorn.

Havkajakkurset planlægges til september, og ser ud til at blive afholdt. Kursuslederen er administrator og deltager, men ikke instruktør.

25 års jubilæet bliver holdt hos DDS på Holmen. Desværre får vi ikke inviteret de gamle medlemmer i god tid.Kursusoversigt og -statistik

Her er en oversigt over, hvilke kurser vi har haft på kursuskalenderen i alle årene, hvor de lå, og hvem der var kursusleder (KSL). Navneforkortelserne kan "forlænges" ved hjælp af listen i medlems-kapitlet. Der er både kurserne og andre arrangementer (hikes, træf, NSFs brækurser).

NSF = Norges Speider Forbund.
÷ Foran KSL-navnet betyder at kurset blev aflyst pga for få deltagere. KSL fortjener jo at nævnes alligevel.
÷ Alene betyder at kurset var annonceret i vores Fjeldkalender, men en kursusleder blev aldrig fundet, eller teamet kom ikke i arbejde.

Efter oversigten er der statistik over, hvor mange kurser vi har afholdt og aflyst pr kalenderår.
Efter statistikken er der oversigter over "Bestilte Aktiviteter", dvs de gange vi er rykket ud til korpsrådsmøde, roverlandsting, korpslejr, eller lokalt arrangement, hvor vi har optrådt med klatrevæg lysbilleder el lign. [Nej - den er udeladt.]

   
   
   
   
   
   

Antal arrangementer

Denne graf viser hvor flittige vi har været. Vi har haft 14-23 arrangementer på Fjeldkalenderen hvert år (hele søjlen), og vi har afviklet mellem 9 og 19 (den mørke del), heraf nogle med venteliste (den mellemgrå del). De tomme dele af søjlerne er aflysningerne. Talgrundlaget følger i næste afsnit.

Optællinger

Antal arrangementer

Antal deltagere

År

På Fjeld-
kalenderen

Afholdt
ialt
Aflyst Afholdt
med
venteliste
Ialt   Kurser   Hikes
og Træf
74 3 3 0
75 14 14 0
76 15 15 0
77 15 14 1
78 18 13 5
79 16 15 1
80 17 15 2
81 14 13 1
82 14 14 0
83 16 16 2 300 235 65
84 16 14 2
85 18 17 1
86 20 18 2 375 300 75
87 23 17 6 8 330 231 99
88 21 18 3 5 402 271 131
89 17 13 4 6 287 170 117
90 20 13 7 3 268 210 58
91 20 9 11 3 240 183 57
92 17 15 2 4 301 255 46
93 17 16 1 5 312 261 51
94 19 14 5 7 272 236 36
95 19 16 3 11 340 289 51
96 19 15 4 4 322 245 77
97 19 19 0 6 316 254 62
98 20 17 3 10 322 259 63
Gnmsnit 17,1 14,4 2,6 313 243 71

Denne tabel er en optælling af antal afholdte og aflyste arrangementer for hvert år, samt deltagerantallet. Kun vores egne kurser er medtalt, dvs ikke brækurserne.

Kursusdeltagerne

Her er statistik over deltagerne på vores kurser, hikes og træf for årene 1983 & 1986 - 99

Faldet i 89 skyldes at vi pga Blå Sommer droppede Fjeldvandrekursus og 2 Kano-vildmarkskurser, ialt 60 deltagere. I 90 gør det lille Fjeldtræf sig gældende, og i 91 de mange aflysninger, bla af Klatrekurser.

Talgrundlaget for denne graf findes ovenfor i optællingerne til kursusstatistikken.Fjeldgruppens medlemmer

Efter listen over alle vores medlemmer er der grafer over medlemstal, gennemtræk, anciennitet, og langlivede medlemmer. Så følger talgrundlaget for graferne.

Signaturforklaring:

Efter personens navn ser du en kode:

r som betegner rebledere
f som betegner øvrige Fjeldgruppe

Derefter er der koder for hvert år vedkommende var medlem. Den viser (geografisk) tilhør:

* Københavns-afd.
b Bornholm
g Grønland (for en periode)
j Jylland udenfor Århus-afd.
l Loge dvs passive medlemmer, der betalte abonnement
n Norge el Sverige (for en periode)
o Odense eller Fyn
s Sjælland udenfor Københavns-afd.
å Århus-afd. (oprettet okt 84)

Bemærkninger:

Listen er opsamlet fra adresselisterne, og indeholder derfor de samme fejl og mangler.
Folk der kun har stået på adresselisten et par år, men ikke været aktive, er som regel ikke medtaget.
I 74-86 er rebledere ført på egen adresseliste.
Nogle personer har stået på både reblederlisten og Fjeldgruppens adresseliste, men du kan ikke se, om de i nogle år kun stod på den ene.
Vi mangler reblederlister fra 75, 76, 79, 80, (81), 85, så her kan der være mangler i listen.


             ---------------------------- År ------------------------- A 
               7 7 7 7 7 7 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n 
Navn:          Gr: 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c
----------------------------------------------------------------------------------------
Allan Krabsen, Skanderb.  f        |           |       j j  1 
Allan Schiødt        r        |      å å å å å | å å        6 
Anders Eriksen       f        |           |        * * 1 
Anders Hasselager     f        |     * * * * l l | l         6 
Anders Hauerbach      f        |           |        * * 1 
Anders Magnusson      r        |           |      * * * * 3 
Anders Müller, Nykøbing F f        |           |  * * s s s s s s 7 
Anne Dorte Koch      f        |           |      * * * * 3 
Anne Kamp Nielsen     f        |     å å å å l l | å         6 
Anne Nymand        f        |        * * * | * *        4 
Annemarie Goul Nielsen   f   å å å * * |           |          4 
Annemette Fuglsang     f        |      å å å l l |          4 
Anette Binder, Skibby   f        |   * * * * * * s l | * s        9 
Annette Sakslund      f        |         * * | * * * * * *    7 
Anette Sloth Sperling,Frc f        |      s s j j j |          4 
Anker Christensen     f * * * * *   |           |          4 
Arne Illeborg       f        |       å å   |          1 
Astrid Andersen      f  * * *    |           |          2 
Axel Mortensen       f        | * * *        |          2 
                      |           |
Bent Koed, Kolding     fr    s j j j | j          |          4 
Bent Lund Pedersen     fr  * * * * * * |      * * * * l | l         11 
Bent Nøhr         f        |         * * | * * * * * *  * * 9 
Birger Prahl, Holbæk    f * * * * * * * | s s s s s s     |          12 
Birgit Hallgren      f        |           |  * * * * * * l l 7 
Birgit O Poulsen      f        |         å å | å å        3 
Bigger, Birgit Krat,Næstv. f        |         s s | s         2 
Birgitte Fjerbæk      f        |           |  å        1 
Birgitte Nielsen      f        |          * | * * * * *  * *  7 
Birgitte B Rasmussen, Løgs f        |  * * * * * * * * * | j j j j l l * l l 17 
Bjarke Mortensen, Od Rønde r        |           |  * * o o j o o  6 
Bjarne Bachmann      f        |           |       å å  1 
Bjarne Glashoff      fr     * * * |           |          2 
Bo Rix Nielsen, Nuuk    f     * * * | * * * * * * * * * * | * l * * * * g   19 
Bo Vægter          r        |    å å å å å å å | å         7 
Børge Bossen        f        |      å å å å å | å å å       7 
             ---------------------------- År ------------------------- A 
               7 7 7 7 7 7 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n 
Navn:          Gr: 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c
----------------------------------------------------------------------------------------
Camilla Jacobi       r        |           |     * * *   2 
Carsten Petersen      f        |      å å å å å | å å å   å å å  10 
Carsten Ploug       fr     * * * | * *         |          4 
Charles Nielsen, Fr.ricia f        |       å å å å | å å j j j j    9 
Charlotte Hansen, Aulum  f        |          å | å å å å å j j j j 9 
Chris Pedersen Mosgård   f        |           |       å å  1 
Christian Bjerrum      r        |         * * | *         2 
Christian Holt, Næstv.   fr * * * * * s s | s s s s s s s s s s | s         17 
Christian Lodberg Hvas   f        |           |  å å å å å å å  6 
Christian Schubert     f        |           |         * 0 
Christian Iversen      r        |          * | * * * * * * *   7 
Christina Thorholm     f        |         * * | *         2 
Claus Bjerre        f  * * * * * * | * *         |          7 
Claus Schrøder       f        |      * * * l l | l         5 
Claus Østby Nielsen, Viby fr        |         * * | * * * * * * * * * 10 
                      |           |
Dorrit Klinker Jørgensen  f        |           |    * *     1 
Dorthe Illeborg      f        |     å å å å l l | å         6 
                      |           |
Elin Kjems Toudal     f        |          * | * * * * * * * * * 9 
Eric Lauridsen, Esbjerg  f        |          j | j         1 
Erik Ljungdahl       f * *      |           |          1 
Erik Sørensen,Thist,Løgst. f        |      j j j j j | j j j j      8 
                      |           |
Flemming Ethelfeld, Rosk.  r        |      * * * * * | *         5 
Flemming Hald        r    * *   |           |          1 
Flemming Henriksen     fr        |     * * * * * * | * * * * *     10 
Flemming Lydersen     f        |           |   * * * *    3 
Frans Boch         fr        |    * * * * * * * | * l        8 
Frank Espersen, Fanø    r        |           |     j j    1 
Frederik Cordes, Ålb, NykS f        |   j j j j j j j j | s s s s      11 
                      |           |
Geert Lunde        f        |           |       * *  1 
Gert Andreasen       f        |           |  * * * * * * * * 7 
Gert Kastrup-Hansen    f        |     * * * *   |          3 
Gitte Hansen        f        |      * * *   |          2 
Gunhild Pohl, Roskilde   f        |           |        * * 1 
Gunnar Haurberg, Løgumkl. f        |           |     j j    1 
             ---------------------------- År ------------------------- A 
               7 7 7 7 7 7 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n 
Navn:          Gr: 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c
----------------------------------------------------------------------------------------
H P Mikkelsen        r     * * * | * * * * * * * * * l | l         13 
Hanne Frost        f        |       j å å å | å l l l      7 
Hanne G Korup, Viborg   f        |         j * | * * * * * *  l l 9 
Hanne Lauritsen, Rønne   r        |           |      * * b b 3 
HanneRikke Brandenhoff   f        |           | * * * * * * * * * 8 
Hasse Kristensen      f        |     å å     |          1 
Heidi Brantzen       r        |           |       * * * 2 
Heine B. Heinesen     f        |    * * * * * * * | * * * * * * * * * 15 
Helge Rasmussen      f    * * * * | *          |          4 
Helle Friis, Haderslev   f        |           |     j j    1 
Henning Carlsen       r        |  * * * * * * * * * | *         9 
Henning Wisbech, Viborg   r        | j j j        |          2 
Henrik Bak, Viby      r        |         s s | s         2 
Henrik Ditlevsen      r        |           |        * * 1 
Henrik Engmark       f        |        * * * | * * * * * * * * * 11 
Henrik Fokdal, Viby    f        |         s s | s         2 
Henrik Forsberg      f        |   * * * *     |          3 
Henrik Grøndal,Svanh,Gørl  r        |         * * | j s s s j j s s s 10 
Henrik Hiis, Silk. Aalb.  f        |          å | j j j       3 
Henrik Koch         r        |          * | * * * * * * * * * 9 
Henrik Krogh Jensen    f        |   å å å * * *   |          5 
Henrik Larsen/Hansen,Aulum f        |          å | å å å å å j j j j 9 
Henrik Ljunggren      r        |      * * * * * | * * * * * *    10 
Henrik Mouritzen      fr        |  * * * * * *  * * | * * * *      11 
Henrik Sperling,Ål,Na,Frc. fr      j j | j j j j s s s j j j | l         12 
Henrik Waltenburg     f        |          * | * *        2 
Hother Hennings      f        |     å å å å å å | å å å    å  å 10 
Hugo Rasmussen       f        |   å å * * * * * l | l         8 
Høsser, Hanne Høstrup   f        |     å å å å   |          3 
                      |           |
Ib Primdal Nielsen     r        |        å å å | å å å å å å    8 
Ida Eller Skaarup, Ålborg f        |    * * * * j l l | l l j       9 
Ida Mortensen, Ålborg   f        |         j l | l         2 
Inge Werther        r        |           |     * * * *  3 
Inger Kjeldal, Ålbg, Vemb f        |        j j j | j j j j j j j   9 
Ingeborg Sejr Jørg. Ringe f   o o o o o |           |          4 
             ---------------------------- År ------------------------- A 
               7 7 7 7 7 7 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n 
Navn:          Gr: 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c
----------------------------------------------------------------------------------------
Jacob Agersted Nielsen   f        |           |   * * * * * * * 6 
Jacob Høgh Olesen     f        |           |       * * * 2 
Jacob Juul, Aalborg    f        |          j | j         1 
Jacob Lage         f        |           |   * * * * * * * 6 
Jakob M Møller       f        |         * * | * * * * * * * * * 10 
Jacob Rømer Barfoed     r        |           |       * * * 2 
Jacob Rønnenfeldt     fr     * * * | *          |          3 
Jacob Urth, Struer     r        |           |     j j j j * 4 
Jan K Carlsen, Billund   f        |           |       j j j 2 
Jan Thorsen        f        |           |       å å å 2 
Jeanette Krambs      f        |     * * * * * n | n         6 
Jens Ulrik Jensen      r        |           |  * * * * * * *  6 
Jens Liendgaard      f        |           |   å å å å å å å 6 
Jens Krauthammer, Søndb.  r    j j j j | j j         |          5 
Jens Kristian Fagernæs   f   * *    |           |          1 
Jens Ulrik Jensen      r        |           |      * *   1 
Jeppe, Hans H Jepsen    f      * * |           |          1 
Jeppe V Stoltz, Slagelse  r        |           |      * * * s 3 
Jesper Arvad        r        |           |        * * 1 
Jesper Bryld Møller    f        |           |       * * * 2 
Jesper Møller, Hadsten   f        |          j | j    g g    3 
Jesper Pedersen      f        |           |        å å 1 
Jette Bjørn        f        |   * * * * * * * * | * * * * * * * * * 16 
Jette M Christensen, Rand. fr   j j * * * | j j j        |          7 
Jette Fischer-Nielsen   f        |           |       * * * 2 
Johan Andersen, Næstved  f        |      s s å   |          2 
John Haurum         r        |      å å å   |          2 
John Høegh Petersen    f       * | * * * * * * * * * * | * * * *      14 
Jonas Johansen, Roskilde  r        |           |  * s s s * * * * 7 
Jonas Løvstad, Rosk,Gudhj  r        |           |       s b * 2 
Jørgen Eriksen       f     * * * | * * * *       |          6 
Jørgen Pårup, Herning   f        |        å å å | å å j       5 
Jørgen Svenstrup, Odense  f        |    * * * * g g o | o o o       9 
Jørn Andersen       f      * * |           |          1 
Jørn Lind-Nielsen      r        |           |       * * * 2 
Jørn Lund Pedersen     r     j j j | j          |          3 
             ---------------------------- År ------------------------- A 
               7 7 7 7 7 7 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n 
Navn:          Gr: 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c
----------------------------------------------------------------------------------------
Karen Furbo Rasmussen   f        |       * * * * | * * * * * * * * * 12 
Karen Rytter        f        |           |       å å * 2 
Karin Møller        f        |       å å å å | å         4 
Karsten Boe, Haderslev   f        |           |  j j   j j   3 
Karsten Joensen, Viborg   r        | j j j j j j     |          5 
Karsten Kragh        r        |          å | å å å å * s s   7 
Kasper Nygård, Struer    r        |           |      j j j  2 
Kathrine Hedegaard     f        |           |       * *  1 
Kathrine Klok Due     f        |           |       å å  1 
Keld Fokdal, Viby     f        |    * * * * * * * | * * * * *     11 
Keld Roed         f        |   å å å å å å å l | l         8 
Kenneth Achton Larsen   f        |           |       * * * 2 
Kirsten Nielsen, Ry    f        |           |      j j   1 
Kirsten Pejtersen, NykF  f        |           |  s s       1 
Kirsten Thyrri, Hobro, Od f        |           |  j j j l l l l l 7 
Kjeld Laursen       f * * *     |           |          2 
Klaus Fynbo Hansen     f        |           |   * * * * * l * 6 
Klaus Hastrup-Leth     f        |        * * g | g l * *      6 
Klaus Nielsen, Nr.Nebel  f        |           |  j j       1 
Klaus Ås Hansen       r        | * * * * * * * *   |          7 
Knud Gjøl, Varde      f        |           |       j j j 2 
Kristian Raaschou     f        |           |        * * 1 
Kurt Rasmussen, Hillerød  r        |      s s s s s | s s s s s     9 
Kåre Bak          fr  * * * *   |           |          3 
                      |           |
Lars Bondo Nielsen     fr  * * * *   |           |          3 
Lars Erlend Bøthun     f        |        * l l | l l l l l * * * * 11 
Lars Kr. Gram        r        |      * * * * * | * * * * * * *   11 
Lars Holt         fr * * * * * *  |           |          5 
Lars Knudsen, Ålborg    fr   j j j j å | å å å å å å å å å å | å         15 
Lars Peter Jønsson, Birkr. r        | s s s s s s     |          5 
Lars Rasmussen, Odense   f        |           |       j o l 2 
Lasse Stilling Olsen    fr        |     * * * * * n | n         6 
Leif Reesen Brodthagen   f        |    * * * * *   |          4 
Leif Iversen        fr * * * * * * * | *          |          7 
Lennart Friis-Hansen    f        |     * *     |          1 
Lily Bahnsen        f        |           |  * * * *     3 
Line Friis Møller     f        |           |       å å  1 
Lis Lindal         r        | * * * * * *     |          5 
Lisbeth Boesen       f        |     * * * *   |          3 
Lisbeth Laybourn      f * * * * * *  |           |          5 
Lotte Friis-Mikkelsen,Bill f        |          * | *   * * * j j j 7 
Louise Holte        f        |           |     * * * * * 4 
Lynge Hansen        f       * | * * * * *      |          5 
Lømmel, Peter Lundberg   f        |     å å å å   |          3 
             ---------------------------- År ------------------------- A 
               7 7 7 7 7 7 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n 
Navn:          Gr: 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c
----------------------------------------------------------------------------------------
Mads Ginnerup        r     * * * | * * * * * *     |          8 
Mads Granlien, Allerød   r        |           |    s s s s * * 5 
Mads Hansen        f        |           |       å å  1 
Mads Henriksen       f        |           |  * *       1 
Mads Axel Petersen, Fr.v. fr        |       * * * * | * * s s s * *   10 
Maja K Elsøe Engmark    f        |           |    * * * * * * 5 
Margrethe B. Korup, Viborg f        |         j j | j         2 
Maria Suurballe      f        |   * * å å å å å n | n         8 
Maria-Pia Jensen      f        | * * *        |          2 
Marianne Lage       f        |           |       * *  1 
Marie Sonne, Fredensborg  f        |         s s | s         2 
Martin Christensen, Ålborg f        |           |       j j  1 
Martin (Hans M) Eichhorn  f        |           |     * * * l l 4 
Martin Høj Dahl      f        |          * | * * * * * * * * * 9 
Martin Nissen, Svaneke   r        |           |        b b 1 
Martin Olsen        r        |    å å å å å   |          4 
Mathilde VJ Jensen, Norge f        |           |       * * n 2 
Merete Juhl Jessen     f        |           |       * * * 2 
Mette Bækgd Johnsen, Klipp f        |           |       å å s 2 
Mette Roesen        f        |           |       * * o 2 
Mette Schwenn       f        |     * * *    |          2 
Michael Bay        f        |           |       * * * 2 
Michael Gottlieb, Aalborg  r        |   j j j j j j j j |          7 
Michael Graae       f        |      * * *   |          2 
Michael Mark        f        |           |  å å å å     3 
Michael Sten Nielsen    fr     å å å | *          |          3 
Michael Thomsen      f        |     * * *    |          2 
Mikael Bo Kristiansen   fr        |           |   * * * * * * * 6 
Mikkel Peter Tamsdorf    r        |           |        * * 1 
Mikkel B Ketil Hansen    r        |           |      b b * * 3 
Mie Tjørnehøj       f        |     * * * * * * | *         6 
Mogens Brynning, Vejle   r        |  j j j j j     |          4 
Monse, Mogens Laursen, Ålb f        |   j j å å å å å å | å å å j j  j j j 15 
Morten Ankjær       fr        |    * * * * * * s | s * * * * * * * * 15 
Morten Ginnerup       r        | j * * * * * * *   |          7 
Morten Jørck        f * * * *    |           |          3 
Morten Kragh-Sørensen, Rsk fr        |           |  s s s s s s s s 7 
Morten Lind        f        |           |        * * 1 
Morten Løber        f        |           |    * * * * * * 5 
Morten Nielsen,Køge     r        |  * *        |          1 
Morten Rasmussen      f        |           |        o o 1 
Morten Riemer       f * * * * *   |           |          4 
Moses Løvstad, Esbj,Gudhj f        |           |     j j b b b 4 
                      |           |
Nikolaj Zenthsen      r        |           |      * * * * 3 
Niels Agerbirk       f        |           |        * * 1 
Niels Hansen        f        |     å å å å   |          3 
Nis Hvenogaard Rasm, Frv  f        |           |        s s 1 
Niels Mortensen,Jelling   r        |  j j j j j j j   |          6 
Nina Friis-Mikkels/Peters. f        |     * * * * l * | * * * *      9 
             ---------------------------- År ------------------------- A 
               7 7 7 7 7 7 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n 
Navn:          Gr: 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c
----------------------------------------------------------------------------------------
Ole Beier Sørensen     fr      * * | * * * * * * * * l l |          11 
Ole Højrup         f        |           |        * * 1 
Ole Binder, Viborg     fr     * * * | * * j j j j j j   |          10 
Ole (Optimus) Steen Madsen f        |       * * * s | s s        5 
                      |           |
Palle Enemærke Grzona   f        |           |      å å l å 3 
'Pelle' Anne LL Jacobsen  f        |           |        å å 1 
Peder Dalgaard, Herning  f        |          j | j         1 
Per Henriksen, Faxe, Ringk. r    s s s s | s s j j j j å n   |          11 
Per Buch Larsen      f        |     * * * *   |          3 
Per Bundgd Larsen, Skibby f        |           |  s s s s     3 
Per Skovbæk Mortensen   f        |     * * * *   |          3 
Pernille Hippe       f        |          * | *         1 
Pernille Pedersen     f        |           |       å å  1 
Peter Krogh Andersen    f        |       * * * * | * * *       6 
Peter Bai, Holstebro    f        |         j j | j j j j j j l   8 
Peter Fredskild      f   * * * * * | * *         |          6 
Peter Gwozdz        f      * * | *   j * *     |          5 
Peter (Kost) Kristensen  f        |     å å å å   |          3 
Peter Laursen       f        |         å å |          1 
Peter Lommer Christensen  f        |           |       * *  1 
Peter (Fakse) Niels/Dausel fr        |     * * * * * * | * * * * * * * *  13 
Peter Normann Hansen    fr * * * * *   |           |          4 
Peter Sejr         f        |           |       å å å 2 
Peter Steen Hansen     f        |           |  * * * l  l l l 6 
Peter Schmidt       f        |          * | * * * * * * * * * 9 
Peter Storm        fr     * * * | * * * *       |          6 
Peter Thode Jensen, Ål,Had f        |           |  j j j j j j j j 7 
Peter Tolddam       fr  * * * * * * | *          |          6 
Pia Johnsen, Nr.Nebel   f        |           |  j j j      2 
Pia M Sørensen       f        |           |    * * * * * l 5 
Poul Erik Braad      f        |        * * l | l l        4 
Poul Heiede, Birkerød    r        |  s s s s * * *   |          6 
Povl Erik Jacobsen (Spons) r    s s   |           |          1 
Preben Boock        r        |       * *   |          1 
                      |           |
Randi Høgly, Helsingør   f        |      * * *   |          2 
Rasmus Dahl, Roskilde   f        |           |      * * s  2 
Rasmus Pantmann, Helsinge  r        |         s * | * s        3 
Rasmus Tengvad       f        |           |       * *  1 
Rene Oehlenshlæger     f        |           |        * * 1 
Rikke Nørgaard Mortensen  f        |          * | * * * * l     5 
Roar Jensen         r    * * * * | * * * * * * * *   |          11 
Rolf Larsen        f        |           |   * * * * * * * 6 
             ---------------------------- År ------------------------- A 
               7 7 7 7 7 7 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n 
Navn:          Gr: 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c
----------------------------------------------------------------------------------------
Steen Friis        f        |        * * l | l         3 
Steen Rønnov Petersen, Faxe r    * * * * | s s s s s s g g   |          11 
Steen Thomsen       f * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * 25 
Steen E. Vesterli     f        |         * * | * *        3 
Steiner, Frank Jørgensen  f        | * *         |          1 
Stina Svejbæk       f        |           |       å å  1 
Stine Rytter        f        |           |      * * * * 3 
Susanne Bokelund      f        |         * * | * * * * * * * * * 10 
Susanne Mørch Jensen    r        |           |      * * * * 3 
Susanne Rasmussen, Odense f        |      o o o   |          2 
Svend Hartmann       fr * * * * *   |           |          4 
Søren Birk Hansen, Rosk.  fr        |           |  s s s s s s s s 7 
Søren Mikkelsen       r        |      * * * * * | * * * * * *    10 
Søren Rasmussen, Borup   f        |   * * * * s s l l | l         8 
Søren Rasmussen, Silkeborg f        |           |     j j    1 
                      |           |
Thomas F Boe, Rønde, Nebel fr        |           |     j j j   2 
Thomas Kierkegaard     r        |    å å å å å   |          4 
Thomas Kranker, Køge    r        |  * *        |          1 
Thomas Rosenberg      r        |           |  * * * * * * * * 7 
Thomas Søder        r        |       * * l l |          3 
Thomas Østby Nielsen    r        |           |      * * * * 3 
Thorben Lundø, Kolding   f        |           | j j j j j j  j j 7 
Thorkild Ærø, Skand. Aalb. f        |     å å å å å j | j         6 
Tina Høgh Nielsen, Slagel. f        |          s | s         1 
Tine Mortensen       f        |           |       * * * 2 
Tom Kønig         f        |           |     * * * * * 4 
Tommy Bøgeskov       f        |      * o * * * | * * * * *     9 
Tor Thirslund,Hlstb,Løkken f        |           |  j j j j j    4 
Torben Bruun Andersen   f       * | *     * * * * * | *         7 
Torben Magleby       f        |     å å g g   |          3 
Torben Søndergaard, Grenå f        |           |        j j 1 
Tove Larsen        f    * * * * |           |          3 
Trine Tønners       f        |           |       * * * 2 
Troels Hansen       f        |           |        * l 1 
                      |           |
Ulla Hjortdal,Thist,NrNbl f        |      j j j j j | j j j       7 
Ulrik Bing         f       * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * 19 
                      |           |
Vagn Makholm, Skandb, Fyn f        |       å o o o | o o o o o o * * * 12 
Valdemar Jensen       r        |           |      * * * * 3 
                      |           |
Winnie Ingdahl Jensen   fr * * * * *   |           |          4 
                      |           |
Åge Oppermann Petersen   f       * | * * *        |          3 


Antal medlemmer

Den øverste del (til højre) er de passive Fjeldnyt-modtagere. Derunder følger (det store felt) de aktive fjeldgruppefolk. Nederst reblederne. Og det smalle bælte imellem, er dem der både var rebledere og lavede andre kurser. Oprindeligt var alle rebledere "både-og", først i 81 kom de i mindretal blandt reblederne.

Toppene i 88 og 91 viser at der ikke blev ryddet godt op i adresselisterne i 85 - 87, og i 89 - 90.


Gennemtrækket

Af Ny ind fremgår det, at Fjeldgruppens

Det store antal Gamle ud i 88 og 91, viser at der ikke blev ryddet godt op i adresselisterne i 85 - 87, og i 89 - 90.


Anciennitet 1


Hvor længe er folk i Fjeldgruppen ?

Af samtlige 315 medlemmer gennem tiden, ses i første søjle at 62 har været 'inde og vende' i et års tid, i anden søjle ses de der har været med i to år osv. Indmeldelsesåret og udmeldelsesåret er regnet som 1 år tilsammen, for at tage højde for halve år.


Anciennitet 2


Hvem ser man i Fjeldgruppen ?

På forrige kurve ser det ud som om korttidsmedlemmerne dominerer. Det gør de også i antal personer totalt, men det er ikke dem der fylder op i Fjeldgruppen, da de jo er der så kort. Der vejer de folk tungere, som har været med længere.

Det ses på denne figur. Tallet angiver anciennitet, lagkagestykkets størrelse angiver hvor mange mandeår der er lagt i Fjeldgruppen af medlemmer med denne anciennitet. Feks er gruppen med 7 års anciennitet dem der har lagt mest arbejde i gruppen (bortset fra de mange små grupper med 12-20 års anciennitet som er slået sammen).

Det ses at Fjeldgruppen består af en god blanding af nybegyndere og erfarne.

Ialt er der 1.539 mandeårs medlemskab ifølge adresselisterne.


Veteranerne

Her er navnene på dem der har været aktive i over 10 år. Nogle af dem er endnu aktive (A) eller med som passive. Nogle var rebledere (r), andre var i resten af Fjeldgruppen (f), og nogle var begge dele (fr). Indmeldelsesår ses også:

Anciennitet Navn Grp Indmeldt Aktiv
Første generation:
25 år Steen Thomsen f 1974 A
17 år Christian Holt fr 1974
15 år Lars Knudsen fr 1976
12 år Birger Prahl f 1974
11 år Bent Lund Pedersen fr 1975
Anden generation:
19 år Bo Rix Nielsen f 1978
19 år Ulrik Bing f 1980 A
14 år John Høgh Petersen f 1980
11 år Henrik Sperling fr 1979
11 år H P Mikkelsen r 1978
11 år Per Henriksen r 1977
11 år Roar Jensen r 1977
Tredje generation:
16 år Jette Bjørn f 1983 A
15 år Heine B Heinesen f 1984 A
15 år Mogens Laursen f 1983 A
15 år Morten Ankjær r 1984 A
14 år Birgitte Rasmussen f 1982
13 år Peter Nielsen/Dausel/'Faxe'r 1985
12 år Karen Furbo Rasmussen f 1987 A
12 år Vagn Makholm f 1987 A
11 år Frederik Cordes f 1983
11 år Henrik Engmark f 1988 A
11 år Henrik Mouritzen fr 1982
11 år Keld Fokdal f 1984
11 år Lars Gram r 1986

[Pr 2014 har Susanne Bokelund været aktiv i 25 år og lavet Fjeld- og vildmarkskursus næsten hvert år, og Morten Kragh-Sørensen har været aktiv i 22 år og passet udstyrsdepot i de sidste 20. Og det gør de stadigvæk.]


Optællinger

Bemærkninger:

Folk der kom ind i december er markeret for hele året alligevel, og ligeså folk der gik ud i januar. Vi har altså aldrig været helt så mange som optællingen "Ialt" siger.

Aktive: betyder at de passive medlemmer er trukket fra. Hvor aktive de tilbageværende var, kan man ikke se. Ny ind og Gl. ud, siger hvor mange der kom, hhv gik i løbet af det år. De der har meldt sig passive er også talt som gået ud.
 
År:    74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Medlemmer ialt:
Medl.Ialt:14 20 25 33 41 37 40 42 41 47 51 73 94 95 101 93 112 108 93 89 82 87 92 116 124 103 
herafPass: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 11 18 13  7  2  2  5  2  3  8  9 

Herunder følger analyse af KUN de aktive (dvs excl passive):
Akt.Ialt: 14 20 25 33 41 37 40 42 41 47 51 73 94 95 101 82 94 95 86 87 80 82 90 113 116 94 

Ny ind:  14 6 6 9 11 5 5 9 8 11 11 24 22 11  9 21 20  5 23 10  6 13 18 39 20  4 
Gl. ud:  0 1 1 3 9 2 7 9 5 7 2 1 10 3 40  8  4 32  9 13 11 10 16 17 26  0 

Fjeldgruppe (f efter navnet):
Akt.Fjgr: 14 20 25 27 32 30 33 29 23 29 33 55 69 73 78 67 77 79 71 74 66 64 63 86 90 72 

Ny ind:  14 6 6 3 8 5 5 3 2 10 8 24 15 9  8 17 17  5 19 10  5  9  8 35 16  4 
Gl. ud:  0 1 1 3 7 2 7 8 4 4 2 1 5 3 28  7  3 27  7 13 11  9 12 12 22  0 

Reblederne (r efter navnet):
Akt.Rebl: 6 10 12 19 28 23 22 26 27 26 27 29 37 35 35 27 28 26 23 22 23 27 35 35 32 27 

Ny ind:  6 4 2 7 9 2 0 6 7 1 5 3 8 3  1  6  3  0  6  1  1  5 10  4  4  0 
Gl. ud:  0 0 0 0 7 1 2 6 2 4 1 0 5 1 14  2  2  9  2  0  1  2  4  7  5  0 

Både rebleder og fjeldgruppe:
Akt.fg&r: 6 10 12 13 19 16 15 13 9 8 9 11 12 13 12 12 11 10  8  9  9  9  8  8  6  5 

rene rebl: 0 0 0 6 9 7 7 13 18 18 18 18 25 22 23 15 17 16 15 13 14 18 27 27 26 22 


Århus-afdelingen:
Akt.Årh:  0 0 1 1 2 1 2 1 1 4 7 18 22 25 27 17 18 18 15 11  7  6  5 16 16  7 

Ny ind:  0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 3 12 5 5  4  2  4  2  3  1  0  0  2 12  2  2 
Gl. ud:  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 12  3  2  6  5  4  1  3  1  2 11  0 

Folk alt ialt (uanset år):

Anciennitetsfordeling:

Anc     Antal
pers
Antal
Mandeår
0 1 0
1 62 62
2 49 98
3 42 126
4 25 100
5 18 90
6 26 156
7 26 182
8 10 80
9 17 153
10 11 110
11 11 121
12 4 48
13 2 26
14 1 14
15 4 60
16 1 16
17 2 34
18 0 0
19 2 38
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 1 25

Steen Thomsen                  


Indlagt på WWW: aug 2015.
Billeder tilføjet feb 2018.

Steen Thomsen's forside   >   Fjeldgruppens historie 1974 til 1999  >  Top

Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk